Obsah zameraný na podporu pre školenie technikov AppleCare (ATT)

Zistite, aký obsah školení je k dispozícii pre tých, ktorí si zakúpia školenie technikov AppleCare.

Prehľad programu

Školenie technikov AppleCare poskytuje všetky potrebné informácie na to, aby ste sa stali technikom produktov Mac certifikovaným spoločnosťou Apple (ACMT) alebo technikom zariadení so systémom iOS certifikovaným spoločnosťou Apple (ACiT). Toto školenie poskytuje komplexný študijný program zameraný na produkty a technológie spoločnosti Apple. Jednotlivé školiace moduly sú venované napríklad všeobecnej počítačovej terminológii, riešeniu problémov a preventívnej údržbe a kladú dôraz na logickosť a vecnosť, aby ste sa mohli jednoducho oboznámiť s novými konceptmi a informáciami a dokázali si ich osvojiť. Školenie môžete absolvovať vlastným tempom, takže si budete môcť učebný plán úplne prispôsobiť svojim potrebám.

Prístup do systému ATLAS so školením technikov AppleCare

Autorizovaní predajcovia Apple a obchody Apple Online Store predávajú školenie technikov AppleCare v mnohých častiach sveta. Ak si zakúpite školenie technikov AppleCare, zaregistrujte sa. Po zaregistrovaní dostanete e-mail s odpoveďou do 48 hodín. Ak máte nejaké otázky alebo pripomienky týkajúce sa registrácie na školenia technikov AppleCare, pošlite ich na adresu agreement.support@apple.com.

Školiace kurzy

V systéme ATLAS sú k dispozícii nové kurzy pre ACMT 2019 a ACiT 2019. V častiach Elective Categories (Voliteľné kategórie) alebo Learning Plan (Plán vzdelávania) vyhľadajte tematické okruhy Service Fundamentals, ACMT a ACiT 2019.

V systéme ATLAS vyhľadajte text „Technician Training“ (školenie technikov). Zobrazia sa navrhované série kurzov.

Kurzy, ktoré sú k dispozícii pre členov systému školení technikov AppleCare, majú označenie (Public 2019) (Verejné pre rok 2019).

Skúšky

K dispozícii sú nasledujúce certifikačné skúšky:

  • Skúška zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A)
  • Certifikačná skúška ACMT 2019 zo servisu produktov Mac (MAC-19A)
  • Certifikačná skúška ACiT 2019 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-19A) 

Na získanie certifikátu ACMT 2019 je potrebné zložiť skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A) a certifikačnú skúšku ACMT 2019 zo servisu produktov Mac (MAC-19A).

Na získanie certifikátu ACiT 2019 je potrebné zložiť skúšku zo základov servisu produktov Apple (SVC-19A, SVC-18A) a certifikačnú skúšku ACiT 2019 zo servisu zariadení so systémom iOS (iOS-19A). 

Absolvovať ich môžete online na svojom počítači. V nasledujúcich článkoch nájdete informácie o týchto skúškach:

Dátum zverejnenia: