Mazanie apiek na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako mazať apky na iPhone, iPade a iPode touch.

Vymazanie apky

 1. Podržte apku.
 2. Klepnite na Odstrániť apku Ikona Odstrániť apku.
  Obrazovka iPhonu s menu, ktoré sa zobrazí, keď podržíte apku. Odstrániť apku je treťou možnosťou v menu.
 3. Klepnite na Vymazať apku a potom operáciu potvrďte klepnutím na Vymazať.

Nezabúdajte, že niektoré vstavané apky Apple nemožno zo zariadenia vymazať, takže sa možnosť vymazania apky nemusí zobrazovať. Pozrite si zoznam vstavaných apiek Apple, ktoré môžete zo zariadenia vymazať. Ak nemôžete vymazať apku, ktorú nevytvorila spoločnosť Apple, vypnite rodičovskú ochranu a potom skúste apku znova vymazať.

Ak na ploche stlačíte a podržíte apku a apky sa začnú pohybovať: 

 1. Klepnite na ikonu Odstrániť  v ľavom hornom rohu apky.
  Obrazovka iPhonu so zobrazenou apkou s ikonou Odstrániť v ľavom hornom rohu apky. K dispozícii je tiež tlačidlo Pridať v ľavom hornom rohu obrazovky a tlačidlo Hotovo v pravom hornom rohu obrazovky.
 2. Klepnite na Vymazať apku a potom operáciu potvrďte klepnutím na Vymazať.
 3. Klepnite na Hotovo.

Viac informácií

 • V systéme iOS 14 môžete apky namiesto mazania odstrániť z plochy, aby sa zobrazovali len v knižnici apiek. Prečítajte si viac o používaní knižnice apiek.
 • Vymazaním apky sa vaše prípadné predplatné v apke nezruší. Pri vymazávaní apky sa môže zobraziť možnosť Zrušiť predplatné. Prečítajte si, ako predplatné zrušiť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: