Vymazanie aplikácií na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako môžete na iPhone, iPade alebo iPode touch vymazať nainštalované aplikácie od iných výrobcov.

iPhone so zobrazenou obrazovkou Vymazať apku

Vymazanie aplikácie

  1. Podržte aplikáciu.
  2. Klepnite na Odstrániť apku Ikona Odstrániť apku.
  3. Klepnite na Vymazať apku a potom operáciu potvrďte klepnutím na Vymazať.

Systém iOS 14 ponúka nové spôsoby vyhľadávania a usporadúvania aplikácií na iPhone. Namiesto odstránenia aplikácie môžete skryť stránky na ploche a presunúť určité aplikácie tak, aby sa zobrazovali len v knižnici aplikácií. Prečítajte si viac o používaní knižnice aplikácií a prispôsobení plochy.

Keď aplikáciu vymažete, neznamená to, že sa automaticky zruší aktívne predplatné v aplikáciách. Pri vymazávaní aplikácie sa môže zobraziť možnosť Zrušiť predplatné. Prečítajte si, ako si spravovať predplatné.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: