Vymazanie aplikácií na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako môžete na iPhone, iPade alebo iPode touch vymazať nainštalované aplikácie od iných výrobcov.

Vymazanie aplikácie

  1. Zľahka sa dotknite aplikácie a podržte ju, kým sa nezačne pohybovať.
  2. Klepnite na ikonu  v ľavom hornom rohu aplikácie.
  3. Klepnite na položku Vymazať. Na iPhone X alebo novšom klepnite na položku Hotovo. Na iPhone 8 alebo staršom stlačte tlačidlo Domov. 

Ak na aplikáciu zatlačíte príliš silno, môžete tým otvoriť jej menu Rýchle akcie. Klepnite mimo zoznamu Rýchle akcie, zľahka sa dotknite aplikácie, podržte ju a skúste to znova.

Ak váš iPhone podporuje funkciu 3D Touch a na aplikáciu zatlačíte príliš silno, môže sa otvoriť menu Zdieľať. Klepnite mimo menu Zdieľať, zľahka sa dotknite aplikácie, podržte ju a skúste to znova.

Keď aplikáciu vymažete, neznamená to, že sa automaticky zruší predplatné v aplikáciách, na odber ktorého ste sa prihlásili. Prečítajte si, ako predplatné zrušiť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: