Vymazanie aplikácií na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako môžete na iPhone, iPade alebo iPode touch vymazať nainštalované aplikácie od iných výrobcov.

Vymazanie aplikácie

  1. Podržte aplikáciu.
  2. Klepnite na položku Vymazať apku.
  3. Klepnite na položku Vymazať.

Keď aplikáciu vymažete, neznamená to, že sa automaticky zruší aktívne predplatné v aplikáciách. Pri vymazávaní aplikácie sa môže zobraziť možnosť Zrušiť predplatné. Prečítajte si, ako spravovať predplatné.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: