Prechod na nižší plán úložiska v iCloude

Ak máte v iCloude viac úložiska, než potrebujete, môžete prejsť na nižší plán úložiska.

Čo sa stane po prechode na nižší plán úložiska

Keď prejdete na nižší plán úložiska v iCloude, bude táto zmena platná až po skončení vášho aktuálneho mesačného alebo ročného predplatného.*

Ak svoj plán znížite alebo zrušíte a váš uložený obsah v iCloude prekročí rozsah plánu, ktorý máte k dispozícii, niektoré vaše dáta sa do iCloudu nenahrajú. Prečítajte si, ako si spravovať úložisko odstraňovaním informácií, ktoré už nepotrebujete.

Keď prejdete na bezplatný plán úložiska v iCloude, budete mať úložisko s kapacitou 5 GB.

 

Prechod na nižší plán úložiska v iCloude na ľubovoľnom zariadení

Na nižší plán úložiska v iCloude môžete prejsť na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo PC. Stačí vykonať tento krátky postup.

 

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud > Spravovať úložisko alebo iCloud úložisko.
 2. Klepnite na položku Zmeniť plán úložiska.
 3. Klepnite na položku Možnosti prechodu na nižší plán a zadajte heslo svojho účtu Apple ID.
 4. Vyberte iný plán.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Na Macu

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Apple ID. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, nemusíte kliknúť na položku Apple ID.  
 2. Kliknite na položku iCloud.
 3. Kliknite na položku Spravovať v pravom dolnom rohu.
 4. Kliknite na položku Zmeniť plán úložiska v pravom hornom rohu.
 5. Kliknite na položku Možnosti prechodu na nižší plán.
 6. Zadajte heslo svojho účtu Apple ID a kliknite na položku Spravovať.
 7. Vyberte iný plán.
 8. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Na PC so systémom Windows

 1. Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows.
 2. Kliknite na položku Úložisko.
 3. Kliknite na položku Zmeniť plán úložiska.
 4. Kliknite na položku Možnosti prechodu na nižší plán.
 5. Zadajte heslo svojho účtu Apple ID a kliknite na položku Spravovať.
 6. Vyberte iný plán.
 7. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Ďalšie informácie

* Ak chcete späť peniaze, kontaktujte spoločnosť Apple do 14 dní od prechodu na nižší plán. Čiastočné vrátenie peňazí je k dispozícii tam, kde to vyžaduje zákon.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: