Prechod na nižší plán alebo zrušenie plánu iCloud+

Ak máte viac úložiska iCloud, než potrebujete, môžete prejsť na nižší plán alebo zrušiť svoj plán iCloud+.

Pred prechodom na nižší plán alebo zrušením plánu iCloud+ si najskôr stiahnite alebo odstráňte obsah, ktorý prekračuje kapacitu nového úložiska. Prečítajte si, ako si skopírovať obsah uložený v iCloude, aby ste nestratili žiadne informácie.


Prechod na nižší plán alebo zrušenie plánu iCloud+ na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na svoje meno.
 3. Klepnite na iCloud.
 4. Klepnite na Spravovať úložisko.
  Ak chcete na iPhone prejsť na nižší plán alebo zrušiť plán iCloud+, klepnite na Spravovať úložisko
 5. Klepnite na Zmeniť plán úložiska.
  Po klepnutí na Zmeniť plán úložiska sa na iPhone zobrazia možnosti úložiska iCloud+
 6. Klepnite na Možnosti prechodu na nižší plán a zadajte heslo do svojho Apple ID.
  Po klepnutí na Možnosti prechodu na nižší plán môžete na iPhone zrušiť plán iCloud+ alebo prejsť na nižší plán
 7. Vyberte iný plán:
  • Ak chcete prejsť na nižší plán, vyberte novú veľkosť úložiska.
  • Ak chcete plán iCloud+ zrušiť, vyberte bezplatný 5 GB plán.
 8. Klepnite na Hotovo. Ak nemôžete klepnúť na Hotovo, uistite sa, že ste prihlásený pomocou toho istého Apple ID, ktoré používate pre svoj plán iCloud+. Môžete tiež vyskúšať tento postup na inom zariadení. Ak naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak prejdete na nižší plán alebo ak plán iCloud+ zrušíte, zmena sa prejaví po skončení aktuálneho fakturačného obdobia predplatného.1


Prechod na nižší plán alebo zrušenie plánu iCloud+ na Macu

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Apple ID. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, nemusíte kliknúť na Apple ID.  
 3. Kliknite na iCloud.
 4. Kliknite na Spravovať.
  Správa úložiska iCloud na Macu
 5. Kliknite na Zmeniť plán úložiska.
  Na Macu kliknite na Zmeniť plán úložiska a vyberte nový plán úložiska iCloud+
 6. Kliknite na Možnosti prechodu na nižší plán.
  Po kliknutí na Možnosti prechodu na nižší plán môžete na Macu zrušiť plán úložiska alebo prejsť na nižší plán úložiska
 7. Zadajte heslo do svojho Apple ID a kliknite na Spravovať.
 8. Vyberte iný plán:
  • Ak chcete prejsť na nižší plán, vyberte novú veľkosť úložiska.
  • Ak chcete plán iCloud+ zrušiť, vyberte bezplatný 5 GB plán.
 9. Kliknite na Hotovo. Ak nemôžete kliknúť na Hotovo, uistite sa, že ste prihlásený pomocou toho istého Apple ID, ktoré používate pre svoj plán iCloud+. Môžete tiež vyskúšať tento postup na inom zariadení. Ak naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak prejdete na nižší plán alebo ak plán iCloud+ zrušíte, zmena sa prejaví po skončení aktuálneho fakturačného obdobia predplatného.1


Prechod na nižší plán alebo zrušenie plánu iCloud+ na PC s Windowsom

 1. Otvorte iCloud pre Windows.
  Zobrazte si na PC úložisko iCloud a spravujte svoj plán úložiska
 2. Kliknite na Úložisko.
 3. Kliknite na Zmeniť plán úložiska.
 4. Kliknite na Možnosti prechodu na nižší plán.
 5. Zadajte heslo do svojho Apple ID a kliknite na Spravovať.
 6. Vyberte iný plán:
  • Ak chcete prejsť na nižší plán, vyberte novú veľkosť úložiska.
  • Ak chcete plán iCloud+ zrušiť, vyberte bezplatný 5 GB plán.
 7. Kliknite na Hotovo. Ak nemôžete kliknúť na Hotovo, uistite sa, že ste prihlásený pomocou toho istého Apple ID, ktoré používate pre svoj plán iCloud+. Môžete tiež vyskúšať tento postup na inom zariadení. Ak naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak prejdete na nižší plán alebo ak plán iCloud+ zrušíte, zmena sa prejaví po skončení aktuálneho fakturačného obdobia predplatného.1


Čo sa stane, keď prejdete na nižší plán alebo keď zrušíte plán iCloud+

 • Ak objem vašich dát uložených v iCloude presahuje kapacitu nového plánu úložiska, iCloud nebude synchronizovať ani aktualizovať vaše dáta. iCloud sa bude znova aktualizovať, keď si zväčšíte kapacitu úložiska alebo keď vymazaním niektorých dát uvoľníte miesto. 
 • Ak prejdete na bezplatný program iCloudu, už nebudete mať prístup k funkciám plánu iCloud+, ako sú napríklad Skryť môj email, Súkromný prenos alebo Video zabezpečené HomeKitom.2
 • Ak platíte za predplatné Apple One aj za plán iCloud+, môžete buď prejsť na nižší plán, alebo zrušiť plán iCloud+ a používať len plán iCloud+, ktorý je súčasťou predplatného Apple One.

1. Čiastočné vrátenie peňazí je k dispozícii tam, kde to vyžaduje zákon. Ak ste si plán iCloud+ nedávno zmenili, do 14 dní kontaktujte spoločnosť Apple so žiadosťou o refundáciu. Prečítajte si, ako požiadať o refundáciu.

2. Niektoré funkcie nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: