Úprava videí na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu

Aplikácia Fotky umožňuje upraviť dĺžku videa alebo ho spomaliť priamo z iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu.

Skrátenie videa

Je video príliš dlhé na poslanie cez aplikáciu Mail alebo Správy? Alebo chcete zdieľať s priateľmi a rodinou len časť videa? V aplikácii Fotky môžete zmenou začiatočného a koncového času video skrátiť.

Orezávanie videa na iPhone, iPade alebo iPode touch

  1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na video, ktoré chcete upraviť.
  2. Klepnite na položku Upraviť.
  3. Potiahnutím posuvníkov na oboch stranách časovej osi videa zmeňte čas začiatku a konca. Klepnutím na tlačidlo Prehrať  prehráte ukážku orezaného videa.
  4. Klepnite na položku Hotovo a potom klepnite na položku Uložiť video alebo Uložiť video ako nový klip.

Keď vyberiete možnosť Uložiť video, uloží sa iba orezaná verzia videa. Keď vyberiete možnosť Uložiť ako nový klip, pôvodná verzia sa zachová a do knižnice sa orezaná verzia uloží ako ďalšia verzia.

Orezávanie videa na Macu

  1. Otvorte aplikáciu Fotky a dvakrát kliknite na video, ktoré chcete upraviť.
  2. Podržte ukazovateľ myši nad videom, kliknite na tlačidlo akcie  a vyberte položku Orezať.
  3. Potiahnutím žltých posuvníkov na oboch stranách časovej osi videa zmeňte čas začiatku a konca. Kliknutím na tlačidlo Prehrať  prehráte ukážku orezaného videa.
  4. Kliknite na položku Orezať.

Vrátenie orezania

Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Otvorte video, ktoré ste orezali. Klepnite na položku Upraviť. Klepnite na položku Vrátiť a potom na položku Obnoviť originál.*

Na Macu: Otvorte video, ktoré ste orezali. Kliknite na položku Upraviť. Kliknite na tlačidlo akcie  a vyberte položku Resetovať orezanie.

* Ak upravujete video, ktoré ste vytvorili pomocou funkcie Uložiť video ako nový klip, klepnutím na položku Obnoviť originál sa zrušia všetky úpravy, ktoré ste vykonali, napríklad úprava expozície alebo pridanie filtra. Neobnoví sa však pôvodná dĺžka videa. 

Pridanie filtra a otáčanie videí

Keď spravíte fotku, otvorte ju v aplikácii Fotky a klepnite na položku Upraviť. V aplikácii Fotky môžete video otáčať, pridať doň filter a upravovať jeho vzhľad. Ak sa vám vykonané zmeny nepáčia, klepnutím na položku Zrušiť môžete obnoviť originál. 

Na Macu môžete upravovať vzhľad videa po otvorení aplikácie Fotky a kliknutí na položku Upraviť. Ak sa vám vykonané zmeny nepáčia, kliknite na položku Obnoviť originál alebo Resetovať úpravy.

Úprava spomaleného videa

Po zaznamenaní videa pomocou kamery v režime spomalenia môžete určiť, ktorá časť videa sa má prehrávať spomalene. To znamená, že môžete prehrávať video normálnou rýchlosťou a spomaliť ho kvôli detailom, ktoré by divákom nemali uniknúť.

V iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položku Upraviť na spomalenom videu, ktoré chcete upravovať. V Macu stačí podržať ukazovateľ myši nad videom. Potom pomocou zvislých bielych čiar na časovej osi videa nastavte začiatok a koniec spomalenia.

Používanie aplikácií od iných výrobcov

Do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch môžete tiež stiahnuť aplikácie od iných výrobcov a v nich videá ďalej upravovať. Do Macu si navyše môžete nainštalovať aj rozšírenia na úpravu fotiek od iných výrobcov, ktoré je možné používať spolu so vstavanými nástrojmi aplikácie Fotky. Prečítajte si viac o úpravách prostredníctvom rozšírení od iných výrobcov v Macu.

Ďalšie možnosti používania aplikácie Fotky

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: