Úprava videí na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu

Aplikácia Fotky umožňuje upraviť dĺžku videa alebo ho spomaliť priamo na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu.

Skrátenie videa

Je video príliš dlhé na poslanie cez aplikáciu Mail alebo Správy? Alebo chcete zdieľať s priateľmi a rodinou len časť videa? V aplikácii Fotky môžete zmenou začiatočného a koncového času video skrátiť.
 

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

  1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na video, ktoré chcete upraviť.
  2. Klepnite na položku Upraviť.
  3. Potiahnutím posuvníkov na oboch stranách časovej osi videa zmeňte čas začiatku a konca.
  4. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Prehrať prehráte ukážku videa.
  5. Klepnite na položku Hotovo a potom na položku Uložiť ako nový klip.

Aplikácia Fotky v iPhone, iPade alebo iPode touch uloží úpravy ako nové video, takže môžete podľa potreby kedykoľvek použiť dlhú alebo krátku verziu videa.

Na Macu

  1. Otvorte aplikáciu Fotky a dvakrát kliknite na video, ktoré chcete upraviť.
  2. Podržte kurzor na videu, kliknite na ikonu  a vyberte položku Orezať.
  3. Potiahnutím žltých posuvníkov na oboch stranách časovej osi videa zmeňte čas začiatku a konca.
  4. Kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Prehrať prehráte ukážku videa.
  5. Kliknite na položku Orezať.

Ak si to neskôr rozmyslíte a budete sa chcieť vrátiť k pôvodnej dĺžke videa, otvorte video, kliknite na ikonu  a vyberte možnosť Resetovať orezanie.

Úprava spomaleného videa

Po zaznamenaní videa pomocou kamery v režime spomalenia môžete určiť, ktorá časť videa sa má prehrávať spomalene. To znamená, že môžete prehrávať video normálnou rýchlosťou a spomaliť ho kvôli detailom, ktoré by divákom nemali uniknúť.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na položku Upraviť na spomalenom videu, ktoré chcete upravovať. Na Macu stačí podržať ukazovateľ myši nad videom. Potom pomocou zvislých bielych čiar na časovej osi videa nastavte začiatok a koniec spomalenia.

Používanie aplikácií od iných výrobcov

Do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch môžete tiež stiahnuť aplikácie od iných výrobcov a v nich videá ďalej upravovať. Do Macu si navyše môžete nainštalovať aj rozšírenia na úpravu fotiek od iných výrobcov, ktoré je možné používať spolu so vstavanými nástrojmi aplikácie Fotky. Prečítajte si viac o úpravách prostredníctvom rozšírení od iných výrobcov v Macu.

Ďalšie možnosti používania aplikácie Fotky

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: