Otváranie dokumentov iWork pomocou Touch ID

Dokumenty Pages, Numbers alebo Keynote chránené heslom môžete namiesto zadávania hesla otvárať pomocou Touch ID.

Pri vytváraní dokumentov iWork môžete nastaviť, aby na ich otvorenie bolo potrebné zadať heslo. Na iPhone, iPade a Macu s Touch ID potom môžete namiesto písania hesla používať Touch ID. A ak máte iPhone X, môžete dokumenty chránené heslom otvárať pomocou Face ID.

Aby ste mohli odomykať dokumenty chránené heslom pomocou Touch ID, musíte si Touch ID najskôr nastaviť na iPhone 5s alebo novšom, iPade Pro, iPade Air 2, iPade mini 3 alebo novšom alebo na MacBooku Pro s Touch Barom.
 


Otváranie dokumentov chránených heslom pomocou Touch ID

Pri prvom otváraní dokumentu chráneného heslom musíte zadať jeho heslo. Ak máte na iPhone, iPade alebo Macu s Touch ID zapnuté Touch ID, bude zapnutá aj možnosť Otvoriť pomocou Touch ID. 

Pri ďalšom otváraní dokumentu už budete môcť použiť Touch ID: zľahka sa na zariadení so systémom iOS dotknite tlačidla Domov alebo na Macu tlačidla Touch ID (tlačidla napájania). Ak sa dokument neotvorí, skontrolujte, či používate správny prst a či máte čisté a suché ruky. Dokument môžete otvoriť aj zadaním jeho hesla.

Nastavenie Touch ID na otváranie súborov chránených heslom na Macu

Ak váš Mac podporuje Touch ID a má ho nastavené, budú ho aplikácie Pages, Numbers a Keynote používať v predvolenom nastavení.

Ak sa vám pri otváraní dokumentu zobrazuje výzva na zadanie hesla a nevidíte možnosť Touch ID, povoľte aplikáciám iWork používanie Touch ID:

  1. Otvorte aplikáciu a vyberte položky Pages > Nastavenia.
  2. Vyberte položku Použiť Touch ID. Ak sa položka Použiť Touch ID nedá vybrať, pretože je sivá alebo sa vôbec nezobrazuje, uistite sa, že váš Mac naozaj podporuje Touch ID a má ho nastavené.
  3. Rovnaký postup zopakujte v aplikáciách Numbers a Keynote.

Ak používate iPhone alebo iPad s podporou Touch ID, možnosť otvárania dokumentov chránených heslom pomocou Touch ID je vždy zapnutá a nemusíte ju nastavovať ako na Macu.

Pridanie hesla k dokumentu a jeho odomykanie pomocou Touch ID

Ak dokument nie je chránený heslom, musíte najskôr nastaviť textové heslo. 

Na iPhone alebo iPade

Klepnite na ikonu Ikona Viac a potom na položku Nastaviť heslo. Do polí Heslo a Overiť zadajte heslo a potom si nastavte pomôcku k heslu pre prípad, že ho zabudnete. Zapnite možnosť Otvoriť pomocou Touch ID a potom klepnite na položku Hotovo. Pri ďalšom otváraní dokumentu už budete môcť namiesto zadávania hesla použiť Touch ID.

Na Macu

Otvorte dokument a vyberte položky Súbor > Nastaviť heslo. Do polí Heslo a Overiť zadajte heslo a potom si nastavte pomôcku k heslu pre prípad, že ho zabudnete. Zapnite možnosť Otvoriť pomocou Touch ID a potom kliknite na položku Nastaviť heslo. Pri ďalšom otváraní dokumentu už budete môcť namiesto zadávania hesla použiť Touch ID.

Dátum zverejnenia: