Otváranie dokumentov iWork pomocou Touch ID

Dokumenty Pages, Numbers alebo Keynote chránené heslom môžete namiesto zadávania hesla otvárať pomocou Touch ID.

Pri vytváraní dokumentov iWork môžete nastaviť, aby na ich otvorenie bolo potrebné zadať heslo. V iPhone, iPade a Macu s Touch ID potom môžete namiesto zadávania hesla používať Touch ID. A ak máte zariadenie so systémom iOS, ktoré podporuje Face ID, môžete na otváranie dokumentov chránených heslom používať Face ID.

Ak chcete na odomykanie dokumentov chránených heslom používať Touch ID, najprv nastavte Touch ID v zariadení so systémom iOS alebo nastavte Touch ID v Macu.
 


Otváranie dokumentov chránených heslom pomocou Touch ID

Pri prvom otvorení dokumentu chráneného heslom musíte zadať heslo k dokumentu. Ak máte v iPhone, iPade alebo Macu s Touch ID zapnutú funkciu Touch ID, zobrazuje sa aj možnosť Otvoriť pomocou Touch ID. 

Pri ďalšom otvorení dokumentu už budete môcť použiť Touch ID: zľahka sa na zariadení so systémom iOS dotknite tlačidla Domov alebo na Macu tlačidla Touch ID (tlačidla napájania). Ak funkcia Touch ID váš prst nerozpozná, uistite sa, že používate správny prst a že máte ruky čisté a suché. Dokument môžete otvoriť aj zadaním jeho hesla.

Pridanie hesla k dokumentu a použitie funkcie Touch ID

Ak dokument nie je chránený heslom, musíte najskôr nastaviť heslo. 

V iPhone alebo iPade

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote.
 2. Klepnite na ikonu Viac  a potom na položku Nastaviť heslo.
 3. Do polí Heslo a Overiť zadajte heslo. Mali by ste zadať aj nápovedu hesla, ktorá vám pomôže spomenúť si na heslo, ak by ste ho zabudli. 
 4. Uistite sa, že možnosť Otvoriť pomocou Touch ID je zapnutá, a potom klepnite na položku Hotovo.

Pri ďalšom otváraní dokumentu už budete môcť namiesto zadávania hesla dokumentu použiť Touch ID.

V Macu

 1. Otvorte dokument v aplikácii Pages, Numbers alebo Keynote.
 2. Vyberte položku Súbor > Nastaviť heslo. 
 3. Do polí Heslo a Overiť zadajte heslo. Mali by ste zadať aj nápovedu hesla, ktorá vám pomôže spomenúť si na heslo, ak by ste ho zabudli. 
 4. Uistite sa, že je možnosť Otvoriť pomocou Touch ID zapnutá, a potom kliknite na položku Nastaviť heslo. 

Pri ďalšom otváraní dokumentu už budete môcť namiesto zadávania hesla dokumentu použiť Touch ID.

Nastavenie Touch ID na otváranie súborov chránených heslom v Macu

Ak váš Mac podporuje Touch ID a má túto funkciu nastavenú, budú ju aplikácie Pages, Numbers a Keynote v predvolenom nastavení používať.

Ak sa vám pri otváraní dokumentu zobrazuje výzva na zadanie hesla a nevidíte možnosť Touch ID, povoľte aplikáciám iWork používanie Touch ID:

 1. Otvorte aplikáciu Pages a vyberte položky Pages > Nastavenia.
 2. Vyberte položku Použiť Touch ID. Ak sa položka Použiť Touch ID nedá vybrať, pretože nie je prítomná alebo je neaktívna, skontrolujte, či používate Mac, ktorý podporuje Touch ID a má túto funkciu nastavenú.
 3. Rovnaký postup zopakujte v aplikáciách Numbers a Keynote.

Ak používate iPhone alebo iPad s podporou Touch ID, možnosť otvárania dokumentov chránených heslom pomocou Touch ID je zapnutá vždy a nemusíte ju nastavovať ako v Macu.

Dátum zverejnenia: