Ako opraviť rozdelený disk Fusion Drive

Ak sa disk Fusion Drive zobrazuje vo Finderi ako dva disky namiesto jedného, znamená to, že už nefunguje ako disk Fusion Drive. Pri riešení tohto problému postupujte takto.

Fusion Drive predstavuje možnosť úložiska v niektorých počítačoch iMac a Mac mini. Ide o kombináciu úložiska na pevnom disku a flashového úložiska v jednom oddiele, čím sa zvyšuje výkon a kapacita úložiska. Ak sa disk Fusion Drive zobrazuje vo Finderi ako dva disky namiesto jedného, znamená to, že už nefunguje ako disk Fusion Drive. Táto situácia môže nastať po výmene disku Fusion Drive alebo v prípade použitia softvéru na jeho zámerné rozdelenie na samostatné oddiely. 

Obidva disky môžete aj naďalej používať samostatne alebo môžete po vykonaní týchto krokov znova začať využívať výhody práce s jedným logickým oddielom Fusion Drive.

Skôr než začnete

Ak neviete, či bol Mac nakonfigurovaný s diskom Fusion Drive alebo či bol disk rozdelený, odpojte od Macu všetky externé úložné zariadenia a otvorte prehľad úložiska:

 • V systéme macOS Ventura alebo novšom vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia. Na postrannom paneli kliknite na Všeobecné a potom vpravo kliknite na Úložisko.
 • V starších verziách systému macOS vyberte menu Apple  > O tomto počítači Mac. Potom kliknite na Úložisko. 

Ak vidíte disk s označením Fusion Drive, znamená to, že disk Fusion Drive funguje a tento článok sa vás netýka.

Ak máte disk Fusion Drive, ktorý je rozdelený, mali by ste vidieť dva disky. Jeden z nich by mal mať označenie Flash Storage (flashové úložisko) s kapacitou 24 GB, 32 GB alebo 128 GB. Druhý by mal mať kapacitu aspoň 1 TB.

Opätovné vytvorenie disku Fusion Drive prostredníctvom Terminálu

Tieto kroky natrvalo vymažú všetky dáta uložené na diskoch, ktoré tvoria disk Fusion Drive. Pred pokračovaním sa uistite, že máte zálohu

Ak používate systém macOS Mojave alebo novší

 1. Zapnite Mac a potom ihneď stlačte a podržte kombináciu klávesov Command-R, aby sa spustil v režime Obnova systému macOS. Keď sa zobrazí logo Apple alebo otáčajúca sa zemeguľa, uvoľnite klávesy.
 2. Keď sa zobrazí okno Utility macOS, vyberte v lište Utility > Terminál.
 3. V okne Terminál zadajte príkaz diskutil resetFusion a stlačte kláves Return.
 4. Po zobrazení výzvy zadajte slovo Yes (Áno, s veľkým písmenom Y na začiatku) a stlačte kláves Return.
 5. Keď sa v Termináli zobrazí informácia o úspešnom dokončení operácie, ukončite Terminál a vráťte sa do okna Utility macOS.
 6. Vyberte položku Preinštalovať macOS a potom podľa pokynov na obrazovke preinštalujte operačný systém Macu. Po dokončení sa Mac reštartuje z disku Fusion Drive.

Ak používate systém macOS High Sierra alebo starší

 1. Zapnite Mac a potom ihneď stlačte a podržte kombináciu klávesov Command-R, aby sa spustil v režime Obnova systému macOS. Keď sa zobrazí logo Apple alebo otáčajúca sa zemeguľa, uvoľnite klávesy.
 2. Keď sa zobrazí okno Utility macOS, vyberte v lište Utility > Terminál.
 3. V okne Terminál zadajte príkaz diskutil list a stlačte kláves Return.
 4. V Termináli sa zobrazí tabuľka s údajmi o vašich diskoch. V stĺpci IDENTIFIKÁTOR vyhľadajte identifikátor pre každý z oboch interných fyzických diskov, ktoré tvoria váš disk Fusion Drive. Identifikátory sú zvyčajne disk0 a disk1. Jeden z nich by mal mať veľkosť 128 GB alebo menej. Druhý by mal mať veľkosť aspoň 1 TB.
 5. Zadajte nasledujúci príkaz a nahraďte v ňom parameter identifier1 a identifier2 identifikátormi, ktoré ste vyhľadali v predchádzajúcom kroku. Potom stlačte kláves Return.
  diskutil cs create Macintosh\ HD identifier1 identifier2
  

  Príklad: diskutil cs create Macintosh\ HD disk0 disk1

 6. Ak sa vyskytne chyba odpojenia disku, zadajte príkaz diskutil unmountDisk identifikátor s použitím prvého identifikátora, ktorý ste predtým získali. Potom zadajte ten istý príkaz znova s použitím druhého identifikátora. Potom zopakujte príkaz uvedený v kroku 5.
 7. Zadajte príkaz diskutil cs list a potom stlačte kláves Return.
 8. V Termináli sa zobrazia ďalšie údaje o vašich diskoch (oddieloch). Vyhľadajte reťazec čísel zobrazený za textom Skupina logických oddielov pre disk s názvom Macintosh HD. Reťazec bude vyzerať podobne ako 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A.
  Príklad:
  +-- Skupina logických oddielov 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A
  |   =========================================================
  | Názov: Macintosh HD

 9. Zadajte nasledujúci príkaz a nahraďte v ňom parameter logicalvolumegroup číslom, ktoré ste zistili v predchádzajúcom kroku. Potom stlačte kláves Return.
  diskutil cs createVolume logicalvolumegroup jhfs+ Macintosh\ HD 100%
  

  Príklad: diskutil cs createVolume 8354AFC3-BF97-4589-A407-25453FD2815A jhfs+ Macintosh\ HD 100%

 10. Keď sa v Termináli zobrazí informácia o úspešnom dokončení operácie, ukončite Terminál a vráťte sa do okna Utility macOS.
 11. Vyberte položku Preinštalovať macOS a potom podľa pokynov na obrazovke preinštalujte operačný systém Macu. Po dokončení sa Mac reštartuje z disku Fusion Drive.
Dátum zverejnenia: