Ak ste stratili slúchadlá AirPods

Potrebujete pomoc pri hľadaní slúchadiel AirPods? Pomocou služby Nájsť môj iPhone zobrazíte polohu svojich slúchadiel AirPods na mape a prehráte na nich zvuk, aby ste ich našli a mohli ich ďalej používať na bezdrôtové počúvanie.

Funguje to takto

V systéme iOS 10.3 alebo novšom dokáže služba Nájsť môj iPhone vyhľadať aj stratené slúchadlá AirPods. Ak už na iPhone, iPade alebo iPode touch, ktorý používate so slúchadlami AirPods, máte nastavenú službu Nájsť môj iPhone, automaticky sa povolí aj pre vaše slúchadlá AirPods. Znamená to, že ak sa slúchadlá AirPods stratia, nie sú v puzdre a nachádzajú sa niekde blízko vás, môžete ich nájsť pomocou služby Nájsť môj iPhone. Ak sa slúchadlá AirPods nachádzajú mimo dosahu všetkých vašich zariadení, nie sú nabité alebo sú v puzdre, služba Nájsť môj iPhone vám aspoň ukáže, kde a kedy boli naposledy pripojené. 

     

Zobrazenie slúchadiel AirPods na mape

Prihláste sa na stránke iCloud.com alebo otvorte aplikáciu Nájsť môj iPhone a zobrazte slúchadlá AirPods na mape. Aplikácia Nájsť môj iPhone zobrazuje polohu zariadení Apple, na ktorých ste sa prihlásili pomocou rovnakého Apple ID, a slúchadiel AirPods. Ak slúchadlá nie sú pripojené, uvidíte, kedy a kde boli naposledy online.

Na počítači:

  1. Prejdite na stránku iCloud.com.
  2. Prihláste sa pomocou svojho Apple ID.
  3. Otvorte aplikáciu Nájsť iPhone.
  4. Kliknite na položku Všetky zariadenia a potom na slúchadlá AirPods.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

  1. Otvorte aplikáciu Nájsť môj iPhone.
  2. Prihláste sa pomocou svojho Apple ID a hesla.
  3. Kliknite na slúchadlá AirPods.

Vedľa každého zariadenia sa zobrazuje farebná bodka, ktorá označuje stav zariadenia.


Modrá bodka označuje zariadenie, pomocou ktorého hľadáte stratené slúchadlá AirPods.


Zelená bodka označuje, že slúchadlá AirPods sú online. Znamená to, že na nich môžete prehrať zvuk alebo zobraziť trasu na miesto, na ktorom sa nachádzajú.


Sivá bodka znamená, že slúchadlá AirPods sú vypnuté, vybité, v puzdre alebo mimo dosahu. Môže sa zobrazovať posledná známa poloha.
 

Ak sú slúchadlá AirPods oddelené, na mape sa bude naraz zobrazovať poloha len jedného z nich. Nájdite slúchadlo, ktoré sa zobrazuje na mape, a vložte ho do puzdra. Potom mapu obnovte a nájdite druhé slúchadlo.

     

Prehratie zvuku

Ak sa slúchadlá AirPods nachádzajú v blízkosti niektorého z vašich zariadení Apple a sú pripojené cez Bluetooth, môžete na nich prehrať zvuk, ktorý vám ich pomôže nájsť. Urobíte to na stránke iCloud.com alebo v aplikácii Nájsť môj iPhone. Slúchadlá AirPods prehrávajú zvuk dve minúty alebo kým prehrávanie zvuku nezastavíte.

  1. Prejdite do menu Akcie > Prehrať zvuk.
  2. Ak sú slúchadlá AirPods oddelené, vyberte položku Stíšiť ľavé alebo Stíšiť pravé a nájdite jedno po druhom.
  3. Keď slúchadlá AirPods nájdete, klepnite alebo kliknite na položku Zastaviť prehrávanie.

Skôr než na slúchadlách AirPods prehráte zvuk, nezabudnite si ich vybrať z uší.

Ak sú slúchadlá AirPods offline

Ak ste pred stratou slúchadiel AirPods nezapli službu Nájsť môj iPhone, nebudete ich môcť nájsť. Ak sa vedľa slúchadiel AirPods na mape zobrazuje sivá bodka, nemôžete na nich prehrať zvuk, môžete však zobraziť trasu na miesto, na ktorom boli naposledy pripojené. Ak sa slúchadlá AirPods neskôr znova pripoja, na iPhone, iPade alebo iPode touch, s ktorým ich používate, sa zobrazí hlásenie.

Služba Nájsť môj iPhone je jediným spôsobom, ako možno sledovať alebo lokalizovať stratené zariadenie. Neexistuje žiadna iná služba spoločnosti Apple, pomocou ktorej by bolo možné nájsť, sledovať či iným spôsobom označiť vaše zariadenie.

Ak používate spravované Apple ID, ktoré vám pridelila škola alebo inštitúcia, nemáte prístup k službe Nájsť môj iPhone.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: