Vytvorenie playlistu v aplikácii Apple Music

Prečítajte si, ako vytvárať playlisty s hudbou z katalógu Apple Music alebo z vlastnej zbierky.

Vytvorenie playlistu na iPhone, iPode touch alebo zariadení s Androidom

 1. Otvorte apku Hudba.
 2. Na spodnej strane obrazovky klepnite na Knižnica.
 3. Klepnite na Playlisty.
 4. Klepnite na Nový playlist.
 5. Zadajte názov playlistu a klepnite na Pridať hudbu.
 6. Nájdite hudbu, ktorú chcete pridať.
 • Na iPhone alebo iPode touch klepnite na príslušnú hudbu a potom na Hotovo. Ak pridávate hudbu priamo z vyhľadávacieho poľa, klepnite na Zrušiť a potom na Hotovo.
 • Na zariadení s Androidom klepnite na hudbu, ktorú chcete pridať, a potom na Hotovo Ikona zaškrtnutia v systéme Android.

Obrazovka iPhonu s playlistom skladieb.

Skladbu, album alebo playlist môžete aj stlačiť a podržať. Potom klepnite na Pridať do playlistu a pridajte hudbu do existujúceho playlistu alebo klepnite na Nový playlist. Alebo môžete podržať playlist a potom ho stiahnuť, zdieľať alebo vymazať.


Vytvorenie playlistu na iPade

 1. Otvorte apku Apple Music.
 2. Odrolujte na spodok postranného panela a klepnite na Nový playlist.
 3. Zadajte názov playlistu a klepnite na Pridať hudbu.
 4. Vyhľadajte hudbu, ktorú chcete pridať, klepnite na ňu a potom dvakrát klepnite na Hotovo.
  Obrazovka iPadu s playlistom skladieb.

Skladbu, album alebo playlist môžete aj stlačiť a podržať, kým sa nenadvihne. Potom hudbu potiahnite do existujúceho playlistu alebo na položku Nový playlist na postrannom paneli.


Vytvorenie playlistu na Macu alebo PC

 1. Otvorte apku Apple Music alebo iTunes.
 2. V lište vyberte Súbor > Nový > Playlist.
 3. Pomenujte playlist.
 4. Potiahnutím hudbu pridajte do playlistu na postrannom paneli.

Chcete hudbu pridať do existujúceho playlistu? Jednoducho ju potiahnite do playlistu na postrannom paneli.


Viac informácií o playlistoch

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: