Ak sa pri inštalácii systému Windows 10 zobrazí kód chyby 0xc000000f alebo 0xc0000225

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa pri inštalácii systému Windows 10 v Macu pomocou aplikácie Boot Camp zobrazí kód chyby 0xc000000f alebo 0xc0000225.

Tieto kódy chyby sa môžu zobraziť, keď sa vyskytne problém s obrazom ISO systému Windows, ktorý používate na inštaláciu systému Windows v Macu.

Pri odstraňovaní problému najprv vykonaním týchto krokov odstráňte partície Boot Camp:

  1. Reštartujte Mac v systéme macOS. 
  2. Otvorte Diskovú utilitu.
  3. Na lište Diskovej utility kliknite na položku Partícia. Ak sa zobrazí dialógové okno s otázkou, či chcete pridať oddiel alebo partíciu, kliknite na položku Partícia.
  4. V grafe, ktorý sa zobrazí, vyberte položku OSXRESERVED a potom kliknite na tlačidlo odstránenia (symbol mínus).
  5. V tom istom grafe vyberte položku BOOTCAMP a potom kliknite na tlačidlo odstránenia (symbol mínus).
    OSXRESERVED a BOOTCAMP sú prázdne partície, ktoré Sprievodca Boot Camp vytvoril počas pokusu o inštaláciu.
  6. Kliknite na položku Použiť a potom operáciu potvrďte kliknutím na položku Partícia.

Následne stiahnite nový obraz ISO od spoločnosti Microsoft a potom skúste inštaláciu systému Windows 10 zopakovať.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: