Zdieľané ukladanie do medzipamäte v systéme macOS Sierra

Ak ste správcom v škole alebo firme, je možné, že potrebujete inštalovať mnoho zariadení so systémom iOS. Prečítajte si, ako na urýchlenie sťahovania niektorých súborov pre pripojené zariadenia so systémom iOS použiť zdieľané ukladanie do medzipamäte.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

V systéme macOS High Sierra je teraz zdieľané ukladanie do medzipamäte k dispozícii pod názvom Ukladanie obsahu do medzipamäte a je prístupné prostredníctvom menu Systémové nastavenia > Zdieľanie. Prečítajte si o funkcii Ukladanie obsahu do medzipamäte v systéme macOS High Sierra.

Keď do iPhonu, iPadu alebo Podu touch pripojeného k Macu z internetu sťahujete obsah, ktorý možno uložiť do medzipamäte, kópia stiahnutého súboru zostane uložená v Macu. Keď sa potom zariadenie so systémom iOS pripojené k Macu pokúsi stiahnuť ten istý obsah, súbor sa stiahne priamo z Macu prostredníctvom rozhrania USB. Táto funkcia sa nazýva „zdieľané ukladanie do medzipamäte“.

Kontrola požiadaviek pre zdieľané ukladanie do medzipamäte

Na používanie zdieľaného ukladania do medzipamäte potrebujete:

 • iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 10.3 alebo novším
 • Mac so systémom macOS Sierra a buď iTunes 12.6 alebo novší, alebo Xcode 8.3 alebo novší

Ak chcete k Macu súbežne pripájať viac zariadení so systémom iOS, potrebujete tiež USB hub.

Nastavenie zdieľaného ukladania do medzipamäte

 1. Ak je váš Mac notebook, pripojte napájací adaptér. 
 2. Prihláste sa v Macu ako používateľ s právami správcu.
 3. Pripojte Mac na internet pomocou ethernetového kábla.
 4. Vo Finderi kliknite na položku Aplikácie. 
 5. V priečinku Utility otvorte program Terminál.
 6. Do programu Terminál zadajte alebo vložte tento príkaz a potom stlačením klávesu Return spustite službu zdieľaného ukladania do medzipamäte:

  sudo tethered-caching

 7. Pripojte zariadenie so systémom iOS k Macu prostredníctvom rozhrania USB.
 8. V zariadení so systémom iOS stiahnite obsah, ktorý možno uložiť do medzipamäte, napríklad aktualizáciu softvéru.* Po dokončení sťahovania zariadenie bezpečne odpojte.
 9. Zopakujte kroky 7 a 8 pre všetky zariadenia. Ak používate USB hub, môžete obsah, ktorý možno uložiť do medzipamäte, sťahovať súbežne vo všetkých zariadeniach. Keď sťahovanie spustíte, zariadenia získavajú dáta priamo z Macu s ethernetovým káblom.

Ak chcete získať ďalšie informácie o príkaze tethered-caching(8), v Macu so systémom macOS 10.12.4 alebo novším otvorte program Terminál. Potom spustite príkaz man tethered-caching.

* Namiesto manuálneho spustenia sťahovania v kroku 8 môžete použiť riešenie správy mobilných zariadení (MDM) na inštaláciu softvéru uloženého v medzipamäti do pripojených zariadení so systémom iOS. Keď sú zariadenia so systémom iOS pripojené k Macu prostredníctvom rozhrania USB, zdieľajú sieť a prijímajú príkazy správy MDM.

 

Dátum zverejnenia: