Rozdelenie obrazovky v prehliadači Safari na iPade

Ak máte iPad otočený na šírku, môžete v Safari používať zobrazenie Split View, ktoré vám umožní zobraziť dve webové stránky naraz.

Začíname

Používanie zobrazenia Split View v Safari

  1. Otočte iPad na šírku.
  2. Otvorte Safari.
  3. Ak si chcete zobraziť dve webové stránky naraz, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
    • Otvorenie odkazu v zobrazení Split View: Podržte odkaz a potom ho potiahnite na pravú stranu obrazovky.
    • Otvorenie prázdnej stránky v zobrazení Split View: Podržte ikonu  a klepnite na položku Otvoriť nové okno.
    • Presunutie tabu na druhú stranu zobrazenia Split View: Potiahnite tab na ľavú alebo pravú stranu zobrazenia Split View.

Ak chcete zobrazenie Split View opustiť, podržte ikonu  a potom klepnite na položku Zlúčiť všetky okná alebo Zatvoriť všetky [počet] taby. Klepnutím na ikonu  môžete taby pozatvárať aj jednotlivo.

Prečítajte si viac o zobrazení Split View a ďalších funkciách multitaskingu v iPade.

Dátum zverejnenia: