Rozdelenie obrazovky v prehliadači Safari na iPade

Ak máte iPad otočený na šírku, môžete v Safari používať zobrazenie Split View, ktoré vám umožní zobraziť dve webové stránky naraz.

Začíname

Používanie zobrazenia Split View v Safari

 1. Otočte iPad na šírku.
 2. Otvorte Safari.
 3. Ak chcete zobraziť dve webové stránky naraz, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
  • Otvorenie odkazu v zobrazení Split View: Podržte odkaz a klepnite na položku Otvoriť v Split View.
  • Otvorenie prázdnej stránky v zobrazení Split View: Podržte ikonu  a klepnite na položku Otvoriť v Split View.
  • Otvorenie odkazu na druhej strane zobrazenia Split View: Klepnite na odkaz dvomi prstami.
  • Presunutie tabu na druhú stranu zobrazenia Split View: Potiahnite tab na ľavú alebo pravú stranu zobrazenia Split View.

Ak chcete zobrazenie Split View opustiť, podržte ikonu  a potom klepnite na položku Zlúčiť všetky taby alebo Zatvoriť všetky [počet] taby. Taby môžete zatvoriť aj jednotlivo klepnutím na ikonu , čím zároveň zatvoríte zobrazenie Split View.

Prečítajte si viac o zobrazení Split View a ďalších funkciách multitaskingu v iPade.

Dátum zverejnenia: