Ak je klávesnica iPadu malá alebo rozdelená na dve časti

Prečítajte si, ako vrátiť klávesnicu na obrazovke iPadu do normálneho stavu, ak je menšia, než očakávate, alebo ak je rozdelená na dve časti.

Ak sa klávesnica iPadu nezobrazuje v plnej veľkosti a uprostred spodnej časti obrazovky, pravdepodobne ste zapli jednu z týchto funkcií:

  • Plávajúca klávesnica – menšia klávesnica, ktorou sa dá pohybovať kdekoľvek po obrazovke
  • Rozdelená klávesnica – klávesnica rozdelená na dve polovice, ktoré sa môžu pohybovať nahor a nadol

Ak chcete vrátiť klávesnicu do normálneho stavu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Vrátenie plávajúcej klávesnice iPadu do normálneho stavu


  1. Položte dva prsty na plávajúcu klávesnicu.
  2. Roztiahnutím prstov zväčšite klávesnicu na pôvodnú veľkosť a potom prsty uvoľnite.

Vrátenie rozdelenej klávesnice iPadu do normálneho stavu


  1. Klepnutím na textové pole v niektorej apke zobrazte klávesnicu.
  2. Stlačte a podržte tlačidlo klávesnice  v pravom dolnom rohu klávesnice.
  3. Potiahnite prstom nahor na Zlúčiť alebo na Ukotviť a spojiť a potom prst uvoľnite.

Rozdelená klávesnica je k dispozícii len na modeloch iPadu s tlačidlom Domov.

Viac informácií

Prečítajte si viac o písaní pomocou klávesnice na obrazovke iPadu vrátane možností používania plávajúcej a rozdelenej klávesnice.

Dátum zverejnenia: