Nastavenie a zmena budíka na iPhone

Prečítajte si, ako nastaviť, upraviť alebo vymazať budík.

Vďaka apke Hodiny môžete svoj iPhone zmeniť na budík. O nastavenie budíka môžete požiadať aj Siri.

 

Nastavenie budíka na iPhone 

Ako nastaviť budík

 1. Otvorte apku Hodiny a klepnite na tab Budík.
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať .
 3. Nastavte čas budenia. Môžete tiež vybrať jednu z týchto možností:
  • Opakovať: Po klepnutí na túto možnosť môžete nastaviť opakované budenie.
  • Popis: Po klepnutí na túto možnosť môžete budík pomenovať.
  • Zvuk: Po klepnutí na túto možnosť môžete vybrať zvuk, ktorý bude znieť pri spustení budíka.
  • Odložiť: Po zapnutí sa zobrazí možnosť Odložiť, ktorá je k dispozícii po spustení budíka.
 4. Klepnite na Uložiť.

Ako zmeniť hlasitosť budíka

 1. Prejdite na Nastavenia > Zvuky a haptika.
 2. V časti Hlasitosť zvonenia a upozornení nastavte hlasitosť potiahnutím posuvníka doľava alebo doprava. Pri ťahaní sa bude prehrávať upozornenie, aby ste počuli, ako sa mení hlasitosť.
 3. Keď zapnete funkciu Upravovať tlačidlami, môžete meniť hlasitosť budíka pomocou tlačidiel na zmenu hlasitosti zariadenia.

Prečítajte si, čo robiť, ak je hlasitosť budíka príliš nízka alebo ak budík vôbec nepočuť.

Úprava budíka na iPhone 

Ako upraviť budík

 1. Otvorte apku Hodiny a klepnite na tab Budík.
 2. Klepnite na položku Upraviť v ľavom hornom rohu.
 3. Klepnite na budík, vykonajte zmeny a potom klepnite na Uložiť.

Ako vymazať budík

 • Potiahnite budík doľava a klepnite na Vymazať.
 • Klepnite na Upraviť, klepnite na tlačidlo Vymazať  a potom klepnite na Vymazať.
 • Klepnite na Upraviť, klepnite na budík a potom klepnite na Vymazať budík.

Ak je hlasitosť budíka príliš nízka alebo ak budík vôbec nepočuť

Funkcia Nerušiť a prepínač zvonenia/tichého režimu nemajú vplyv na zvonenie budíka. Budík bude zvoniť, aj keď prepínač zvonenia/tichého režimu prepnete do tichého režimu alebo keď zapnete funkciu Nerušiť.

Ak budík vôbec nepočuť, ak zvoní príliš potichu alebo ak iPhone len vibruje, skontrolujte tieto nastavenia:

 • Nastavte hlasitosť iPhonu. Ak je hlasitosť budíka príliš vysoká alebo príliš nízka, môžete ju upraviť stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti. Môžete aj prejsť na Nastavenia > Zvuky a haptika a potiahnuť posuvník v časti Hlasitosť zvonenia a upozornení.
 • Ak budík len vibruje, skontrolujte, či pre zvuk budíka nie je nastavená možnosť Žiadny. Otvorte apku Hodiny, klepnite na tab Budík a potom na Upraviť. Klepnite na budík, klepnite na Zvuk a vyberte požadovaný zvuk.
 • Ak k iPhonu pripojíte slúchadlá, budík bude zvoniť s nastavenou hlasitosťou cez vstavané reproduktory iPhonu a zároveň cez slúchadlá pripojené pomocou kábla alebo bezdrôtovo.

Manuálne nastavenie času na iPhone v Nastaveniach s cieľom zmeniť správanie apky (napríklad časovače hry) sa neodporúča a môže ovplyvniť budíky.

Dátum zverejnenia: