Nastavovanie a správa budíka v iPhone

Naučte sa nastaviť a upraviť nastavenia budíka, požiadať o nastavenie budíkov funkciu Siri a sledovať večierku.

Vďaka aplikácii Hodiny môžete svoj iPhone zmeniť na budík. Stačí otvoriť aplikáciu Hodiny z plochy alebo ovládacieho centra. O nastavenie budíka môžete požiadať aj Siri.

 

     

Nastavenie budíka

 1. Otvorte aplikáciu Hodiny a klepnite na záložku Budík.
 2. Klepnite na ikonu .
 3. Nastavte čas budenia. Môžete tiež vybrať jednu z nasledujúcich možností:
  • Opakovať: Po klepnutí na túto možnosť môžete nastaviť opakované budenie.
  • Popis: Po klepnutí na túto možnosť môžete budík pomenovať.
  • Zvuk: Po klepnutí na túto možnosť môžete vybrať zvuk, ktorý bude znieť pri spustení budíka.
  • Odložiť: Po zapnutí sa zobrazí možnosť Odložiť, ktorá je k dispozícii po spustení budíka.
 4. Klepnite na položku Uložiť.

Nastavenie hlasitosti budíka

Klepnite na položky Nastavenia > Zvuky a haptika. V časti Zvonenia a upozornenia potiahnite posuvník doľava alebo doprava. Pri ťahaní sa bude prehrávať upozornenie, aby ste počuli, ako sa mení hlasitosť. Pokiaľ nezapnete možnosť Upravovať tlačidlami, pri stláčaní tlačidiel hlasitosti na bočnej strane iPhonu sa hlasitosť budíka nebude meniť. 

     

Požiadanie Siri o nastavenie budíka

Tu je niekoľko príkladov toho, o čo môžete požiadať:

 • „Wake me up tomorrow at 6:30 AM.“ (Zobuď ma zajtra o pol siedmej ráno.)
 • „What alarms do I have set?“ (Aké budíky mám nastavené?)
 • „Set my Work alarm.“ (Nastav mi budík Práca.)

     

Úprava alebo nastavenie budíka

Úprava nastavenia budíka:

 1. Otvorte aplikáciu Hodiny a klepnite na záložku Budík.
 2. Klepnite na položku Upraviť v ľavom hornom rohu.
 3. Klepnite na budík, vykonajte zmeny a potom klepnite na položku Uložiť.

Vymazanie budíka:

 • Potiahnite budík doľava a klepnite na položku Vymazať.
 • Klepnite na položku Upraviť, klepnite na ikonu  a potom klepnite na položku Vymazať.
 • Klepnite na položku Upraviť, klepnite na budík a potom klepnite na položku Vymazať budík.

Sledovanie večierky

Prostredníctvom funkcie Večierka môžete nastaviť, ako dlho chcete každú noc spať. Aplikácia Hodiny vás potom môže upozorniť, že máte ísť spať, a zobudiť vás zvukom budíka. 

Prečítajte si, ako nastaviť večierku v aplikácii Hodiny.

Získanie pomoci s budíkom

Funkcia Nerušiť a prepínač zvonenia/tichého režimu nemajú vplyv na zvonenie budíka. Budík bude zvoniť, aj keď prepínač zvonenia/tichého režimu prepnete do tichého režimu alebo keď zapnete funkciu Nerušiť.

Ak sa budík nespustí, ak zvoní príliš potichu alebo ak iPhone len vibruje, skontrolujte tieto nastavenia:

 • Nastavte hlasitosť iPhonu. Ak je hlasitosť budíka príliš vysoká alebo príliš nízka, môžete ju upraviť stlačením tlačidla zvýšenia alebo zníženia hlasitosti. Môžete tiež prejsť do menu Nastavenia > Zvuky a haptika a potiahnuť posuvník v časti Zvonenia a upozornenia.
 • Ak budík len vibruje, skontrolujte, či pre zvuk budíka nie je nastavená možnosť Žiadny. Otvorte aplikáciu Hodiny, klepnite na položku Budík a potom klepnite na položku Upraviť. Klepnite na budík, klepnite na položku Zvuk a vyberte požadovaný zvuk.
 • Ak používate systém iOS 11 alebo novší a pripojíte k iPhonu slúchadlá alebo reproduktory, budík bude zvoniť s nastavenou hlasitosťou cez vstavané reproduktory iPhonu a zároveň cez slúchadlá a reproduktory pripojené pomocou kábla. Cez bezdrôtové slúchadlá a reproduktory nebude zvoniť.

Manuálne nastavenie času v iPhone v menu Nastavenia s cieľom zmeniť správanie aplikácie (napríklad časovače hry) sa neodporúča a môže ovplyvniť budík.

Dátum zverejnenia: