Kryptografické moduly Apple FIPS v systéme iOS 10, verzia 7.0

Prečítajte si informácie o kryptografických moduloch v systéme iOS – Apple iOS CoreCrypto Module 7.0 a Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 7.0.

Kryptografické moduly v systéme iOS – Apple iOS CoreCrypto Module 7.0 a Apple iOS CoreCrypto Kernel Module 7.0 – nevyžadujú v zariadeniach so systémom iOS 10 žiadne nastavenie ani konfiguráciu, aby boli v režime FIPS vyhovujúcemu norme FIPS 140-2.

Úplné pokyny týkajúce sa správneho používania týchto modulov nájdete v PDF dokumente Crypto Officer Role Guide for FIPS 140-2 Compliance: iOS 10 (Kryptografická príručka s informáciami o zhode systému iOS 10 s normou FIPS 140-2).

Prečítajte si ďalšie informácie o certifikáciách, overeniach a poradenstve týkajúcom sa zabezpečenia produktov so systémom iOS.

Dátum zverejnenia: