Funkcia Siri alebo „Hey Siri“ nefunguje

Prečítajte si, ako postupovať, ak funkcia Siri na iPhone, iPade, iPode touch, Macu alebo slúchadlách AirPods nefunguje podľa predstáv.

Skontrolujte sieťové pripojenia

Ak nie ste pripojený na internet, Siri môže povedať niečo ako „Sorry, I'm having trouble connecting to the network“ (Ľutujem, nedarí sa mi pripojiť k sieti) alebo „Try again in a little while“ (Skúste to znova o chvíľu). Skontrolujte, či máte zariadenia pripojené na internet, a skúste to znova.

Uistite sa, že funkcia Siri je zapnutá

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a uistite sa, že sú zapnuté funkcie Čakať na vyslovenie „Hey Siri“ a Aktivovať Siri tlačidlom Domov alebo Aktivovať Siri bočným tlačidlom1.
 • Ak používate slúchadlá AirPods (2. generácia)2, skontrolujte, či je funkcia „Hey Siri“ zapnutá na zariadení so systémom iOS, ku ktorému sú slúchadlá AirPods pripojené.
 • V systéme macOS Sierra alebo novšom prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Siri a skontrolujte, či je vybratá možnosť Povoliť Opýtať sa Siri.

Ak sa vám možnosť pre Siri nezobrazuje, skontrolujte, či je Siri vo vašej krajine alebo oblasti k dispozícii. Prečítajte si, ktoré funkcie Siri sú podporované v konkrétnych krajinách a oblastiach v systéme iOS a na Macu.

 1. Ak sa so Siri chcete rozprávať na iPhone X alebo novšom, môžete na to použiť bočné tlačidlo.
 2. Funkcia „Hey Siri“ je dostupná na slúchadlách AirPods (2. generácia). Ak používate slúchadlá AirPods (1. generácia), funkciu Siri môžete aktivovať dvojitým klepnutím.

Skontrolujte, či funkcia Siri nie je obmedzená

Ak na zariadení so systémom iOS alebo na Macu neviete zapnúť funkciu Siri, skontrolujte, či ste ju nezakázali v menu Obmedzenia.

 • V systéme iOS 12 alebo novšom prejdite do menu Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Obmedzenia obsahu a súkromia > Povolené apky a skontrolujte, či nie je vypnutá možnosť Siri a Diktovanie. V systéme iOS 11 alebo staršom prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia.
 • V systéme macOS Sierra alebo novšom prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia > Rodičovská ochrana > Iné a skontrolujte, či nie je vypnutá možnosť Vypnúť Siri a diktovanie.

Skontrolujte mikrofóny

Ak vám Siri dobre nerozumie alebo vám neodpovedá na príkazy, skontrolujte funkčnosť mikrofónov:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch odstráňte ochranné prvky na obrazovke, fólie alebo kryty, ktoré prekrývajú mikrofóny, a potom Siri položte otázku. Ak Siri neodpovie, pripojte náhlavnú sadu s mikrofónom, napríklad EarPods alebo AirPods, a potom otestujte, či vám Siri odpovie na otázku.
 • Na Macu prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia > Zvuk > Vstup, vyberte mikrofón a skontrolujte úrovne vstupu.
 • Ak máte slúchadlá AirPods, použite pripojené zariadenie so systémom iOS. Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth, klepnite na ikonu  vedľa slúchadiel AirPods, klepnite na Mikrofón a skontrolujte, či je vybraná možnosť Automaticky prepínať AirPody. Skontrolujte tiež, či mikrofón na slúchadlách AirPods nie je zanesený nečistotami. Ak je, prečítajte si, ako vyčistiť slúchadlá AirPods.

Ak Siri ani tak nefunguje, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak Siri neodpovedá hlasom

Siri nemusí odpovedať slovne, ak máte zariadenie stíšené alebo je vypnutá funkcia Hlasová odozva. Prejdite na obrazovku Siri a skúste zvýšiť hlasitosť svojho zariadenia. Potom skontrolujte nastavenia funkcie Hlasová odozva:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie > Hlasová odozva. V tejto časti môžete nastaviť, ako má Siri odpovedať. Vyberte si napríklad, či vám má Siri odpovedať vždy alebo iba keď používate nastavenie Náhlavná sada.
 • Na Macu prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia > Siri a skontrolujte, či je zapnutá funkcia Hlasová odozva.

Nefunguje funkcia „Hey Siri“

Na podporovaných modeloch iPhonu, iPadu a iPodu touch sa pomocou funkcie „Hey Siri“ môžete so Siri rozprávať bez toho, aby ste držali tlačidlo Domov alebo bočné tlačidlo.* Ak funkcia „Hey Siri“ nefunguje, prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a skontrolujte, či je funkcia „Hey Siri“ zapnutá.

Funkcia „Hey Siri“ neodpovie v týchto prípadoch:

Ak funkcia „Hey Siri“ odpovedá na viacerých zariadeniach naraz, prečítajte si, čo robiť.

* Ak sa so Siri chcete rozprávať na iPhone X alebo novšom, môžete na to použiť bočné tlačidlo.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: