Ak Siri alebo funkcia „Hey Siri“ nefunguje

Prečítajte si, ako postupovať, ak vám Siri na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu nefunguje podľa predstáv.

Skontrolujte sieťové pripojenia

Ak ste sa nepripojili na internet, Siri môže povedať niečo ako „Sorry, I'm having trouble connecting to the network“ (Ľutujem, nedarí sa mi pripojiť k sieti) alebo „Try again in a little while“ (Skúste to znova o chvíľu). Skontrolujte, či máte zariadenia pripojené na internet a skúste to znova.

Uistite sa, že Siri je zapnutá

  • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a uistite sa, že sú zapnuté funkcie Čakať na vyslovenie „Hey Siri“ a Aktivovať Siri tlačidlom Domov alebo Aktivovať Siri bočným tlačidlom*.
  • V systéme macOS Sierra alebo novšom prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Siri a potom skontrolujte, či je vybratá možnosť Povoliť Opýtať sa Siri.

Ak sa vám možnosť pre Siri nezobrazuje, skontrolujte, či je Siri vo vašej krajine alebo oblasti k dispozícii. Prečítajte si, ktoré funkcie Siri sú podporované v konkrétnych krajinách a oblastiach v systéme iOS a na Macu.

* Ak sa so Siri chcete rozprávať v iPhone X alebo novšom, môžete na to použiť bočné tlačidlo.

Skontrolujte, či v prípade Siri nie sú zapnuté obmedzenia

Ak na zariadení so systémom iOS alebo na Macu neviete zapnúť Siri, skontrolujte, či ste ju nezakázali v časti Obmedzenia.

  • V systéme iOS 12 alebo novšom prejdite do menu Nastavenia > Čas pred obrazovkou > Obmedzenia obsahu a súkromia > Povolené aplikácie a skontrolujte, či nie je vypnutá možnosť Siri a Diktovanie. V systéme iOS 11 alebo staršom prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Obmedzenia.
  • V systéme macOS Sierra alebo novšom prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia > Rodičovská ochrana > Ostatné a skontrolujte, či nie je vypnutá možnosť Vypnúť Siri a diktovanie.

Skontrolujte si mikrofóny

Ak vám Siri dobre nerozumie alebo vám neodpovedá na otázku, keď ju oslovíte, skontrolujte funkčnosť mikrofónov:

Ak Siri ani tak nefunguje, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak Siri neodpovedá hlasom

Siri nemusí odpovedať slovne, ak máte zariadenie stíšené alebo je vypnutá funkcia Hlasová odozva. Prejdite na obrazovku Siri a skúste zvýšiť hlasitosť svojho zariadenia. Potom skontrolujte nastavenia funkcie Hlasová odozva:

  • Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie > Hlasová odozva. Potom tam zmeňte spôsob, akým Siri odpovedá. Vyberte si napríklad, či vám má Siri odpovedať vždy alebo iba keď používate nastavenie Náhlavná sada.
  • Na Macu prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia > Siri a skontrolujte, či je zapnutá funkcia Hlasová odozva.

Ak funkcia „Hey Siri“ nefunguje

Na podporovaných modeloch iPhonu, iPadu a iPodu touch sa pomocou funkcie „Hey Siri“ môžete so Siri rozprávať bez toho, aby ste držali tlačidlo Domov alebo bočné tlačidlo.* Ak funkcia „Hey Siri“ nefunguje, prejdite do menu Nastavenia > Siri a vyhľadávanie a skontrolujte, či je funkcia „Hey Siri“ zapnutá.

Funkcia „Hey Siri“ neodpovie v týchto prípadoch:

Ak funkcia „Hey Siri“ pracuje s viacerými zariadeniami naraz, prečítajte si, čo robiť.

* Ak sa so Siri chcete rozprávať v iPhone X alebo novšom, môžete na to použiť bočné tlačidlo.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: