Používanie nástroja Extreme Tuning (Extrémne ladenie) v GarageBande pre systém iOS

Extreme Tuning (Extrémne ladenie) umožňuje použiť v iPhone, iPade alebo iPode touch na vokálnych stopách obľúbený efekt upravujúci intonáciu.

Ak chcete dosiahnuť pri používaní nástroja Extreme Tuning (Extrémne ladenie) tie najlepšie výsledky, pred použitím efektu nastavte v GarageBande tóninu skladby. Po upravení intonácie potom môžete pridať aj ďalšie efekty, ako napríklad Echo alebo Odraz.

Nastavenie tóniny a tónorodu skladby

Extreme Tuning (Extrémne ladenie) používa pri aplikovaní efektu nastavenú tóninu skladby a jej tónorod. Ak sa skutočná tónina skladby alebo jej tónorod líši od toho, čo ste nastavili, efekt môže byť menej výrazný alebo môže dôjsť k neželanej zmene jednotlivých nôt, ktoré stopa obsahuje. 

GarageBand predvolene nastavuje tóninu skladieb na C.

 1. V iPhone a iPode touch klepnite na položku Nastavenia  v ovládacom paneli a potom klepnite na položku Nastavenia skladby. V iPade, iPhone 6 Plus a iPhone 7 Plus klepnite na položku Nastavenia skladby  v ovládacom paneli.
 2. Klepnite na položku Tónina.
 3. Vyberte tóninu skladby.
 4. Klepnite na tónorod vašej skladby (durový alebo molový).

Prístup k nastaveniu nástroja Extreme Tuning (Extrémne ladenie)

Nástroj Extreme Tuning (Extrémne ladenie) je optimalizovaný na použitie s mužskými a ženskými hlasmi, no môžete ho použiť aj ako efekt na ozvláštnenie akejkoľvek mono zvukovej stopy, ako napríklad basgitary alebo iného živého nástroja.

Prístup k nastaveniu Extreme Tuning (Extrémne ladenie) získate takto:

 1. V zobrazení Stopy vyberte klepnutím na oblasť zvukovej stopy, ktorú chcete vybrať. 
 2. Klepnite na položku Mikrofón  v paneli nástrojov, čím otvoríte nastavenia aplikácie Audio Recorder.
 3. V iPhone alebo iPode touch klepnite na položku Navigácia tlačidlo navigácie, klepnite na aktuálne nastavenie aplikácie Audio Recorder (napríklad Čisté), klepnite na položku Zábava a následne na Extreme Tuning (Extrémne ladenie). 
  V iPade, iPhone 6 Plus a iPhone 7 Plus klepnite na položku Zábava a potom na ikonu Extreme Tuning (Extrémne ladenie).
 4. Dolaďte zvuk nastavením ovládania výšky tónu a skreslenia.

Pridanie ďalších efektov

Ak chcete pridať ďalšie efekty, ako napríklad Echo alebo Odraz:

 1. V iPhone a iPode touch klepnite na položku Nastavenia a potom na položku Ovládacie prvky stopy . V iPade, iPhone 6 Plus a iPhone 7 Plus klepnite na položku Ovládacie prvky stopy 
 2. V časti Master efekty upravte úroveň Echa a Odrazu pomocou posuvníkov alebo klepnutím na položku Master efekty zmeňte predvoľby Echa a Odrazu.
Dátum zverejnenia: