Používanie technológie HDR v iPhone, iPade a iPode touch

Chcete fotiť proti slnečnej oblohe predmet alebo osobu, ktorá je v tieni? Tradičné fotoaparáty vám ponúkajú len voľbu príliš jasnej oblohy alebo predmetu strateného v tme. Technológia HDR zaisťuje to najlepšie z oboch možností.

Čo je HDR?

HDR znamená High Dynamic Range (vysoko dynamický rozsah). Keď používate technológiu HDR, fotoaparát v iPhone, iPade alebo iPode touch automaticky skombinuje to najlepšie z troch fotiek zaznamenaných rýchlo po sebe s rôznym nastavením expozície – jedna je s normálnou expozíciou, jedna je nastavená podľa najjasnejších prvkov scény a jedna podľa najtmavších. Výsledkom je jedna fotka s lepšími farbami a podrobnosťami.

Podexponovanie

Expozícia vyvážená podľa oblohy spôsobí, že fotografovaný predmet alebo osoba bude príliš tmavá.

Preexponovanie

Expozícia vyvážená podľa fotografovaného predmetu alebo osoby spôsobí, že obloha bude príliš jasná.

S technológiou HDR

Keď použijete technológiu HDR, výsledná fotka bude nádherne osvetlená a podrobná.

 

     

Fotenie s technológiou HDR

  1. Otvorte aplikáciu Kamera v iPhone, iPade alebo iPode touch.
  2. Klepnite na položku HDR a skontrolujte, či je funkcia nastavená na hodnotu Auto alebo Zapnuté.
  3. Pripravte záber.
  4. Klepnite na ikonu .

Keď fotíte s technológiou HDR, zariadenie uloží do aplikácie Fotky dve verzie obrázka. Jedna je s použitím technológie HDR, druhá bez. Môžete ich porovnať a použiť tú, ktorá sa vám páči viac. Ak chcete šetriť miesto, môžete túto funkciu vypnúť a uchovávať v knižnici len verziu s použitím technológie HDR. Prejdite do časti Nastavenia > Kamera > Zachovať normálnu fotku a potiahnutím prsta funkciu vypnite.

Ak nastavíte položku HDR na hodnotu Zapnuté, zariadenie zaznamená obrázok s použitím technológie HDR pri každom fotení. Ak nastavíte položku HDR na hodnotu Auto, zariadenie určí, či by fotka vyzerala lepšie s použitím technológie HDR, alebo bez. 

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: