Informácie o službe iTunes U

Služba iTunes U poskytuje nástroje, ktoré vašej triede umožňujú pracovať na iPadoch.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Vďaka službe iTunes U môžete pripravovať hodiny pomocou aplikácií aj vlastných materiálov, môžete zbierať a hodnotiť práce študentov, podnecovať diskusie v triede alebo sa rozprávať s jednotlivými študentmi a odpovedať im na otázky alebo poskytovať spätnú väzbu.

Služba iTunes U učiteľom umožňuje:

  • Plánovať hodiny, hodnotiť práce študentov a byť s nimi v spojení priamo z iPadu.
  • Nahrávať a zdieľať učebné materiály, napríklad dokumenty, pracovné listy, webové odkazy, fotky a videá od rôznych poskytovateľov.
  • Zapojiť každého študenta pomocou aplikácií, kníh, videí, podcastov a množstva ďalšieho obsahu zo služieb iTunes, App Store a iBooks.
  • Pridávať do PDF súborov pokyny alebo komentáre pomocou vstavaných nástrojov na anotovanie.
  • Sledovať, kedy študenti videli alebo odovzdali práce, a pripomínať im blížiace sa termíny.
  • Známkovať práce študentov a sledovať výsledky triedy v klasifikačnom hárku.
  • Vďaka zobrazeniu jednotlivých študentov viesť osobné konzultácie so študentmi alebo konzultácie s rodičmi.
  • Súkromne odpovedať na otázky alebo začať skupinovú diskusiu s celou triedou.
  • Pomocou oznámení informovať študentov a umožniť im pripraviť sa na vyučovanie.

Inštitúcie, ktoré využívajú portál Apple School Manager a spravované účty Apple ID, môžu okrem toho importovať zoznamy a zjednodušiť tým vytváranie kurzov. A učitelia pridružení ku kvalifikovaným inštitúciám môžu zverejňovať kurzy v katalógu iTunes U a sprístupniť ich všetkým zadarmo.

Dátum zverejnenia: