Usporiadanie a vyhľadávanie fotiek

S aplikáciou Fotky si udržíte poriadok v rozrastajúcej sa knižnici fotiek a videí a získate k nej jednoduchý prístup. Na tabe Fotky môžete prechádzať vybrané zobrazenia a potom vo vyhľadávacom poli rýchlo vyhľadať osobu, miesto alebo vec.

 

Na iPhone, iPade alebo iPode touch je aplikácia Fotky rozdelená na časti Fotky, Pre vás, Albumy a Vyhľadať. Úplne nový tab Fotky vám umožňuje jednoduché vyhľadávanie, pripomenutie a zdieľanie fotiek a videí podľa rokov, mesiacov a dní. 

Keď zapnete iCloud Fotky, vaša zbierka bude vo všetkých zariadeniach aktualizovaná, takže sa budete vždy pohybovať v známom prostredí. A vďaka vyspelým možnostiam vyhľadávania, ktoré ponúkajú Fotky, môžete vyhľadávať fotky na základe osôb, miest, predmetov alebo udalostí.

Skôr než začnete


Fotky

Využívajte špecializované zobrazenie najlepších momentov na tabe Fotky a prechádzajte nimi podľa rokov, mesiacov či dní alebo si výberom možnosti Všetky fotky zobrazte celú knižnicu. Sledujte, ako pri rolovaní a prechádzaní ožívajú fotky Live Photos a videá. 

  • Roky: Pozrite si celú knižnicu všetkých fotiek a videí podľa rokov. Potiahnutím prstom si môžete pozrieť vybrané položky.
  • Mesiace: Zobrazí skupiny fotiek a videí z jednotlivých mesiacov podľa spomienok a miest. Klepnutím na ikonu  môžete zdieľať alebo prehrať film vytvorený z vašich obľúbených momentov.
  • Dni: Prezerajte si najlepšie fotky za jednotlivé dni a sledujte, ako sa počas rolovania automaticky prehrávajú niektoré videá. Keď klepnete na fotku a potiahnete prstom nahor, zobrazí sa miesto na mape a ľudia na nej. 
  • Všetky fotky: Zobrazí celú knižnicu fotiek vrátane snímok obrazovky a duplicitných fotiek v poradí, v ktorom boli zachytené.

Live Photos a videá sa nebudú vo Fotkách automaticky prehrávať, keď je zapnutý režim slabej batérie. 


Pre vás

V časti Pre vás vo Fotkách pre iOS vidíte aktivitu zdieľaného albumu, dostávate návrhy na pridávanie efektov do fotiek a máte tu tiež Návrhy na zdieľanie – zbierky fotiek, ktoré sa hodia na zdieľanie s priateľmi.

Časť Pre vás vám okrem toho pripomína vaše obľúbené chvíle pomocou Spomienok. Aplikácia Fotky vyhľadá vo vašich fotkách a videách rôzne udalosti, výlety, ľudí a mnoho ďalšieho a potom vám ich zobrazí v podobe nádherných zbierok. Takto si môžete znova pripomenúť víkendovú túru alebo výnimočné udalosti, napríklad prvé narodeniny svojho dieťaťa.

Na Macu nájdete Spomienky na postrannom paneli Fotiek.


Albumy

V Albumoch nájdete vami vytvorené albumy fotiek, zdieľané albumy, ktoré ste vytvorili alebo do ktorých ste sa pridali, a automaticky vytvorené zbierky rôznych typov fotiek a videí, ako napríklad Panorámy, Selfie, Spomalené videá a Časozberné videá. Okrem toho si môžete v albume Miesta pozrieť fotky usporiadané na mape sveta alebo si ich prezerať v albume Ľudia podľa osôb, ktoré sú na nich zachytené.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch sa v albume Všetky fotky zobrazuje celá vaša zbierka v poradí, v ktorom ste položky do knižnice pridali. Ak si chcete fotky zobraziť podobným spôsobom na Macu, kliknite na položku Fotky na bočnom paneli a potom prejdite na tab Fotky v hornej časti okna.

Fotky vám umožňujú usporiadať zbierku jednoducho a presne podľa vašich predstáv. A ak používate iCloud Fotky, zmeny vykonané v albumoch na jednom zariadení sa prejavia aj na tých ostatných.

Vytvorenie nového albumu

Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Prejdite na položku Albumy a klepnite na tlačidlo Pridať . Zadajte názov albumu a potom vyberte fotky a videá, ktoré chcete zahrnúť do nového albumu.

Na Macu: Vyberte položky Súbor > Nový album. Zadajte názov albumu a potom na postrannom paneli kliknite na položku Fotky. Potiahnite fotky a videá zo zobrazenia Fotky do nového albumu na postrannom paneli. Prípadne môžete vybrať fotky, ktoré by ste chceli pridať do albumu, a potom so stlačeným klávesom Control kliknúť na položku Pridať do > Nový album.

Fotky na Macu umožňujú vytvárať aj dynamické albumy, ktoré sa automaticky aktualizujú podľa vybraných kritérií. Môžete napríklad vytvoriť dynamický album s fotkami za posledných 30 dní. Vyberte položky Súbor > Nový dynamický album, zadajte názov albumu a potom vyberte podmienky, ktoré chcete použiť.

Pridanie do existujúceho albumu

Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na položku Vybrať a potom na fotky a videá, ktoré chcete pridať. Klepnite na položku Pridať do a vyberte požadovaný album.

Na Macu: Potiahnite fotky a videá zo zobrazenia Fotky do nového albumu na postrannom paneli. Alebo vyberte fotky, ktoré chcete pridať do albumu, a potom so stlačeným klávesom Control vyberte položky Pridať do > [názov albumu].

Správa albumov

Ak chcete zmeniť názov albumu, ktorý ste vytvorili, prejdite do časti Albumy a potom klepnite na položku Zobraziť všetko. Klepnite na položku Upraviť, klepnite na názov daného albumu a potom ho premenujte. Na Macu vyberte album a potom zadajte nový názov.

Ak chcete zmeniť usporiadanie albumov na iPhone, iPade alebo iPode touch, klepnite na časť Albumy a potom vedľa položky Moje albumy klepnite na položku Zobraziť všetko. Klepnite na položku Upraviť. Potom pridržte album a potiahnite ho tam, kam chcete. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Ak chcete zmeniť usporiadanie albumov na Macu, kliknite na položku Moje albumy a potom album potiahnite, kam chcete. Môžete tiež so stlačeným klávesom Control kliknúť na položku Moje albumy, potom vybrať položku Zoradiť a rozhodnúť sa, či chcete albumy zoradiť podľa abecedy alebo podľa dátumu.

Zdieľané albumy

Hľadáte miesto, kde by ste mohli zhromaždiť a zdieľať všetky fotky z rodinného stretnutia? Zdieľané albumy sú na to ako stvorené.

Ak chcete zdieľať fotku, video alebo album, klepnite alebo kliknite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte položku Zdieľané albumy. Pozvať môžete až 100 priateľov a členov rodiny, ktorí si vaše zdieľané albumy budú môcť pozrieť. Môžu ich hodnotiť označením Páči sa, komentovať a dokonca pridávať svoje vlastné fotky.

V zobrazení Albumy vidíte všetky zdieľané albumy, ktoré ste vytvorili, ako aj zdieľané albumy ostatných, do ktorých ste sa pridali. Na Macu sa zdieľané albumy zobrazujú na postrannom paneli Fotiek. Môžete tiež prejsť na tab Pre vás (alebo postranný panel na Macu), kde nájdete nedávnu aktivitu zdieľaného albumu. Uvidíte hodnotenia Páči sa a komentáre pridané k vašim zdieľaným fotkám, ako aj nové fotky zo zdieľaných albumov iných používateľov.


Vyhľadávanie fotiek

Aplikácia Fotky umožňuje jednoduché vyhľadávanie fotiek konkrétnych osôb alebo vecí. Vyhľadávať môžete aj miesta a udalosti.

Klepnite na tab Vyhľadať a do vyhľadávacieho poľa zadajte požadovaný výraz. Na Macu sa vyhľadávacie pole nachádza v pravom hornom rohu Fotiek.

  • Ľudia: V knižnici môžete vyhľadávať fotky konkrétnej osoby alebo skupiny ľudí. Stačí, keď budú mená a tváre osôb usporiadané v albume Ľudia.
  • Miesta: Pozrite si všetky svoje fotky a videá na mape v Miestach. Alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte názov miesta a zobrazia sa všetky fotky a videá z daného miesta.
  • Veci: Fotky rozpoznávajú scény a predmety. Môžete napríklad vyhľadať výraz „jazero“ a potom vybrať výsledok v kategórii, aby sa zobrazili zodpovedajúce fotky.
  • Udalosti: Vyhľadajte konkrétnu udalosť, napríklad koncert, na ktorom ste boli pred pár mesiacmi, a Fotky pre iOS využijú dátum a miesto vo vašich fotkách spoločne s online informáciami o udalostiach a nájdu zodpovedajúce fotky.

Tab Vyhľadať vo Fotkách pre iOS tiež navrhuje momenty, ľudí, miesta, kategórie a skupiny, ktoré môžete vyhľadať. Klepnite na navrhované vyhľadávanie, napríklad „pred rokom“ alebo „mačky“, a pozrite a pripomeňte si svoje fotky.

Pri vyhľadávaní fotiek prebieha všetko rozpoznávanie tvárí, scén a predmetov výlučne vo vašom zariadení. Prečítajte si viac o fotkách a ochrane súkromia.


Projekty na Macu

Vďaka Projektom na Macu môžete z fotiek vytvárať darčeky na pamiatku pomocou  praktických a výkonných rozšírení pre Projekty.

Ak chcete vytvárať pôsobivé webové stránky, koláže, albumy fotiek, nástenné dekorácie a ďalšie diela, stiahnite si rozšírenia z obchodu Mac App Store. Potom prejdite na položky Súbor > Vytvoriť a zvoľte rozšírenie, ktoré chcete použiť.

Ak chcete dokončiť rozpracovaný projekt alebo chcete niečo nanovo usporiadať, prejdite na tab Moje projekty na postrannom paneli a pozrite si úplný zoznam.


Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: