Usporiadanie a vyhľadávanie fotiek na iPhone, iPade alebo iPode touch

Apka Fotky uľahčuje usporadúvanie fotiek a videí a prístup k nim. Môže vám dokonca ponúknuť špecializované zobrazenie fotiek a inteligentné funkcie vyhľadávania vám pomôžu rýchlo nájsť presne to, čo hľadáte.

Fotky sú usporiadané do častí Knižnica, Pre vás, Albumy a Vyhľadať. Keď iCloud Fotky zapnete, vaša zbierka sa bude na všetkých vašich zariadeniach udržiavať v aktuálnom stave. Pomocou funkcií pokročilého vyhľadávania navyše môžete ľahko nájsť fotky konkrétnej osoby, miesta, objektu alebo udalosti.


Skôr než začnete


Knižnica

Na tabe Knižnica si môžete pozrieť špecializované zobrazenie svojich momentov a prechádzať ich podľa rokov, mesiacov či dní alebo si môžete pozrieť všetky fotky. Môžete sledovať, ako pri rolovaní a prechádzaní ožívajú Live Photos a videá.

iPhone so zobrazeným tabom Knižnica

 • Roky: Pozrite si celú knižnicu všetkých fotiek a videí podľa rokov. Potiahnutím si môžete vybrané fotky alebo videá zobraziť.
 • Mesiace: Prezerajte si skupiny fotiek a videí z jednotlivých mesiacov podľa spomienok a miest. Po klepnutí na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac môžete zdieľať alebo prehrávať film vytvorený z momentov.
 • Dni: Prezerajte si fotky za jednotlivé dni a sledujte, ako sa počas rolovania automaticky prehrávajú niektoré videá. Keď klepnete na fotku a potiahnete prstom nahor, zobrazí sa miesto na mape a ľudia na nej. 
 • Všetky fotky: Pozrite si celú knižnicu fotiek vrátane snímok obrazovky a duplicitných fotiek v poradí, v ktorom boli zachytené.

V systéme iOS 14 alebo novšom môžete zobrazený obsah filtrovať, takže prechádzanie knižnice je jednoduchšie. Môžete napríklad zvoliť, že chcete zobraziť iba fotky alebo iba videá. Filtrovanie zobrazeného obsahu:

 1. Klepnite na tab Knižnica a potom na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac v pravom hornom rohu.
 2. Klepnite na Filtre a potom vyberte požadovanú možnosť.
 3. Klepnite na Hotovo.

Ak chcete filter odvolať, klepnite na tlačidlo Filtre Tlačidlo Filtre v hornej časti obrazovky, potom vyberte požadovanú možnosť a klepnite na Hotovo.

Live Photos a videá sa nebudú vo Fotkách automaticky prehrávať, keď je zapnutý režim slabej batérie. 


Pre vás

Na tabe Pre vás apka Fotky vyhľadá fotky a videá s významnými momentmi a potom vám ich prezentuje v zbierke s názvom Spomienky. Môžete si pozrieť aj aktivitu zdieľaného albumu, inšpirovať sa na pridávanie efektov k vybraným fotkám a pozrieť si návrhy na zdieľanie, čo sú zbierky fotiek, ktoré môžete zdieľať.

iPhone so zobrazenou sekciou Pre vás


Albumy

Na tabe Albumy nájdete albumy, ktoré ste vytvorili, zdieľané albumy, ktoré ste vytvorili alebo do ktorých ste sa pridali, a zbierky rôznych typov fotiek a videí, ako napríklad Selfie, Portrét alebo Spomalené. Ďalej si môžete pozrieť fotky usporiadané na mape sveta v albume Miesta alebo si v albume Ľudia prechádzať fotky podľa osôb, ktoré sú na nich zachytené.

Album Posledné obsahuje celú vašu zbierku v poradí, v akom ste položky pridávali do knižnice. Ak používate iCloud Fotky, zmeny vykonané v albumoch na jednom zariadení sa prejavia aj na ostatných.

iPhone so zobrazeným tabom Albumy

Vytvorenie nového albumu

 1. Otvorte Fotky.
 2. Prejdite na Albumy a klepnite na tlačidlo Pridať Tlačidlo Pridať.
 3. Klepnite na Nový album. Zadajte názov albumu, klepnite na Uložiť a potom vyberte fotky a videá, ktoré chcete pridať.
 4. Klepnite na Hotovo.

Pridanie do existujúceho albumu

 1. Otvorte Fotky.
 2. Klepnite na Vybrať a potom klepnite na fotky a videá, ktoré chcete pridať.
 3. Klepnite na tlačidlo Zdieľať Tlačidlo Zdieľať, potom klepnite na Pridať do albumu a vyberte album.

Správa albumov

Zmena názvu albumu:

 1. Prejdite do albumu a klepnite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac.
 2. Klepnite na Premenovať album.
 3. Zmeňte názov a klepnite na Uložiť.

Zmena usporiadania albumov:

 1. Prejdite na Albumy, klepnite na Zobraziť všetky a potom na Upraviť.
 2. Stlačte album, podržte ho a presuňte ho na požadované miesto.
 3. Klepnite na Hotovo.

V systéme iOS 14 alebo novšom si môžete fotky v albumoch aj zoraďovať. Postupujte takto:

 1. Prejdite na album a klepnite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac.
 2. Klepnite na Zoradiť a potom vyberte možnosť zoradenia, napríklad Vlastné poradie, Od najstarších alebo Od najnovších.

Zdieľanie albumu

S vybranými ľuďmi môžete zdieľať fotky, videá a albumy a potom im umožniť pridávanie ich vlastných fotiek, videí a komentárov. Na tabe Albumy sa zobrazujú zdieľané albumy, ktoré ste vytvorili a do ktorých ste sa pridali. Prečítajte si viac o zdieľaní albumov v apke Fotky.


Vyhľadávanie fotiek

Apka Fotky uľahčuje vyhľadanie fotiek konkrétnej osoby, miesta, veci alebo udalosti. Klepnite na tab Vyhľadať a do vyhľadávacieho panela zadajte, čo hľadáte.

iPhone so zobrazenou sekciou Vyhľadať

 • Momenty: Môžete vyhľadať udalosť, napríklad koncert, ktorý ste navštívili, alebo výlet, ktorý ste absolvovali. Apka Fotky využíva na nájdenie zodpovedajúcich záberov čas a polohu zhotovenia fotiek a tiež online zoznamy udalostí.
 • Ľudia: V knižnici môžete vyhľadávať fotky konkrétnej osoby alebo skupiny ľudí. Stačí mať mená a tváre usporiadané v albume Ľudia.
 • Miesta: V albume Miesta si môžete pozrieť všetky svoje fotky a videá na mape. Alebo do vyhľadávacieho panela zadajte názov miesta, aby sa zobrazili všetky fotky a videá z daného miesta.
 • Kategórie: Apka Fotky rozpoznáva scény, objekty a typy miest. Môžete napríklad vyhľadať výraz „jazero“ a výberom výsledku potom zobraziť zodpovedajúce fotky.

Tab Vyhľadať navrhuje aj momenty, ľudí, miesta, kategórie a skupiny, ktoré môžete vyhľadávať. Klepnite na navrhované vyhľadávanie, napríklad „pred rokom“ alebo „zvieratá“, a pozrite si fotky.

Pri vyhľadávaní fotiek prebieha rozpoznávanie tvárí, scén a predmetov výlučne vo vašom zariadení. Prečítajte si viac o fotkách a ochrane osobných údajov.

Dátum zverejnenia: