Používanie tlačidla Escape na MacBooku Pro s Touch Barom

Prečítajte si, ako na Mac Booku Pro s Touch Barom používať tlačidlo Esc (Escape) alebo jeho alternatívy.

MacBook Pro (15-palcový, 2016) a novší a MacBook Pro (13-palcový, 2016, štyri porty Thunderbolt 3) a novší majú Touch Bar, ktorý sa automaticky mení podľa používanej aplikácie, aby vám ukazoval relevantné a známe nástroje a ovládacie prvky. Na týchto modeloch sa tlačidlo Esc zobrazuje na ľavej strane Touch Baru, čiže tam, kde sa nachádza aj na tradičných klávesniciach. MacBook Pro (16-palcový, 2019) má samostatný kláves Esc, ktorý nie je súčasťou Touch Baru.


 

Niekedy nástroje v Touch Bare tlačidlo Esc dočasne prekryjú:

Po kliknutí na ikonu  alebo tlačidlo Hotovo sa tlačidlo Esc znovu objaví.

Použitie iného klávesu vo funkcii klávesu Esc

Dočasne alebo natrvalo môžete do funkcie klávesu Esc nastaviť niektorý fyzický kláves.

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
  2. Vyberte položku Klávesnica.
  3. V nastaveniach klávesnice kliknite na položku Klávesy – modifikátory.
  4. Pomocou jedného z vyskakovacích menu vyberte do funkcie klávesu Esc iný kláves.

Ak napríklad vedľa označenia Kláves Control (^) vyberiete možnosť Escape, kláves Control sa po stlačení bude správať rovnako ako kláves Esc: zavrie otvorené ponuky, a keď ho stlačíte v klávesovej skratke Control-Option-Command, vyvolá okno Vynútene ukončiť aplikácie.

Pôvodné správanie klávesnice môžete obnoviť kliknutím na tlačidlo Obnoviť pôvodné.

Vynútenie ukončenia aplikácií pomocou alternatív tlačidla Esc

Ak aplikácia, ktorú používate, prestane reagovať, možno sa tlačidlo Esc v Touch Bare nebude dať použiť.

Ak pomocou tlačidla Esc potrebujete vynútiť ukončenie aplikácie, môžete prepnúť na inú aplikáciu a skúsiť klávesovú skratku Option-Command-Escape. Môžete tiež prejsť do menu Apple > Vynútené ukončenie.

Ak to nefunguje alebo ak Touch Bar nereaguje v žiadnej aplikácii, reštartujte Mac. Vyberte menu Apple > Reštartovať, alebo ak Mac nereaguje, stlačte a podržte senzor Touch ID (tlačidlo napájania), kým sa Mac nevypne.

Používanie tlačidla Esc vo Windowse

Ak na spúšťanie Windowsu na Macu používate Boot Camp, tlačidlo Esc sa na Touch Bare nachádza na tom istom mieste ako pri používaní systému macOS.

K tlačidlu Esc sa dostanete aj pomocou klávesnice na obrazovke vo Windowse. V menu Windows vyberte položku Zjednodušenie prístupu. Potom vyberte položku Klávesnica na obrazovke.

Dátum zverejnenia: