Bezpečnostné certifikácie batérií pre iPod touch

V tomto článku sa popisujú medzinárodné bezpečnostné štandardy, ktoré spĺňajú batérie pre iPod touch.

Všetky batérie pre iPod touch boli testované a certifikované, vďaka čomu sú v súlade s nasledujúcimi medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi:

  • Normy o preprave UN38.3 vydané Organizáciou spojených národov, ktoré sa týkajú bezpečnosti batérií pri leteckej doprave.
  • Štandard UL (Underwriters Laboratory) 2054 týkajúci sa bezpečnosti lítiovo-iónových batérií v bežnej prevádzke. 
  • Štandard UL 60950-1 a medzinárodný štandard IEC/EN 60950 týkajúce sa používania batérií v zariadeniach informačných technológií.
  • Medzinárodný štandard IEC 62133 týkajúci sa sekundárnych článkov a batérií obsahujúcich alkalické alebo iné nekyselinové elektrolyty.
Dátum zverejnenia: