Snímanie a úprava fotiek Live Photo

Zachyťte fotky, ktoré pri dotyku ožijú. Pre fotky Live Photo môžete nastaviť úvodnú snímku, pridať k nim zábavné efekty, upravovať ich a zdieľať ich s rodinou a priateľmi.

Zhotovenie fotky Live Photo na iPhone

Zhotovenie fotky Live Photo

Fotky Live Photo na iPhone zaznamenávajú všetko, čo sa stane 1,5 sekundy pred zachytením fotky a po ňom. Výsledkom je viac než len skvelá fotka – zachytíte celý okamih spolu s pohybom aj zvukom. Fotky Live Photo sa robia tak isto ako klasické fotky:

 1. Otvorte aplikáciu Kamera.
 2. Uistite sa, že aplikácia Kamera je nastavená na režim Foto a že sú zapnuté fotky Live Photo. Spoznáte to podľa tlačidla Live Photo  v hornej časti aplikácie Kamera.
 3. Podržte iPhone a nehýbte ním.
 4. Klepnite na tlačidlo spúšte .

Fotky Live Photo sú predvolene zapnuté. Ak chcete radšej urobiť statickú fotku, klepnutím na tlačidlo Live Photos  vypnite fotky Live Photo. Môžete nastaviť, aby sa nastavenia aplikácie Kamera zachovávali – fotky Live Photo tak zostanú stále zapnuté alebo vypnuté. Prejdite do menu Nastavenia > Kamera > Zachovať nastavenia.

Zobrazenie fotky Live Photo na iPhone

Sledujte, ako vaše fotky ožívajú

Po vytvorení fotky Live Photo môžete zachytený moment okamžite oživiť v aplikácii Fotky.

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Prejdite na kartu Fotky.
 3. Klepnite na položku Live Photo.
 4. Zatlačte na obrazovku a podržte ju.

Fotky Live Photo si tiež môžete užiť zakaždým, keď odomknete iPhone. Stačí si niektorú z nich nastaviť ako pozadie zamknutej plochy.

Zmena úvodnej fotky na iPhone

Zmena úvodnej fotky

Chcete pre fotku Live Photo použiť inú úvodnú fotku než tú, ktorá sa zobrazuje v knižnici fotiek? Stačí vybrať inú zo snímok, z ktorých sa fotka Live Photo skladá:

 1. Otvorte fotku Live Photo.
 2. Klepnite na položku Upraviť.
 3. Potiahnutím posuvníka zmeňte snímku.
 4. Uvoľnite prst a klepnite na položku Použiť ako úvodnú fotku.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Ak chcete efekt Live Photo vypnúť, kliknite na položku Upraviť a potom na tlačidlo Live Photos . Ak si to neskôr rozmyslíte, jednoducho v režime úprav znova klepnite na tlačidlo Live Photos .

Pridanie efektu Live Photo na iPhone

Pridanie efektov Live Photo

S efektmi Live Photo môžu byť vaše fotky expresívnejšie, kreatívnejšie a zábavnejšie.

 1. Otvorte fotku Live Photo.
 2. Ťahajte prstom nahor, kým sa nezobrazí položka Efekty.
 3. Vyberte možnosť Slučka, Odrážanie alebo Dlhá expozícia.

Slučka: Urobte si z obľúbenej fotky Live Photo video, ktoré sa bude prehrávať stále dookola. Fotku môžete vybrať sami, alebo si pozrite kartu Pre vás, kde nájdete návrhy fotiek, z ktorých by mohli vzniknúť pekné slučky.

Odrážanie: Nechajte fotku Live Photo prehrávať dopredu a dozadu. Fotka Live Photo sa najskôr prehrá normálne a potom sa okamžite prehrá od konca dozadu.

Dlhá expozícia: Zachyťte kúzlo dlhšieho pohybu. Vytvorte fotku s nádherným efektom, ktorý bol až doposiaľ možný len so zrkadlovkou. Zo snímky ohňostroja vznikne vejár farebných čiar na nočnej oblohe. Tečúca voda sa nádherne rozmaže.

Úprava fotiek Live Photo

Fotky Live Photo môžete upravovať rovnako ako akékoľvek iné fotky pomocou nástrojov, ktoré sú vstavané priamo v aplikácii Fotky. Môžete ich orezať, pridať filtre, upraviť osvetlenie a používať ďalšie možnosti. Môžete dokonca skrátiť alebo vypnúť zvuk.

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na kartu Fotky.
 2. Klepnite na fotku Live Photo, ktorú chcete upraviť.
 3. Klepnite na položku Upraviť a vykonajte požadované úpravy.
 4. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

 

Zdieľanie fotiek Live Photo

Predveďte svoje fotky Live Photo rodine aj priateľom. Môžu si ich pozrieť na svojom zariadení so systémom iOS alebo Macu.

 1. Otvorte fotku, ktorú chcete zdieľať, a klepnite na tlačidlo Zdieľať .
 2. Ak chcete zdieľať statickú fotku, nie fotku Live Photo, klepnite na položku Live v ľavom hornom rohu.
 3. Vyberte, ako chcete fotku zdieľať. Ak vyberiete zdieľanie prostredníctvom aplikácie Mail, fotka Live Photo sa odošle ako statická snímka.

Keď v aplikácii Správy na iPhone, iPade alebo iPode touch dostanete fotku Live Photo, klepnutím ju otvorte a potom na ňu zatlačte, aby ožila.

V aplikácii Správy na Macu otvoríte fotku Live Photo tak, že na ňu dvakrát kliknete. Fotka Live Photo sa prehrá raz. Ak ju chcete prehrať znova, kliknite na tlačidlo LIVE v ľavom dolnom rohu fotky.

Ak upravíte fotku Live Photo v aplikácii od iného výrobcu, efekt Live Photo sa môže stratiť.
 

Ďalšie informácie

Učte sa, tvorte a nechajte sa inšpirovať. Zúčastnite sa praktických stretnutí, ktoré sa každý deň konajú v obchode Apple Store. Vyhľadajte stretnutia Today at Apple vo svojom okolí.

Dátum zverejnenia: