Snímanie a úprava fotiek Live Photos

Zachyťte fotky, ktoré pri dotyku ožijú. Pre fotky Live Photo môžete nastaviť úvodnú snímku, pridať k nim zábavné efekty, upravovať ich a zdieľať ich s rodinou a priateľmi.

Fotky Live Photo na iPhone zaznamenávajú všetko, čo sa stane 1,5 sekundy pred zachytením fotky a po ňom. Výsledkom je viac než len skvelá fotka – zachytíte celý okamih spolu s pohybom aj zvukom. Fotky Live Photo sa robia tak isto ako klasické fotky.

Postup pri zhotovovaní fotky Live Photo

 1. Otvorte aplikáciu Kamera.
 2. Uistite sa, že aplikácia Kamera je nastavená na režim Foto a že sú zapnuté fotky Live Photo. Spoznáte to podľa tlačidla Live Photo  v hornej časti aplikácie Kamera.
 3. Držte zariadenie* nehybne.
 4. Klepnite na tlačidlo spúšte .

Fotky Live Photo sú predvolene zapnuté. Fotky Live Photo môžete vypnúť dočasne alebo natrvalo.

Postup pri vyhľadávaní a prehrávaní fotiek Live Photo

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Klepnite na záložku Albumy.
 3. Odrolujte dolu do časti Typy médií a klepnite na položku Live Photos.
 4. Klepnutím fotku otvoríte.
 5. Stlačením a podržaním obrazovky fotku Live Photo prehráte.

Fotky Live Photo si tiež môžete užiť zakaždým, keď zariadenie odomknete. Stačí si niektorú z nich nastaviť ako pozadie zamknutej plochy.

Postup pri zmene úvodnej fotky

 1. Otvorte fotku Live Photo.
 2. Klepnite na položku Upraviť.
 3. Klepnite na tlačidlo Live Photos .
 4. Potiahnutím posuvníka zmeňte snímku.
 5. Uvoľnite prst a klepnite na položku Použiť ako úvodnú fotku.
 6. Klepnite na položku Hotovo.

Môžete tiež prepínať vypnutie a zapnutie efektu Live Photo. Keď upravujete fotku Live Photo, klepnutím na tlačidlo LIVE v hornej časti obrazovky môžete efekt Live Photo vypnúť alebo znova zapnúť.

Postup pri pridávaní efektov Live Photo

 1. Otvorte fotku Live Photo.
 2. Ťahajte prstom nahor, kým sa nezobrazí položka Efekty.
 3. Vyberte možnosť Slučka, Odrážanie alebo Dlhá expozícia.

Slučka: Urobte si z obľúbenej fotky Live Photo video, ktoré sa bude prehrávať stále dookola. Fotku môžete vybrať sami, alebo si pozrite kartu Pre vás, kde nájdete návrhy fotiek, z ktorých by mohli vzniknúť pekné slučky.

Odrážanie: Nechajte fotku Live Photo prehrávať dopredu a dozadu. Fotka Live Photo sa najskôr prehrá normálne a potom sa okamžite prehrá od konca dozadu.

Dlhá expozícia: Zachyťte kúzlo dlhšieho pohybu. Vytvorte fotku s nádherným efektom, ktorý bol až doposiaľ možný len so zrkadlovkou. Zo snímky ohňostroja vznikne vejár farebných čiar na nočnej oblohe. Tečúca voda sa nádherne rozmaže.

Postup pri úpravách fotiek Live Photo

 1. Otvorte aplikáciu Fotky a klepnite na kartu Fotky.
 2. Klepnite na fotku Live Photo, ktorú chcete upraviť.
 3. Klepnite na položku Upraviť a vykonajte požadované úpravy.
 4. Po skončení klepnite na položku Hotovo.

Ak fotku Live Photo upravujete v aplikácii iného výrobcu, môžu sa stratiť efekty Live Photo, ktoré ste použili.

Postup pri zdieľaní fotiek Live Photo

 1. Otvorte fotku, ktorú chcete zdieľať, a klepnite na tlačidlo Zdieľať .
 2. Ak chcete zdieľať statickú fotku, nie fotku Live Photo, klepnite na položku Live v ľavom hornom rohu.
 3. Vyberte, ako chcete fotku zdieľať. Ak vyberiete zdieľanie prostredníctvom aplikácie Mail, fotka Live Photo sa odošle ako statická snímka.

Keď v aplikácii Správy na iPhone, iPade alebo iPode touch dostanete fotku Live Photo, klepnutím ju otvorte a potom na ňu zatlačte, aby ožila.

V aplikácii Správy na Macu otvoríte fotku Live Photo tak, že na ňu dvakrát kliknete. Fotka Live Photo sa prehrá raz. Ak ju chcete prehrať znova, kliknite na tlačidlo LIVE v ľavom dolnom rohu fotky.

Vypnutie fotiek Live Photo

Ak chcete fotky Live Photo vypnúť, klepnite na tlačidlo Live Photos . Prečiarknuté tlačidlo Live Photos znamená, že je funkcia vypnutá.

Aplikácia Kamera znova zapne fotky Live Photo automaticky. Ak chcete fotky Live Photo vypnúť natrvalo, postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Kamera > Zachovať nastavenia.
 3. Uistite sa, že prepínač vedľa položky Live Photos je zapnutý.

Ďalšie informácie

Učte sa, tvorte a nechajte sa inšpirovať. Zúčastnite sa na praktických stretnutiach, ktoré sa konajú každý deň v obchode Apple Store. Vyhľadajte stretnutia Today at Apple vo svojom okolí.

Dátum zverejnenia: