Snímanie a úprava fotiek Live Photo

Zachyťte fotky, ktoré pri dotyku ožijú. Pre fotky Live Photo môžete nastaviť úvodnú snímku, pridať k nim zábavné efekty, upravovať ich a zdieľať ich s rodinou a priateľmi. Fungujú na iPhone 6s a novšom.

     

 

Zhotovenie fotky Live Photo

Fotky Live Photo zaznamenávajú všetko, čo sa stane 1,5 sekundy pred zachytením fotky a po ňom. Výsledkom je viac než len skvelá fotka – zachytíte celý okamih spolu s pohybom aj zvukom. Fotky Live Photo sa robia tak isto ako klasické fotky.

 1. Otvorte aplikáciu Kamera.
 2. Uistite sa, že aplikácia Kamera je nastavená na režim Foto a že sú zapnuté fotky Live Photo.
 3. Podržte iPhone a nehýbte ním.
 4. Klepnite na ikonu .

Fotky Live Photo sú predvolene zapnuté na iPhone 6s a novšom. Ak chcete radšej urobiť statickú fotku, klepnutím na ikonu  vypnite fotky Live Photo. Môžete nastaviť, aby sa nastavenia aplikácie Kamera zachovávali – fotky Live Photo tak zostanú stále zapnuté alebo vypnuté. Prejdite do menu Nastavenia > Kamera > Zachovať nastavenia.

Sledujte, ako vaše fotky ožívajú

Po vytvorení fotky Live Photo môžete zachytený moment okamžite oživiť v aplikácii Fotky.

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Prejdite na záložku Fotky.
 3. Klepnite na položku Live Photo.
 4. Zatlačte na obrazovku a podržte ju.

Fotky Live Photo si tiež môžete užiť zakaždým, keď odomknete iPhone. Stačí si niektorú z nich nastaviť ako pozadie zamknutej plochy.

     

Zmeňte úvodnú fotku

Chcete použiť inú úvodnú fotku než tú, ktorú vidíte vo fotoknižnici? V systéme iOS 11 a novšom to nie je žiadny problém. Môžete si vybrať zo všetkých snímok, ktoré fotka Live Photo obsahuje.

 1. Otvorte fotku Live Photo.
 2. Klepnite na položku Upraviť.
 3. Potiahnutím posuvníka zmeňte snímku.
 4. Uvoľnite prst a klepnite na položku Použiť ako úvodnú fotku.
 5. Klepnite na položku Hotovo.

Klepnutím na položky Upraviť >  môžete tiež efekt Live Photo vypnúť. Ak si to neskôr rozmyslíte, jednoducho v režime úprav znova klepnite na ikonu .

     

Pridajte efekty Live Photo

S efektmi Live Photo v systéme iOS 11 a novšom môžu byť vaše fotky expresívnejšie, kreatívnejšie a zábavnejšie.

 1. Otvorte fotku Live Photo.
 2. Ťahajte prstom nahor, kým sa nezobrazí položka Efekty.
 3. Vyberte možnosť Slučka, Odrážanie alebo Dlhá expozícia.

Slučka: Urobte si z obľúbenej fotky Live Photo video, ktoré sa bude prehrávať stále dookola. Vyberte si obrázok sami alebo si nechajte aplikáciou Fotky odporučiť, z ktorých záberov by mohla vzniknúť skvelá slučka.

Odrážanie: Nechajte fotku Live Photo prehrávať dopredu a dozadu. Fotka Live Photo sa najskôr prehrá normálne a potom sa okamžite prehrá od konca dozadu.

Dlhá expozícia: Zachyťte kúzlo dlhšieho pohybu. Vytvorte fotku s nádherným efektom, ktorý bol až doposiaľ možný len so zrkadlovkou. Zo snímky ohňostroja vznikne vejár farebných čiar na nočnej oblohe. Tečúca voda sa nádherne rozmaže.

Upravujte fotky Live Photo

Fotky Live Photo môžete upravovať rovnako ako akékoľvek iné fotky pomocou nástrojov, ktoré sú vstavané priamo v aplikácii Fotky. Orežte ich, pridajte filtre, upravte osvetlenie a použite ďalšie možnosti. Môžete dokonca skrátiť alebo vypnúť zvuk.

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Prejdite na záložku Fotky.
 3. Klepnite na fotku Live Photo, ktorú chcete upraviť.
 4. Klepnite na položku Upraviť alebo na ikonu .

 

Zdieľajte, ako len chcete

Predveďte svoje fotky Live Photo rodine aj priateľom. Predtým sa však uistite, že používajú najnovšiu verziu systému iOS alebo aplikáciu Správy pre Mac. O zachytený moment sa môžete s ostatnými podeliť v podobe fotky Live Photo alebo statickej fotky.

 1. Klepnite na ikonu .
 2. Ak chcete v systéme iOS 10 alebo novšom zdieľať statickú fotku, a nie fotku Live Photo, klepnite na položku Live v ľavom hornom rohu.
 3. Vyberte, ako chcete fotku zdieľať.
  Ak vyberiete aplikáciu Mail, odošle sa statická fotka.
   

Ak upravíte fotku Live Photo v aplikácii od iného výrobcu, efekt Live Photo sa môže stratiť.
 

Dátum zverejnenia: