Kompatibilita systému iOS s technológiou Cisco QoS Fastlane a adaptívnou technológiou 802.11r

Zariadenia so systémom iOS 10 alebo novším podporujú technológiu QoS Fastlane v kompatibilnej sieti WLAN Cisco.

Adaptívnu technológiu 802.11r podporujú tieto zariadenia:

  • iPhone 6s a novší
  • iPad Pro a novší
  • iPad Air (3. generácia) a novší
  • iPad (5. generácia) a novší
  • iPod touch (7. generácia)

Adaptívna technológia 802.11r

Štandard 802.11r ponúka bezdrôtovým klientom možnosť rýchleho prechádzania medzi prístupovými bodmi v tej istej sieti. Funkcia Fast Basic Service Set Transition (FT) umožňuje klientom prechádzať medzi prístupovými bodmi bez toho, aby sa v každom novom prístupovom bode museli znova overovať. 

Adaptívna technológia 802.11r umožňuje nastaviť si sieť bez povolenia funkcie Fast Transition. Táto konfigurácia aj naďalej umožňuje klientom so systémom iOS používať funkciu FT. Zariadenia so systémom iOS a prístupové body Cisco sa vzájomne informujú o tom, že sieť podporuje adaptívnu technológiu 802.11r a že je možné používať funkciu FT. Starší bezdrôtoví klienti, ktorí štandard 802.11r nepodporujú, sa môžu aj naďalej pripájať k tej istej sieti, no nebudú môcť využívať rýchlejší roaming s funkciou FT.

QoS Fastlane

Pre bezdrôtové prenosy dát apiek v podnikových prostrediach sa často musí určovať priorita podľa typu. Napríklad kvôli obmedzeniam apiek fungujúcim v reálnom čase je pre hlasové prenosy cez Wi-Fi potrebná vyššia priorita než pre webovú premávku prehliadača Safari. 

Existujú rôzne normy, ktoré sieťovým zariadeniam pomáhajú dohodnúť sa na označovaní rôznych typov premávky, aby sa zabezpečilo správne nastavenie priority. Technológia QoS Fastlane tento proces dohadovania výrazne zjednodušuje, takže sa minimalizuje zahlcovanie siete a prenosy dát citlivé na čas (napríklad hlasové prenosy alebo prenosy videa) sa vykonávajú včas. 

Ak chcete určiť, pre ktoré apky systému iOS má technológia QoS Fastlane nastaviť prioritu premávky, je potrebné nakonfigurovať sieť s použitím konfiguračného profilu.

Viac informácií

Modely bezdrôtových radičov Cisco kompatibilné s vydaním 8.3 podporujú adaptívnu technológiu 802.11r a technológiu QoS Fastlane. Prístupové body Cisco kompatibilné so štandardom 802.11n a novšími (802.11ac, 802.11ax) podporujú adaptívnu technológiu 802.11r a technológiu QoS Fastlane.

Viac informácií o štandarde 802.11r, adaptívnej technológii 802.11r a technológiách QoS a QoS Fastlane nájdete tu:

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: