Používanie svietidla na iPhone, iPade Pro alebo iPode touch

LED blesk na iPhone, iPade Pro alebo iPode touch slúži aj ako svietidlo, aby ste si v prípade potreby mohli posvietiť.

Svietidlo možno zapnúť alebo vypnúť niekoľkými spôsobmi. Môžete požiadať Siri alebo použiť ovládacie centrum na iPhone X alebo novšom, prípadne na iPhone 8 alebo staršom, iPade alebo iPode touch.

Použitie Siri

Tu je niekoľko príkladov toho, o čo môžete funkciu Siri požiadať:

 • „Turn on my flashlight“ (Zapni svietidlo)
 • „Will you turn on my flashlight?“ (Môžeš zapnúť svietidlo?) 
 • „Turn off my flashlight“ (Vypni svietidlo)

Použitie ovládacieho centra na iPhone X alebo novšom

 1. Potiahnutím nadol z pravého horného rohu otvorte ovládacie centrum
 2. Klepnite na tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo
 3. Keď budete chcieť svietidlo vypnúť, znova klepnite na ikonu Ikona Svietidlo.

Svietidlo môžete zapnúť aj na zamknutej ploche: stačí zatlačiť na tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo v ľavom dolnom rohu.

 

Použitie ovládacieho centra na iPhone 8 alebo staršom, iPade Pro a iPode touch

 1. Potiahnutím z dolného okraja obrazovky otvorte ovládacie centrum
 2. Klepnite na tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo
 3. Keď budete chcieť svietidlo vypnúť, znova klepnite na ikonu Ikona Svietidlo.

Zmena jasu

Ak chcete zmeniť jas svietidla: 

 1. Na iPhone X alebo novšom otvorte ovládacie centrum potiahnutím nadol z pravého horného rohu. Na iPhone 8 alebo staršom, iPade alebo iPode touch otvorte ovládacie centrum potiahnutím z dolného okraja obrazovky.
 2. Zatlačte na tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo
 3. Potiahnite posuvník nahor alebo nadol.

Ak svietidlo na vašom zariadení nefunguje, prečítajte si, čo robiť.

Svietidlo je dostupné na týchto zariadeniach: iPhone, iPod touch (5. generácia a novšia), 12,9-palcový iPad Pro (2. generácia a novšia), 11-palcový iPad Pro, 10,5-palcový iPad Pro a 9,7-palcový iPad Pro.

Dátum zverejnenia: