Používanie svietidla na iPhone alebo iPade Pro

LED blesk na iPhone alebo iPade Pro slúži aj ako svietidlo, aby ste si v prípade potreby mohli posvietiť.

Svietidlo možno zapnúť alebo vypnúť niekoľkými spôsobmi. Môžete požiadať Siri alebo môžete na iPhone s Face ID alebo na iPade Pro použiť ovládacie centrum. Ovládacie centrum môžete použiť aj na iPhone s tlačidlom Domov.

Požiadanie Siri

Tu je niekoľko príkladov, ako môžete zapnúť svietidlo pomocou Siri:

 • „Hey Siri, turn on my flashlight“ (Hej, Siri, zapni mi svietidlo).
 • „Hey Siri, will you turn on my flashlight?“ (Hej, Siri, zapneš mi svietidlo?).
 • „Hey Siri, turn off my flashlight“ (Hej, Siri, vypni mi svietidlo).

 

Svietidlo možno na iPhone zapnúť pomocou ovládacieho centra. 

Vypnutie alebo zapnutie svietidla na iPhone s Face ID alebo na iPade Pro

 1. Na iPhone alebo na iPade otvorte ovládacie centrum potiahnutím nadol z pravého horného rohu.
 2. Klepnite na tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo.
 3. Ak chcete svietidlo vypnúť, znova klepnite na tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo.

Ak sa tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo po otvorení ovládacieho centra nezobrazuje, môžete ho pridať zmenou nastavení. Prejdite na Nastavenia > Ovládacie centrum a v zozname dostupných ovládacích prvkov klepnite na Svietidlo.

Svietidlo môžete zapnúť aj na zamknutej ploche: stačí stlačiť a podržať tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo v ľavom dolnom rohu.

Prečítajte si, ktoré modely iPhonu sú vybavené funkciou Face ID

Na iPhone s tlačidlom Domov možno svietidlo vypnúť v ovládacom centre, ktoré sa zobrazí po potiahnutí nahor z dolného okraja obrazovky. 

 

Používanie ovládacieho centra na iPhone s tlačidlom Domov

 1. Potiahnutím nahor z dolného okraja obrazovky otvorte na iPhone ovládacie centrum.
 2. Klepnite na tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo.
 3. Ak chcete svietidlo vypnúť, znova klepnite na tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo.

Zmena jasu svietidla

 1. Na iPhone s Face ID alebo na iPade otvorte ovládacie centrum potiahnutím nadol z pravého horného rohu. Na iPhone s tlačidlom Domov otvorte ovládacie centrum potiahnutím nahor z dolného okraja obrazovky.
 2. Stlačte a podržte tlačidlo Svietidlo Ikona Svietidlo.
 3. Potiahnite posuvník nahor alebo nadol.

Čo robiť, ak na vašom zariadení nefunguje svietidlo

Dátum zverejnenia: