Čo je nové v Keynote pre iPhone a iPad

Prečítajte si o nových funkciách v Keynote 12.2 pre systémy iOS a iPadOS.

Zobrazenie najnovšej aktivity

Udržujte si prehľad o nedávnej aktivite ostatných účastníkov prezentácií, na ktorých spolupracujete, a dostávajte hlásenia, keď sa ostatní pripoja, pridajú komentár alebo urobia zmeny.

Ďalšie informácie

Spolupráca v Správach

Prezentácie môžete jednoducho zdieľať v Správach a na tom istom mieste o nich budete aj dostávať aktuálne informácie. Priamo z prezentácie, na ktorej spolupracujete, môžete posielať správy alebo začať FaceTime hovor.

Odstránenie pozadí

Vyberte si vlastné pozadie v podobe živého videa, aby ste dosiahli dramatický efekt, alebo rýchlo izolujte predmet obrázka.*

Ďalšie informácie

Nové usporiadanie panela s nástrojmi

Pomocou prispôsobiteľného panela s nástrojmi v Keynote na iPade môžete rýchlo vkladať objekty, hľadať nastavenia a prechádzať k svojim obľúbeným nástrojom.*

A ďalšie novinky:

 • Vyhľadanie bežných akcií, ako je napríklad tlač, premenovanie a ďalšie, v novom menu dokumentu na iPade.
 • Jednoduchšia práca vo viacerých prezentáciách pomocou Stage Managera na podporovaných modeloch iPadu.*
 • Úprava štýlu grafov pomocou ďalších ovládacích prvkov na nastavenie farieb, čiar a formátov čísel.
 • Ďalšie možnosti tlače a exportu súborov PDF.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách v Keynote:

Používateľská príručka Keynote pre iPhone

Používateľská príručka Keynote pre iPad

* Vyžaduje sa systém iPadOS 16


Novinky v Keynote 12.1 pre iPhone a iPad

 • Môžete vynechať všetky snímky v zbalenej skupine alebo ich vynechanie zrušiť.


Novinky v Keynote 12.0 pre iPhone a iPad

 • Zväčšenie snímok je k dispozícii s maximálnou úrovňou zväčšenia 400 percent.
 • Veľkosť písma môžete upravovať s presnosťou až dve desatinné miesta.


Novinky v Keynote 11.2 pre iPhone a iPad

 • Pomocou kamery iPhonu alebo iPadu sa môžete zobrazovať priamo na snímkach.
 • Účastníci môžu striedavo ovládať zdieľanú prezentáciu z vlastného zariadenia.
 • Radarové grafy umožňujú vizuálne porovnávanie viacerých premenných naraz, aby bolo možné jednoducho zobraziť podobnosti a rozdiely v dátach.
 • Nové ovládacie prvky prezentácie poskytujú jednoduchý prístup k navigátoru snímok, klávesovým skratkám, zdrojom živého videa alebo ovládacím prvkom pre viacerých prezentátorov počas prezentácie.
 • Text, obrázky a ďalšie položky môžete medzi apkami na iPhone kopírovať potiahnutím.1
 • Flexibilná spolupráca umožňuje účastníkom pridávať do zdieľanej prezentácie ďalších používateľov.2
 • Okamžitý preklad umožňuje preložiť vybratý text až do 11 jazykov a klepnutím pridať preklad do prezentácie.2
 • Graf audia sprístupňuje grafy ľuďom so zrakovým postihnutím prehrávaním zvukového tónu, ktorého výška sa mení tak, aby predstavoval rôzne hodnoty.2

1. Vyžaduje sa systém iOS 15
2. Vyžaduje sa systém iOS 15 alebo iPadOS 15


Novinky v Keynote 11.1 pre iPhone a iPad

 • Učitelia, ktorí používajú apku Škola na priraďovanie aktivít v Keynote, si teraz môžu pozrieť pokrok študentov, napríklad strávený čas.


Novinky v Keynote 11.0 pre iPhone a iPad

 • Pomocou nových ovládacích prvkov úprav v inšpektore usporiadania môžete upraviť vzhľad a umiestnenie objektov.
 • Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať presné hodnoty pre veľkosť textu, medzery, veľkosť tabuľky a ďalšie vlastnosti.
 • Objekty alebo bunky tabuľky môžete pridávať do výberu alebo ich z neho odstraňovať klepnutím alebo potiahnutím.
 • Nová možnosť v časti Viac > Nastavenia > Úpravy umožňuje vždy otvárať prezentácie v zobrazení pre úpravy.
 • Do buniek tabuľky, textových objektov a tvarov môžete pridávať odkazy na telefónne čísla.
 • K dispozícii je podpora funkcie Rukopis pre portugalčinu, francúzštinu, taliančinu, nemčinu a španielčinu.*

* Vyžaduje sa systém iPadOS 14.5

Dátum zverejnenia: