Novinky v aplikácii Keynote pre iPhone, iPad a iPod touch

Prečítajte si o nových funkciách v aplikácii Keynote 10.2 pre iOS a iPadOS.

ozdobná ikona

Rukopis

Vďaka funkcii Rukopis môžete písať rukou pomocou ceruzky Apple Pencil a vaše slová sa automaticky konvertujú na text.1, 2

Ďalšie informácie

ozdobná ikona

Zobrazenie osnovy

Nové zobrazenie osnovy vám umožňuje nerušene sa zamerať iba na štruktúru a usporiadanie obsahu.

Ďalšie informácie

ozdobná ikona

Webové videá

Priamo v prezentáciách môžete prehrávať videá zo služieb YouTube a Vimeo.4

Ďalšie informácie

A ďalšie novinky

 • Export filmu podporuje množstvo formátov a rýchlostí snímok.
 • Objekt môžete duplikovať tak, že ho potiahnete so stlačeným klávesom Option.2
 • Obrázky a videá nájdete ľahko vďaka novým možnostiam zväčšenia a vyhľadávania v prerobenom nástroji na výber obrázkov.3
 • Prezentácie je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách aplikácie Keynote pre iOS na iPhone a iPode touch alebo na iPade.

1. Funkcia Rukopis momentálne podporuje angličtinu, tradičnú čínštinu a zjednodušenú čínštinu.
2. Vyžaduje sa iPadOS 14.
3. Vyžaduje sa iOS 14 alebo iPadOS 14.
4. Nemusí byť k dispozícii vo všetkých oblastiach.


Novinky v aplikácii Keynote 10.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Videá sa odteraz dajú prehrávať aj v rámci prechodov medzi snímkami. To isté video môžete pridať na viacero snímok, aby sa plynulo prehrávalo pri prechode z jednej snímky na druhú. Ďalšie informácie
 • Možnosť Zarovnať na dráhu zachová objekty pri nasledovaní dráhy pohybu otočené správnym smerom.
 • K obrázkom, videám, tvarom a iným objektom môžete jednoducho pridávať titulky a názvy. Ďalšie informácie

Novinky v aplikácii Keynote 10.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • V aplikácii Keynote môžete používať klávesnicu Magic Keyboard, myš alebo trackpad a využívať pri práci s prezentáciami nové možnosti. Vyžaduje sa iPadOS 13.4. Ďalšie informácie
 • V aplikácii sú k dispozícii rôzne pútavé témy, ktoré vám pomôžu začať.
 • Prezentáciu Keynote možno pridať do zdieľaného priečinka na iCloud Drive, kde na nej možno automaticky začať spolupracovať. Vyžaduje sa iPadOS 13.4 alebo iOS 13.4. Ďalšie informácie
 • Zdieľané prezentácie môžete upravovať offline a vaše zmeny sa nahrajú, keď sa znova pripojíte. Vyžaduje sa iPadOS alebo iOS 13. Ďalšie informácie
 • Podržaním prsta a ťahaním cez objekty možno naraz označiť viacero objektov. Ďalšie informácie
 • Prerobený Výber tém umožňuje jednoduchší prístup k nedávno použitým témam.
 • K dispozícii je možnosť vytlačiť prezentáciu alebo ju exportovať ako PDF aj so zahrnutými komentármi. Ďalšie informácie
 • Pridaním iniciály môžete text zvýrazniť veľkým ozdobným prvým písmenom. Ďalšie informácie
 • Prezentácie je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi. 
 • Nový text „Klávesnica“ obsahuje vstavanú animáciu.

Novinky v aplikácii Keynote 5.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Používajte Keynote v systéme iPadOS vo viacerých priestoroch Space alebo upravujte dve prezentácie vedľa seba v zobrazení Split View. Ďalšie informácie
 • K dispozícii je podpora filmov vo formáte HEVC, čo umožňuje zmenšiť veľkosť súboru bez straty vizuálnej kvality. Ďalšie informácie
 • V dokumentoch možno používať vlastné písma nainštalované z obchodu App Store.*
 • K dispozícii je podpora nových gest na úpravu textu a navigáciu v nových systémoch iOS 13 a iPadOS.* Ďalšie informácie
 • Pribudlo zachytávanie snímok obrazovky celej prezentácie, ktoré možno označiť a jednoducho zdieľať vo formáte PDF.*
 • K dispozícii je prístup k súborom z jednotky USB, externého pevného disku alebo súborového servera.* Ďalšie informácie
 • Pomocou funkcie VoiceOver si možno vypočuť zvukovú reprezentáciu grafu.* Ďalšie informácie
 • Môžete pridávať popisy pre prístupnosť k audiu a videám. Ďalšie informácie
 • Vylepšila sa prístupnosť exportovaných PDF súborov.
 • Po stlačení klávesu Shift alebo Command na hardvérovej klávesnici možno vybrať viacero objektov.

Vyžaduje sa iOS 13 alebo iPadOS.

Novinky v aplikácii Keynote 5.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Štýl textu môžete upraviť tým, že ho vyplníte prechodmi či obrázkami alebo použijete nové štýly obrysov. Ďalšie informácie
 • V grafoch môžete meniť štýl jednotlivých postupností, upravovať medzery medzi stĺpcami a pridávať trendové čiary. Ďalšie informácie
 • Obrázky, tvary a rovnice je možné vnoriť do textu v textových poliach, aby sa hýbali spolu s ním. Ďalšie informácie
 • Počas spolupráce na prezentácii môžete upravovať predlohy.
 • Pri používaní detekcie tvárí sa ľudia na fotkách zobrazia inteligentne umiestnení do vzorov a objektov.
 • V tabuľkách možno upraviť vzhľad okrajov buniek. Ďalšie informácie
 • Je možné vybrať si, či sa má ceruzka Apple Pencil použiť na začatie kreslenia alebo na výber a rolovanie. Medzi týmito možnosťami sa dá prepínať dvojitým klepnutím podporovanou ceruzkou Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Zoznamy je možné prispôsobiť výberom z nových štýlov odrážok, zmenou veľkosti a farby odrážok, vytvorením vlastných odrážok, úpravou úrovne odsadenia či ďalšími možnosťami. Ďalšie informácie
 • Výberom možnosti Zapamätať si pravopis môžete pridať do pravopisného slovníka nové slovo. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Keynote 5.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Ak chcete animovať objekt na snímke, nakreslite jeho dráhu prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Vďaka efektom akčnej zostavy, napríklad presunutiu, otočeniu či zväčšeniu, budú vaše prezentácie pôsobivejšie. Ďalšie informácie
 • Exportovaním jednej alebo viacerých snímok môžete vytvoriť a zdieľať animovaný súbor GIF.
 • Vlastné tvary si môžete ukladať a používať v ďalších prezentáciách. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Témy, ktoré si vytvoríte, môžete používať ako základ pri tvorbe nových prezentácií. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Poznámky prezentátora možno upravovať počas samotnej prezentácie alebo jej vyskúšania.
 • Snímky s vlastným širším pomerom strán sa teraz v zobrazení navigátora snímok, presvetľovacieho stola a prezentátora zobrazujú lepšie.
 • Kontajnery obrázkov umožňujú jednoducho nahradiť obrázky bez toho, aby sa zmenilo formátovanie snímky. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon pri spolupráci na prezentáciách.
 • Možnosť úpravy zoskupených objektov počas spolupráce.
 • Podpora zvislého textu v tvaroch a textových poliach v čínštine, japončine a kórejčine. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Keynote 4.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • V poznámkach prezentátora možno upraviť veľkosť textu a počas prezentovania použiť inverzné farby.
 • Kresby možno jednoducho ukladať do aplikácie Fotky alebo Súbory a zdieľať s ostatnými. Ďalšie informácie
 • Podpora skratiek Siri. Vyžaduje systém iOS 12Ďalšie informácie
 • Aplikácia Keynote teraz podporuje Dynamické písmo. 
 • Vylepšovanie prezentácií vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v aplikácii Keynote 4.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Možnosť upravovať existujúce predlohy snímok a vytvárať nové.
 • Priamo na snímke možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio. Ďalšie informácie
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Nová možnosť v menu Nastavenia > Keynote umožňuje vyberať obsah a rolovať na iPade pomocou ceruzky Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Prezentácie možno exportovať ako filmy alebo obrázky. 
 • Pridávanie matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Ďalšie informácie
 • Vylepšovanie prezentácií vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Do tvarov a textových polí možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Vylepšená podpora arabčiny a hebrejčiny. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Keynote 4.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Na podporovaných zariadeniach možno kresliť a písať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Kresby možno počas prezentovania animovať.
 • Na prezentáciách uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Ďalšie informácie
 • Možnosť jednoducho zmeniť tému prezentácie. Ďalšie informácie
 • Možnosť zmeniť veľkosť snímok v prezentácii alebo pomer ich strán. Ďalšie informácie
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Pridaním interaktívnej galérie obrázkov možno zobraziť zbierku fotiek.
 • Vylepšovanie prezentácií vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Nová možnosť automatického formátovania zlomkov pri písaní.


Novinky v aplikácii Keynote 3.3 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Prepracovaný správca dokumentov uľahčuje prístup k súborom uloženým v iCloud Drive alebo v úložiskách tretích strán. Ďalšie informácie
 • Na iPade možno presúvať text, obrázky a ďalší obsah medzi aplikáciou Keynote a ďalšími aplikáciami. Ďalšie informácie
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie zjednotenia, prieniku, odčítania a vylúčenia. Ďalšie informácie
 • Efektívnejšia práca na iPade pomocou funkcií Slide Over, Split View a nového Docku. Ďalšie informácie
 • Jednoduchý prístup k prezentáciám a ich jednoduchšie usporiadanie vďaka novej aplikácii Súbory. Ďalšie informácie
 • Rýchle usporiadanie objektov pomocou funkcií Zarovnať, Rozmiestniť, Prevrátiť zvisle a Prevrátiť vodorovne.
 • Podpora príkazu Rozpojiť pri práci so zložitými tvarmi z knižnice tvarov. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v aplikácii Keynote 3.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Ďalšie informácie
 • Zobrazenie Presvetľovací stôl uľahčuje zmenu usporiadania snímok.
 • Úprava poznámok prezentátora počas zobrazenia snímok.
 • Vylepšená podpora hebrejčiny a arabčiny.


Novinky v aplikácii Keynote 3.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Formátovanie textu ako horného alebo dolného indexu, používanie ligatúr a zmena farby pozadia textu.
 • Jednoduché nahrádzanie chýbajúcich písiem v prezentácii.
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Import prezentácií vo formáte Keynote 1.0. Ďalšie informácie
 • Publikovanie interaktívnych prezentácií na webových stránkach Medium, WordPress a ďalších. Ďalšie informácie
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.


Novinky v aplikácii Keynote 3.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia v beta verzii).
  • Úprava prezentácie zároveň s inými používateľmi v Keynote na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie prezentácie verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú prezentáciu.
  • Zobrazenie kurzora ostatných používateľov, ktorí práve upravujú prezentáciu. Ďalšie informácie
 • Pomocou Keynote Live možno prezentáciu prehrávať tak, aby ju diváci mohli sledovať na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com. Ďalšie informácie
 • Zvýrazňovanie pomocou ceruzky Apple Pencil počas prezentovania na iPade Pro. 
 • Nový formátovací panel naplno využíva 12,9-palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené sťahovanie – aplikácia Keynote teraz sťahuje prezentácie z iCloudu len vtedy, keď s nimi chcete pracovať.
 • Otváranie a úprava prezentácií vo formáte Keynote ’05. Ďalšie informácie
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
 • Vylepšená navigácia pomocou klávesnice a ďalšie klávesové skratky.
   
Dátum zverejnenia: