Čo je nové v Keynote pre iOS

Prečítajte si o najnovších aktualizáciách aplikácie Keynote pre iOS 5.0.

Rozhýbte ho

Ak chcete animovať objekt na snímke, nakreslite jeho dráhu prstom alebo ceruzkou Apple Pencil.

Ďalšie informácie

Animujte objekty

Vďaka efektom akčnej zostavy, napríklad presunutiu, otočeniu či zväčšeniu, budú vaše prezentácie pôsobivejšie.

Ďalšie informácie

Animované obrázky GIF

Môžete zdieľať animované obrázky GIF, ktoré vytvoríte exportovaním aspoň jednej snímky.

A ďalšie novinky

 • Vlastné tvary si môžete ukladať a používať v ďalších prezentáciách. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Témy, ktoré si vytvoríte, môžete používať ako základ pri tvorbe nových prezentácií. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Poznámky prezentátora možno upravovať počas samotnej prezentácie alebo jej vyskúšania.
 • Snímky s vlastnými širšími pomermi strán sa teraz v navigátore medzi snímkami, na presvetľovacom stole a na displeji prezentátora zobrazujú lepšie.
 • Kontajnery obrázkov umožňujú jednoducho nahradiť obrázky bez toho, aby sa zmenilo formátovanie snímky. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon pri spolupráci na prezentáciách.
 • Možnosť úpravy zoskupených objektov počas spolupráce.
 • Podpora zvislého textu v tvaroch a textových poliach v čínštine, japončine a kórejčine. Ďalšie informácie

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách aplikácie Keynote pre iOS na iPhone a iPode touch alebo na iPade.


Čo je nové v Keynote pre iOS 4.2

 • V poznámkach prezentátora možno upraviť veľkosť textu a počas prezentovania použiť inverzné farby.
 • Kresby možno jednoducho ukladať do aplikácie Fotky alebo Súbory a zdieľať s ostatnými. Ďalšie informácie
 • Podpora skratiek Siri. Vyžaduje sa systém iOS 12Ďalšie informácie
 • Aplikácia Keynote teraz podporuje Dynamické písmo. 
 • Vylepšovanie prezentácií vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšenia výkonu a stability.


Čo je nové v Keynote pre iOS 4.1

 • Možnosť upravovať existujúce predlohy snímok a vytvárať nové.
 • Priamo na snímke možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio. Ďalšie informácie
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Nová možnosť v menu Nastavenia > Keynote umožňuje vyberať obsah a rolovať na iPade pomocou ceruzky Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Prezentácie možno exportovať ako filmy alebo obrázky. 
 • Pridávanie matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Ďalšie informácie
 • Vylepšovanie prezentácií vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Do tvarov a textových polí možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Vylepšená podpora arabčiny a hebrejčiny. Ďalšie informácie


Čo je nové v Keynote pre iOS 4.0

 • Na podporovaných zariadeniach možno kresliť a písať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Kresby možno počas prezentovania animovať.
 • Na prezentáciách uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Ďalšie informácie
 • Možnosť jednoducho zmeniť tému prezentácie. Ďalšie informácie
 • Možnosť zmeniť veľkosť snímok v prezentácii alebo pomer ich strán. Ďalšie informácie
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou prstencového grafu.
 • Pridaním interaktívnej galérie možno zobraziť zbierku fotiek.
 • Vylepšovanie prezentácií vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Nová možnosť automatického formátovania zlomkov pri písaní.


Čo je nové v Keynote pre iOS 3.3

 • Prepracovaný správca dokumentov uľahčuje prístup k súborom uloženým v iCloud Drive alebo v úložiskách tretích strán. Ďalšie informácie
 • Na iPade možno presúvať text, obrázky a ďalší obsah medzi aplikáciou Keynote a ďalšími aplikáciami. Ďalšie informácie
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie zjednotenia, prieniku, odčítania a vylúčenia. Ďalšie informácie
 • Efektívnejšia práca na iPade pomocou funkcií Slide Over, Split View a nového Docku. Viac informácií
 • Jednoduchý prístup k prezentáciám a ich jednoduchšie usporiadanie vďaka novej aplikácii Súbory. Viac informácií
 • Rýchle usporiadanie objektov pomocou funkcií Zarovnať, Rozmiestniť, Prevrátiť zvisle a Prevrátiť vodorovne.
 • Podpora príkazu Rozpojiť pri práci so zložitými tvarmi z knižnice tvarov. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Čo je nové v Keynote pre iOS 3.2

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Ďalšie informácie
 • Zobrazenie Presvetľovací stôl uľahčuje zmenu usporiadania snímok.
 • Úprava poznámok prezentátora počas zobrazenia snímok.
 • Vylepšená podpora hebrejčiny a arabčiny.


Čo je nové v Keynote pre iOS 3.1

 • Formátovanie textu ako horného alebo dolného indexu, používanie ligatúr a zmena farby pozadia textu.
 • Jednoduché nahrádzanie chýbajúcich písiem v prezentácii.
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Import prezentácií vo formáte Keynote 1.0. Ďalšie informácie
 • Publikovanie interaktívnych prezentácií na webových stránkach Medium, WordPress a ďalších. Ďalšie informácie
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.


Čo je nové v Keynote pre iOS 3.0

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia vo verzii beta).
  • Úprava prezentácie zároveň s inými používateľmi v Keynote na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie prezentácie verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú prezentáciu.
  • Zobrazenie kurzora ostatných používateľov, ktorí práve upravujú prezentáciu. Ďalšie informácie
 • Pomocou Keynote Live možno prezentáciu prehrávať tak, aby ju diváci mohli sledovať na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com. Ďalšie informácie
 • Zvýrazňovanie pomocou ceruzky Apple Pencil počas prezentovania na iPade Pro. 
 • Nový formátovací panel naplno využíva 12,9-palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené sťahovanie – aplikácia Keynote teraz sťahuje prezentácie z iCloudu len vtedy, keď s nimi chcete pracovať.
 • Otváranie a úprava prezentácií vo formáte Keynote ’05. Ďalšie informácie
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
 • Vylepšená navigácia pomocou klávesnice a ďalšie klávesové skratky.
   
Dátum zverejnenia: