Čo je nové v Numbers pre iOS

Prečítajte si o najnovších aktualizáciách aplikácie Numbers pre iOS 4.2.

Ikona dynamických kategórií

Dynamické kategórie

Vytváranie nových prehľadov rýchlym usporiadaním a zhrnutím tabuliek.

Ďalšie informácie

Ikona kreslenia

Ukladanie kresieb

Kresby možno jednoducho ukladať do aplikácie Fotky alebo Súbory a zdieľať s ostatnými.

Ďalšie informácie

Skratky Siri  

Podpora skratiek Siri. Vyžaduje systém iOS 12.

Ďalšie informácie

A ďalšie novinky

 • Aplikácia Numbers teraz podporuje Dynamické písmo. 
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšenia výkonu a stability.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách aplikácie Numbers pre iOS na iPhone a iPode touch alebo na iPade.


Čo je nové v Numbers pre iOS 4.1

 • Priamo v tabuľke možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio.
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie elegantných rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Ďalšie informácie
 • Nová možnosť v menu Nastavenia > Numbers umožňuje vyberať obsah a rolovať na iPade pomocou ceruzky Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Do tvarov a textových polí možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Šablóny si možno jednoducho prezerať podľa kategórií.


Čo je nové v Numbers pre iOS 4.0

 • Na podporovaných zariadeniach možno kresliť a písať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Na tabuľkách uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Ďalšie informácie
 • Nové užitočné možnosti zoraďovania a filtrovania tabuliek.
 • Pomocou podmieneného zvýraznenia možno v tabuľkách meniť vzhľad buniek, keď ich hodnota splní určité podmienky.
 • Vylepšený a prispôsobiteľný import súborov a textových dát CSV s podporou vlastných oddeľovačov alebo súborov s pevnou šírkou.
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Pridaním interaktívnej galérie možno zobraziť zbierku fotiek.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Nová možnosť automatického formátovania zlomkov pri písaní.
 • Úplná podpora obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine. Ďalšie informácie


Čo je nové v Numbers pre iOS 3.3

 • Efektívnejšia práca na iPade pomocou funkcií Slide Over, Split View a nového Docku. Ďalšie informácie
 • Jednoduchý prístup k tabuľkám a ich jednoduchšie usporiadanie vďaka novej aplikácii Súbory. Ďalšie informácie
 • Jednoduchá úprava existujúcich hodnôt dátumu, času a trvania pomocou inteligentných krokových tlačidiel.
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie zjednotenia, prieniku, odčítania a vylúčenia. Ďalšie informácie
 • Rýchle usporiadanie objektov pomocou funkcií Zarovnať, Rozmiestniť, Prevrátiť zvisle a Prevrátiť vodorovne.
 • Podpora príkazu Rozpojiť pri práci so zložitými tvarmi z knižnice tvarov. Ďalšie informácie
 • Vylepšenia výkonu a stability.


Čo je nové v Numbers pre iOS 3.2

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Ďalšie informácie
 • Podpora náhľadu tlače v tabuľkách počas spolupráce.
 • Funkcia Vložiť cenovú ponuku akcie a funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Čo je nové v Numbers pre iOS 3.1

 • Do tabuliek možno jednoducho pridávať aktuálne alebo historické informácie o akciách. Ďalšie informácie
 • Nové výkonné editovacie prostredie uľahčuje a zrýchľuje zadávanie dát a vzorcov. Ďalšie informácie
 • Rýchle otváranie tabuliek chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Ďalšie informácie
 • Nové menu akcií, v ktorom sú najčastejšie používané úlohy vždy poruke.
 • Jednoduché sledovania portfólia pomocou novej šablóny My Stocks (Moje akcie)1.
 • Formátovanie textu ako horného alebo dolného indexu, používanie ligatúr a zmena farbu pozadia textu.
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Jednoduché nahrádzanie chýbajúcich písiem v tabuľke.
 • Počas spolupráce na tabuľkách teraz možno vystrihovať, kopírovať, vkladať a duplikovať hárky.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.
 • Úprava textu vo formáte RTF v bunkách tabuľky.

1 Šablóna My Stocks (Moje akcie) je dostupná, len ak je jazyk systému macOS nastavený na angličtinu.


Čo je nové v Numbers pre iOS 3.0

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia vo verzii beta).
  • Úprava tabuliek zároveň s inými používateľmi v Numbers na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie tabuliek verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú tabuľky.
  • Zobrazenie kurzora ostatných používateľov, ktorí práve upravujú tabuľky. Ďalšie informácie
 • Práca s viacerými tabuľkami v jednom okne pomocou záložiek.
 • Nový formátovací panel naplno využíva 12,9-palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené sťahovanie – aplikácia Numbers teraz sťahuje tabuľky z iCloudu len vtedy, keď s nimi chcete pracovať.
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
 • Vylepšená navigácia pomocou klávesnice a ďalšie klávesové skratky.
Dátum zverejnenia: