Čo je nové v aplikácii Numbers pre iPhone, iPad a iPod touch

Prečítajte si o nových funkciách v aplikácii Numbers 5.2 pre iOS a iPadOS.

Tmavý režim

Po zapnutí tmavého režimu vystúpi váš obsah do popredia.*

Ďalšie informácie

Viac okien na iPade

V systéme iPadOS môžete aplikáciu Numbers používať na viacerých plochách alebo upravovať dve tabuľky vedľa seba v zobrazení Split View.

Ďalšie informácie

Vlastné písma

V tabuľkách môžete používať vlastné písma nainštalované z obchodu App Store.*

 

A ďalšie novinky

 • Podpora nových gest systémov iOS 13 a iPadOS na úpravu textu a navigáciu.* Ďalšie informácie
 • Je možné vytvoriť snímku celej tabuľky, pridať na ňu rôzne značky a jednoducho ju zdieľať vo formáte PDF.*
 • V aplikácii možno pracovať so súbormi z USB jednotky, externého pevného disku alebo súborového servera.* Ďalšie informácie
 • Pomocou funkcie VoiceOver si možno vypočuť zvukovú interpretáciu grafu. Ďalšie informácie
 • K audiu, videu a kresbám možno pridávať popisy pre funkcie prístupnosti. Ďalšie informácie
 • Vylepšené možnosti prístupnosti v exportovaných PDF súboroch.
 • Podpora filmov vo formáte HEVC, ktorý umožňuje zmenšiť veľkosť súborov pri zachovaní vizuálnej kvality. Ďalšie informácie
 • Po stlačení klávesu Shift alebo Command na hardvérovej klávesnici možno vybrať viacero objektov.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách aplikácie Numbers pre iOS na iPhone a iPode touch alebo na iPade.

Táto funkcia vyžaduje systém iOS 13 alebo iPadOS.


Novinky v aplikácii Numbers 5.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • V grafe možno zmeniť štýl jednotlivých postupností, upraviť medzery medzi stĺpcami a pridať trendové čiary. Ďalšie informácie
 • Je možné vytvárať odkazy na iné hárky v tabuľke. Ďalšie informácie
 • Štýl textu môžete upraviť tým, že ho vyplníte prechodmi či obrázkami alebo použijete nové štýly obrysov. Ďalšie informácie
 • Vo veľkej miere sme zlepšili presnosť vďaka vylepšenému 128-bitovému nástroju na výpočet. Ďalšie informácie
 • Do filtrovaných tabuliek je možné pridávať riadky.
 • Je možné upravovať vzhľad okrajov buniek v tabuľke. Ďalšie informácie
 • Do textu môžete umiestniť obrázky, tvary a rovnice vnorené do textových polí, aby sa posúvali spolu s textom. Ďalšie informácie
 • Pri používaní detekcie tvárí sa ľudia na fotkách inteligentne zobrazia umiestnení do kontajnerov a objektov.
 • Je možné vybrať si, či sa má ceruzka Apple Pencil použiť na začatie kreslenia alebo na výber a rolovanie. Alebo sa dá medzi týmito možnosťami prepínať dvojitým ťuknutím podporovanou ceruzkou Apple Pencil.  Ďalšie informácie
 • Zoznamy sa dajú upravovať pomocou nových typov odrážok a zmenou ich veľkosti a farby, vytváraním vlastných odrážok, úpravou úrovne odsadenia a mnohými ďalšími spôsobmi. Ďalšie informácie
 • Výberom možnosti Zapamätať si pravopis môžete pridať do pravopisného slovníka nové slovo. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 5.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Pomocou panela Formát môžete presne meniť počet a veľkosť riadkov a stĺpcov v tabuľkách.
 • Šablóny, ktoré si vytvoríte, môžete používať ako základ pri tvorbe nových tabuliek. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon a použiteľnosť dynamických kategórií.
 • Vlastné tvary si môžete ukladať a používať v ďalších tabuľkách. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Maximálna úroveň zväčšenia bola zvýšená na 400 %.
 • Vylepšenia importu súborov z Excelu a súborov s hodnotami oddelenými čiarkou.
 • Kontajnery obrázkov umožňujú jednoducho nahradiť obrázky bez toho, aby sa zmenilo formátovanie tabuľky. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon pri spolupráci na tabuľkách.
 • Možnosť úpravy zoskupených objektov počas spolupráce.
 • Podpora zvislého textu v tvaroch a textových poliach v čínštine, japončine a kórejčine. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 4.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Vytváranie nových prehľadov pomocou dynamických kategórií, ktoré umožňujú rýchlo usporiadať a zhrnúť tabuľky. Ďalšie informácie
 • Kresby možno jednoducho ukladať do aplikácie Fotky alebo Súbory a zdieľať s ostatnými. Ďalšie informácie
 • Podpora skratiek Siri. Vyžaduje systém iOS 12Ďalšie informácie
 • Aplikácia Numbers teraz podporuje Dynamické písmo. 
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšenia výkonu a stability.


Novinky v aplikácii Numbers 4.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Priamo v tabuľke možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio.
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Ďalšie informácie
 • Nová možnosť v menu Nastavenia > Numbers umožňuje vyberať obsah a rolovať na iPade pomocou ceruzky Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Do tvarov a textových polí možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Šablóny si možno jednoducho prezerať podľa kategórií.


Novinky v aplikácii Numbers 4.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Na podporovaných zariadeniach možno kresliť a písať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Na tabuľkách uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Ďalšie informácie
 • Nové užitočné možnosti zoraďovania a filtrovania tabuliek.
 • Pomocou podmieneného zvýraznenia možno v tabuľkách meniť vzhľad buniek, keď ich hodnota splní určité podmienky.
 • Vylepšený a prispôsobiteľný import súborov CSV a textových dát s podporou vlastných oddeľovačov alebo súborov s pevnou šírkou.
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou prstencového grafu.
 • Pridaním interaktívnej galérie obrázkov možno zobraziť zbierku fotiek.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Nová možnosť automatického formátovania zlomkov pri písaní.
 • Úplná podpora obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 3.3 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Efektívnejšia práca na iPade pomocou funkcií Slide Over, Split View a nového Docku. Ďalšie informácie
 • Jednoduchý prístup k tabuľkám a ich jednoduchšie usporiadanie vďaka novej aplikácii Súbory. Ďalšie informácie
 • Jednoduchá úprava existujúcich hodnôt dátumu, času a trvania pomocou inteligentných krokových tlačidiel.
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie zjednotenia, prieniku, odčítania a vylúčenia. Ďalšie informácie
 • Rýchle usporiadanie objektov pomocou funkcií Zarovnať, Rozmiestniť, Prevrátiť zvisle a Prevrátiť vodorovne.
 • Podpora príkazu Rozpojiť pri práci so zložitými tvarmi z knižnice tvarov. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v aplikácii Numbers 3.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Ďalšie informácie
 • Podpora náhľadu tlače v tabuľkách počas spolupráce.
 • Funkcia Vložiť cenovú ponuku akcie a funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 3.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Do tabuliek možno jednoducho pridávať aktuálne alebo historické informácie o akciách. Ďalšie informácie
 • Nové výkonné editovacie prostredie uľahčuje a zrýchľuje zadávanie dát a vzorcov. Ďalšie informácie
 • Rýchle otváranie tabuliek chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Ďalšie informácie
 • Nové menu akcií, v ktorom sú najčastejšie používané úlohy vždy poruke.
 • Jednoduché sledovania portfólia pomocou novej šablóny My Stocks (Moje akcie)1.
 • Formátovanie textu ako horného alebo dolného indexu, používanie ligatúr a zmena farby pozadia textu.
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Jednoduché nahrádzanie chýbajúcich písiem v tabuľke.
 • Počas spolupráce na tabuľkách teraz možno vystrihovať, kopírovať, vkladať a duplikovať hárky.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.
 • Úprava textu vo formáte RTF v bunkách tabuľky.

1 Šablóna My Stocks (Moje akcie) je dostupná, len ak je jazyk systému macOS nastavený na angličtinu.


Novinky v aplikácii Numbers 3.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia vo verzii beta).
  • Úprava tabuliek súčasne s inými používateľmi v aplikácii Numbers na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie tabuliek verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú tabuľku.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument. Ďalšie informácie
 • Práca s viacerými tabuľkami v jednom okne pomocou záložiek.
 • Nový formátovací panel naplno využíva 12,9-palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené sťahovanie – aplikácia Numbers teraz sťahuje tabuľky z iCloudu len vtedy, keď s nimi chcete pracovať.
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
 • Vylepšená navigácia pomocou klávesnice a ďalšie klávesové skratky.
Dátum zverejnenia: