Čo je nové v aplikácii Numbers pre iPhone, iPad a iPod touch

Prečítajte si o nových funkciách v aplikácii Numbers 10.0 pre iOS a iPadOS.

Podpora trackpadu na iPade

V aplikácii Numbers môžete používať klávesnicu Magic Keyboard, myš alebo trackpad a využívať pri práci s tabuľkami nové možnosti. Táto funkcia vyžaduje systém iPadOS 13.4.

Ďalšie informácie

Podpora väčších tabuliek

Môžete vytvárať tabuľky s oveľa väčším počtom riadkov a stĺpcov.

Ďalšie informácie

Zdieľanie priečinkov na iCloud Drive

Pridajte tabuľku Numbers do zdieľaného priečinka iCloud Drive, aby sa na nej mohlo automaticky začať spolupracovať. Vyžaduje sa iPadOS 13.4 alebo iOS 13.4.

Ďalšie informácie

A ďalšie novinky

 • Na pozadie hárka môžete pridať farbu. Ďalšie informácie
 • Zdieľané tabuľky môžete upravovať offline a vaše zmeny sa nahrajú, keď znova prejdete online. Vyžaduje sa iPadOS alebo iOS 13. Ďalšie informácie
 • Podržaním prsta a ťahaním cez objekty možno naraz označiť viacero objektov. Ďalšie informácie
 • Prerobený Výber šablón umožňuje jednoduchší prístup k nedávno použitým šablónam.
 • K dispozícii je možnosť vytlačiť tabuľku alebo ju exportovať ako PDF aj so zahrnutými komentármi. Ďalšie informácie
 • Do textu v tvare môžete pridať iniciálu. Ďalšie informácie
 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách aplikácie Numbers pre iOS na iPhone a iPode touch alebo na iPade.


Novinky v aplikácii Numbers 5.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Po zapnutí tmavého režimu vystúpi váš obsah do popredia.* Ďalšie informácie
 • V systéme iPadOS môžete aplikáciu Numbers používať vo viacerých priestoroch alebo upravovať dve tabuľky vedľa seba v zobrazení Split View. Ďalšie informácie
 • V dokumentoch možno používať vlastné písma nainštalované z obchodu App Store.*
 • K dispozícii je podpora nových gest na úpravu textu a navigáciu v nových systémoch iOS 13 a iPadOS.* Ďalšie informácie
 • Je možné vytvoriť snímku celej tabuľky, pridať na ňu rôzne značky a jednoducho ju zdieľať vo formáte PDF.*
 • K dispozícii je prístup k súborom z jednotky USB, externého pevného disku alebo súborového servera.* Ďalšie informácie
 • K dispozícii je počúvanie zvukovej reprezentácie grafu pomocou funkcie VoiceOver. Ďalšie informácie
 • K dispozícii je pridávanie popisov pre prístupnosť k zvukovým súborom, videám a kresbám. Ďalšie informácie
 • Vylepšila sa prístupnosť exportovaných PDF súborov.
 • K dispozícii je podpora filmov vo formáte HEVC, čo umožňuje zmenšiť veľkosť súboru bez straty vizuálnej kvality. Ďalšie informácie
 • K dispozícii je výber viacerých objektov po stlačení klávesu Shift alebo Command na hardvérovej klávesnici.

Táto funkcia vyžaduje systém iOS 13 alebo iPadOS.

Novinky v aplikácii Numbers 5.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • V grafe možno zmeniť štýl jednotlivých postupností, upraviť medzery medzi stĺpcami a pridať trendové čiary. Ďalšie informácie
 • Je možné vytvárať odkazy na iné hárky v tabuľke. Ďalšie informácie
 • Štýl textu môžete upraviť tým, že ho vyplníte prechodmi či obrázkami alebo použijete nové štýly obrysov. Ďalšie informácie
 • Vďaka používaniu vylepšeného 128-bitového nástroja na výpočty sa výrazne zvýšila presnosť. Ďalšie informácie
 • Do filtrovaných tabuliek je možné pridávať riadky.
 • Je možné upravovať vzhľad okrajov buniek v tabuľke. Ďalšie informácie
 • Do textu môžete umiestniť obrázky, tvary a rovnice vnorené do textových polí, aby sa posúvali spolu s textom. Ďalšie informácie
 • Pri používaní detekcie tvárí sa ľudia na fotkách zobrazia inteligentne umiestnení do vzorov a objektov.
 • Je možné vybrať si, či sa má ceruzka Apple Pencil použiť na začatie kreslenia alebo na výber a rolovanie. Medzi týmito možnosťami sa dá prepínať dvojitým klepnutím podporovanou ceruzkou Apple Pencil.  Ďalšie informácie
 • Zoznamy sa dajú upravovať pomocou nových typov odrážok a zmenou ich veľkosti a farby, vytváraním vlastných odrážok, úpravou úrovne odsadenia a mnohými ďalšími spôsobmi. Ďalšie informácie
 • Výberom možnosti Zapamätať si pravopis môžete pridať do pravopisného slovníka nové slovo. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 5.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Pomocou panela Formát môžete presne meniť počet a veľkosť riadkov a stĺpcov v tabuľkách.
 • Šablóny, ktoré si vytvoríte, môžete používať ako základ pri tvorbe nových tabuliek. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Zlepšil sa výkon a použiteľnosť dynamických kategórií.
 • Vlastné tvary si môžete ukladať a používať v ďalších tabuľkách. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Maximálna úroveň zväčšenia bola zvýšená na 400 %.
 • Vylepšenia importu súborov z Excelu a súborov s hodnotami oddelenými čiarkou.
 • Kontajnery obrázkov umožňujú jednoducho nahradiť obrázky bez toho, aby sa zmenilo formátovanie tabuľky. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon pri spolupráci na tabuľkách.
 • Možnosť úpravy zoskupených objektov počas spolupráce.
 • Podpora zvislého textu v tvaroch a textových poliach v čínštine, japončine a kórejčine. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 4.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Vytváranie nových prehľadov pomocou dynamických kategórií, ktoré umožňujú rýchlo usporiadať a zhrnúť tabuľky. Ďalšie informácie
 • Kresby možno jednoducho ukladať do aplikácie Fotky alebo Súbory a zdieľať s ostatnými. Ďalšie informácie
 • Podpora skratiek Siri. Vyžaduje systém iOS 12Ďalšie informácie
 • Aplikácia Numbers teraz podporuje Dynamické písmo. 
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v aplikácii Numbers 4.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Priamo v tabuľke možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio.
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Ďalšie informácie
 • Nová možnosť v menu Nastavenia > Numbers umožňuje vyberať obsah a rolovať na iPade pomocou ceruzky Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Do tvarov a textových polí možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Šablóny si možno jednoducho prezerať podľa kategórií.


Novinky v aplikácii Numbers 4.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Na podporovaných zariadeniach možno kresliť a písať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Na tabuľkách uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Ďalšie informácie
 • Nové užitočné možnosti zoraďovania a filtrovania tabuliek.
 • Pomocou podmieneného zvýraznenia možno v tabuľkách meniť vzhľad buniek, keď ich hodnota splní určité podmienky.
 • Vylepšený a prispôsobiteľný import súborov CSV a textových dát s podporou vlastných oddeľovačov alebo súborov s pevnou šírkou.
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou prstencového grafu.
 • Pridaním interaktívnej galérie obrázkov možno zobraziť zbierku fotiek.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Nová možnosť automatického formátovania zlomkov pri písaní.
 • Úplná podpora obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 3.3 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Efektívnejšia práca na iPade pomocou funkcií Slide Over, Split View a nového Docku. Ďalšie informácie
 • Jednoduchý prístup k tabuľkám a ich jednoduchšie usporiadanie vďaka novej aplikácii Súbory. Ďalšie informácie
 • Jednoduchá úprava existujúcich hodnôt dátumu, času a trvania pomocou inteligentných krokových tlačidiel.
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie zjednotenia, prieniku, odčítania a vylúčenia. Ďalšie informácie
 • Rýchle usporiadanie objektov pomocou funkcií Zarovnať, Rozmiestniť, Prevrátiť zvisle a Prevrátiť vodorovne.
 • Podpora príkazu Rozpojiť pri práci so zložitými tvarmi z knižnice tvarov. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v aplikácii Numbers 3.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Ďalšie informácie
 • Podpora náhľadu tlače v tabuľkách počas spolupráce.
 • Funkcia Vložiť cenovú ponuku akcie a funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Numbers 3.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Do tabuliek možno jednoducho pridávať aktuálne alebo historické informácie o akciách. Ďalšie informácie
 • Nové výkonné editovacie prostredie uľahčuje a zrýchľuje zadávanie dát a vzorcov. Ďalšie informácie
 • Rýchle otváranie tabuliek chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Ďalšie informácie
 • Nové menu akcií, v ktorom sú najčastejšie používané úlohy vždy poruke.
 • Jednoduché sledovania portfólia pomocou novej šablóny My Stocks (Moje akcie)1.
 • Formátovanie textu ako horného alebo dolného indexu, používanie ligatúr a zmena farby pozadia textu.
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Jednoduché nahrádzanie chýbajúcich písiem v tabuľke.
 • Počas spolupráce na tabuľkách teraz možno vystrihovať, kopírovať, vkladať a duplikovať hárky.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.
 • Úprava textu vo formáte RTF v bunkách tabuľky.

1 Šablóna My Stocks (Moje akcie) je dostupná, len ak je jazyk systému macOS nastavený na angličtinu.


Novinky v aplikácii Numbers 3.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia vo verzii beta).
  • Úprava tabuliek súčasne s inými používateľmi v aplikácii Numbers na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie tabuliek verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú tabuľku.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument. Ďalšie informácie
 • Práca s viacerými tabuľkami v jednom okne pomocou záložiek.
 • Nový formátovací panel naplno využíva 12,9-palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené sťahovanie – aplikácia Numbers teraz sťahuje tabuľky z iCloudu len vtedy, keď s nimi chcete pracovať.
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
 • Vylepšená navigácia pomocou klávesnice a ďalšie klávesové skratky.
Dátum zverejnenia: