Čo je nové v apke Numbers pre iPhone, iPad a iPod touch

Prečítajte si o nových funkciách v apke Numbers 11.0 pre iOS a iPadOS.

ozdobná ikona

Ovládacie prvky presných úprav

Pomocou nových ovládacích prvkov úprav v inšpektore usporiadania môžete upraviť vzhľad a umiestnenie objektov.

ozdobná ikona

Rýchle zadanie hodnoty

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať presné hodnoty pre veľkosť textu, medzery, veľkosť tabuľky a ďalšie vlastnosti.

ozdobná ikona

Jednoduchý výber viacerých buniek

Objekty alebo bunky tabuľky môžete pridávať do výberu alebo ich z neho odstraňovať klepnutím alebo potiahnutím.

A ďalšie novinky

 • Nová možnosť v časti Viac > Nastavenia > Úpravy umožňuje vždy otvárať prezentácie v zobrazení pre úpravy.
 • Pridávanie odkazov na telefónne čísla do buniek tabuľky, textových objektov a tvarov.
 • Export tabuľky do apky Microsoft Excel bez súhrnného pracovného hárka.
 • Podpora funkcie Rukopis pre portugalčinu, francúzštinu, taliančinu, nemčinu a španielčinu.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách apky Numbers pre iOS na iPhone a iPode touch alebo na iPade.

 

Novinky v apke Numbers 10.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Vďaka funkcii Rukopis môžete písať rukou pomocou ceruzky Apple Pencil a vaše slová sa automaticky konvertujú na text.Viac informácií
 • Tvorba a úprava formulárov sú odteraz jednoduchšie. Pridajte formulár do ľubovoľnej tabuľky alebo použite novú šablónu Základný formulár. Ďalšie informácie
 • Zlepšil sa výkon pri práci s veľkými tabuľkami.
 • Obrázky a videá nájdete ľahko vďaka novým možnostiam zväčšenia a vyhľadávania v prerobenom nástroji na výber obrázkov.2
 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.

1. Funkcia Rukopis si vyžaduje iPadOS 14 a momentálne podporuje angličtinu, tradičnú čínštinu a zjednodušenú čínštinu.
2. Vyžaduje sa systém iOS 14 alebo iPadOS 14.

Novinky v apke Numbers 10.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • V zobrazení na čítanie môžete rolovať a zväčšovať tabuľky bez obáv z toho, že by ste do nich nechtiac zasiahli. Ďalšie informácie
 • Priamo v tabuľkách môžete prehrávať videá zo služieb YouTube a Vimeo.* Ďalšie informácie
 • K obrázkom, videám, tvarom a iným objektom môžete jednoducho pridávať titulky a názvy. Ďalšie informácie
 • Nové funkcie, napríklad XLOOKUP, XMATCH a REGEX, vám umožňujú vyhľadávať vzory v dátach, manipulovať s textom a vytvárať flexibilné vzorce. Viac informácií

* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Novinky v apke Numbers 10.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • V apke Numbers môžete používať klávesnicu Magic Keyboard, myš alebo trackpad a využívať pri práci s tabuľkami nové možnosti. Vyžaduje sa iPadOS 13.4. Ďalšie informácie
 • Môžete vytvárať tabuľky s oveľa väčším počtom riadkov a stĺpcov. Ďalšie informácie
 • Tabuľku Numbers možno pridať do zdieľaného priečinka na iCloud Drive, kde na nej možno automaticky začať spolupracovať. Vyžaduje sa iPadOS 13.4 alebo iOS 13.4. Ďalšie informácie
 • Na hárku možno nastaviť farebné pozadie. Ďalšie informácie
 • Zdieľané tabuľky môžete upravovať offline a vaše zmeny sa nahrajú, keď sa znova pripojíte. Vyžaduje sa iPadOS alebo iOS 13. Ďalšie informácie
 • Podržaním prsta a ťahaním cez objekty možno naraz označiť viacero objektov. Ďalšie informácie
 • Prerobený Výber šablón umožňuje jednoduchší prístup k nedávno použitým šablónam.
 • K dispozícii je možnosť vytlačiť tabuľku alebo ju exportovať ako PDF aj so zahrnutými komentármi. Ďalšie informácie
 • Do textu v tvare môžete pridať iniciálu. Ďalšie informácie
 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.


Novinky v apke Numbers 5.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Po zapnutí tmavého režimu vystúpi váš obsah do popredia.* Ďalšie informácie
 • V systéme iPadOS môžete apku Numbers používať vo viacerých priestoroch Spaces alebo upravovať dve tabuľky vedľa seba v zobrazení Split View. Ďalšie informácie
 • V dokumentoch možno používať vlastné písma nainštalované z App Storu.*
 • K dispozícii je podpora nových gest na úpravu textu a navigáciu v nových systémoch iOS 13 a iPadOS.* Ďalšie informácie
 • Je možné vytvoriť snímku celej tabuľky, pridať na ňu rôzne značky a jednoducho ju zdieľať vo formáte PDF.*
 • K dispozícii je prístup k súborom z jednotky USB, externého pevného disku alebo súborového servera.* Ďalšie informácie
 • Pomocou funkcie VoiceOver si možno vypočuť zvukovú reprezentáciu grafu. Ďalšie informácie
 • K dispozícii je pridávanie popisov pre prístupnosť k zvukovým súborom, videám a kresbám. Ďalšie informácie
 • Vylepšila sa prístupnosť exportovaných PDF súborov.
 • K dispozícii je podpora filmov vo formáte HEVC, čo umožňuje zmenšiť veľkosť súboru bez straty vizuálnej kvality. Ďalšie informácie
 • Po stlačení klávesu Shift alebo Command na hardvérovej klávesnici možno vybrať viacero objektov.

Táto funkcia vyžaduje systém iOS 13 alebo iPadOS.

Novinky v apke Numbers 5.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • V grafe možno zmeniť štýl jednotlivých postupností, upraviť medzery medzi stĺpcami a pridať trendové čiary. Ďalšie informácie
 • Je možné vytvárať odkazy na iné hárky v tabuľke. Ďalšie informácie
 • Štýl textu môžete upraviť tým, že ho vyplníte prechodmi či obrázkami alebo použijete nové štýly obrysov. Ďalšie informácie
 • Vďaka používaniu vylepšeného 128-bitového nástroja na výpočty sa výrazne zvýšila presnosť. Viac informácií
 • Do filtrovaných tabuliek je možné pridávať riadky.
 • Je možné upravovať vzhľad okrajov buniek v tabuľke. Ďalšie informácie
 • Obrázky, tvary a rovnice je možné vnoriť do textu v textových poliach, aby sa hýbali spolu s ním. Ďalšie informácie
 • Pri používaní detekcie tvárí sa ľudia na fotkách zobrazia inteligentne umiestnení do vzorov a objektov.
 • Je možné vybrať si, či sa má ceruzka Apple Pencil použiť na začatie kreslenia alebo na výber a rolovanie. Medzi týmito možnosťami sa dá prepínať dvojitým klepnutím podporovanou ceruzkou Apple Pencil.  Ďalšie informácie
 • Zoznamy sa dajú upravovať pomocou nových typov odrážok a zmenou ich veľkosti a farby, vytváraním vlastných odrážok, úpravou úrovne odsadenia a ďalšími spôsobmi. Ďalšie informácie
 • Výberom možnosti Zapamätať si pravopis môžete pridať do pravopisného slovníka nové slovo. Ďalšie informácie


Novinky v apke Numbers 5.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Pomocou panela Formát môžete presne meniť počet a veľkosť riadkov a stĺpcov v tabuľkách.
 • Šablóny, ktoré si vytvoríte, môžete používať ako základ pri tvorbe nových tabuliek. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Zlepšil sa výkon a použiteľnosť dynamických kategórií.
 • Vlastné tvary si môžete ukladať a používať v ďalších tabuľkách. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Viac informácií
 • Maximálna úroveň zväčšenia bola zvýšená na 400 %.
 • Vylepšenia importu súborov z Excelu a súborov s hodnotami oddelenými čiarkou.
 • Kontajnery obrázkov umožňujú jednoducho nahradiť obrázky bez toho, aby sa zmenilo formátovanie tabuľky. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon pri spolupráci na tabuľkách.
 • Možnosť úpravy zoskupených objektov počas spolupráce.
 • Podpora zvislého textu v tvaroch a textových poliach v čínštine, japončine a kórejčine. Viac informácií


Novinky v apke Numbers 4.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Vytváranie nových prehľadov pomocou dynamických kategórií, ktoré umožňujú rýchlo usporiadať a zhrnúť tabuľky. Ďalšie informácie
 • Kresby možno jednoducho ukladať do apky Fotky alebo Súbory a zdieľať s ostatnými. Ďalšie informácie
 • Podpora skratiek Siri. Vyžaduje systém iOS 12Ďalšie informácie
 • Apka Numbers teraz podporuje Dynamické písmo. 
 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v apke Numbers 4.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Priamo v tabuľke možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio.
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Viac informácií
 • Nová možnosť v menu Nastavenia > Numbers umožňuje vyberať obsah a rolovať na iPade pomocou ceruzky Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Tabuľky je možné vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.
 • Do tvarov a textových polí možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Šablóny si možno jednoducho prezerať podľa kategórií.


Novinky v apke Numbers 4.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Na podporovaných zariadeniach možno kresliť a písať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Na tabuľkách uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Ďalšie informácie
 • Nové užitočné možnosti zoraďovania a filtrovania tabuliek.
 • Pomocou podmieneného zvýraznenia možno v tabuľkách meniť vzhľad buniek, keď ich hodnota splní určité podmienky.
 • Vylepšený a prispôsobiteľný import súborov CSV a textových dát s podporou vlastných oddeľovačov alebo súborov s pevnou šírkou.
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Pridaním interaktívnej galérie obrázkov možno zobraziť zbierku fotiek.
 • Vylepšovanie tabuliek vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Nová možnosť automatického formátovania zlomkov pri písaní.
 • Úplná podpora obojsmerného textu v arabčine a hebrejčine. Ďalšie informácie


Novinky v apke Numbers 3.3 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Efektívnejšia práca na iPade pomocou funkcií Slide Over, Split View a nového Docku. Ďalšie informácie
 • Jednoduchý prístup k tabuľkám a ich jednoduchšie usporiadanie vďaka novej apke Súbory. Ďalšie informácie
 • Jednoduchá úprava existujúcich hodnôt dátumu, času a trvania pomocou inteligentných krokových tlačidiel.
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie zjednotenia, prieniku, odčítania a vylúčenia. Ďalšie informácie
 • Rýchle usporiadanie objektov pomocou funkcií Zarovnať, Rozmiestniť, Prevrátiť zvisle a Prevrátiť vodorovne.
 • Podpora príkazu Rozpojiť pri práci so zložitými tvarmi z knižnice tvarov. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v apke Numbers 3.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Viac informácií
 • Podpora náhľadu tlače v tabuľkách počas spolupráce.
 • Funkcia Vložiť cenovú ponuku akcie a funkcie Akcie a Mena teraz zobrazujú dáta z konca predchádzajúceho obchodného dňa. Ďalšie informácie


Novinky v apke Numbers 3.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Do tabuliek možno jednoducho pridávať aktuálne alebo historické informácie o akciách. Ďalšie informácie
 • Nové výkonné editovacie prostredie uľahčuje a zrýchľuje zadávanie dát a vzorcov. Ďalšie informácie
 • Rýchle otváranie tabuliek chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Ďalšie informácie
 • Nové menu akcií, v ktorom sú najčastejšie používané úlohy vždy poruke.
 • Jednoduché sledovania portfólia pomocou novej šablóny My Stocks (Moje akcie).*
 • Formátovanie textu ako horného alebo dolného indexu, používanie ligatúr a zmena farby pozadia textu.
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Jednoduché nahrádzanie chýbajúcich písiem v tabuľke.
 • Počas spolupráce na tabuľkách teraz možno vystrihovať, kopírovať, vkladať a duplikovať hárky.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.
 • Úprava textu vo formáte RTF v bunkách tabuľky.

* Šablóna My Stocks (Moje akcie) je dostupná, len ak je jazyk systému macOS nastavený na angličtinu.


Novinky v apke Numbers 3.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia v beta verzii).
  • Úprava tabuliek súčasne s inými používateľmi v apke Numbers na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie tabuliek verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú tabuľku.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument. Ďalšie informácie
 • Práca s viacerými tabuľkami v jednom okne pomocou tabov.
 • Nový formátovací panel naplno využíva 12,9-palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené sťahovanie – apka Numbers teraz sťahuje tabuľky z iCloudu len vtedy, keď s nimi chcete pracovať.
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
 • Vylepšená navigácia pomocou klávesnice a ďalšie klávesové skratky.
Dátum zverejnenia: