Čo je nové v apke Numbers pre iPhone a iPad

Prečítajte si o nových funkciách v apke Numbers 13.0 pre iOS a iPadOS.

 • Na podporovaných modeloch iPadu sa možno podržaním ceruzky Apple Pencil presnejšie pohybovať, písať, vytvárať náčrty a ilustrovať.
 • Priamo z menu Zdieľať možno exportovať a odoslať kópiu tabuľky v inom formáte.
 • Vylepšenia a opravy chýb súvisiace s aktivitou spolupráce.

Pozrite si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách apky Numbers:

Používateľská príručka apky Numbers pre iPhone

Používateľská príručka apky Numbers pre iPad


Čo je nové v apke Numbers 12.2 pre iPhone a iPad

 • Udržujte si prehľad o nedávnej aktivite ostatných účastníkov tabuliek, na ktorých spolupracujete, a dostávajte hlásenia, keď sa ostatní pripoja, pridajú komentár alebo urobia zmeny.
 • Tabuľky môžete jednoducho zdieľať v Správach a na tom istom mieste o nich budete dostávať aj aktuálne informácie. Priamo z tabuľky, na ktorej spolupracujete, môžete posielať správy alebo začať FaceTime hovor.
 • Porovnávajte hodnoty a kombinujte text pomocou nových funkcií, ako napríklad BITAND, BITOR, BITXOR, BITLSHIFT, BITRSHIFT, ISOWEEKNUM, CONCAT, TEXTJOIN a SWITCH.
 • Pomocou prispôsobiteľného panela s nástrojmi v apke Numbers na iPade môžete rýchlo vykladať objekty, hľadať nastavenia a dostať sa k svojim obľúbeným nástrojom.*
 • Vyhľadanie bežných akcií, ako je napríklad tlač, premenovanie a ďalšie, v novom menu dokumentu na iPade.*
 • Jednoduchšia práca vo viacerých tabuľkách pomocou funkcie Stage Manager na podporovaných modeloch iPadu.*
 • Izolovanie objektu na fotke automatickým odstránením pozadia.*
 • Zobrazovanie návrhov na automatické dokončenie na základe obsahu ostatných buniek v tom istom stĺpci.
 • Úprava štýlu grafov pomocou ďalších ovládacích prvkov na nastavenie farieb, čiar a formátov čísel.

* Vyžaduje systém iOS 16 alebo iPadOS 16


Čo je nové v apke Numbers 12.1 pre iPhone a iPad

 • Zvýšila sa výkonnosť pri vkladaní riadkov a stĺpcov do veľkých tabuliek.


Čo je nové v apke Numbers 12.0 pre iPhone a iPad

 • Snímku buniek tabuľky môžete skopírovať bez vzorcov, kategórií alebo skrytých hodnôt.
 • Veľkosť písma môžete upravovať s presnosťou až dve desatinné miesta.
 • Pomocou funkcie VoiceOver môžete vytvárať vzorce a rýchlo vypĺňať bunky s použitím automatického vypĺňania.


Čo je nové v apke Numbers 11.2 pre iPhone a iPad

 • Pomocou kontingenčných tabuliek môžete rýchlo sumarizovať, zoskupovať a meniť usporiadanie údajov a skúmať vzory a trendy.
 • Radarové grafy umožňujú vizuálne porovnávanie viacerých premenných naraz, aby bolo možné jednoducho zobraziť podobnosti a rozdiely v dátach.
 • Môžete vyhľadávať duplicitné záznamy a jedinečné hodnoty v dátach vďaka vylepšeným filtrom a jednoducho zobrazovať alebo skrývať riadky zodpovedajúce konkrétnej hodnote pomocou upravených rýchlych filtrov.
 • Text, obrázky a ďalšie položky môžete medzi apkami na iPhone kopírovať potiahnutím.1
 • Flexibilná spolupráca umožňuje účastníkom pridávať do zdieľanej tabuľky ďalších používateľov.2
 • Okamžitý preklad umožňuje preložiť vybratý text až do 11 jazykov a klepnutím pridať preklad do tabuľky.2
 • Graf audia sprístupňuje grafy ľuďom so zrakovým postihnutím prehrávaním zvukového tónu, ktorého výška sa mení tak, aby predstavoval rôzne hodnoty.2

1. Vyžaduje sa systém iOS 15
2. Vyžaduje sa systém iOS 15 alebo iPadOS 15


Čo je nové v apke Numbers 11.1 pre iPhone a iPad

 • K dispozícii sú odkazy na webové stránky, e-mailové adresy a telefónne čísla z objektov, ako sú tvary, čiary, obrázky, kresby alebo textové polia.
 • K dispozícii je podpora spolupráce na formulároch v zdieľaných tabuľkách.
 • Učitelia, ktorí používajú apku Škola na priraďovanie aktivít v apke Numbers, si teraz môžu pozrieť pokrok študentov, napríklad strávený čas.


Čo je nové v apke Numbers 11.0 pre iPhone a iPad

 • Pomocou nových ovládacích prvkov úprav v inšpektore usporiadania môžete upraviť vzhľad a umiestnenie objektov.
 • Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať presné hodnoty pre veľkosť textu, medzery, veľkosť tabuľky a ďalšie vlastnosti.
 • Objekty alebo bunky tabuľky môžete pridávať do výberu alebo ich z neho odstraňovať klepnutím alebo potiahnutím.
 • Nová možnosť v časti Viac > Nastavenia > Úpravy umožňuje vždy otvárať prezentácie v zobrazení pre úpravy.
 • Do buniek tabuľky, textových objektov a tvarov môžete pridávať odkazy na telefónne čísla.
 • Tabuľku môžete exportovať do apky Microsoft Excel bez súhrnného pracovného hárka.
 • K dispozícii je podpora funkcie Rukopis pre portugalčinu, francúzštinu, taliančinu, nemčinu a španielčinu.*

* Vyžaduje sa systém iPadOS 14.5

Dátum zverejnenia: