Čo je nové v apke Pages pre iPhone a iPad

Prečítajte si o nových funkciách v apke Pages 12.2 pre iOS a iPadOS.

Zobrazenie najnovšej aktivity

Udržujte si prehľad o nedávnej aktivite ostatných účastníkov dokumentov, na ktorých spolupracujete, a dostávajte hlásenia, keď sa ostatní pripoja, pridajú komentár alebo urobia zmeny.

Viac informácií

Spolupráca v Správach

V Správach môžete jednoducho zdieľať dokumenty a vidieť aktuálne informácie o nich. Priamo z dokumentu, na ktorom spolupracujete, môžete posielať správy alebo začať FaceTime hovor.    

Nová šablóna rozloženia

Začnite dokumentom s prázdnym rozložením, ktorý umožňuje voľne usporadúvať text a grafiku na strane.

Nové usporiadanie panela s nástrojmi

Pomocou prispôsobiteľného panela s nástrojmi v apke Pages na iPade môžete rýchlo vkladať objekty, hľadať nastavenia a dostať sa k svojim obľúbeným nástrojom.*

A ďalšie novinky:

 • Vyhľadanie bežných akcií, ako je napríklad tlač, premenovanie a ďalšie, v novom menu dokumentu na iPade.
 • Jednoduchšia práca vo viacerých dokumentoch pomocou funkcie Stage Manager na podporovaných modeloch iPadu.*
 • Izolovanie objektu na fotke automatickým odstránením pozadia.*
 • Úprava štýlu grafov pomocou ďalších ovládacích prvkov na nastavenie farieb, čiar a formátov čísel.

Pozrite si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách apky Pages:

Používateľská príručka apky Pages pre iPhone

Používateľská príručka apky Pages pre iPad

* Vyžaduje systém iOS 16 alebo iPadOS 16


Čo je nové v apke Pages 12.1 pre iPhone a iPad

 • Pomocou hromadnej korešpondencie môžete rýchlo vytvárať prispôsobené listy, pohľadnice a obálky pre viacerých príjemcov.
 • Vyberte si z nových štýlových šablón pre pozvánky na podujatia a certifikáty pre študentov.
 • Dokumenty apky Pages môžete exportovať ako súbory TXT.


Čo je nové v apke Pages 12.0 pre iPhone a iPad

 • Väčšie súbory (až 2 GB) môžete zverejňovať priamo v Apple Books.
 • Čísla strán môžete vkladať kamkoľvek do dokumentu.
 • Veľkosť písma môžete upravovať s presnosťou až dve desatinné miesta.
 • Ak chcete na iPhone rýchlo začať písať nový dokument, stačí stlačiť a podržať ikonu apky Pages na ploche.
 • Pomocou funkcie VoiceOver môžete čítať komentáre a sledovať zmeny.


Čo je nové v apke Pages 11.2 pre iPhone a iPad

 • K dispozícii je automatické zobrazovanie textu, obrázkov a ďalších prvkov v Displejovom zobrazení vo forme súvislého prúdu optimalizovaného pre obrazovku iPhonu, aby sa dokumenty dali čítať a upravovať ešte jednoduchšie.
 • Knihy môžete zverejňovať s dvojstranami, optimalizovanými obrázkami a flexibilnejšou správou verzií.
 • Pomocou panela rýchleho formátovania na iPhone môžete meniť štýly odsekov, formátovanie textu, zarovnávanie, štýly zoznamu a ďalšie možnosti.
 • Text, obrázky a ďalšie položky môžete medzi apkami na iPhone kopírovať potiahnutím.1
 • Okamžitý preklad umožňuje preložiť vybratý text až do 11 jazykov a klepnutím pridať preklad do dokumentu.2
 • Flexibilná spolupráca umožňuje účastníkom pridávať do zdieľaného dokumentu ďalších používateľov.2
 • Radarové grafy umožňujú vizuálne porovnávať viaceré premenné naraz, aby bolo možné jednoducho zobraziť podobnosti a rozdiely v dátach.
 • Graf audia sprístupňuje grafy ľuďom so zrakovým postihnutím prehrávaním zvukového tónu, ktorého výška sa mení tak, aby predstavoval rôzne hodnoty.2

1. Vyžaduje sa systém iOS 15
2. Vyžaduje sa systém iOS 15 alebo iPadOS 15


Čo je nové v apke Pages 11.1 pre iPhone a iPad

 • K dispozícii sú odkazy na webové stránky, e-mailové adresy a telefónne čísla z objektov, ako sú tvary, čiary, obrázky, kresby alebo textové polia.
 • Učitelia, ktorí používajú apku Škola na priraďovanie aktivít v apke Pages, si teraz môžu pozrieť pokrok študentov vrátane počtu slov a stráveného času.


Čo je nové v apke Pages 11.0 pre iPhone a iPad

 • Pomocou nových ovládacích prvkov úprav v inšpektore usporiadania môžete upraviť vzhľad a umiestnenie objektov.
 • Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať presné hodnoty pre veľkosť textu, medzery, veľkosť tabuľky a ďalšie vlastnosti.
 • Objekty alebo bunky tabuľky môžete pridávať do výberu alebo ich z neho odstraňovať klepnutím alebo potiahnutím.
 • Nová možnosť v časti Viac > Nastavenia > Úpravy umožňuje vždy otvárať dokumenty v zobrazení pre úpravy.
 • Do buniek tabuľky, textových objektov a tvarov môžete pridávať odkazy na telefónne čísla.
 • K dispozícii je podpora funkcie Rukopis pre portugalčinu, francúzštinu, taliančinu, nemčinu a španielčinu.*

* Vyžaduje sa systém iPadOS 14.5

Dátum zverejnenia: