Novinky v aplikácii Pages pre iPhone, iPad a iPod touch

Prečítajte si o nových funkciách v aplikácii Pages 10.2 pre iOS a iPadOS.

Rukopis

Vďaka funkcii Rukopis môžete písať rukou pomocou ceruzky Apple Pencil a vaše slová sa automaticky konvertujú na text.1

Ďalšie informácie

Nové šablóny správ

V aplikácii sú k dispozícii nové šablóny správ, ktoré vám pomôžu začať.

A ďalšie novinky

 • Obrázky a videá nájdete ľahko vďaka novým možnostiam zväčšenia a vyhľadávania v prerobenom nástroji na výber obrázkov.2
 • Dokumenty možno vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách aplikácie Pages pre iOS na iPhone a iPode touch alebo aplikácie Pages pre iPadOS na iPade.

1. Funkcia Rukopis vyžaduje systém iPadOS 14 a v súčasnosti podporuje angličtinu a čínštinu (tradičnú aj zjednodušenú).

2. Vyžaduje sa systém iOS 14 alebo iPadOS 14.

Novinky v aplikácii Pages 10.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Režim čítačky umožňuje rolovať, zväčšovať a zmenšovať dokumenty bez vykonania nežiaducich úprav. Ďalšie informácie
 • Priamo v dokumentoch môžete prehrávať videá zo služieb YouTube a Vimeo.* Ďalšie informácie
 • K obrázkom, videám, tvarom a iným objektom môžete jednoducho pridávať titulky a názvy. Ďalšie informácie

* Táto funkcia nemusí byť k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Novinky v aplikácii Pages 10.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • V aplikácii Pages môžete používať klávesnicu Magic Keyboard, myš alebo trackpad a pracovať tak s dokumentmi novými spôsobmi. Vyžaduje sa iPadOS 13.4. Ďalšie informácie
 • V aplikácii sú k dispozícii rôzne pútavé šablóny, ktoré vám pomôžu začať.
 • Pridaním iniciály môžete odsek zvýrazniť veľkým ozdobným prvým písmenom. Ďalšie informácie
 • Dokument Pages možno pridať do zdieľaného priečinka na iCloud Drive, kde na ňom možno automaticky začať spolupracovať. Vyžaduje sa iPadOS 13.4 alebo iOS 13.4. Ďalšie informácie
 • Na pozadie dokumentov možno pridať farbu, prechod alebo obrázok. Ďalšie informácie
 • Podržaním prsta a ťahaním cez objekty možno naraz označiť viacero objektov. Ďalšie informácie
 • Jednoduchý prístup k nedávno používaným šablónam v prerobenom Výbere šablón.
 • Tlač alebo export dokumentu vo formáte PDF spolu s komentármi. Ďalšie informácie
 • Zdieľané dokumenty môžete upravovať, aj keď ste offline. Po pripojení sa automaticky nahrajú všetky vykonané zmeny. Táto funkcia vyžaduje systém iPadOS alebo iOS 13. Ďalšie informácie
 • Dokumenty možno vylepšiť rôznymi novými upraviteľnými tvarmi.

Novinky v aplikácii Pages 5.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Po zapnutí tmavého režimu vystúpi váš obsah do popredia.* Ďalšie informácie
 • Aplikáciu Pages môžete v systéme iPadOS používať na viacerých plochách alebo môžete upravovať dva dokumenty vedľa seba v zobrazení Split View. Ďalšie informácie
 • Možnosť nastavenia predvoleného písma a veľkosti písma pre všetky nové dokumenty vytvorené zo základných šablón. Ďalšie informácie
 • K dispozícii je podpora nových gest na úpravu textu a navigáciu v nových systémoch iOS 13 a iPadOS.* Ďalšie informácie
 • V dokumentoch možno používať vlastné písma nainštalované z App Storu.*
 • Zachytávanie snímok obrazovky celého dokumentu, ktoré možno označiť a jednoducho zdieľať vo formáte PDF.*
 • K dispozícii je prístup k súborom z jednotky USB, externého pevného disku alebo súborového servera.* Ďalšie informácie
 • Pomocou funkcie VoiceOver si možno vypočuť zvukovú reprezentáciu grafu. Ďalšie informácie
 • K dispozícii je pridávanie popisov pre prístupnosť k zvukovým súborom, videám a kresbám. Ďalšie informácie
 • Vylepšila sa prístupnosť exportovaných PDF súborov.
 • K dispozícii je podpora filmov vo formáte HEVC, čo umožňuje zmenšiť veľkosť súboru bez straty vizuálnej kvality. Ďalšie informácie
 • Po stlačení klávesu Shift alebo Command na hardvérovej klávesnici možno vybrať viacero objektov.

Vyžaduje sa iOS 13 alebo iPadOS.


Novinky v aplikácii Pages 5.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Štýl textu môžete upraviť tým, že ho vyplníte prechodmi či obrázkami alebo použijete nové štýly obrysov. Ďalšie informácie
 • Zoznamy je možné prispôsobiť výberom z nových štýlov odrážok, zmenou veľkosti a farby odrážok, vytvorením vlastných odrážok, úpravou úrovne odsadenia či ďalšími možnosťami. Ďalšie informácie
 • Výberom možnosti Zapamätať si pravopis môžete pridať do pravopisného slovníka nové slovo. Ďalšie informácie
 • V dokumente s rozložením strany môžete v texte vytvárať odkazy na iné strany. Ďalšie informácie
 • Strany alebo sekcie môžete skopírovať a vložiť do iných dokumentov. Ďalšie informácie
 • Pomocou nových možností na úpravu grafov môžete meniť štýl jednotlivých postupností, upravovať medzery medzi stĺpcami, pridávať trendové čiary a oveľa viac. Ďalšie informácie
 • V tabuľkách možno upraviť vzhľad okrajov buniek. Ďalšie informácie
 • Obrázky, tvary a rovnice je možné vnoriť do textu v textových poliach, aby sa hýbali spolu s ním. Ďalšie informácie
 • Je možné vybrať si, či sa má ceruzka Apple Pencil použiť na začatie kreslenia alebo na výber a rolovanie. Medzi týmito možnosťami sa dá prepínať dvojitým klepnutím podporovanou ceruzkou Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Pri používaní detekcie tvárí sa ľudia na fotkách zobrazia inteligentne umiestnení do vzorov a objektov.
 • Opätovným použitím strany predlohy dosiahnete, že vzorové texty a médiá sa vrátia do pôvodného štýlu a na pôvodnú pozíciu. Ďalšie informácie
 • Pomocou nových šablón pre romány môžete vytvárať knihy (k dispozícii len v angličtine).

Novinky v aplikácii Pages 5.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Nové zobrazenie obsahu umožňuje jednoducho sa pohybovať v dokumente alebo knihe. Ďalšie informácie
 • Vlastné tvary si môžete ukladať a používať v ďalších dokumentoch. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Šablóny, ktoré si vytvoríte, môžete používať ako základ pri tvorbe nových dokumentov. Vďaka iCloudu k nim budete mať prístup vo všetkých zariadeniach. Ďalšie informácie
 • Možnosť vloženia obsahu na stranu v dokumente na spracovanie textu. Ďalšie informácie
 • Kontajnery obrázkov umožňujú jednoducho nahradiť obrázky bez toho, aby sa zmenilo formátovanie strany. Ďalšie informácie
 • Dokumenty možno prepínať medzi rozložením na spracovanie textu a rozložením strany. Ďalšie informácie
 • Zlepšený výkon pri spolupráci na dokumentoch.
 • Možnosť úpravy zoskupených objektov počas spolupráce.
 • V čínštine, japončine a kórejčine teraz možno písať zvislo v celom dokumente aj v jednotlivých textových poliach. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Pages 4.3 pre iPhone, iPad a iPod touch

Svoje knihy môžete ponúkať na stiahnutie alebo zakúpenie v službe Apple Books. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Pages 4.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Kresby v dokumente alebo knihe možno oživiť animáciou. Ďalšie informácie
 • Riadky sa prispôsobujú tak, aby anotácie na okrajoch zostávali na svojom mieste. Anotácie sú odteraz ukotvené k bunkám tabuľky.
 • Kresby možno jednoducho ukladať do aplikácie Fotky alebo Súbory a zdieľať s ostatnými. Ďalšie informácie
 • Podpora skratiek Siri. Vyžaduje systém iOS 12. Ďalšie informácie
 • Prispôsobenie rozstupu riadkov pred odsekom a po ňom a nastavenie šírky stĺpcov s textom.
 • Aplikácia Pages teraz podporuje Dynamické písmo.
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v aplikácii Pages 4.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Priamo na strane možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio. Ďalšie informácie
 • Značky dynamických anotácií sa teraz pri upravovaní dokumentu naťahujú a obtekajú okolo textu. 
 • Na iPade možno rýchlo prepínať medzi režimom kreslenia a režimom dynamických anotácií. Ďalšie informácie
 • Nová možnosť v menu Nastavenia > Pages umožňuje vyberať obsah a rolovať na iPade pomocou ceruzky Apple Pencil. Ďalšie informácie
 • Možnosť sledovania zmien textu v tvaroch a textových poliach.
 • Na pozadie dokumentov s rozložením strany môžete pridávať farby a obrázky. 
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc do dokumentov s rozložením strany pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Ďalšie informácie
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Do tvarov a textových polí možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Šablóny si možno jednoducho prezerať podľa kategórií.
 • V režime prezentátora možno pre každý dokument nastaviť inú rýchlosť automatického rolovania.
 • Vylepšená podpora arabčiny a hebrejčiny. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Pages 4.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Na podporovaných zariadeniach možno kresliť, písať a anotovať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. Ďalšie informácie
  • Jednoduché pridávanie kresieb pomocou nástrojov Pero, Ceruzka, Pastelka a Výplň.
  • Pomocou dynamických anotácií (beta verzia) možno pridávať komentáre a značky, ktoré zostanú ukotvené k príslušnému textu.
 • Nové šablóny kníh pomáhajú s tvorbou interaktívnych kníh vo formáte EPUB. Ďalšie informácie
 • Na dokumentoch uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Ďalšie informácie
 • Pridaním galérie obrázkov možno na tej istej strane zobraziť zbierku fotiek.
 • V režime prezentátora si môžete pri prednášaní ľahko čítať text a nechať si ho automaticky rolovať.
 • Vytváranie a úprava štýlov odsekov a znakov.
 • Strany teraz možno počas práce zobraziť vedľa seba. Ďalšie informácie
 • Zapnutím protiľahlých strán možno dokument naformátovať ako dvojstranové rozloženie. Ďalšie informácie
 • Vytváranie predlôh, ktoré pomáhajú udržať konzistentný vzhľad v celom dokumente s rozložením strany. 
 • Dokument teraz možno otočiť z orientácie na šírku do orientácie na výšku a naopak.
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov. 
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Pomocou podmieneného zvýraznenia možno v tabuľkách meniť vzhľad buniek, keď ich hodnota splní určité podmienky.
 • Nová možnosť automatického formátovania zlomkov pri písaní.


Novinky v aplikácii Pages 3.3 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Prepracovaný správca dokumentov uľahčuje prístup k súborom uloženým v iCloud Drive alebo v úložiskách tretích strán.
 • Na iPade možno presúvať text, obrázky a ďalší obsah medzi Pages a ďalšími aplikáciami. Ďalšie informácie
 • Efektívnejšia práca na iPade pomocou funkcií Slide Over, Split View a nového Docku. Ďalšie informácie
 • Jednoduchý prístup k dokumentom a ich jednoduchšie usporiadanie vďaka novej aplikácii Súbory. Ďalšie informácie
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie zjednotenia, prieniku, odčítania a vylúčenia.
 • Rýchle usporiadanie objektov pomocou funkcií Zarovnať, Rozmiestniť, Prevrátiť zvisle a Prevrátiť vodorovne. 
 • Podpora príkazu Rozpojiť pri práci so zložitými tvarmi z knižnice tvarov. Ďalšie informácie
 • Výber odseku textu trojitým klepnutím.
 • Zobrazenie obsahu na postrannom paneli prehliadača PDF súborov vďaka vylepšenému exportu do formátu PDF.
 • Zlepšený výkon a stabilita.


Novinky v aplikácii Pages 3.2 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Ďalšie informácie
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Ďalšie informácie
 • Prepájanie textových polí tak, aby text z jedného poľa plynule pokračoval v ďalšom. Ďalšie informácie
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Ďalšie informácie
 • Nové zobrazenie miniatúr strán uľahčuje navigáciu v dokumente.
 • Export dokumentov ako kníh ePub s pevným rozložením. Ďalšie informácie
 • Počas spolupráce možno meniť okraje, hlavičky, päty alebo veľkosť papiera. Ďalšie informácie


Novinky v aplikácii Pages 3.1 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Formátovanie textu ako horného alebo dolného indexu, používanie ligatúr a zmena farby pozadia textu.
 • Pridávanie záložiek na jednoduché odkazovanie z jednej časti dokumentu na inú. Ďalšie informácie
 • Pridávanie elegantných matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Ďalšie informácie
 • Rýchle otváranie dokumentov chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Ďalšie informácie
 • Import a export dokumentov vo formáte RTF. Ďalšie informácie
 • Jednoduché nahrádzanie chýbajúcich písiem v dokumente.
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.


Novinky v aplikácii Pages 3.0 pre iPhone, iPad a iPod touch

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia v beta verzii).
  • Úprava dokumentu zároveň s inými používateľmi v Pages na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie dokumentov verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú dokument.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument. Ďalšie informácie
 • Nový formátovací panel naplno využíva 12,9-palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené sťahovanie – aplikácia Pages teraz sťahuje dokumenty z iCloudu len vtedy, keď s nimi chcete pracovať.
 • Otváranie a úprava dokumentov vo formáte Pages ’05. Ďalšie informácie
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
 • Vylepšená navigácia pomocou klávesnice a ďalšie klávesové skratky.
Dátum zverejnenia: