Čo je nové v Pages pre iOS

Prečítajte si o najnovších aktualizáciách aplikácie Pages pre iOS 4.3 a 4.2.

Ikona služby Apple Books

Publikovanie kníh

Ponúkajte svoje knihy na stiahnutie alebo zakúpenie v službe Apple Books.

Viac informácií

Ikona animovaných kresieb

Animované kresby

Animujte svoje kresby a sledujte, ako v dokumente alebo knihe ožívajú.

Viac informácií

Ikona dynamických anotácií

Vylepšenia dynamických anotácií

Riadky sa prispôsobujú tak, aby anotácie na okrajoch zostávali na svojom mieste. Anotácie sú odteraz ukotvené k bunkám tabuľky.

A ďalšie novinky

 • Kresby možno jednoducho ukladať do aplikácie Fotky alebo Súbory a zdieľať s ostatnými. Viac informácií
 • Podpora skratiek Siri. Vyžaduje systém iOS 12. Viac informácií
 • Prispôsobenie rozstupu riadkov pred odsekom a po ňom a nastavenie šírky stĺpcov s textom.
 • Aplikácia Pages teraz podporuje Dynamické písmo.
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Vylepšenia výkonu a stability.

Prečítajte si podrobné pokyny a informácie o všetkých funkciách aplikácie Pages pre iOS na iPhone a iPode touch alebo na iPade.


Čo je nové v Pages pre iOS 4.1.

 • Priamo na strane možno jednoducho nahrávať, upravovať a prehrávať audio. Viac informácií
 • Značky dynamických anotácií sa teraz pri upravovaní dokumentu naťahujú a obtekajú okolo textu. 
 • Na iPade možno rýchlo prepínať medzi režimom kreslenia a režimom dynamických anotácií. Viac informácií
 • Nová možnosť v menu Nastavenia > Pages umožňuje vyberať obsah a rolovať na iPade pomocou ceruzky Apple Pencil. Viac informácií
 • Možnosť sledovania zmien textu v tvaroch a textových poliach.
 • Na pozadie dokumentov s rozložením strany môžete pridávať farby a obrázky. 
 • Grafom možno dodať nový vzhľad pomocou zaoblených rohov stĺpcov a pruhov.
 • Pridávanie matematických rovníc do dokumentov s rozložením strany pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Viac informácií
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov.
 • Do tvarov a textových polí možno pridávať výplne s prechodom alebo obrázkom.
 • Šablóny si možno jednoducho prezerať podľa kategórií.
 • V režime prezentátora možno pre každý dokument nastaviť inú rýchlosť automatického rolovania.
 • Vylepšená podpora arabčiny a hebrejčiny. Viac informácií


Čo je nové v Pages pre iOS 4.0.

 • Na podporovaných zariadeniach možno kresliť, písať a anotovať prstom alebo ceruzkou Apple Pencil. Viac informácií
  • Jednoduché pridávanie kresieb pomocou nástrojov Pero, Ceruzka, Pastelka a Výplň.
  • Pomocou dynamických anotácií (verzia beta) možno pridávať komentáre a značky, ktoré zostanú ukotvené k príslušnému textu.
 • Nové šablóny kníh pomáhajú s tvorbou interaktívnych kníh vo formáte EPUB. Viac informácií
 • Na dokumentoch uložených v Boxe možno spolupracovať v reálnom čase. Viac informácií
 • Pridaním galérie obrázkov možno na tej istej strane zobraziť zbierku fotiek.
 • V režime prezentátora si môžete pri prednášaní ľahko čítať text a nechať si ho automaticky rolovať.
 • Vytváranie a úprava štýlov odsekov a znakov.
 • Strany teraz možno počas práce zobraziť vedľa seba. Viac informácií
 • Zapnutím protiľahlých strán možno dokument naformátovať ako dvojstranové rozloženie. Viac informácií
 • Vytváranie predlôh, ktoré pomáhajú udržať konzistentný vzhľad v celom dokumente s rozložením strany. 
 • Dokument teraz možno otočiť z orientácie na šírku do orientácie na výšku a naopak.
 • Vylepšovanie dokumentov vkladaním rôznych nových upraviteľných tvarov. 
 • Vizualizácia dát novou pútavou formou koláčového grafu.
 • Pomocou podmieneného zvýraznenia možno v tabuľkách meniť vzhľad buniek, keď ich hodnota splní určité podmienky.
 • Nová možnosť automatického formátovania zlomkov pri písaní.


Čo je nové v Pages pre iOS 3.3.

 • Prepracovaný správca dokumentov uľahčuje prístup k súborom uloženým v iCloud Drive alebo v úložiskách tretích strán.
 • Na iPade možno presúvať text, obrázky a ďalší obsah medzi Pages a ďalšími aplikáciami.
 • Efektívnejšia práca na iPade pomocou funkcií Slide Over, Split View a nového Docku. Viac informácií
 • Jednoduchý prístup k dokumentom a ich jednoduchšie usporiadanie vďaka novej aplikácii Súbory. Viac informácií
 • Pri vytváraní nových tvarov možno používať funkcie zjednotenia, prieniku, odčítania a vylúčenia.
 • Rýchle usporiadanie objektov pomocou funkcií Zarovnať, Rozmiestniť, Prevrátiť zvisle a Prevrátiť vodorovne. 
 • Podpora príkazu Rozpojiť pri práci so zložitými tvarmi z knižnice tvarov. Viac informácií
 • Výber odseku textu trojitým klepnutím.
 • Zobrazenie obsahu na postrannom paneli prehliadača PDF súborov vďaka vylepšenému exportu do formátu PDF.
 • Vylepšenia výkonu a stability.


Čo je nové v Pages pre iOS 3.2

 • Vylepšovanie dokumentov pomocou knižnice s viac než 500 profesionálne nakreslenými tvarmi. Viac informácií
 • Odpovedanie na komentáre a zapájanie sa do diskusií usporiadaných do vlákien. Viac informácií
 • Prepájanie textových polí tak, aby text z jedného poľa plynule pokračoval v ďalšom. Viac informácií
 • Nové možnosti automatických opráv a nahrádzania textu šetria čas pri písaní. Viac informácií
 • Nové zobrazenie miniatúr strán uľahčuje navigáciu v dokumente.
 • Export dokumentov ako kníh ePub s pevným rozložením. Viac informácií
 • Počas spolupráce možno meniť okraje, hlavičky, päty alebo veľkosť papiera. Viac informácií


Čo je nové v Pages pre iOS 3.1

 • Formátovanie textu ako horného alebo dolného indexu, používanie ligatúr a zmena farbu pozadia textu.
 • Pridávanie záložiek na jednoduché odkazovanie z jednej časti dokumentu na inú. Viac informácií
 • Pridávanie elegantných matematických rovníc pomocou zápisu LaTeX alebo MathML. Viac informácií
 • Rýchle otváranie dokumentov chránených heslom pomocou Touch ID na novom MacBooku Pro s Touch Barom. Viac informácií
 • Import a export dokumentov vo formáte RTF. Viac informácií
 • Jednoduché nahrádzanie chýbajúcich písiem v dokumente.
 • Vďaka novým vodiacim čiaram sú koláčové grafy prehľadnejšie.
 • Možnosť prispôsobenia dátumov, času a mien požadovanému jazyku alebo oblasti.


Čo je nové v Pages pre iOS 3.0

 • Spolupráca v reálnom čase (funkcia vo verzii beta).
  • Úprava dokumentu zároveň s inými používateľmi v Pages na Macu, iPade a iPhone alebo na stránke iCloud.com.
  • Zdieľanie dokumentov verejne alebo s konkrétnymi používateľmi.
  • Zobrazenie ostatných používateľov, ktorí práve upravujú dokument.
  • Zobrazenie kurzora ostatných účastníkov, ktorí práve upravujú dokument. Viac informácií
 • Nový formátovací panel naplno využíva 12,9-palcový displej iPadu Pro.
 • Vylepšené sťahovanie – aplikácia Pages teraz sťahuje dokumenty z iCloudu len vtedy, keď s nimi chcete pracovať.
 • Otváranie a úprava dokumentov vo formáte Pages ’05. Viac informácií
 • Podpora obrázkov so širokou farebnou škálou.
 • Vylepšená navigácia pomocou klávesnice a ďalšie klávesové skratky.
Dátum zverejnenia: