Prehrávanie, opakovanie a zamiešanie hudby

Na obrazovke Práve hrá môžete prehrávať hudbu, zapnúť opakované a náhodné prehrávanie a používať ďalšie funkcie.

Otvorenie obrazovky Práve hrá na iPhone, iPade, iPode touch alebo telefóne so systémom Android

Pri prehrávaní hudby na zariadení so systémom iOS alebo telefóne so systémom Android sa v dolnej časti alebo v pravom dolnom rohu zobrazí prehrávač. Klepnutím na prehrávač otvoríte obrazovku Práve hrá. Na tejto obrazovke môžete ovládať prehrávanie a hlasitosť, vypnúť zamiešanie alebo opakovanie skladieb, sťahovať skladby a používať ďalšie funkcie.

 

        

Zamiešanie skladieb

Otvorte obrazovku Práve hrá a rolujte nadol.

Klepnutím na ikonu  nastavíte, aby aplikácia Hudba vždy zamiešala zoznam vybraných skladieb. Každý album, playlist alebo skupina skladieb sa bude prehrávať v náhodnom poradí.

Keď je zapnuté prehrávanie v náhodnom poradí, zobrazuje sa ikona . Ak ho chcete vypnúť, opakovane klepnite na tlačidlo, kým sa nezobrazí ikona .

Opakovanie skladieb

Otvorte obrazovku Práve hrá a rolujte nadol.

Jedným klepnutím na ikonu  zapnete opakovanie celého playlistu alebo albumu. Ďalším klepnutím na ikonu  zapnete opakovanie jednej skladby. Tretím klepnutím na ikonu  opakovanie zrušíte.

Keď je zapnuté opakovanie, zobrazuje sa ikona  alebo . Ak ho chcete vypnúť, opakovane klepnite na tlačidlo, kým sa nezobrazí ikona .

Ďalšie možnosti

Pod tlačidlami Zamiešať a Opakovať na obrazovke Práve hrá nájdete text skladby1 a zoznam skladieb v zozname Nasledujúce, ktoré sa budú prehrávať ako ďalšie. Ak chcete zmeniť poradie skladieb v zozname Nasledujúce, potiahnite ich pomocou ikony Ikona Presunúť. Ak chcete odstrániť skladbu a preskočiť ju tak pri prehrávaní, potiahnite ju doľava. Ak sa ikona Ikona Presunúť nezobrazuje, vypnite opakovanie.

Ovládanie hudby na Macu alebo PC

Keď spustíte prehrávanie hudby na Macu alebo PC, môžete ju ovládať pomocou ovládacích prvkov v hornej časti okna iTunes. Môžete pomocou nich prevíjať skladby dozadu, pozastaviť alebo prevíjať dopredu, ovládať ich hlasitosť, zdieľať ich, streamovať ich cez AirPlay a používať ďalšie funkcie. 

Zamiešanie skladieb

Kliknutím na ikonu  zapnete prehrávanie skladieb playlistu alebo albumu v náhodnom poradí. Keď je zapnuté prehrávanie v náhodnom poradí, zobrazuje sa ikona .

Opakovanie skladieb

Jedným kliknutím na ikonu  zapnete opakovanie celého playlistu alebo albumu. Ďalším kliknutím na ikonu  zapnete opakovanie jednej skladby. Tretím kliknutím na ikonu  opakovanie zrušíte.

Keď je zapnuté opakovanie, zobrazuje sa ikona  alebo .


     

Otvorenie aplikácie Hudba na hodinkách Apple Watch

Hudbu prehrávanú v aplikácii Hudba na hodinkách Apple Watch Series 3 môžete ovládať prostredníctvom obrazovky Práve hrá alebo aplikácie Hudba. Na počúvanie hudby z hodiniek Apple Watch budete potrebovať slúchadlá AirPods alebo slúchadlá pripojené cez Bluetooth. V Docku otvorte aplikáciu Hudba, pomocou ktorej môžete ovládať prehrávanie v náhodnom poradí a opakovanie.

V aplikácii Hudba môžete spustiť prehrávanie skladby, otáčaním korunkou Digital Crown ovládať jej hlasitosť, zapnúť prehrávanie v náhodnom poradí, nastaviť opakovanie a používať ďalšie funkcie.

Zamiešanie skladieb

Otvorte aplikáciu Hudba a vyberte playlist, interpreta alebo album, ktorého prehrávanie chcete spustiť. Na obrazovke prehrávania klepnite na ikonu .

Klepnutím na ikonu  nastavíte, aby aplikácia Hudba vždy zamiešala zoznam vybraných skladieb. Každý album, playlist alebo skupina skladieb sa bude prehrávať v náhodnom poradí.

Keď je zapnuté prehrávanie v náhodnom poradí, zobrazuje sa ikona . Ak ho chcete vypnúť, opakovane klepnite na tlačidlo, kým sa nezobrazí ikona .

Opakovanie skladieb

Otvorte aplikáciu Hudba a vyberte playlist, interpreta alebo album, ktorého prehrávanie chcete spustiť. Na obrazovke prehrávania klepnite na ikonu .

Jedným klepnutím na ikonu  zapnete opakovanie celého playlistu alebo albumu. Ďalším klepnutím na ikonu  zapnete opakovanie jednej skladby. Tretím klepnutím na ikonu  opakovanie zrušíte.

Keď je zapnuté opakovanie, zobrazuje sa ikona  alebo . Ak ho chcete vypnúť, opakovane klepnite na tlačidlo, kým sa nezobrazí ikona .

Ďalšie informácie

Funkcie Apple Music a iTunes sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť.

1 Texty nie sú dostupné pre všetky skladby. Prečítajte si viac o textoch skladieb v službe Apple Music.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: