Opakované a náhodné prehrávanie hudby

Na obrazovke Práve hrá v aplikácii Hudba môžete nastaviť opakované a náhodné prehrávanie hudby.

Opakované prehrávanie playlistu, albumu alebo skladby

O zapnutie alebo vypnutie opakovaného prehrávania požiadajte Siri. Môžete použiť aj ovládacie prvky v aplikácii Hudba v iPhone, iPade, iPode touch, hodinkách Apple Watch, Macu, zariadení s Androidom alebo v iTunes pre Windows v PC.

Zapnutie alebo vypnutie opakovaného prehrávania v iPhone, iPade, iPode touch alebo v zariadení s Androidom

 1. Otvorte aplikáciu Hudba a pustite skladbu, album alebo playlist.
 2. V dolnej časti obrazovky klepnite na prehrávanú skladbu, aby sa otvorila obrazovka Práve hrá.
 3. V dolnej časti obrazovky Práve hrá klepnite na položku Nasledujúce .
 4. V hornej časti obrazovky Nasledujúce môžete zapnúť alebo vypnúť opakované prehrávanie:
  • Ak chcete opakovane prehrať album alebo playlist, klepnite na tlačidlo Opakovať , aby vyzeralo takto: .
  • Ak chcete opakovane prehrať skladbu, klepnite na tlačidlo Opakovať , aby vyzeralo takto: .
  • Ak chcete opakované prehrávanie vypnúť, klepnite na tlačidlo  alebo  , aby vyzeralo takto: .

Ak chcete zistiť, či je zapnuté opakované prehrávanie, otvorte obrazovku Práve hrá a pohľadajte tlačidlo  alebo .

Zapnutie alebo vypnutie opakovaného prehrávania v Macu alebo PC

 1. V Macu otvorte aplikáciu Hudba. V PC otvorte iTunes pre Windows.
 2. Prehrajte skladbu, album alebo playlist.
 3. V hornej časti okna môžete zapnúť alebo vypnúť opakované prehrávanie:
  • Ak chcete opakovane prehrať album alebo playlist, kliknite na tlačidlo Opakovať , aby vyzeralo takto: .
  • Ak chcete opakovane prehrať skladbu, kliknite na tlačidlo Opakovať , aby vyzeralo takto: .
  • Ak chcete opakované prehrávanie vypnúť, kliknite na tlačidlo  alebo , aby vyzeralo takto: .


Zapnutie alebo vypnutie opakovaného prehrávania v hodinkách Apple Watch Series 3 alebo novších

 1. K hodinkám Apple Watch pripojte slúchadlá AirPods alebo Bluetooth slúchadlá.
 2. Otvorte aplikáciu Hudba.
 3. Prehrajte skladbu, album alebo playlist.
 4. Klepnite na položku Nasledujúce . Tu môžete zapnúť alebo vypnúť opakované prehrávanie:
  • Ak chcete opakovane prehrať album alebo playlist, klepnite na tlačidlo Opakovať , aby vyzeralo takto: .
  • Ak chcete opakovane prehrať skladbu, klepnite na tlačidlo Opakovať , aby vyzeralo takto: .
  • Ak chcete opakované prehrávanie vypnúť, klepnite na tlačidlo  alebo , aby vyzeralo takto: .

Náhodné prehrávanie hudby

O zapnutie alebo vypnutie náhodného prehrávania požiadajte Siri. Alebo môžete použiť ovládacie prvky v aplikácii Hudba v iPhone, iPade, iPode touch, hodinkách Apple Watch, Macu, zariadení s Androidom alebo v iTunes pre Windows v PC.

Zapnutie alebo vypnutie náhodného prehrávania v iPhone, iPade, iPode touch alebo v zariadení s Androidom

 1. Otvorte aplikáciu Hudba.
 2. Otvorte album alebo playlist.
  • Ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie, klepnite na tlačidlo Zamiešať v hornej časti obrazovky.
  • Ak chcete náhodné prehrávanie vypnúť, klepnite na prehrávanú skladbu v dolnej časti obrazovky. Otvorí sa obrazovka Práve hrá, kde klepnite na tlačidlo a potom na tlačidlo .

Ak chcete zistiť, či je náhodné prehrávanie zapnuté, klepnite na prehrávanú skladbu v dolnej časti obrazovky, aby sa otvorila obrazovka Práve hrá, a pohľadajte tlačidlo .

Zapnutie alebo vypnutie náhodného prehrávania v Macu alebo PC

 1. V Macu otvorte aplikáciu Hudba. V PC otvorte iTunes pre Windows.
 2. Vyberte kategóriu z knižnice, napríklad Skladby, Interpreti alebo Albumy. Môžete tiež prehrať album alebo playlist.
  • Ak chcete zapnúť náhodné prehrávanie, kliknite na tlačidlo Zamiešať  v hornej časti okna. Keď je náhodné prehrávanie zapnuté, zobrazuje sa tlačidlo .
  • Ak chcete náhodné prehrávanie vypnúť, kliknite na tlačidlo Zamiešať . Keď je náhodné prehrávanie vypnuté, zobrazuje sa tlačidlo .


Zapnutie alebo vypnutie náhodného prehrávania v hodinkách Apple Watch Series 3 alebo novších

 1. K hodinkám Apple Watch pripojte slúchadlá AirPods alebo Bluetooth slúchadlá.
 2. Otvorte aplikáciu Hudba.
 3. Prehrajte album alebo playlist.
 4. Klepnite na tlačidlo Zamiešať .

Náhodne prehrávať môžete aj albumy a skladby v knižnici. Stačí prejsť do knižnice, klepnúť na položku Albumy alebo Skladby a potom na položku Zamiešať všetky.

Ak chcete vypnúť náhodné prehrávanie, klepnite na položku Nasledujúce  a potom na položku Zamiešať . Keď je náhodné prehrávanie vypnuté, zobrazuje sa tlačidlo .


Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: