Prehrávanie, opakovanie a zamiešanie hudby

Na obrazovke Práve hrá môžete prehrávať hudbu, zapnúť opakované a náhodné prehrávanie a používať ďalšie funkcie.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť prehrávanie v náhodnom poradí alebo opakovanie hudby, požiadajte funkciu Siri alebo použite ovládacie prvky v aplikácii Hudba v iPhone, iPade alebo iPod touch, v aplikácii Apple Music v zariadení so systémom Android, v iTunes v Macu alebo PC či v aplikácii Hudba na hodinkách Apple Watch.

Funkcie Apple Music a iTunes sa môžu v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť. Prečítajte si viac o ponukách, ktoré sú k dispozícii pre vašu krajinu alebo oblasť.

 

V iPhone, iPade, iPode touch alebo zariadení so systémom Android

V zariadení so systémom iOS alebo Android môžete prehrávanie v náhodnom poradí zapnúť na dvoch miestach a opakovanie na jednom:

  • Na začiatku každého playlistu alebo albumu sa zobrazuje tlačidlo  Zamiešať vpravo od položky  Prehrať. Klepnutím na tlačidlo  Zamiešať môžete spustiť prehrávanie hudby v náhodnom poradí. Farba tlačidla sa nezmení.
  • Pri prehrávaní hudby je v spodnej časti obrazovky alebo v jej pravom dolnom rohu zobrazený prehrávač. Klepnutím na prehrávač otvorte obrazovku Práve hrá a odrolujte nahor. Nad časťou Texty sú zobrazené tlačidlá  Zamiešať a  Opakovať. Keď zapnete zamiešanie alebo opakovanie, farba tlačidiel sa zmení.

Ak sa hudba prehráva v náhodnom poradí alebo sa opakuje a nespomínate si, že by ste zapli zamiešanie alebo opakovanie, skontrolujte na obrazovke Práve hrá, či tlačidlo  Zamiešať alebo  Opakovať nemá inú farbu.

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

Začnite prehrávať album, playlist alebo skupinu skladieb a potom otvorte obrazovku Práve hrá a odrolujte nahor.

Klepnutím na tlačidlo  Zamiešať zapnete prehrávanie v náhodnom poradí. Hudba sa začne prehrávať v náhodnom poradí. Opätovným klepnutím na tlačidlo  Zamiešať prehrávanie v náhodnom poradí vypnete.

Opakovanie skladieb

Začnite prehrávať album, playlist alebo skladbu a potom otvorte obrazovku Práve hrá a odrolujte nahor.

Jedným klepnutím na tlačidlo  Opakovať zapnete opakovanie celého playlistu alebo albumu. Ďalším klepnutím na tlačidlo  Opakovať zapnete opakovanie jednej skladby. Tretím klepnutím na tlačidlo  Opakovať opakovanie zrušíte.

iPhone X s otvorenou obrazovkou Práve hrá. Je zapnuté prehrávanie v náhodnom poradí.

Ak je zapnuté prehrávanie v náhodnom poradí, tlačidlo  Zamiešať má ružovú farbu.

 

iPhone X s otvorenou obrazovkou Práve hrá. Je zapnuté opakovanie.

Ak je zapnuté opakovanie, tlačidlo  Opakovať má ružovú farbu.

 

Ďalšie možnosti

Pod tlačidlami  Zamiešať a  Opakovať na obrazovke Práve hrá nájdete text skladby1 a zoznam skladieb, ktoré sa budú prehrávať ako nasledujúce. Ak chcete poradie v zozname Nasledujúce zmeniť, môžete ťahaním skladieb s ikonou Ikona Presunúť v zariadení so systémom iOS alebo s ikonou Ikona Presunúť v zariadení so systémom Android zmeniť ich poradie alebo môžete potiahnutím doľava odstrániť skladbu, ktorú chcete vynechať. Ak sa ikona Ikona Presunúť alebo Ikona Presunúť nezobrazuje, vypnite opakovanie.


V Macu alebo PC

Horná časť zobrazenia MacBooku s otvorenou aplikáciou iTunes.

Keď spustíte prehrávanie hudby v iTunes v Macu alebo PC, môžete prehrávanie v náhodnom poradí alebo opakovanie zapnúť v hornej časti okna iTunes.

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

Začnite prehrávať playlist alebo album a potom kliknutím na ikonu Ikona Zamiešať zapnite prehrávanie v náhodnom poradí. Hudba sa začne prehrávať v náhodnom poradí. Opätovným kliknutím na ikonu Ikona Zamiešať prehrávanie v náhodnom poradí vypnete.

Ak je zapnuté prehrávanie v náhodnom poradí, zobrazuje sa ikona Ikona Zamiešať.

Opakovanie skladieb

Začnite prehrávať playlist, album alebo skladbu a potom jedným kliknutím na ikonu Ikona Opakovať zapnite opakovanie celého playlistu, albumu alebo jednej skladby. Opätovným kliknutím na ikonu Ikona Opakovať zapnete opakovanie jednej skladby v playliste alebo albume. Tretím kliknutím na ikonu Ikona Opakovať opakovanie zrušíte.

Ak je zapnuté opakovanie, zobrazuje sa ikona Ikona Opakovať alebo Ikona Opakovať.

Ďalšie možnosti

V hornej časti okna iTunes môžete tiež skladbu prevíjať dozadu, pozastaviť alebo prevíjať dopredu, ovládať jej hlasitosť, zobraziť jej text 1, streamovať ju cez AirPlay a používať ďalšie funkcie.


Na hodinkách Apple Watch

Hudbu prehrávanú v aplikácii Hudba na hodinkách Apple Watch Series 3 alebo novších môžete ovládať prostredníctvom aplikácie Hudba. Na počúvanie hudby z hodiniek Apple Watch budete potrebovať slúchadlá AirPods alebo slúchadlá pripojené cez Bluetooth.

 

Prehrávanie skladieb v náhodnom poradí

Prostredníctvom Docku otvorte aplikáciu Hudba a potom vyberte playlist alebo album, ktorý chcete prehrávať. Na obrazovke prehrávania klepnite na ikonu Ikona Zoznam.

Klepnutím na ikonu Ikona Zamiešať zapnete prehrávanie v náhodnom poradí. Hudba sa začne prehrávať v náhodnom poradí. Opätovným klepnutím na ikonu Ikona Zamiešať prehrávanie v náhodnom poradí vypnete.

 

Opakovanie skladieb

Prostredníctvom Docku otvorte aplikáciu Hudba a potom vyberte playlist alebo album, ktorý chcete prehrávať. Na obrazovke prehrávania klepnite na ikonu Ikona Zoznam.

Jedným klepnutím na ikonu Ikona Opakovať zapnete opakovanie celého playlistu alebo albumu. Ďalším klepnutím na ikonu Ikona Opakovať zapnete opakovanie jednej skladby. Tretím klepnutím na ikonu Ikona Opakovať opakovanie zrušíte.

 

Ak je zapnuté prehrávanie v náhodnom poradí, zobrazuje sa ikona Ikona Zamiešať.

 

Ak je zapnuté opakovanie, zobrazuje sa ikona Ikona Opakovať alebo Ikona Opakovať.

 

Ďalšie možnosti

Počas prehrávania hudby môžete ovládať hlasitosť hudby otáčaním korunky Digital Crown.


Ďalšie informácie

 

1. Texty nie sú dostupné pre všetky skladby. Prečítajte si viac o textoch skladieb v službe Apple Music.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: