Usporiadanie e‑mailov do schránok na iPhone, iPade alebo iPode touch

V aplikácii Mail na iPhone, iPade alebo iPode touch máte niekoľko možností, ako si udržať poriadok v e‑mailoch. Môžete ich usporiadať do schránok, zvýrazňovať značkami alebo funkciou VIP a spracovať ďalšími spôsobmi. 

Používanie schránok

Schránky sú priečinky, do ktorých si môžete zaraďovať e‑maily. V aplikácii Mail môžete používať štandardné schránky, napríklad Prijaté, Odoslané a Kôš. V prípade potreby si môžete vytvoriť vlastné. Pomocou označovania a funkcie VIP môžete niektoré e‑maily zvýrazniť.

Vytvorenie vlastných schránok

Pomocou vlastných schránok si môžete e‑maily roztriediť do kategórií, napríklad na pracovné, rodinné a ďalšie. Postupujte takto:

 1. V zozname schránok klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu a potom klepnite na položku Nová schránka. 
 2. Pomenujte schránku. Ak máte na svojom zariadení nastavených viacero e-mailových účtov, klepnite na položku Umiestnenie schránky a vyberte účet, v ktorom chcete schránku vytvoriť.
 3. Klepnite na položku Uložiť a potom na položku Hotovo.

Novú schránku nájdete v zozname schránok v účte, v ktorom ste ju vytvorili. Pre vlastnú schránku si tiež môžete vytvoriť skratku, aby sa vždy zobrazovala na začiatku zoznamu schránok.

 

Presúvanie e‑mailov do schránok

Keď si vytvoríte vlastné schránky, môžete do nich presúvať e‑maily. Postupujte takto: 

 1. V aplikácii Mail prejdite do schránky Prijaté. 
 2. V pravom hornom rohu klepnite na položku Upraviť.
 3. Vyberte e‑maily a klepnite na položku Presunúť.
 4. Vyberte schránku, do ktorej chcete e‑maily presunúť.

 

Vymazanie schránky

Keď vymažete vlastnú schránku, natrvalo zo svojho účtu odstránite všetky e‑maily, ktoré obsahuje. Pred vymazaním schránky môžete e-maily, ktoré obsahuje, presunúť do inej schránky.

Pri vymazávaní schránky postupujte takto:

 1. Prejdite do zoznamu schránok a klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu.
 2. Klepnite na schránku, ktorú chcete vymazať.
 3. Klepnite na položku Vymazať schránku.
 4. Klepnite na položku Vymazať a potom na položku Hotovo.

Vymazať môžete iba vlastné schránky.

Používanie schránky VIP

V aplikácii Mail si môžete vybraných ľudí nastaviť ako VIP, aby ste mali lepší prehľad o e‑mailoch, ktoré vám pošlú. Vedľa mena VIP sa v hlavičke správy zobrazuje hviezdička . Schránku VIP nájdete v zozname schránok. 

Ak schránku VIP nemôžete nájsť, uistite sa, že je zapnutá. Prejdite do aplikácie Mail, klepnite na položku Upraviť a pozrite sa, či je v zozname schránok vybraná aj schránka VIP.

Pridanie VIP

 1. Otvorte e‑mail. 
 2. V hlavičke správy klepnite na meno alebo e‑mailovú adresu odosielateľa. 
 3. Klepnite na položku Pridať k VIP.

Mail pridá danú osobu VIP do schránky VIP. 

Zmena upozornení o VIP

 1. Otvorte aplikáciu Mail. 
 2. Vedľa VIP klepnite na ikonu .
 3. Klepnite na položku VIP upozornenia.
 4. Vyberte upozornenia, ktoré chcete nastaviť.

Môžete tiež prejsť do menu Nastavenia > Hlásenia > Mail, klepnúť na položku VIP a vybrať, akým spôsobom sa majú upozornenia o VIP zobrazovať.

Označovanie e‑mailov

E‑maily si môžete označovať, aby ste v nich mali prehľad. Značky sa dokonca dajú rozlíšiť rôznymi farbami. Vedľa označeného e‑mailu uvidíte vo vlákne e‑mailov vlajku .

 

Použitie predvolenej značky: 

 1. Prejdite do schránky s e‑mailom, ktorý chcete označiť.
 2. Potiahnite e‑mail doľava.
 3. Klepnite na položku Označiť.

V systémoch iOS 13 a iPadOS môžete zmeniť farbu značky. Postupujte takto:

 1. Otvorte vlákno e‑mailov. 
 2. Klepnite na tlačidlo Odpovedať 
 3. Vyberte farbu značky, ktorú chcete použiť.

 

Vyhľadanie označených e‑mailov

 1. Otvorte aplikáciu Mail.
 2. V pravom hornom rohu klepnite na položku Upraviť.
 3. Vyberte položku Označené.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Blokovanie odosielateľov

V aplikácii Mail alebo v Nastaveniach môžete zablokovať e‑maily od konkrétnych odosielateľov. V aplikácii Mail ich zablokujete takto: 

 1. Otvorte e‑mail, ktorého odosielateľa chcete zablokovať.
 2. V hornej časti správy klepnite na meno alebo e‑mailovú adresu odosielateľa.
 3. Klepnite na položku Blokovať tento kontakt. 

 

V Nastaveniach môžete zablokovať uložený kontakt:

 1. Prejdite do menu Nastavenia a klepnite na položku Mail. 
 2. Klepnite na položku Blokované. 
 3. Rolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na položku Pridať.
 4. Zadajte kontakt, ktorý chcete zablokovať.

Zobrazenie blokovaných kontaktov: 

 1. Prejdite do menu Nastavenia a klepnite na položku Mail. 
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Blokované. 

Keď zablokujete e‑mail, v predvolenom nastavení sa označí ako zablokovaný, ale zostane v schránke Prijaté. Ak chcete toto nastavenie zmeniť, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Mail.
 2. Klepnite na položku Správy od blokovaných odosielateľov. 
 3. Vyberte možnosť Nerobiť nič, Označiť ako blokované a ponechať v schránke Prijaté alebo Presunúť do koša.

 

Využívajte aplikáciu Mail naplno

Dátum zverejnenia: