Usporiadanie e-mailov v iPhone, iPade alebo iPode touch pomocou schránok

Aplikácia Mail umožňuje vytváranie schránok na usporiadanie e-mailov alebo použitie funkcie Dynamické schránky, ktorá usporiada e-maily automaticky. Okrem toho si môžete vytvoriť tiež skratky k schránkam, zmeniť ich usporiadanie a mnoho ďalšieho.

Čo je schránka?Schránka predstavuje priečinok, ktorý môžete využiť na usporiadanie svojich e-mailov. Aplikácia Mail umožňuje používanie štandardných schránok, ako napríklad priečinky Prijaté, Odoslané, Koncepty a Kôš, alebo si môžete vytvoriť vlastné schránky. Ak chcete, aby vám aplikácia Mail triedila e-maily automaticky, môžete použiť aj funkciu Dynamické schránky.

Ak chcete nájsť, vytvoriť a upraviť schránky vo svojom e-mailovom účte, otvorte aplikáciu Mail a prejdite do zoznamu schránok. Ak sa nachádzate v priečinku Prijaté, klepnite na ikonu  v ľavom hornom rohu, aby sa zobrazil zoznam vašich schránok.

Dynamické schránky

Automatické triedenie e-mailov pomocou funkcie Dynamické schránky

Funkcia Dynamická schránka zhromažďuje všetky e-maily, ktoré spĺňajú stanovené kritériá, ako sú napríklad neprečítané e-maily alebo e-maily od VIP osôb, aby ste ich mali pohromade. Aplikácia Mail vám automaticky nastaví Dynamické schránky, aby ste ich mohli používať.

Ak chcete zobraziť alebo skryť Dynamické schránky, klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu zoznamu schránok. Potom klepnite na Dynamické schránky, ktoré chcete zobraziť, a klepnite na položku Hotovo.

Klepnutím na niektorú Dynamickú schránku, ako napríklad Dnes, zobrazíte e-maily spĺňajúce stanovené kritériá.

Vytvorenie vlastných schránok

Vytvorenie vlastných schránok

Na usporiadanie e-mailov si môžete vytvoriť aj schránky, ako napríklad práca, rodina a iné. Postupujte takto:

 1. V zozname schránok klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu, a potom klepnite na položku Nová schránka. 
 2. Pomenujte schránku. Ak máte na svojom zariadení nastavených viacero e-mailových účtov, klepnite na položku Umiestnenie schránky a vyberte účet, v ktorom chcete schránku vytvoriť.
 3. Klepnite na položku Uložiť a potom na položku Hotovo.

Svoju novú schránku nájdete v zozname schránok v účte, v ktorom ste ju vytvorili. Okrem toho si tiež môžete vytvoriť skratku k vlastnej schránke, ktorá vám ju umožní nájsť navrchu zoznamu schránok.

Presunutie e-mailov do schránky

Po vytvorení vlastnej schránky do nej môžete presunúť e-maily. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

Presunutie e-mailu

Presunutie e-mailu

Potiahnite prstom doľava po e-maile v priečinku Prijaté a klepnite na položku Viac. Klepnite na položku Presunúť správu a potom vyberte schránku, do ktorej chcete e-mail presunúť.
 

Presunutie viacerých e-mailov

Presunutie viacerých e-mailov

Klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu priečinka Prijaté. Klepnite na e-maily, klepnite na položku Presunúť a potom vyberte schránku, do ktorej chcete e-mail presunúť.
 

Používanie funkcie 3D Touch

Používanie funkcie 3D Touch

Zatlačte* na niektorý e-mail v priečinku Prijaté, potiahnite prstom nahor a klepnite na položku Presunúť správu. Potom vyberte schránku, do ktorej chcete e-mail presunúť.
 

* Funkcia 3D Touch je k dispozícii v iPhone 6s alebo novšom.

Správa schránok

Získajte rýchly prístup k svojim schránkam vytvorením skratiek, meňte ich usporiadanie a vymažte tie, ktoré už nepotrebujete.

Pridanie skratky

Pridanie skratky k vlastným schránkam

K vlastným schránkam si môžete vytvoriť skratku, ktorá vám ich umožní nájsť navrchu zoznamu schránok.

 1. Klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu zoznamu schránok.
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Pridať schránku. 
 3. Klepnite na schránku, pre ktorú chcete vytvoriť skratku. Ak máte vytvorených viacero účtov, klepnite na účet, ktorý obsahuje požadovanú schránku, a potom na ňu klepnite.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

Zmena usporiadania schránok

Zmena usporiadania schránok v zozname schránok

 1. Klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu zoznamu schránok.
 2. Dotknite sa ikony Zmeniť usporiadanie vedľa schránky, podržte ju a presuňte v zozname nahor alebo nadol.
 3. Klepnite na položku Hotovo.

Vymazať schránku

Vymazanie vlastnej schránky

Vymazaním vlastnej schránky vymažete natrvalo všetky e-maily v tejto schránke aj vo svojom účte. Pred vymazaním schránky môžete presunúť e-maily, ktoré obsahuje, do inej schránky.

Ako vymazať schránku:

 1. Prejdite do zoznamu schránok a klepnite na položku Upraviť v pravom hornom rohu.
 2. Klepnite na schránku, ktorú chcete vymazať.
 3. Klepnite na položku Vymazať schránku.
 4. Klepnite na položku Vymazať a potom na položku Hotovo.

Vymazať môžete iba vlastné schránky.

Ďalšie možnosti práce s poštou

Dátum zverejnenia: