Usporiadanie e‑mailov do schránok na iPhone alebo iPade

Prečítajte si, ako si udržať poriadok v e‑mailoch pomocou vlastných schránok, schránok VIP a značiek.

Používanie schránok

Schránky sú priečinky, do ktorých si môžete zaraďovať e‑maily. V apke Mail môžete používať štandardné schránky, napríklad Prijaté, Odoslané, Kôš, Pripomenúť, Na doriešenie a Odoslať neskôr. V prípade potreby si môžete vytvoriť vlastné. Pomocou označovania a funkcie VIP môžete niektoré e‑maily zvýrazniť.

Vytvorenie novej schránky v systéme iOS 15

Vytvorenie vlastných schránok

 1. V zozname schránok klepnite v pravom hornom rohu na Upraviť a potom na Nová schránka.
 2. Pomenujte schránku. Ak máte na svojom zariadení nastavených viacero e-mailových účtov, klepnite na Umiestnenie schránky a vyberte účet, v ktorom chcete schránku vytvoriť.
 3. Klepnite na Uložiť a potom na Hotovo.

Novú schránku nájdete v zozname schránok v účte, v ktorom ste ju vytvorili.

Presunutie e-mailov do novej schránky Prijaté v systéme iOS 15

Presúvanie e‑mailov do schránok

 1. V apke Mail prejdite do schránky Prijaté.
 2. V pravom hornom rohu klepnite na Upraviť.
 3. Vyberte e‑maily a klepnite na Presunúť.
 4. Vyberte schránku, do ktorej chcete e‑maily presunúť.

Vymazanie schránky

Keď vymažete vlastnú schránku, natrvalo zo svojho účtu vymažete všetky e‑maily, ktoré obsahuje. Pred vymazaním schránky môžete e-maily, ktoré obsahuje, presunúť do inej schránky.

Vlastnú schránku vymažte takto:

 1. Prejdite do zoznamu schránok a klepnite na Upraviť v pravom hornom rohu.
 2. Klepnite na schránku, ktorú chcete vymazať.
 3. Klepnite na Vymazať schránku.
 4. Klepnite na Vymazať a potom na Hotovo.

Vymazať môžete iba vlastné schránky. 

Ako vymazať jednotlivé e-maily na iPhone alebo iPade

Používanie schránky VIP

V apke Mail si môžete vybraných ľudí nastaviť ako VIP, aby ste mali lepší prehľad o e‑mailoch, ktoré vám pošlú. Vedľa mena VIP sa v hlavičke správy zobrazuje ikona hviezdičky . Schránku VIP nájdete v zozname schránok.

Ak schránku VIP nemôžete nájsť, uistite sa, že je zapnutá. Prejdite do apky Mail, klepnite na Upraviť a pozrite sa, či je v zozname schránok vybraná aj schránka VIP.

Pridanie kontaktu do zoznamu VIP v apke Mail v systéme iOS 15

Pridanie VIP

 1. Otvorte e‑mail.
 2. V hlavičke správy klepnite na meno alebo e‑mailovú adresu odosielateľa.
 3. Klepnite na Pridať k VIP.

Mail pridá danú osobu VIP do schránky VIP.

Úprava nastavení upozornení pre e-maily od VIP kontaktov v systéme iOS 15

Zmena upozornení o VIP

 1. Otvorte apku Mail.
 2. Klepnite na tlačidlo Informácie  vedľa položky VIP.
 3. Klepnite na VIP upozornenia.
 4. Vyberte upozornenia, ktoré chcete nastaviť.

Označovanie e‑mailov

E‑maily si môžete označovať, aby ste v nich mali prehľad. Značky sa dokonca dajú rozlíšiť rôznymi farbami. Vedľa označeného e‑mailu uvidíte vo vlákne e‑mailov ikonu značky .

 

Označenie e-mailu v apke Mail v systéme iOS 15

Použitie predvolenej značky:

 1. Prejdite do schránky s e‑mailom, ktorý chcete označiť.
 2. Potiahnite e‑mail doľava.
 3. Klepnite na Označiť.

Výber farby značky na označovanie e -mailov v apke Mail v systéme iOS 15

Zmena farby značky:

 1. Otvorte vlákno e‑mailov.
 2. Klepnite na tlačidlo Odpovedať .
 3. Klepnite na Označiť a vyberte farbu, ktorú chcete pre túto značku používať.

Výber schránky Označené v systéme iOS 15

Vyhľadanie označených e‑mailov

 1. V apke Mail prejdite do zoznamu Schránky.
 2. V pravom hornom rohu klepnite na Upraviť.
 3. Vyberte Označené.
 4. Klepnite na Hotovo. V zozname Schránky sa zobrazí e-mailová schránka Označené.

Dátum zverejnenia: