Správa a vymazanie kontaktov v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako nastaviť a spravovať kontakty. Dozviete sa napríklad, ako zmeniť obsah zobrazovaný aplikáciou Kontakty, vymazať kontakty a mnoho iného.

     

Nastavenie účtu pre kontakty

Svoje e-mailové účty, ako napríklad účty v službách iCloud, Google alebo Microsoft Exchange, si môžete nastaviť tak, aby zdieľali kontakty s aplikáciou Kontakty. Alebo ak máte účet pre kontakty, ako napríklad pracovný alebo školský adresár, tiež si ho tak môžete nastaviť. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Účty a heslá.
 2. Klepnite na položku Pridať účet.
 3. Klepnite na svoj e-mailový účet. Môžete tiež klepnúť na položku Iný, ak chcete nastaviť účet pre kontakty, ako napríklad LDAP alebo CardDAV.
 4. Zadajte požadované informácie a heslo.
 5. Klepnite na položku Ďalej.

Ak máte v aplikácii Kontakty nastavených viacero účtov a chcete zobraziť len kontakty jedného účtu, otvorte Kontakty a v ľavom hornom rohu klepnite na položku Skupiny.

  

Zapnutie alebo vypnutie Kontaktov pre vybraný účet

Chcete k niektorému z už vytvorených účtov pridať všetky kontakty alebo ich z neho vymazať? Stačí, keď pre daný účet zapnete alebo vypnete Kontakty:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Účty a heslá.
 2. Klepnite na účet s kontaktmi, ktoré chcete pridať alebo vymazať.
 3. Ak chcete kontakty pridať, zapnite Kontakty. Ak chcete kontakty vymazať, vypnite Kontakty a potom klepnite na položku Vymazať z iPhonu.

     

Výber predvoleného účtu na pridávanie nových kontaktov

Ak v aplikácii Kontakty nastavíte viacero účtov, môžete si vybrať predvolený, do ktorého sa majú pridávať nové kontakty. Jednoducho prejdite do ponuky Nastavenia > Kontakty > Predvolený účet a vyberte požadovaný účet.

     

Zmena spôsobu zoradenia a zobrazovania kontaktov

Pri kontaktoch si môžete vybrať, ako sa majú zoradiť. Napríklad abecedne podľa mena alebo priezviska. Prejdite do ponuky Nastavenia > Kontakty a vyberte niektorú z týchto možností:

 • Zoradenie: Zoraďte kontakty abecedne podľa mena alebo priezviska.
 • Poradie zobrazenia: Mená kontaktov sa zobrazujú pred priezviskami alebo po nich.
 • Krátke meno: Vyberte si, ako sa má zobrazovať meno kontaktu v aplikáciách, ako napríklad Mail, Správy, Telefón a ďalších.

     

Vymazanie kontaktu

Vymazaný kontakt sa zo zariadenia odstráni natrvalo. A ak vymažete kontakt z e-mailového účtu, dôjde k jeho trvalému odstráneniu aj zo všetkých zariadení prihlásených k danému e-mailovému účtu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, postupujte takto:

 1. Otvorte Kontakty a klepnite na požadovaný kontakt.
 2. Klepnite na položku Upraviť.
 3. Prejdite nižšie a klepnite na položku Vymazať kontakt.

Dátum zverejnenia: