Ako nastaviť, aby vám myšiak Mickey alebo myška Minnie hovorili, koľko je hodín

Ak si nastavíte ciferník Myšiak Mickey alebo Myška Minnie, môžete klepnúť na obrazovku a vybraná postavička vám povie, koľko je hodín. 

Nastavte si ciferník

Ciferník si môžete zmeniť na iPhone alebo priamo na hodinkách Apple Watch. 

Na iPhone otvorte apku Apple Watch, klepnite na tab Galéria ciferníkov, vyberte ciferník Myšiak Mickey alebo Myška Minnie a klepnite na Pridať.

Ak si chcete ciferník prispôsobiť, zatlačte na obrazovku hodiniek Apple Watch.

Galéria ciferníkov zobrazujúca možnosti myšiaka Mickeyho a myšky Minnie.

Skontrolujte, či nemáte zapnutý tichý režim

Dotknite sa dolnej časti ciferníka a podržte ju. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor. 

Uistite sa, že nemáte zapnutý tichý režim. Ak je zapnutý, klepnutím ho vypnite. Keď je tichý režim vypnutý, ikona bude sivá alebo tmavá.

V ďalšom kroku sa dozviete, ako vám myšiak Mickey alebo myška Minnie môžu oznámiť čas, aj keď máte zapnutý tichý režim.

Ovládacie centrum na hodinkách Apple Watch zobrazujúce tichý režim.

Skontrolujte nastavenia na iPhone

Otvorte apku Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na Hodiny.

Uistite sa, že je zapnutá možnosť Predčítať čas. Ak chcete, aby vám Mickey Mouse alebo Minnie Mouse oznamovali čas, aj keď sú hodinky v tichom režime, vyberte možnosť Vždy.

Tento krok môžete vykonať aj priamo na hodinkách. Otvorte apku Nastavenia a klepnite na Hodiny.

Nastavenia hodín pre hodinky Apple Watch na iPhone.

Vypočujte si, koľko je hodín

Keď na hodinkách Apple Watch jedným prstom klepnete na myšiaka Mickeyho alebo myšku Minnie, povedia vám, koľko je hodín. Ak máte hodinky Apple Watch Series 5 alebo Series 6 a používate funkciu Trvalo zapnutý displej, dvakrát klepnite na stlmený displej.

Keď máte zapnutú funkciu Predčítať čas, môžete si čas vypočuť aj tak, že dvomi prstami podržíte ľubovoľný ciferník.

Myška Minnie v červenej bodkovanej sukni.

Ak myšiak Mickey alebo myška Minnie nič nevravia

Možno bude potrebné stiahnuť ich hlasy:

  1. Pripojte hodinky Apple Watch k dôveryhodnej Wi-Fi sieti a umiestnite ich na nabíjačku.
  2. Počkajte približne 15 minút a potom znova klepnite na obrazovku. 

Ak ani potom nebude počuť hlasy, odstráňte ciferník a znova ho pridajte: 

  1. Na hodinkách Apple Watch klepnite na displej a podržte ho. 
  2. Potiahnite prstom nahor po ciferníku Myšiak Mickey alebo Myška Minnie a potom klepnite na Odstrániť. 
  3. Ťahajte prstom doľava, kým sa nezobrazí tlačidlo pridania ikona Plus, a potom naň klepnite. 
  4. Otočte korunkou Digital Crown a potom klepnutím na myšiaka Mickey alebo myšku Minnie ciferník znova pridajte.
  5. Klepnite na obrazovku a vyskúšajte, či sa ozve hlasové oznámenie času.

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple

Dátum zverejnenia: