Ako nastaviť, aby vám Mickey Mouse alebo Minnie Mouse hovorili, koľko je hodín

Ak si nastavíte ciferník Mickey Mouse alebo Minnie Mouse, môžete klepnúť na obrazovku a vybraná postavička vám povie, koľko je hodín. 

Nastavte si ciferník

Ciferník si môžete zmeniť na iPhone alebo priamo na Apple Watch. 

Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na tab Galéria ciferníkov, vyberte ciferník Mickey Mouse alebo Minnie Mouse a klepnite na položku Pridať.

Ak si chcete ciferník prispôsobiť, zatlačte na obrazovku Apple Watch.

Galéria ciferníkov zobrazujúca možnosti Mickeyho Mousa a Minnie Mouse.

Skontrolujte nastavenia na Apple Watch

Dotknite sa a podržte spodnú časť ciferníka hodiniek. Počkajte, pokým sa zobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite nahor. 

Uistite sa, že nemáte zapnutý tichý režim. Ak je zapnutý, klepnutím ho vypnite. Ak je zapnutý tichý režim, ikona bude sivá alebo tmavá.

Ovládacie centrum na hodinkách Apple Watch zobrazujúce tichý režim.

Skontrolujte nastavenia na iPhone

Otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na položku Zvuky a haptika.

Potom sa uistite, že je zapnutá možnosť Oznámiť čas klepnutím. 

Nastavenia zvukov a haptiky na iPhone.

Vypočujte si, koľko je hodín

Na hodinkách Apple Watch klepnite na Mickeyho Mousa alebo Minnie Mouse. 

Minnie Mouse v červenej bodkovanej sukni.

Ak Mickey Mouse alebo Minnie Mouse nič nevravia

Možno bude potrebné stiahnuť ich hlasy. 

  1. Pripojte hodinky Apple Watch k dôveryhodnej Wi-Fi sieti a umiestnite ich na nabíjačku.
  2. Počkajte približne 15 minút a potom znova klepnite na obrazovku. 

Ak ani potom nebude počuť hlasy, odstráňte ciferník hodiniek a znova ho pridajte: 

  1. Na hodinkách Apple Watch zatlačte na displej. 
  2. Potiahnite prstom nahor po ciferníku hodiniek s Mickey Mousom alebo Minnie Mouse a potom klepnite na položku Odstrániť. 
  3. Ťahajte prstom doľava, kým sa nezobrazí ikona Plus, a potom klepnite na ikonu Plus.
  4. Otočte korunkou Digital Crown a potom klepnutím na Mickeyho Mousa alebo Minnie Mouse ciferník znova pridajte.
  5. Klepnite na obrazovku a vyskúšajte, či sa ozve hlasové oznámenie času.

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple

Dátum zverejnenia: