Ako nastaviť, aby vám Mickey Mouse alebo Minnie Mouse hovorili, koľko je hodín

Ak si nastavíte ciferník Mickey Mouse alebo Minnie Mouse, môžete klepnúť na obrazovku a vybraná postavička vám povie, koľko je hodín. 

Nastavte si ciferník

Ciferník si môžete zmeniť na iPhone alebo priamo na hodinkách Apple Watch. 

Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na tab Galéria ciferníkov, vyberte ciferník Mickey Mouse alebo Minnie Mouse a klepnite na položku Pridať.

Ak si chcete ciferník prispôsobiť, zatlačte na obrazovku hodiniek Apple Watch.

Galéria ciferníkov zobrazujúca možnosti Mickeyho Mousa a Minnie Mouse.

Skontrolujte, či nemáte zapnutý tichý režim

Dotknite sa dolnej časti ciferníka a podržte ju. Počkajte, kým sa nezobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor. 

Uistite sa, že nemáte zapnutý tichý režim. Ak je zapnutý, klepnutím ho vypnite. Ak je zapnutý tichý režim, ikona bude sivá alebo tmavá.

V ďalšom kroku sa dozviete, ako vám Mickey Mouse alebo Minnie Mouse môžu oznámiť čas, aj keď máte zapnutý tichý režim.

Ovládacie centrum na hodinkách Apple Watch zobrazujúce tichý režim.

Skontrolujte nastavenia na iPhone

Otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na položku Hodiny.

Uistite sa, že je zapnutá možnosť Predčítať čas. Ak chcete, aby vám Mickey Mouse alebo Minnie Mouse oznamovali čas, aj keď sú hodinky v tichom režime, vyberte možnosť Vždy.

Tento krok môžete vykonať aj priamo na hodinkách. Otvorte aplikáciu Nastavenia a klepnite na položku Hodiny.

Nastavenia zvukov a haptiky na iPhone.

Vypočujte si, koľko je hodín

Keď na hodinkách Apple Watch jedným prstom klepnete na Mickeyho Mousa alebo Minnie Mouse, povedia vám, koľko je hodín. Ak máte hodinky Apple Watch Series 5 a používate funkciu Vždy zapnuté, dvakrát klepnite na stlmený displej.

Keď máte zapnutú funkciu Predčítať čas, môžete si čas vypočuť aj tak, že dvomi prstami podržíte ľubovoľný ciferník.

Minnie Mouse v červenej bodkovanej sukni.

Ak Mickey Mouse alebo Minnie Mouse nič nevravia

Možno bude potrebné stiahnuť ich hlasy. 

  1. Pripojte hodinky Apple Watch k dôveryhodnej Wi-Fi sieti a umiestnite ich na nabíjačku.
  2. Počkajte približne 15 minút a potom znova klepnite na obrazovku. 

Ak ani potom nebude počuť hlasy, odstráňte ciferník hodiniek a znova ho pridajte: 

  1. Na hodinkách Apple Watch zatlačte na displej. 
  2. Potiahnite prstom nahor po ciferníku hodiniek s Mickey Mousom alebo Minnie Mouse a potom klepnite na položku Odstrániť. 
  3. Ťahajte prstom doľava, kým sa nezobrazí tlačidlo Pridať Ikona Plus. Potom na tlačidlo Ikona Plus klepnite. 
  4. Otočte korunkou Digital Crown a potom klepnutím na Mickeyho Mousa alebo Minnie Mouse ciferník znova pridajte.
  5. Klepnite na obrazovku a vyskúšajte, či sa ozve hlasové oznámenie času.

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple

Dátum zverejnenia: