Poznámky k vydaniu Apple School Managera

Prečítajte si o novinkách a zmenách v Apple School Manageri. Aktualizácie sú kumulatívne, takže vždy, keď Apple School Manager spustíte, bude obsahovať všetky najnovšie funkcie. Nižšie sú uvedené všetky funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

Október 2022

 

Máj 2022

 • Bola pridaná podpora overenia združenej identity prostredníctvom služby Google Workspace. Ďalšie informácie
 • Bolo aktualizované používateľské rozhranie pre nastavenia, používateľov a zariadenia.

     


Október 2021

 • Administrátori, správcovia inštitúcie alebo správcovia ľudí teraz môžu schvaľovať alebo zamietať spravované Apple ID vyžiadané vyučujúcimi v apke Škola. Ďalšie informácie
 • Administrátori môžu povoliť funkciu Vylepšovanie apky Škola, ktorá spoločnosti Apple umožňuje zhromažďovať údaje, ktoré neumožňujú osobnú identifikáciu, s cieľom vylepšiť apku Škola. Ďalšie informácie

     


August 2021

Bola pridaná možnosť synchronizácie dát študentského informačného systému (SIS) 30 dní pred začiatkom semestra, ak to váš systém SIS podporuje. Ďalšie informácie

     


August 2020

 • Podpora štandardu SCIM (System for Cross-domain Identity Management – systém správy identít medzi doménami). Ďalšie informácie
 • Aktualizované používateľské rozhranie na správu zariadení vrátane vylepšeného filtrovania a hromadnej správy zariadení.

     


Jún 2020

Pridaná podpora pre dve nové oprávnenia na získanie prístupu k portálu pre beta testovanie IT AppleSeed.

     


Máj 2020

Správcovia môžu nakonfigurovať spoluprácu tak, aby automaticky akceptovala zdieľanie medzi používateľmi v rovnakej organizácii. Predvolene je toto nastavenie zakázané pre všetky súbory zdieľané študentmi.

     


Apríl 2020

Teraz môžete z Apple School Managera odstraňovať federované domény.

     


Marec 2020

 • Nové domény pridané do Apple School Managera sa budú musieť overiť, aby bolo možné vytvárať spravované účty Apple ID s použitím tejto domény. Ďalšie informácie
 • Podpora systému Infinite Campus OneRoster vo verzii 1.1.

     


Február 2020

V Apple School Manageri teraz možno zakúpiť vlastné apky.

     


September 2019

 • Vyhľadávanie používateľských účtov, ktoré je predvolene zapnuté, umožňuje používateľom vyhľadávať kontaktné údaje ostatných používateľov a skupín v organizácii používajúcej Apple School Manager. Vyžaduje sa systém iOS 13, iPadOS 13 alebo macOS 10.15. Ďalšie informácie
 • V Apple School Manageri teraz možno nastaviť prezývky tried/skupín.
 • Môžete vybrať, s kým môžu používatelia zdieľať dokumenty Pages, Numbers a Keynote, poznámky, pripomienky a ďalšie súbory v iCloud Drive. Ďalšie informácie

     


Jún 2019

Apple School Manager je možné používať na iPade.

     


Marec 2019

Podpora federovaného overovania v službe Microsoft Azure Active Directory. Ďalšie informácie

     


Február 2019

 • Časť MDM servery sa teraz nachádza na tabe Nastavenia.
 • Predvolené priradenie zariadení sa teraz nastavuje v menu Nastavenia > Nastavenia správy zariadení a Nastavenia > MDM servery.

     


Január 2019

Vyučujúci môžu teraz v rámci predvolených nastavení v Apple School Manageri vytvárať, upravovať a mazať triedy/skupiny.

     


December 2018

Administrátori môžu spravovaným Apple ID udeliť prístup k nástrojom spoločnosti Apple na ochranu údajov a súkromia na stránke privacy.apple.com. Táto funkcia umožňuje všetkým účtom z organizácie prihlásiť sa a požiadať o kópiu údajov uložených na serveroch Apple, ktoré sú priradené k ich spravovanému Apple ID.

     


September 2018

 • Manuálne vytvorené triedy/skupiny bez informácií o kurze sa teraz budú synchronizovať s MDM.
 • V časti Apky a knihy sú teraz dostupné apky pre systém tvOS.

     


Jún 2018

Teraz môžete upravovať pole Názov triedy/skupiny aj triedam/skupinám, ktoré ste vytvorili manuálne alebo importovali zo SIS alebo cez SFTP.

     


Marec 2018

Všetky spravované Apple ID majú teraz 200 GB iCloud úložiska.

     


Január 2018

 • Časť Apky a knihy v Apple School Manageri teraz podporuje viac ako 500 pracovísk.
 • Časť Apky a knihy v Apple School Manageri zahŕňa niekoľko vylepšení výkonu pre organizácie, ktoré majú veľký počet pracovísk, kupujúcich alebo licencií.
 • Stránky s produktovými recenziami apiek v časti Apky a knihy v Apple School Manageri sú vylepšené.
 • Teraz môžete k Apple School Manageru odoslať spätnú väzbu. V pravom hornom rohu kliknite na svoje meno a v menu vyberte Vyjadriť názor.

     


November 2017

V časti Apky a knihy v Apple School Manageri je teraz možné nakupovať obsah a prenášať licencie.

     


September 2017

 • MDM servery je teraz možné nastaviť ako predvolené na základe typu zariadenia. Môžete napríklad nastaviť jeden server ako predvolený pre Mac a iný ako predvolený pre iPhone a iPad.
 • Keď vytvoríte súbor CSV s prihlasovacími údajmi účtov, súbor CSV teraz obsahuje stĺpce Číslo osoby a ID osoby.
 • Na stránke Účty teraz môžete vidieť triedy/skupiny, do ktorých žiak/študent alebo vyučujúci patrí.

     


August 2017

 • Rozhranie API MDM Class Roster teraz obsahuje e-mailovú adresu a meno daného používateľa Apple School Managera v systéme SIS.
 • Apple School Manager teraz pomenuje triedy/skupiny, ktoré vytvoríte manuálne, názvami zloženými z kombinácie čísla triedy/skupiny, názvu kurzu a/alebo čísla kurzu.
 • Dočasné heslá sú teraz platné 90 dní.

     


Jún 2017

 • Pri vytváraní prihlasovacích údajov pre žiakov/študentov teraz môžete nastaviť kód na konkrétnu hodnotu.
 • Do Apple School Managera je teraz možné migrovať aj účty, ktoré slúžili len na používanie Programu hromadných nákupov, a to aj keď ste ich zabudli zahrnúť do počiatočnej migrácie do Apple School Managera.
 • Administrátori teraz môžu nastaviť jazyk a časové pásmo, ktoré sa bude používať pri posielaní e-mailov z Apple School Managera.
 • Teraz môžete obnoviť predtým vymazané pracoviská s rovnakým location_id.

     


Máj 2017

 • Nový zjednodušený dizajn a používateľské rozhranie.
 • Podpora integrácie so študentským informačným systémom PowerSchool 9.0
 • Nové zobrazenie Aktivita, ktoré zaznamenáva všetky akcie vrátane akcií bežiacich na pozadí.
 • Podpora až piatich administrátorských účtov.
 • Možnosť mazať nepoužívané a neaktívne účty.
 • Vylepšené vyhľadávanie a filtrovanie účtov a tried/skupín.
 • Možnosť meniť formát spravovaných Apple ID existujúcim používateľom.
 • Formát spravovaných Apple ID môže teraz obsahovať aj používateľské meno zo SIS.
 • E-maily s pokynmi na resetovanie hesla sú teraz lokalizované.

     


Marec 2017

 • Pri vytváraní používateľov a tried/skupín cez SFTP môžete teraz žiakom/študentom alebo zamestnancom priradiť až 15 pracovísk a triedam/skupinám môžete priradiť až 15 vyučujúcich.
 • Integrácia študentského informačného systému Infinite Campus teraz podporuje viacero učiteľov na triedu/skupinu.

     


Január 2017

 • Používatelia si môžu zobraziť a aktualizovať nastavenia spravovaného Apple ID, keď sa prihlásia na stránku svojho účtu Apple ID, do nastavení iCloudu v systéme macOS alebo do nastavení iCloudu v systéme iOS.

     


December 2016

 • Pri vytváraní používateľov cez SFTP teraz môžete v poli password_policy v súbore CSV Students (Žiaci/študenti) stanoviť predvolené zásady nastavenia hesiel pre žiakov/študentov.
 • Vylepšená spoľahlivosť a nahlasovanie chýb pre pripojenia cez SIS a SFTP.

     


November 2016

 • K spravovanému Apple ID už nie je potrebné mať priradenú e-mailovú adresu. Môžete použiť e-mailovú adresu, ktorá je už priradená k existujúcemu Apple ID.
 • Administrátori, správcovia a vyučujúci môžu meniť svoje osobné údaje. Ak chcete upraviť informácie o svojom účte, kliknite v pravom hornom rohu na svoje meno a vyberte Môj profil. 
 • Žiaci/študenti nemusia zadávať dodatočný 6-ciferný kód, keď sa prihlasujú do svojho spravovaného Apple ID na Macu, ktorý patrí škole.
 • Administrátori a správcovia môžu opätovne sťahovať šablóny SFTP na tabe Informácie o pracovisku.
 • Svoju verejnú stránku iTunes U môžete prepojiť s Apple School Managerom prostredníctvom nového tabu iTunes U.

     


Október 2016

 • Pri vytváraní používateľov cez SFTP môžete teraz zahrnúť hodnotu sis_username.
 • Pri vytváraní tried/skupín cez SFTP môžete teraz zadať až troch vyučujúcich.
 • Cez SFTP môžete teraz nahrávať súbory CSV oddelené bodkočiarkami.
 • Aktualizovali sme šablóny na nahrávanie cez SFTP. Teraz obsahujú viac vzorových údajov. Prečítajte si, ako používať a nahrávať šablóny SFTP.

     


September 2016

 • Pomocou SFTP alebo SIS môžete teraz vytvoriť triedu/skupinu bez toho, aby k nej museli byť priradení vyučujúci. Ak trieda/skupina nemá priradeného žiadneho vyučujúceho, musí mať priradených žiakov/študentov. Trieda/skupina, ktorá nemá žiadnych vyučujúcich ani žiakov/študentov, nemôže existovať.
 • Žiaci/študenti vytvorení cez SFTP teraz dedia predvolené zásady nastavenia hesiel podľa pracoviska, ku ktorému sú priradení. Prečítajte si o poli password_policy v súbore CSV Students (Žiaci/študenti).
  Táto funkcia bola aktualizovaná v decembri 2016.
 • Vyriešili sa problémy s ukladaním zmien názvu pracoviska.
 • Apple School Manager teraz umožňuje zobraziť zoznam používateľov, ktorí boli vytvorení bez priradenej e-mailovej adresy.
 • Na tabe Informácie o pracovisku si teraz môžu administrátori, správcovia inštitúcie, správcovia osôb a ďalší správcovia v hlavnom pracovisku pozrieť históriu skontrolovaných účtov žiakov/študentov.
 • Pracoviská je teraz možné mazať, ak k nim nie sú priradení zamestnanci, žiaci/študenti a triedy/skupiny.
 • Sprievodca nastavením (krok 3) zobrazuje lepší odhad času na vytvorenie spravovaného Apple ID.
 • Lepšie hlásenie chýb pripojení cez SFTP.
 • Pri hromadnom posielaní používateľských mien a hesiel e-mailom dostanú všetci príjemcovia úspešne svoje prihlasovacie údaje.

     


August 2016

 • Podpora systému Infinite Campus verzie 1629 a novších.
 • Spravované Apple ID je teraz možné generovať nahrávaním súborov CSV cez SFTP. Táto funkcia nahrádza manuálne nahrávanie cez portál Apple School Manager.
 • Nové súbory CSV so šablónami založené na bežných typoch exportu zo systému SIS.
 • Apple School Manager teraz ukazuje stav pripojenia cez SFTP. 
 • Ďalšie možnosti prispôsobenia formátu spravovaných Apple ID v podobe pridania oddeľovačov alebo textu medzi tokeny.
 • Podpora organizácií s viac než 50 000 spravovanými Apple ID.
 • Administrátori a správcovia teraz môžu resetovať overovacie telefónne čísla používateľov, ktorých spravujú.
 • Odznaky Nový a Aktívny v Apple School Manageri pomáhajú identifikovať používateľov, ktorí sa ešte neprihlásili do svojho účtu.
 • Vylepšenia používateľského rozhrania modulu Roly, aby boli oprávnenia účtu jasnejšie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: