Poznámky k vydaniu služby Apple School Manager

Prečítajte si o novinkách a zmenách v službe Apple School Manager. Aktualizácie sú kumulatívne, takže vždy, keď túto službu spustíte, bude obsahovať všetky najnovšie funkcie. Nižšie sú uvedené všetky funkcie zahrnuté v jednotlivých vydaniach.

Február 2019

 • Časť MDM servery sa teraz nachádza na tabe Nastavenia.
 • Predvolené priradenie zariadení sa teraz nastavuje v menu Nastavenia > Nastavenia správy zariadení a Nastavenia > MDM servery.

Január 2019

Vyučujúci môžu teraz v rámci predvolených nastavení v službe Apple School Manager vytvárať, upravovať a mazať triedy/skupiny.

December 2018

Administrátori môžu spravovaným Apple ID udeliť prístup k nástrojom spoločnosti Apple na ochranu údajov a súkromia na stránke privacy.apple.com. Táto funkcia umožňuje všetkým účtom z organizácie prihlásiť sa a požiadať o kópiu údajov uložených na serveroch Apple, ktoré sú priradené k ich spravovanému Apple ID.

September 2018

 • Manuálne vytvorené triedy/skupiny bez informácií o kurze sa teraz budú synchronizovať s MDM.
 • V časti Aplikácie a knihy sú teraz dostupné aplikácie pre tvOS.

Jún 2018

Teraz môžete upravovať pole Názov triedy/skupiny aj triedam/skupinám, ktoré ste vytvorili manuálne alebo importovali zo SIS alebo cez SFTP.

Marec 2018

Všetky spravované Apple ID majú teraz 200 GB iCloud úložiska.

Január 2018

 • Časť Aplikácie a knihy v službe Apple School Manager teraz podporuje viac ako 500 pracovísk.
 • Časť Aplikácie a knihy v službe Apple School Manager zahŕňa niekoľko vylepšení výkonu pre organizácie, ktoré majú veľký počet pracovísk, kupujúcich alebo licencií.
 • Vylepšili sme stránky s recenziami aplikácií v časti Aplikácie a knihy v službe Apple School Manager.
 • Teraz môžete k službe Apple School Manager odoslať spätnú väzbu. V pravom hornom rohu kliknite na svoje meno a v menu vyberte možnosť Poskytnúť spätnú väzbu.

November 2017

V časti Aplikácie a knihy v službe Apple School Manager je teraz možné nakupovať obsah a prevádzať licencie.

September 2017

 • MDM servery je teraz možné nastaviť ako predvolené na základe typu zariadenia. Môžete napríklad nastaviť jeden server ako predvolený pre Mac a iný ako predvolený pre iPhone a iPad.
 • Keď vytvoríte súbor CSV s prihlasovacími údajmi účtov, súbor CSV teraz obsahuje stĺpce Číslo osoby a ID osoby.
 • Na stránke Účty teraz môžete vidieť triedy/skupiny, do ktorých žiak/študent alebo vyučujúci patrí.

August 2017

 • Rozhranie MDM Class Roster API teraz obsahuje e-mailovú adresu a používateľské meno v SIS daného používateľa služby Apple School Manager.
 • Apple School Manager teraz pomenuje triedy/skupiny, ktoré vytvoríte manuálne, názvami zloženými z kombinácie čísla triedy/skupiny, názvu kurzu a/alebo čísla kurzu.
 • Dočasné heslá sú teraz platné 90 dní.

Jún 2017

 • Pri vytváraní prihlasovacích údajov pre žiakov/študentov teraz môžete nastaviť kód na konkrétnu hodnotu.
 • Do služby Apple School Manager je teraz možné migrovať aj účty, ktoré slúžili len na používanie Programu hromadných nákupov, a to aj keď ich zabudnete zahrnúť do počiatočnej migrácie do služby Apple School Manager.
 • Administrátori teraz môžu nastaviť jazyk a časové pásmo, ktoré sa použije pri posielaní e-mailov zo služby Apple School Manager.
 • Teraz môžete obnoviť predtým vymazané pracoviská s rovnakým location_id.

Máj 2017

 • Nový zjednodušený dizajn a používateľské rozhranie.
 • Podpora integrácie so študentským informačným systémom PowerSchool 9.0
 • Nové zobrazenie Aktivita, ktoré zaznamenáva všetky akcie vrátane akcií bežiacich na pozadí.
 • Podpora až piatich administrátorských účtov.
 • Možnosť mazať nepoužívané a neaktívne účty.
 • Vylepšené vyhľadávanie a filtrovanie účtov a tried/skupín.
 • Možnosť meniť formát spravovaných Apple ID existujúcim používateľom.
 • Formát spravovaných Apple ID môže teraz obsahovať aj používateľské meno zo SIS.
 • E-maily s pokynmi na resetovanie hesla sú teraz lokalizované.

Marec 2017

 • Pri vytváraní používateľov a tried/skupín cez SFTP môžete teraz žiakom/študentom alebo zamestnancom priradiť až 15 pracovísk a triedam/skupinám môžete priradiť až 15 vyučujúcich.
 • Integrácia študentského informačného systému Infinite Campus teraz podporuje viacero učiteľov na triedu/skupinu.

Január 2017

 • Používatelia si môžu zobraziť a aktualizovať nastavenia spravovaného Apple ID, keď sa prihlásia na stránku svojho účtu Apple ID, do nastavení iCloudu v systéme macOS alebo do nastavení iCloudu v systéme iOS.

December 2016

 • Pri vytváraní používateľov cez SFTP teraz môžete v poli password_policy v súbore CSV Students (Žiaci/študenti) stanoviť predvolené možnosti nastavenia hesiel pre žiakov/študentov.
 • Vylepšená spoľahlivosť a nahlasovanie chýb pre pripojenia cez SIS a SFTP.

November 2016

 • K spravovanému Apple ID už nie je potrebné mať priradenú e-mailovú adresu. Môžete použiť e-mailovú adresu, ktorá je už priradená k existujúcemu Apple ID.
 • Administrátori, správcovia a vyučujúci môžu meniť svoje osobné údaje. Ak chcete upraviť informácie o svojom účte, kliknite v pravom hornom rohu na svoje meno a vyberte položku Môj profil. 
 • Žiaci/študenti nemusia zadávať dodatočný 6-ciferný kód, keď sa prihlasujú do svojho spravovaného Apple ID na Macu, ktorý patrí škole.
 • Administrátori a správcovia môžu opätovne sťahovať šablóny SFTP na tabe Informácie o pracovisku.
 • K dispozícii máte možnosť prepojiť svoju verejnú stránku iTunes U so službou Apple School Manager pomocou nového tabu iTunes U.

Október 2016

 • Pri vytváraní používateľov cez SFTP môžete teraz zahrnúť hodnotu sis_username.
 • Pri vytváraní tried/skupín cez SFTP môžete teraz zadať až troch vyučujúcich.
 • Cez SFTP môžete teraz nahrávať súbory CSV oddelené bodkočiarkami.
 • Aktualizovali sme šablóny na nahrávanie cez SFTP. Teraz obsahujú viac vzorových údajov. Prečítajte si, ako používať a nahrávať šablóny SFTP.

September 2016

 • Pomocou SFTP alebo SIS môžete teraz vytvoriť triedu/skupinu bez toho, aby k nej museli byť priradení vyučujúci. Ak trieda/skupina nemá priradeného žiadneho vyučujúceho, musí mať priradených žiakov/študentov. Trieda/skupina, ktorá nemá žiadnych vyučujúcich ani žiakov/študentov, nemôže existovať.
 • Žiaci/študenti vytvorení cez SFTP teraz dedia predvolené možnosti nastavenia hesiel podľa pracoviska, ku ktorému sú priradení. Prečítajte si o poli password_policy v súbore CSV Students (Žiaci/študenti).
  Táto funkcia bola aktualizovaná v decembri 2016.
 • Vyriešili sa problémy s ukladaním zmien názvu pracoviska.
 • Apple School Manager teraz umožňuje zobraziť zoznam používateľov, ktorí boli vytvorení bez priradenej e-mailovej adresy.
 • Na tabe Informácie o pracovisku si teraz môžu administrátori, správcovia inštitúcie, správcovia osôb a ďalší správcovia v hlavnom pracovisku pozrieť históriu skontrolovaných účtov žiakov/študentov.
 • Pracoviská je teraz možné mazať, ak k nim nie sú priradení zamestnanci, žiaci/študenti a triedy/skupiny.
 • Sprievodca nastavením (krok 3) zobrazuje lepší odhad času na vytvorenie spravovaného Apple ID.
 • Lepšie hlásenie chýb pripojení cez SFTP.
 • Pri hromadnom posielaní používateľských mien a hesiel e-mailom dostanú všetci príjemcovia úspešne svoje prihlasovacie údaje.

August 2016

 • Podpora systému Infinite Campus verzie 1629 a novších.
 • Spravované Apple ID je teraz možné generovať nahrávaním súborov CSV cez SFTP. Táto funkcia nahrádza manuálne nahrávanie cez portál Apple School Manager.
 • Nové súbory CSV so šablónami založené na bežných typoch exportu zo systému SIS.
 • Apple School Manager teraz ukazuje stav pripojenia cez SFTP. 
 • Ďalšie možnosti prispôsobenia formátu spravovaných Apple ID v podobe pridania oddeľovačov alebo textu medzi tokeny.
 • Podpora organizácií s viac než 50 000 spravovanými Apple ID.
 • Administrátori a správcovia teraz môžu resetovať overovacie telefónne čísla používateľov, ktorých spravujú.
 • Odznaky Nový a Aktívny v rámci služby Apple School Manager pomáhajú identifikovať používateľov, ktorí sa ešte neprihlásili do svojho účtu.
 • Vylepšenia používateľského rozhrania modulu Roly, aby boli oprávnenia účtu jasnejšie.
Dátum zverejnenia: