Používanie tlačidla Domov na iPhone 7 a iPhone 8

Prečítajte si, ako funguje tlačidlo Domov na iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 a iPhone 8 Plus.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Tlačidlo Domov na iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8 a iPhone 8 Plus funguje trochu inak ako tlačidlo Domov na iných zariadenia so systémom iOS. Pri stlačení sa nezatláča dovnútra, rozpoznáva však prítomnosť prsta a silu, akou ho stláčate. Pri stlačení tlačidla Domov pocítite jemné kliknutie. Môžete si vybrať medzi tromi rôznymi úrovňami kliknutia pri stlačení tlačidla.

     

Výber kliknutia

Ak chcete zmeniť intenzitu kliknutia pri stlačení tlačidla Domov, prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Tlačidlo Domov a vyberte možnosť 1, 2 alebo 3. Možnosť 1 predstavuje najslabšie kliknutie, možnosť 3 najsilnejšie.

Kliknutie vám pravdepodobne bude pripadať silnejšie, keď budete zariadenie držať v ruke, ako keď bude položené napríklad na stole.

Ak tlačidlo Domov nereaguje

Ak tlačidlo Domov pri stlačení nereaguje, postupujte takto:

  1. Uistite sa, že iPhone je zapnutý.
  2. Skontrolujte, či máte čisté a suché ruky.
  3. Odstráňte puzdro alebo ochrannú fóliu, ktorá zakrýva tlačidlo Domov.

iPhone používa v tlačidle Domov rovnakú kapacitnú technológiu rozpoznávania tlaku ako v displeji Multi-Touch. Znamená to, že ak máte rukavice, ktoré fungujú s displejom, malo by s nimi fungovať aj tlačidlo Domov.

Dátum zverejnenia: