Správa pozvánok na schôdzky v službe Exchange v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako spravovať pozvánky na schôdzky v službe Microsoft Exchange s použitím aplikácie Kalendár.

Prostredníctvom aplikácie Kalendár môžete pozývať kolegov na schôdzky, preposielať pozvánky na schôdzky, navrhovať nové časy schôdzok a vykonávať ďalšie operácie.

Kontrola požiadaviek

Čo potrebujete:

 • iPhone, iPad alebo iPod touch so systémom iOS 10 alebo novším
 • Účet so službou Microsoft Exchange 2010 alebo novšou     

Pozvanie kolegov na schôdzku

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár, klepnite na ikonu Pridať udalosť a vytvorte novú udalosť. V prípade existujúcej udalosti klepnite na príslušnú udalosť a potom na položku Upraviť.
 2. Klepnite na položku Pozvaní.
 3. Klepnite na položku Pridať pozvaných.
 4. Zadajte e-mailové adresy všetkých, ktorých chcete pozvať, a potom klepnite na položku Hotovo. Po klepnutí na položku Hotovo každý pozvaný dostane e-mail, prostredníctvom ktorého bude môcť pozvánku prijať, odmietnuť alebo nezáväzne prijať.

Preposlanie pozvánky na schôdzku

V prípade niektorých serverov Exchange môže ktorýkoľvek účastník udalosti pozývať ďalších účastníkov.

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár a potom klepnite na udalosť.
 2. Klepnite na položku Pozvaní.
 3. Klepnite na položku Pridať pozvaných. 
 4. Zadajte e-mailové adresy nových pozvaných a potom klepnite na položku Hotovo.
 5. Na obrazovke Pozvaní klepnite na položku Hotovo.
 6. Klepnite na položku Odoslať. Ak ide o opakujúcu sa schôdzku, klepnite na položku Uložiť len pre túto udalosť alebo na položku Uložiť pre budúce udalosti.


 

     

Návrh nového času schôdzky

Ktorýkoľvek účastník schôdzky môže v aplikácii Kalendár navrhnúť nový čas schôdzky.

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár a potom klepnite na udalosť.
 2. Klepnite na položku Navrhnúť nový čas. 
 3. Zo zoznamu možností k dispozícii vyberte nový čas.
 4. Klepnite na položku Hotovo. 

Aplikácia Kalendár odošle organizátorovi schôdzky upozornenie na návrh nového času. Organizátor ho potom môže odsúhlasiť alebo zamietnuť, prípadne odpovedať e-mailom. Ak organizátor odsúhlasí návrh, čas schôdzky sa zmení.

     

Zrušenie schôdzky

 1. Otvorte aplikáciu Kalendár a potom klepnite na udalosť.
 2. Klepnite na položku Vymazať udalosť.
 3. Potvrďte operáciu opätovným klepnutím na položku Vymazať udalosť. 

Aplikácia Kalendár odošle všetkým účastníkom schôdzky upozornenie s informáciou o zrušení schôdzky.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: