Používanie widgetov na iPhone, iPade a iPode touch

Použite widgety na rýchle zobrazenie informácií zo svojich obľúbených aplikácií.

Widgety nájdete v zobrazení Dnes

Widgety zobrazujú informácie z vašich obľúbených aplikácií, ako sú napríklad aplikácie News a Akcie. Svoje widgety nájdete v zobrazení Dnes. Stačí potiahnuť prstom doprava na ploche, zamknutej ploche alebo obrazovke s hláseniami.

Ďalšie informácie daného widgetu zobrazíte klepnutím na položku .

Keď na widget klepnete, otvorí sa príslušná aplikácia.

Pridanie alebo odstránenie widgetov v zobrazení Dnes

Widgety môžete pridať a odstrániť alebo dokonca zmeniť ich poradie, aby sa vaše obľúbené nachádzali v hornej časti.

 1. Potiahnite prstom doprava na ploche alebo zamknutej ploche.
 2. Prejdite do dolnej časti a klepnite na položku Upraviť.
 3. Ak chcete pridať widget, klepnite na ikonu . Ak chcete widget odstrániť, klepnite na ikonu . Ak chcete zmeniť poradie widgetov, podržte ikonu  vedľa aplikácií a potiahnite ich do požadovaného poradia.
 4. Skončite klepnutím na položku Hotovo.

Na iPade so systémom iPadOS a rozložením plochy Ďalšie apky si môžete dokonca widgety uložiť, aby ste ich vždy mali na ploche. Postupujte podľa krokov 1 a 2, zapnite funkciu Ponechať na ploche a potom klepnite na položku Hotovo.

Ak chcete zobraziť widget Batérie, vaše zariadenie musí byť pripojené k inému podporovanému zariadeniu alebo príslušenstvu Bluetooth.

Zobrazenie a pridávanie widgetov s použitím rýchlych akcií

Keď v iPhone 6s alebo novšom zatlačíte na ikonu aplikácie, môžete rýchlo skontrolovať počasie, akcie a ďalšie informácie priamo z plochy. Ak chcete aplikáciu pridať do zobrazenia Dnes, klepnite na položku Pridať.

Tu je zoznam aplikácií, ktoré môžete pridať medzi widgety:

 • Aktivita
 • Kalendár
 • Kontakty
 • FaceTime
 • Súbory
 • Mail
 • Mapy
 • Hudba
 • News
 • Poznámky
 • Telefón
 • Fotky
 • Podcasty
 • Pripomienky
 • Skratky
 • Akcie
 • Tipy
 • TV
 • Počasie

 

Niektoré widgety sa v rôznych krajinách alebo regiónoch môžu líšiť.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: