Používanie widgetov na iPhone a iPode touch

Widgety vám umožňujú rýchlo si pozrieť aktuálne informácie z vašich obľúbených aplikácií.

V systéme iOS 14 môžete na ploche používať widgety, aby ste mali svoje obľúbené informácie stále naporúdzi. Môžete tiež používať widgety zo zobrazenia Dnes, keď potiahnete doprava z plochy alebo zamknutej plochy.

iPhone so zobrazenou plochou s widgetmi

Pridávanie widgetov na plochu

 1. Na ploche stlačte widget alebo prázdnu oblasť a podržte, kým sa aplikácie nezačnú triasť.
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať sivé tlačidlo na pridanie v ľavom hornom rohu.
 3. Vyberte widget, vyberte z troch veľkostí widgetu a klepnite na Pridať widget.
 4. Klepnite na Hotovo.

Widgety môžete pridávať aj zo zobrazenia Dnes. V zobrazení Dnes stlačte widget a podržte ho, kým sa neotvorí menu rýchlych akcií. Potom klepnite na Upraviť plochu. Ťahajte widget k pravému okraju obrazovky, kým sa neobjaví na ploche. Potom klepnite na Hotovo.

 

iPhone so zobrazenými widgetmi v zobrazení Dnes

Pridávanie widgetov do zobrazenia Dnes

 1. Stlačte widget alebo prázdnu oblasť v zobrazení Dnes a podržte, kým sa aplikácie nezačnú triasť.
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať sivá ikona plus v ľavom hornom rohu.
 3. Odrolujte nadol, vyberte widget a potom vyberte z troch veľkostí widgetu.
 4. Klepnite na Pridať widget a potom na Hotovo.

iPhone so zobrazeným postupom úpravy widgetu

Úprava widgetov

V iOS 14 môžete konfigurovať widgety. Napríklad widget Počasie môžete upraviť tak, aby zobrazoval predpoveď pre vašu aktuálnu lokalitu alebo pre inú lokalitu. Postupujte takto:

 1. Stlačením a podržaním widgetu otvorte menu rýchlych akcií.
 2. Klepnite na Upraviť widget Ikona Upraviť widget.
 3. Vykonajte príslušné zmeny a potom akciu ukončite klepnutím mimo widgetu.

Widgety môžete aj presúvať, aby ste svoje obľúbené položky ľahšie našli. Stačí podržať widget stlačený, kým sa nezačne triasť, a potom ho presunúť na obrazovke na požadované miesto.

Používanie zoskupení widgetov

V systéme iOS 14 môžete používaním zoskupení widgetov šetriť miesto na ploche a v zobrazení Dnes. Môžete používať inteligentné zoskupenia alebo vytvárať vlastné zoskupenia widgetov.

Vytvorenie inteligentného zoskupenia

Inteligentné zoskupenie je vopred pripravená kolekcia widgetov, ktorá zobrazuje správny widget na základe faktorov, ako je lokalita, aktivita alebo čas. Inteligentné zoskupenie automaticky otáča widgety tak, aby po celý deň zobrazovali najrelevantnejšie informácie. Inteligentné zoskupenie vytvoríte takto:

 1. Podržte oblasť na ploche alebo v zobrazení Dnes stlačenú, kým sa aplikácie nezačnú triasť. 
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať sivá ikona plus v ľavom hornom rohu.
 3. Odrolujte nadol a klepnite na Inteligentné zoskupenie.
 4. Klepnite na Pridať widget.

iPhone so zobrazeným zoskupením widgetov

Vytváranie vlastných zoskupení widgetov

 1. Podržte aplikáciu alebo prázdnu oblasť na ploche alebo v zobrazení Dnes stlačenú, kým sa aplikácie nezačnú triasť.
 2. Potiahnite widget na iný widget. Zoskupiť môžete až 10 widgetov.
 3. Klepnite na Hotovo.

Úprava zoskupenia widgetov

 1. Podržte zoskupenie widgetov stlačené.
 2. Klepnite na Upraviť zoskupenie. Tu môžete zmeniť poradie widgetov v zoskupení potiahnutím ikony mriežky tri sivé čiary. Môžete tiež zapnúť inteligentné otáčanie, ak chcete, aby systém iOS počas celého dňa zobrazoval relevantné widgety. Môžete tiež widget vymazať, keď cezeň potiahnete doľava.
 3. Keď skončíte, klepnite na ikonu sivá ikona x na odstránenie.

Na používanie inteligentných zoskupení alebo vytváranie vlastných zoskupení widgetov potrebujete systém iOS 14.

Odstraňovanie widgetov

 1. Stlačte widget, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
 2. Klepnite na Odstrániť widget.
 3. Potvrďte akciu opätovným klepnutím na Odstrániť.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: