Pridávanie a úprava widgetov na iPhone

Widgety vám umožňujú rýchlo si pozrieť aktuálne informácie z vašich obľúbených apiek.

Na ploche a zamknutej obrazovke môžete používať widgety, aby ste mali svoje obľúbené informácie stále naporúdzi. Môžete tiež používať widgety zo zobrazenia Dnes, keď potiahnete doprava z plochy alebo zamknutej obrazovky.

Obrazovka iPhonu so zobrazením pridávania widgetov 

Pridávanie widgetov na plochu

 1. Na ploche stlačte widget alebo prázdnu oblasť a podržte, kým sa apky nezačnú triasť.
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať sivé tlačidlo na pridanie v ľavom hornom rohu.
 3. Vyberte widget, vyberte jeho veľkosť a klepnite na Pridať widget.
 4. Klepnite na Hotovo.

Pridávanie widgetov zo zobrazenia Dnes:

 1. Podržte widget stlačený, kým sa neotvorí menu rýchlych akcií.
 2. Klepnite na Upraviť plochu.
 3. Ťahajte widget k pravému okraju obrazovky, kým sa neobjaví na ploche.
 4. Klepnite na Hotovo.

Pridávanie widgetov na zamknutú obrazovku

V systéme iOS 16 môžete na zamknutú obrazovku pridávať widgety poskytujúce prehľad informácií, napríklad o teplote, kvalite vzduchu, úrovni nabitia batérie alebo nadchádzajúcich udalostiach kalendára.

Obrazovka iPhonu so zobrazením pridávania widgetov na zamknutú obrazovku 

 1. Dotknite sa zamknutej obrazovky a podržte ju, kým sa nezobrazí tlačidlo Prispôsobiť. Potom klepnite na tlačidlo Prispôsobiť.
 2. Klepnutím na pole nad alebo pod časom zobrazte widgety, ktoré môžete pridať na zamknutú obrazovku.
 3. Klepnite na widgety, ktoré chcete pridať, alebo ich potiahnite.
 4. Klepnite na Hotovo.

Ak pre nový widget nie je dostatok miesta, klepnutím na tlačidlo Odstrániť  môžete odstrániť nepotrebný widget a uvoľniť tým miesto pre widget, ktorý chcete pridať.

iPhone so zobrazenými widgetmi v zobrazení Dnes 

Pridávanie widgetov do zobrazenia Dnes

 1. Stlačte widget alebo prázdnu oblasť v zobrazení Dnes a podržte, kým sa apky nezačnú triasť.
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať sivá ikona plus v ľavom hornom rohu.
 3. Odrolujte nadol, vyberte widget a potom vyberte z troch veľkostí widgetu.
 4. Klepnite na Pridať widget a potom na Hotovo.

 

iPhone so zobrazeným postupom úpravy widgetu 

Úprava widgetov

Widgety môžete konfigurovať. Napríklad widget Počasie môžete upraviť tak, aby zobrazoval predpoveď pre vašu aktuálnu lokalitu alebo pre inú lokalitu. Postupujte takto:

 1. Stlačením a podržaním widgetu otvorte menu rýchlych akcií.
 2. Klepnite na Upraviť widget Ikona Upraviť widget.
 3. Vykonajte príslušné zmeny a potom akciu ukončite klepnutím mimo widgetu.

Widgety môžete aj presúvať, aby ste svoje obľúbené položky ľahšie našli. Stačí podržať widget stlačený, kým sa nezačne triasť, a potom ho presunúť na obrazovke na požadované miesto.

Používanie zoskupení widgetov

Používaním zoskupení widgetov môžete šetriť miesto na ploche a v zobrazení Dnes. Môžete používať inteligentné zoskupenia alebo vytvárať vlastné zoskupenia widgetov.

Pridanie inteligentného zoskupenia

Inteligentné zoskupenie je vopred pripravená kolekcia widgetov, ktorá zobrazuje správny widget na základe faktorov, ako je lokalita, aktivita alebo čas. Inteligentné zoskupenie automaticky otáča widgety tak, aby po celý deň zobrazovali najrelevantnejšie informácie. Inteligentné zoskupenie vytvoríte takto:

 1. Podržte oblasť na ploche alebo v zobrazení Dnes stlačenú, kým sa apky nezačnú triasť. 
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať sivá ikona plus v ľavom hornom rohu.
 3. Odrolujte nadol a klepnite na Inteligentné zoskupenie.
 4. Klepnite na Pridať widget.

iPhone so zobrazeným zoskupením widgetov 

Vytváranie vlastných zoskupení widgetov

 1. Podržte apku alebo prázdnu oblasť na ploche alebo v zobrazení Dnes stlačenú, kým sa apky nezačnú triasť.
 2. Potiahnite widget na iný widget. Zoskupiť môžete až 10 widgetov.
 3. Klepnite na Hotovo.

Úprava zoskupenia widgetov

 1. Podržte zoskupenie widgetov stlačené.
 2. Klepnite na Upraviť sadu . Tu môžete zmeniť poradie widgetov v zoskupení tak, že apku potiahnete do zoskupenia na požadované miesto. Môžete aj zapnúť alebo vypnúť funkciu Dynamické otáčanie*.
 3. Klepnite na Hotovo.

* Keď je funkcia Dynamické otáčanie zapnutá, systém iOS vám počas dňa zobrazuje relevantné widgety.

V systéme iOS 15 alebo novšom môžete zapnúť funkciu Navrhované widgety, aby sa apky, ktoré už používate, v správnom čase automaticky zobrazovali v inteligentnom zoskupení na základe vašej predchádzajúcej aktivity. Táto možnosť vám umožňuje pridať widget do zoskupenia, aby bol k dispozícii vždy, keď ho budete potrebovať. Postupujte podľa krokov 1 a 2 a klepnutím na Navrhované widgety túto funkciu zapnite.

Na používanie inteligentných zoskupení alebo vytváranie vlastných zoskupení widgetov potrebujete systém iOS 14 alebo novší.

Odstránenie widgetov

 1. Stlačte widget, ktorý chcete odstrániť, a podržte ho.
 2. Klepnite na Odstrániť widget.
 3. Potvrďte akciu opätovným klepnutím na Odstrániť.

Viac informácií

Prečítajte si viac o widgetoch na iPade

Dátum zverejnenia: