Pridávanie aktuálnych cien akcií a výmenných kurzov mien do tabuliek v apke Numbers

Či už sledujete investície na dôchodok, šetríte na vysokú školu alebo robíte finančný prieskum, môžete apku Numbers používať na vytváranie tabuliek, ktoré získavajú informácie o výkone akcií a údaje o nich, ako aj výmenné kurzy mien z internetu. 

Pridanie informácií o akciách do tabuľky

 1. Klepnite alebo kliknite na bunku, do ktorej chcete pridať informácie o akciách.*
  • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na ikonu Bunka  > Cenová ponuka akcie. Aby ste ju zobrazili, môže byť potrebné, aby ste rolovali nahor.
  • Na Macu kliknite na tlačidlo Vložiť  a potom vyberte Cenová ponuka akcie.
 2. Vyberte akciu v zozname. Ak chcete vyhľadať konkrétnu akciu, zadajte názov spoločnosti alebo symbol akcie. 
 3. Vyberte vlastnosť, ktorú chcete sledovať. 
  • Na vašom iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na vlastnosť, ktorú chcete sledovať v tejto bunke. Na ľavej strane od vlastnosti, ktorú sledujete, je zobrazený symbol . Klepnite na Hotovo.
  • Na Macu vo vyskakovacom menu Vlastnosť vyberte, aké údaje chcete sledovať v tejto bunke. Kliknite mimo dialógového okna.

Ak si chcete zobraziť aktualizované údaje k uzávierke predošlého dňa alebo zmeniť vlastnosť, ktorú sledujete, dvakrát klepnite alebo kliknite na bunku.

Taktiež môžete zadať údaje o akciách do bunky alebo ich upraviť pomocou vzorca STOCK. Vzorec STOCK môžete upraviť takto:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch klepnite na bunku, klepnite na ikonu Bunka  a následne klepnite na Upraviť vzorec.
 • Na Macu dvakrát kliknite na bunku a potom kliknite na Upraviť ako vzorec.

* Na pridávanie údajov o akciách musíte byť pripojený na internet. Ak je možnosť Cenová ponuka akcie sivá, internetové pripojenie možno nie je k dispozícii. Skontrolujte sieťové pripojenie. Ak ste offline, všetky bunky, ktoré aktívne získavajú informácie z internetu, sú prázdne.


Vlastnosti akcií, ktoré môžete sledovať

Keď upravujete vzorec STOCK, môžete použiť ktorýkoľvek z týchto reťazcov alebo čísiel na zobrazenie rôznych údajov:

 • „cena“ (0 alebo vynechané): Cena za kus určenej akcie pri zatvorení trhu v predošlý trhový deň.
 • „názov“ (1): Úplný názov akcie alebo spoločnosti.
 • „zmena“ (2): Rozdiel medzi posledným obchodom v predošlý trhový deň a uzavieracou cenou v trhový deň pred ním. Ak sa v danom období akcia neobchodovala, hlásená zmena je „0“.
 • „percentuálna zmena“ (3): Percentuálna zmena medzi dvomi najnovšími uzatvárajúcimi cenami akcie.
 • „otvorenie“ (4): Počiatočná cena, za ktorú sa akcia obchodovala pri otvorení obchodovania v predošlý trhový deň.
 • „vysoká“ (5): Najvyššia cena, za ktorú sa akcia obchodovala počas predošlého trhového dňa.
 • „nízka“ (6): Najnižšia cena, za ktorú sa akcia obchodovala počas predošlého trhového dňa.
 • „trhová kap.“ (7): Celková trhová hodnota všetkých akcií v obehu daného titulu v predošlý trhový deň. Vypočíta sa ako celkový počet akcií v obehu vynásobený cenou za akciu.
 • „objem“ (8): Počet akcií titulu, ktoré zmenili majiteľa počas predošlého trhového dňa.
 • „zisk“ (9): Pomer výročnej dividendy akcie (výplata v hotovosti) na akciu, ako percentuálna hodnota ceny akcie.
 • „1-ročný cieľ“ (10): Jednoročný odhad cieľovej ceny, ktorá je mediánovou cieľovou cenou predpovedanou analytikmi, ktorí sa zaoberajú danou akciou.
 • „Maximum za 52 týždňov“ (11): Najvyššia trhová cena akcie za posledných 52 týždňov.
 • „Minimum za 52 týždňov“ (12): Najnižšia trhová cena akcie za posledných 52 týždňov.
 • „priem. 3-mesačný objem“ (15): Mesačný priemer súhrnného objemu obchodovania počas posledných 3 mesiacov vydelený 22 dňami.
 • „beta“ (16): Meranie volatility (systémového rizika) cenného papiera alebo komodity v porovnaní s trhom ako celkom.
 • „mena“ (19): Mena, v ktorej je uvedená cena akcie.
 • „výročná dividenda“ (20): Suma výročnej dividendy (výplata hotovosti) na akciu.
 • „eps“ (21): Výnos na akciu – vypočítaný ako celkový výnos spoločnosti vydelený počtom akcií v obehu (akcií aktuálne držanými akcionármi).
 • „burza“ (22): Burza, na ktorej sa akcia obchoduje (napríklad NYSE, NASDAQ, Euronext atď.).
 • „pomer p/e“ (23): Pomer cena/výnos vypočítaný vydelením aktuálnej trhovej ceny akcie výnosmi za posledných 12 mesiacov na akciu.
 • „predošlá uzávierka“ (24): Uzatváracia cena akcie v trhový deň pred posledným nahláseným obchodom.
 • „symbol“ (25): Symbol akcie (symbol na burzovom telegrafe), ktorý je unikátnym identifikátorom akcie.


História sledovania akcie

Ak chcete sledovať história konkrétnej akcie, použite vzorec STOCKH. Keď pridáte vzorec, musíte definovať tieto vlastnosti:

 • Symbol: Skratka, ktorá jedinečne identifikuje verejne obchodované akcie na určitom akciovom trhu, vložená do ponúk alebo odkaz na bunku, ktorá obsahuje daný symbol.
 • Vlastnosť: Voliteľná hodnota uvádzajúca vlastnosť akcie, ktorá má byť vrátená. Apka Numbers automaticky navrhuje „zatvorenie“. Namiesto zatvorenia si môžete vybrať otvorenie, vysoký, nízky alebo objem.
 • Dátum: Dátum, pre ktorý požadujete historické údaje o cene akcií


Pridanie kurzov mien do tabuľky

Na získanie údajov o kurzoch mien z internetu a ich použitie v tabuľke môžete použiť vzorec CURRENCY. Keď pridáte vzorec, musíte definovať tieto vlastnosti:

 • Currency-1: Toto je kód meny, z ktorej vykonávate konverziu. Reťazec musia obklopovať úvodzovky.
 • Currency-2: Toto je kód meny, do ktorej vykonávate konverziu. Reťazec musia obklopovať úvodzovky.

V prípade tretej vlastnosti apka Numbers automaticky navrhuje možnosť „cena“. Ak zadáte 0 alebo túto položku úplne vynecháte, v bunke sa zobrazí výmenný kurz meny currency-1 k mene currency-2 vyjadrený ako currency-2.
 

Vlastnosti mien, ktoré môžete sledovať

Keď upravíte vzorec, môžete použiť ktorýkoľvek z týchto reťazcov alebo čísiel na zobrazenie rôznych údajov:

 • „názov“ (1): Kódy mien uvedených vo vzorci na výpočet výmenného kurzu.
 • „zmena“ (2): Rozdiel medzi výmenným kurzom pri uzatvorení obchodovania v posledných dvoch pracovných dňoch.
 • „percentuálna zmena“ (3): Percentuálna zmena medzi dvomi najnovšími uzatvárajúcimi výmennými kurzmi.
 • „otvorenie“ (4): Výmenný kurz pri otvorení obchodovania v predošlý pracovný deň.
 • „vysoký“ (5): Najvyšší výmenný kurz v predošlý pracovný deň.
 • „nízky“ (6): Najnižší výmenný kurz v predošlý pracovný deň.
 • „Maximum za 52 týždňov“ (7): Najvyšší výmenný kurz za posledných 52 týždňov.
 • „Minimum za 52 týždňov“ (8): Najnižší výmenný kurz za posledných 52 týždňov.
   

Sledovanie histórie meny

Ak chcete sledovať históriu konkrétnej meny, použite vzorec CURRENCYH. Keď pridáte vzorec, musíte definovať tieto vlastnosti:

 • Currency-1: Kód meny, z ktorej vykonávate konverziu. Mena currency-1 je reťazec obklopený úvodzovkami.
 • Currency-2: Kód meny, do ktorej vykonávate konverziu. Mena currency-2 je reťazec obklopený úvodzovkami.
 • Vlastnosť: Voliteľná hodnota uvádzajúca vlastnosť meny, ktorá má byť vrátená. Apka Numbers automaticky navrhuje „zatvorenie“. Namiesto zatvorenia si môžete vybrať vlastnosť otvorenie, vysoký, nízky alebo akúkoľvek inú vlastnosť meny (pozrite si časť Vlastnosti mien, ktoré môžete sledovať).
 • Dátum: Dátum, pre ktorý požadujete historické údaje o výmennom kurze.

Dátum zverejnenia: