Album Ľudia v aplikácii Fotky v iPhone, iPade alebo iPode touch

Aplikácia Fotky rozpoznáva na fotkách tváre ľudí a zoskupuje ich. Môžete priraďovať mená k tváram, označovať ľudí ako obľúbených alebo si prezerať všetky fotky, na ktorých je určitá osoba.

Funguje to takto

Obrázky môžete usporiadať podľa svojich obľúbených subjektov – ľudí vo vašom živote. Aplikácia Fotky využíva pokročilé funkcie na počítačové spracovanie obrazu, ktoré skenujú všetky fotky a rozpoznávajú ľudí, scény a objekty, ktoré sú na nich zachytené. Môžete si tak pozrieť najlepšie fotky, videá a fotky Live Photos jednotlivých ľudí vo svojej zbierke. A pokiaľ máte danú osobu na dostatočnom počte fotiek, môžete z nich vytvoriť spomienkový film. Ak máte zapnuté iCloud Fotky, budú sa ľudia, ktorých pomenujete alebo pridáte medzi obľúbených, synchronizovať medzi všetkými vašimi zariadeniami so systémom iOS 11 alebo novším a macOS High Sierra alebo novším.

Vyhľadanie priateľov v albume Ľudia

Aplikácia Fotky organizuje fotky členov vašej rodiny a priateľov v albume Ľudia. Ku každej osobe, ktorú rozpozná, automaticky priradí miniatúru tváre.

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Klepnite na záložku Albumy.
 3. Klepnite na album Ľudia. 

Chcete v albume zobraziť ešte viac ľudí? Jednoducho otvorte fotku niekoho, koho chcete pridať, a potiahnite prstom nahor. V albume Ľudia sa zobrazí jeho miniatúra. Klepnite na miniatúru. Klepnite na položku Pridať meno a potom zadajte meno osoby (alebo klepnite na meno, ak ho aplikácia Fotky navrhne). Klepnite na položku Ďalej. Ak aplikácia našla tvár príslušnej osoby aj na ďalších fotkách, zobrazí ich. Potvrďte fotky, ktoré chcete priradiť k menu, a potom klepnite na položku Hotovo.

Priradenie mena k tvári v albume Ľudia

Pomenovanie tváre

Ľudí na fotkách môžete pomenovať, aby ste knižnicu mali prehľadne usporiadanú. Aplikácia Fotky inteligentne navrhuje mená z vašich kontaktov alebo ich môžete zadať sami.

 1. V albume Ľudia klepnite na tvár, ku ktorej chcete priradiť meno.
 2. Klepnite na položku Pridať meno v hornej časti obrazovky.
 3. Vyberte meno osoby alebo ho napíšte. Ak používate systém iOS 11 alebo novší, klepnite na položku Ďalej.
 4. Klepnite na položku Hotovo. 

Rovnaká osoba je niekedy identifikovaná vo viacerých skupinách. Ak chcete všetky fotky zlúčiť do jednej skupiny, klepnite na položku Označiť a potom klepnite na všetky miniatúry, na ktorých je tá istá osoba. Klepnite na položku Zlúčiť v pravom dolnom rohu. Skupiny sa zlúčia aj v prípade, ak ich pomenujete rovnako.

Označenie ľudí ako obľúbených

V albume Ľudia máte množstvo priateľov a členov rodiny. Ľudí, ktorých fotky si prezeráte najčastejšie, môžete označiť ako obľúbených, aby ste ich v budúcnosti ľahšie našli.

Snímka obrazovky výberu obľúbených ľudí

Ak ste ešte nikoho neoznačili ako obľúbeného, na všetkých fotkách sa zobrazuje ikona ikona Obľúbený.

 

Snímka obrazovky Obľúbení ľudia

Ak chcete niekoho označiť ako obľúbeného, klepnite na ikonu Ikona Obľúbený.

 

Pridajte si medzi obľúbených aj ďalších ľudí, ku ktorým chcete mať rýchly prístup. Môžete tiež klepnúť na miniatúru osoby, prejsť do dolnej časti obrazovky a klepnúť na položku Pridať túto osobu k obľúbeným. Chcete medzi obľúbených pridať viacero ľudí naraz? Vyberte položku Označiť, klepnite na každú osobu, ktorú chcete pridať medzi obľúbené, a potom klepnite na položku Obľúbené v dolnej časti albumu Ľudia.

Snímka obrazovky pri zmene fotky používanej ako miniatúra

Zmena fotky používanej ako miniatúra

Aplikácia Fotky automaticky priraďuje každej rozpoznanej osobe miniatúru tváre. Ak chcete ako miniatúru osoby používať inú fotku, môžete ju zmeniť na obrazovke zbierky fotiek danej osoby.

 1. Klepnite na osobu v albume Ľudia.
 2. Klepnite na položku Označiť.
 3. Klepnutím na položku Zobraziť tváre presuňte výber na tvár danej osoby na jednotlivých fotkách.
 4. Klepnite na fotku, ktorú chcete použiť.
 5. Klepnite na položku Ikona Zdieľať > Použiť ako úvodnú fotku.

Oprava pomiešaných mien a tvárí

Ak zistíte, že osoba na fotke v zbierke je nesprávne identifikovaná, môžete ju odstrániť.

 1. Klepnite na album Ľudia > Označiť a potom na osobu, ktorú chcete odstrániť.
 2. Klepnutím na položku Zobraziť tváre presuňte výber na tvár danej osoby na jednotlivých fotkách.
 3. Klepnite na každú fotku, na ktorej sa daná osoba nenachádza.
 4. Klepnite na položku Ikona Zdieľať > Nie táto osoba.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: