Album Ľudia v aplikácii Fotky na iPhone, iPade alebo iPode touch

Svoje fotky si môžete prezerať podľa ľudí alebo skupín ľudí, ktoré sú na nich zachytené. Aplikácia Fotky rozpoznáva a zoskupuje tváre ľudí na fotkách, aby ste ich mohli pomenovať alebo označiť ako obľúbených.

Funguje to takto

Fotky môžete usporiadať podľa svojich obľúbených objektov – ľudí vo vašom živote. Aplikácia Fotky využíva pokročilé funkcie na počítačové spracovanie obrazu, ktoré skenujú všetky vaše fotky a rozpoznávajú ľudí, scény a objekty, ktoré sú na nich zachytené. Môžete si tak pozrieť najlepšie fotky, videá a fotky Live Photo jednotlivých ľudí vo svojej zbierke. A pokiaľ máte danú osobu na dostatočnom počte fotiek, môžete z nich vytvoriť spomienkový film. Ak máte zapnutú iCloud Fotoknižnicu, budú sa ľudia, ktorých pomenujete alebo pridáte medzi obľúbených, synchronizovať medzi všetkými vašimi zariadeniami so systémom iOS 11 a macOS High Sierra alebo novším.

Vyhľadanie priateľov v albume Ľudia

Aplikácia Fotky organizuje fotky členov vašej rodiny a priateľov v albume Ľudia. Ku každej osobe, ktorú rozpozná, automaticky priradí miniatúru tváre.

 1. Otvorte aplikáciu Fotky.
 2. Klepnite na záložku Albumy.
 3. Klepnite na album Ľudia. 

Chcete v albume zobraziť ešte viac ľudí? Jednoducho otvorte fotku niekoho, koho chcete pridať, a potiahnite prstom nahor. V albume Ľudia sa zobrazí jeho miniatúra. Klepnite na miniatúru. Klepnite na položku Pridať meno a zadajte meno osoby alebo naň klepnite v zozname. Klepnite na položky Ďalej > Hotovo. Ak používate systém iOS 10, v albume Ľudia klepnite na položku Pridať ľudí. Vyberte miniatúry ľudí, ktorí sa majú zobrazovať, a klepnite na položku Pridať.

     

Pomenovanie tváre

Ľudí na fotkách môžete pomenovať, aby ste svoju knižnicu mali prehľadne usporiadanú. Aplikácia Fotky inteligentne navrhuje mená z vašich kontaktov alebo ich môžete zadať sami.

 1. Klepnite na tvár, ktorú chcete pomenovať.
 2. Klepnite na položku Pridať meno v hornej časti obrazovky.
 3. Vyberte meno osoby alebo ho napíšte. Ak používate systém iOS 11, klepnite na položku Ďalej.
 4. Klepnite na položku Hotovo. 

Rovnaká osoba je niekedy identifikovaná vo viacerých skupinách. Ak chcete všetky fotky zlúčiť do jednej skupiny, klepnite na položku Označiť a potom klepnite na všetky miniatúry, na ktorých sa zobrazuje tá istá osoba. Klepnite na položku Zlúčiť v pravom dolnom rohu. Skupiny sa zlúčia aj v prípade, ak ich pomenujete rovnako.

Označenie ľudí ako obľúbených

Vo svojom albume Ľudia máte množstvo priateľov a členov rodiny. Ľudí, ktorých fotky si prezeráte najčastejšie, môžete označiť ako obľúbených, aby ste ich v budúcnosti ľahšie našli.

Ak ste si ešte nenastavili žiadnych obľúbených ľudí, na všetkých fotkách sa bude zobrazovať ikona  a v hornej časti obrazovky obrys miniatúry s textom Pridajte obľúbených ľudí.

 

Osobu pridáte medzi obľúbených ľudí klepnutím na ikonu . V systéme iOS 10 podržte osobu, ktorú chcete pridať ako obľúbenú, a potiahnite ju na obrys miniatúry.

 

Pridajte si medzi obľúbených aj ďalších ľudí, ku ktorým chcete mať rýchly prístup. Môžete tiež klepnúť na miniatúru osoby, prejsť do dolnej časti obrazovky a klepnúť na položku Pridať túto osobu k obľúbeným. Chcete medzi obľúbených pridať viacero ľudí naraz? Vyberte položku Označiť, klepnite na každú osobu, ktorú chcete pridať medzi obľúbené, a potom klepnite na položku Obľúbené v dolnej časti albumu Ľudia.

Užitočný tip: Na iPhone 6s alebo novšom môžete použiť funkciu 3D Touch na miniatúre tváre a pridať príslušnú osobu medzi obľúbené.

Zmena fotky na miniatúre

Aplikácia Fotky automaticky priraďuje miniatúru tváre každej rozpoznanej osobe. Ak chcete na miniatúre osoby používať inú fotku, môžete ju zmeniť na obrazovke zbierky fotiek danej osoby.

 1. Klepnite na osobu v albume Ľudia.
 2. Klepnite na položku Označiť.
 3. Klepnutím na položku Zobraziť tváre presuňte výber na tvár danej osoby na jednotlivých fotkách.
 4. Klepnite na fotku, ktorú chcete použiť.
 5. Klepnite na položky  > Použiť ako úvodnú fotku.

Oprava pomiešaných mien a tvárí

Ak zistíte, že osoba na fotke v zbierke je nesprávne identifikovaná, môžete ju odstrániť.

 1. Klepnite na album Ľudia > Označiť a potom na osobu, ktorú chcete odstrániť.
 2. Klepnutím na položku Zobraziť tváre presuňte výber na tvár danej osoby na jednotlivých fotkách.
 3. Klepnite na každú fotku, na ktorej sa daná osoba nenachádza.
 4. Klepnite na položky  > Nie táto osoba.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: