Použitie albumu Ľudia v apke Fotky na iPhone, iPade alebo iPode touch

Apka Fotky rozpoznáva na fotkách tváre ľudí a zoskupuje ich. Ľudí na fotkách môžete pomenúvať, označovať ich ako obľúbených a vykonávať ďalšie akcie.

Funguje to takto

Apka Fotky skenuje vaše fotky, aby vám pomohla rýchlo rozpoznať ľudí, scény a objekty na fotkách. V závislosti od počtu fotiek, ktoré máte, si môžete pozrieť spomienkový film, ktorý je z nich zostavený. A keď máte zapnuté iCloud Fotky, ľudia, ktorých ste označili ako obľúbených alebo ktorých ste pomenovali, budú vždy aktuálni na všetkých vašich zariadeniach Apple.

Vyhľadanie osoby v albume Ľudia

Apka Fotky usporadúva obrázky ľudí v albume Ľudia. Ku každej osobe, ktorú rozpozná, automaticky priradí miniatúru tváre. Vyhľadanie osoby v albume Ľudia:

 1. Otvorte apku Fotky.
 2. Klepnite na tab Albumy.
 3. Klepnite na album Ľudia. 

Ak ste osobu pomenovali v apke Fotky, môžete ju nájsť aj prostredníctvom tabu Vyhľadať. Stačí klepnúť na Vyhľadať  a zadať meno osoby.

Pridanie osoby do albumu Ľudia

 1. Otvorte fotku osoby, ktorú chcete pridať.
 2. Klepnite na tlačidlo Informácie  a potom na tvár osoby s otáznikom.
 3. Klepnite na Označiť menom a zadajte meno osoby alebo klepnite na meno, ak sa zobrazí.
 4. Klepnite na Ďalej a potom na Hotovo.


Pomenovanie tváre

Apka Fotky navrhuje mená z vašich kontaktov, no pre osobu, ktorú už v albume Ľudia máte, môžete zadať meno aj manuálne. Postupujte takto:

 1. Otvorte album Ľudia a klepnite na miniatúru osoby, ktorej chcete priradiť meno.
 2. Navrchu obrazovky klepnite na Pridať meno.
  iPhone zobrazujúci, ako niekomu priradiť meno v apke Fotky
 3. Zadajte meno osoby alebo vyberte jej meno, ak sa zobrazí.
 4. Klepnite na Ďalej a potom na Hotovo.


Zlúčenie fotiek tej istej osoby

Niekedy je tá istá osoba rozpoznaná vo viacerých skupinách v albume Ľudia. Ak chcete všetky fotky zlúčiť do jednej skupiny:

 1. Prejdite na album Ľudia a klepnite na Vybrať.
 2. Vyberte ľudí, ktorých chcete zlúčiť.
 3. Klepnite na Zlúčiť v dolnej časti obrazovky.
 4. Klepnutím na Áno potvrďte zlúčenie.


Používanie možnosti Vyberať menej často v albume Ľudia

V systéme iOS 14 alebo novšom môžete nastaviť, aby apka Fotky navrhovala určitých ľudí menej často. Upraví sa tým spôsob, akým apka Fotky pracuje s vašimi spomienkami, vybranými fotkami a fotkami, ktoré sa zobrazujú vo widgete Fotky – bude zobrazovať menej fotiek týchto ľudí. Postupujte takto:

 1. Otvorte album Ľudia a klepnite na miniatúru osoby.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac v pravom hornom rohu.
  iPhone zobrazujúci, ako nastaviť menej časté navrhovanie niekoho v albume Ľudia
 3. Klepnite na Osobu [meno] vyberať menej často. 
 4. Vyberte požadovanú možnosť, napríklad Túto osobu vyberať menej často alebo Túto osobu nikdy nevyberať, a potom klepnite na Potvrdiť.

Ak zvolíte, aby bol niekto vyberaný menej často, budete musieť resetovať nastavenia spomienok, ak budete chcieť túto osobu znova vidieť v albume Ľudia. Prejdite na Nastavenia > Fotky, klepnite na Resetovať navrhované spomienky a potom operáciu potvrďte klepnutím na Resetovať.

Namiesto nastavenia, aby bol niekto navrhovaný menej často, môžete danú osobu odstrániť z albumu Ľudia. Stačí vykonať kroky 1 a 2 a klepnúť na Odstrániť [meno] z albumu Ľudia. Túto osobu môžete kedykoľvek pridať späť.


Označenie ľudí ako obľúbených

Ľudí, ktorých fotky si prezeráte najčastejšie, môžete označiť ako obľúbených, aby ste ich ľahšie našli. Ak ste ešte neoznačili žiadnych ľudí ako obľúbených, na fotkách sa bude zobrazovať tlačidlo Pridať k obľúbeným . Ak chcete niekoho označiť ako obľúbeného, klepnite na tlačidlo Pridať k obľúbeným .

Obrazovka albumu Ľudia apky Fotky na iPhone

Môžete tiež klepnúť na miniatúru osoby, klepnúť na tlačidlo Viac Tlačidlo Viac a potom na Pridať osobu [meno] medzi obľúbených. Ak chcete ako obľúbených označiť viac ľudí naraz, klepnite na Vybrať, potom na každú osobu, ktorú chcete označiť ako obľúbenú, a nakoniec na Pridať k obľúbeným naspodku albumu Ľudia.


Zmena fotky používanej ako miniatúra

Apka Fotky automaticky priraďuje každej rozpoznanej osobe miniatúru tváre. Ak chcete ako miniatúru osoby používať inú fotku, môžete ju zmeniť na obrazovke zbierky fotiek danej osoby. Postupujte takto: 

 1. Otvorte album Ľudia a klepnite na danú osobu.
 2. Klepnite na Vybrať a potom klepnutím na Zobraziť tváre presuňte výber na tvár danej osoby na jednotlivých fotkách.
 3. Klepnite na fotku, ktorú chcete použiť.
  iPhone zobrazujúci, ako zmeniť miniatúru osoby v apke Fotky
 4. Klepnite na tlačidlo Zdieľať Tlačidlo Zdieľať a potom na Použiť ako úvodnú fotku.


Oprava pomiešaných mien a tvárí

Ak zistíte, že osoba na fotke v zbierke je nesprávne identifikovaná, môžete ju odstrániť. Postupujte takto: 

 1. V albume Ľudia klepnite na danú osobu.
 2. Klepnite na Vybrať a potom klepnutím na Zobraziť tváre presuňte výber na tvár danej osoby na jednotlivých fotkách.
 3. Klepnite na každú fotku, na ktorej daná osoba nie je.
 4. Klepnite na tlačidlo Zdieľať Tlačidlo Zdieľať a potom na položku Toto nie je [meno].
Dátum zverejnenia: