Používanie funkcie Odozva písania na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou funkcie Odozva písania vám zariadenie so systémom iOS alebo iPadOS môže poskytovať spätnú väzbu pri písaní a čítať opravy textu a návrhy slov.

Nastavenie funkcie Odozva písania

Na zariadení prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Predčítanie obsahu > Odozva písania. Tam môžete zapnúť nasledujúce možnosti:

  • Odozva znakov: Ak zapnete túto možnosť, zariadenie bude pri písaní čítať písmená. Zapnutím možnosti Nápovedy znakov nastavíte zariadenie tak, aby čítalo fonetický názov jednotlivých písmen.
  • Čítať slová: Táto možnosť nastaví zariadenie na čítanie slov pri písaní.
  • Rozprávať autotext: Táto možnosť nastaví zariadenie na čítanie automatických opráv a automatického písania veľkých písmen po zobrazení návrhov.  
  • Podržte pre čítanie predikcií: Keď podržíte písané slovo, zariadenie prečíta predikcie textu.
Dátum zverejnenia: