Nastavenie HomePodu, Apple TV alebo iPadu ako centra domácnosti

Pomocou centra domácnosti môžete vzdialene ovládať príslušenstvo HomeKit, udeľovať prístup ľuďom, ktorým dôverujete, a automatizovať správanie svojho príslušenstva tak, aby v požadovaný čas robilo to, čo chcete.

Začíname

  1. Apple TV (3. generácia) nepodporuje vzdialený prístup pre zdieľaných používateľov ani vzdialený prístup ku kamerám podporujúcim platformu HomeKit.
  2. HomePod a Apple TV nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Nastavenie HomePodu ako centra domácnosti

HomePod sa automaticky nastaví ako centrum domácnosti, aby ste mohli vzdialene ovládať príslušenstvo HomeKit pomocou aplikácie Domácnosť a vytvárať v domácnosti automatizácie. Stačí skontrolovať, či je zariadenie so systémom iOS, na ktorom HomePod nastavujete, prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého účtu Apple ID, ktorý ste v aplikácii Domácnosť použili na nastavenie príslušenstva HomeKit.

HomePod nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Nastavenie Apple TV ako centra domácnosti

  1. V Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Používatelia a účty a skontrolujte, či ste sa do iCloudu prihlásili pomocou toho istého účtu Apple ID ako v zariadení so systémom iOS.
  2. Po prihlásení do služby iCloud sa Apple TV automaticky nastaví ako centrum domácnosti. 

Ak chcete vidieť, či máte zariadenie Apple TV pripojené ako centrum domácnosti, prejdite na ňom do menu Nastavenia. Potom prejdite to časti Používatelia a účty > iCloud a skontrolujte položku Centrum domácnosti.

Apple TV nie je k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Nastavenie iPadu ako centra domácnosti

  1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud a skontrolujte, či ste sa do iCloudu prihlásili pomocou svojho účtu Apple ID.
  2. Rolujte nadol a skontrolujte, či je zapnutá možnosť Domácnosť.
  3. Prejdite do menu Nastavenia > Domácnosť a zapnite možnosť Použiť iPad ako Centrum domácnosti.

Kontrola stavu centra domácnosti

Stav centra domácnosti, napríklad to, či je pripojené, môžete skontrolovať v aplikácii Domácnosť na iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu.

  • Na iPhone, iPade a iPode touch: Klepnite na ikonu  v ľavom hornom rohu. Ak máte nastavených niekoľko domácností, klepnite na položku Nastavenia domácnosti a potom klepnite na domácnosť. Pri položke Centrá a mosty potom skontrolujte, či je vaše centrum domácnosti pripojené.
  • Na Macu: Prejdite na položky Upraviť > Upraviť domácnosť. Pri položke Centrá domácnosti potom skontrolujte, či je vaše centrum domácnosti pripojené. Ak chcete skontrolovať stav centra domácnosti v inej domácnosti, ktorá je nastavená v aplikácii Domácnosť, klepnite na položku Domácnosti v ľavom hornom rohu a potom kliknite na domácnosť.
  • V Apple TV: Prejdite do aplikácie Nastavenia, kliknite na možnosti AirPlay > Miestnosť a priraďte Apple TV miestnosti v aplikácii Domácnosť.

Ak máte nastavených niekoľko centier domácnosti, ako pripojené sa zobrazí primárne centrum domácnosti. U ostatných centier domácnosti sa bude zobrazovať stav Pohotovostný režim a tieto centrá domácnosti prevezmú vzdialený prístup, ak sa hlavné centrum domácnosti odpojí.

Dátum zverejnenia: