Automatizácia a vzdialený prístup k príslušenstvu HomeKit

Pomocou aplikácie Domácnosť môžete vytvoriť centrum domácnosti na vzdialené ovládanie príslušenstva HomeKit, udeľovanie prístupu ľuďom, ktorým dôverujete, a automatizáciu správania príslušenstva tak, aby v požadovaný čas robilo to, čo chcete.

Začíname

 • Nastavte si príslušenstvo HomeKit v aplikácii Domácnosť na zariadení so systémom iOS.
 • Ak chcete nastaviť automatizáciu a práva používateľov, potrebujete HomePod, Apple TV 4K alebo Apple TV (4. generácia) s najnovšou verziou systému tvOS, prípadne iPad s najnovšou verziou systému iOS.
 • Ak chcete príslušenstvo HomeKit ovládať vzdialene, potrebujete HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4. generácia), Apple TV (3. generácia)* alebo iPad.
 • Ak chcete meniť práva používateľov, vytvárať automatizácie alebo vzdialene streamovať kamery podporujúce HomeKit*, potrebujete HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4. generácia) alebo iPad. Ak pridáte Apple TV 4K alebo Apple TV (4. generácia) do domácnosti s nastaveným zariadením Apple TV (3. generácia), prestane sa Apple TV (3. generácia) používať na vzdialený prístup prostredníctvom platformy HomeKit.

*Apple TV (3. generácia) nepodporuje vzdialený prístup pre zdieľaných používateľov ani vzdialený prístup ku kamerám podporujúcim HomeKit.

Nastavenie centra domácnosti

HomePod, Apple TV 4K, Apple TV (4. generácia) alebo iPad môžete nastaviť ako centrum domácnosti, ktoré vám umožní vzdialené ovládanie a automatizáciu príslušenstva HomeKit prostredníctvom zariadenia so systémom iOS. Zariadenie, ktoré nastavíte ako centrum domácnosti, sa musí nachádzať u vás doma, musí byť pripojené k domácej Wi-Fi sieti a musí byť zapnuté.

Nastavenie HomePodu ako centra domácnosti

HomePod sa automaticky nastaví ako centrum domácnosti, aby ste v aplikácii Domácnosť mohli na diaľku ovládať príslušenstvo HomeKit a používať automatizácie. Stačí skontrolovať, či je zariadenie so systémom iOS, na ktorom HomePod nastavujete, prihlásené do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID, ktoré ste v aplikácii Domácnosť použili na nastavenie príslušenstva HomeKit.

Nastavenie Apple TV ako centra domácnosti

 1. Na zariadení so systémom iOS alebo Macu nastavte pre svoj účet Apple ID dvojfaktorovú autentifikáciu. Potom prejdite do iCloudu a skontrolujte, či je spustená aplikácia iCloud Kľúčenka.
 2. Na Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Účty a skontrolujte svoje prihlásenie do služby iCloud pomocou toho istého účtu Apple ID ako na zariadení so systémom iOS.
 3. Po prihlásení do iCloudu sa Apple TV automaticky nastaví ako centrum domácnosti. Ak chcete skontrolovať stav centra domácnosti, prejdite do menu Nastavenia > Účty > iCloud a v časti HomeKit zistite, či je centrum domácnosti pripojené. Zistite, ako postupovať, ak sa časť HomeKit nezobrazuje.

Nastavenie iPadu ako centra domácnosti

 1. Ak používate systém iOS 10.3 alebo novší, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud.
 2. Prihláste sa pomocou účtu Apple ID.
 3. Skontrolujte, či sú spustené aplikácie iCloud Kľúčenka a Domácnosť.
 4. Prejdite do menu Nastavenia > Domácnosť a zapnite možnosť Použiť iPad ako Centrum domácnosti. Potrebujete pomoc?

Chcete stav centra domácnosti zobraziť v aplikácii Domácnosť na zariadení so systémom iOS? Otvorte aplikáciu Domácnosť a klepnite na ikonu  v ľavom hornom rohu. Pri položke Centrá domácnosti potom skontrolujte, či je vaše centrum domácnosti pripojené. Ak máte nastavených niekoľko centier domácnosti, ako pripojené sa zobrazí primárne centrum domácnosti. Pri ostatných centrách domácnosti sa bude zobrazovať stav Pohotovostný režim a tieto centrá domácnosti prevezmú vzdialený prístup, ak sa hlavné centrum domácnosti odpojí.

Automatizácia príslušenstva

Chcete, aby sa automaticky vypli všetky svetlá v domácnosti, keď odchádzate? Alebo chcete, aby sa v konkrétnom čase alebo na konkrétnom mieste spustila niektorá scéna? Po nastavení centra domácnosti môžete automatizovať príslušenstvo a scény tak, aby sa automaticky zapli a vykonali požadované úkony. So systémom iOS 11 a novším navyše môžete príslušenstvo a scény zapínať a vypínať automaticky podľa toho, kto je v danom čase práve doma.

Ak chcete vytvoriť automatizáciu, ktorá sa aktivuje podľa toho, kto sa nachádza v domácnosti, postupujte takto:

 • Potrebujete HomePod, Apple TV 4K alebo Apple TV (4. generácia) so systémom tvOS 11 alebo novším, prípadne iPad so systémom iOS 11 alebo novším, ktoré sú nastavené ako centrum domácnosti.
 • Uistite sa, že vy aj ľudia, ktorých ste pozvali na ovládanie vašej domácnosti, máte zariadenie so systémom iOS 11 alebo novším.
 • Skontrolujte, či majú všetci zapnutú funkciu Zdieľať moju polohu pre primárne zariadenie, ktoré používajú na ovládanie vašej domácnosti. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud, odrolujte dolu a klepnite na položku Zdieľať moju polohu. V časti Zdieľať moju polohu klepnite na položku Z a uistite sa, že je vybrané vaše primárne zariadenie.

    

Vytvorenie automatizácie

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť, klepnite na záložku Automatizácia a potom na položku Vytvoriť novú automatizáciu alebo na ikonu .
 2. Vyberte, kedy sa má automatizácia spustiť:
  • Prídu ľudia alebo Odídu ľudia: Pre príslušenstvo a scény môžete nastaviť zapínanie alebo vypínanie, ak vy alebo niekto, koho ste pozvali a umožnili mu ovládanie vašej domácnosti, príde na miesto alebo z neho odíde, prípadne sa tak stane v určitom čase.
  • Nastane požadovaný čas: Automatizácia sa aktivuje v určitom čase v určité dni a podľa toho, kto je doma.
  • Príslušenstvo je ovládané: Ak sa niektorá súčasť príslušenstva zapne alebo vypne, iné súčasti príslušenstva alebo scény na to môžu reagovať. Môžete napríklad nastaviť, aby sa po odomknutí dverí rozsvietilo svetlo.
  • Senzor zachytí podnet: Toto nastavenie môžete použiť na rozsvietenie svetla, ak senzor zachytí vo svojej blízkosti pohyb.
 3. Vyberte scény a príslušenstvo, ktoré chcete automatizovať. Potom klepnite na položku Ďalej.
 4. Overte si príslušenstvo a scény. Podržte prst na príslušenstve alebo scéne a upravte nastavenia. Ak chcete automatizáciu po určitom čase vypnúť, klepnite na položku Vypnúť a potom vyberte, kedy chcete automatizáciu vypnúť.
 5. Skončite klepnutím na položku Hotovo.

Chcete prijať hlásenie, keď sa príslušenstvo zapne alebo zachytí podnet? Prečítajte si, ako nastaviť hlásenia pre príslušenstvo HomeKit.

     

Vytvorenie automatizácie založenej na tom, kto je doma

 1. V aplikácii Domácnosť klepnite na záložku Automatizácia a potom klepnite na ikonu .
 2. Vyberte, či sa má automatizácia spustiť, keď niekto príde alebo keď niekto odíde. Potom si vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Automatizácia sa môže spustiť, keď niekto príde alebo odíde. Klepnite na ikonu  a vyberte osobu, podľa ktorej sa má automatizácia spúšťať.
  • Môžete tiež nastaviť, aby sa automatizácia spustila, keď príde alebo odíde prvá osoba. Klepnite na ikonu  a vyberte konkrétnu osobu.
  • Vyberte miesto* a čas automatizácie.
 3. Vyberte scény a príslušenstvo, ktoré chcete automatizovať. Potom klepnite na položku Ďalej.
 4. Skončite klepnutím na položku Hotovo.

*Keď vyberiete iné miesto ako domácnosť, budete môcť automatizáciu aktivovať iba vy, zatiaľ čo ostatní používatelia, ktorých ste pozvali na ovládanie domácnosti, budú z automatizácie odstránení.

     

Automatizácia príslušenstva v určitom čase

 1. V aplikácii Domácnosť klepnite na záložku Automatizácia a potom klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na položku Nastane požadovaný čas a vyberte niektorú z nasledujúcich možností:
  • Vyberte čas a deň, kedy sa má automatizácie spustiť.
  • Klepnutím na položku Ľudia vytvoríte automatizáciu, ktorá sa spustí v určitom čase podľa toho, kto je práve doma.
 3. Vyberte scény a príslušenstvo, ktoré chcete automatizovať. Potom klepnite na položku Ďalej.
 4. Skončite klepnutím na položku Hotovo.

Vypnutie alebo vymazanie automatizácie

Ak chcete automatizáciu povoliť alebo zakázať, klepnite na ňu a potom zapnite alebo vypnite možnosť Povoliť automatizáciu.

Ak chcete automatizáciu vymazať, klepnite na ňu a potom klepnite na položku Vymazať automatizáciu alebo cez automatizáciu potiahnite prstom doľava a klepnite na položku Vymazať.

    
 

Povolenie vzdialeného prístupu a úprava práv používateľov

Po nastavení centra domácnosti môžete spravovať vzdialený prístup a upravovať práva ľudí, ktorých pozvete na ovládanie vašej domácnosti. Ak nemáte nastavené centrum domácnosti, títo ľudia môžu ovládať vaše príslušenstvo iba vtedy, keď sa nachádzajú u vás doma, sú pripojení k vašej domácej Wi-Fi sieti a sú v dosahu príslušenstva HomeKit.

Ak chcete spravovať vzdialený prístup a zmeniť práva pre konkrétnu osobu, pozvite túto osobu, aby ovládala vašu domácnosť. Potom postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť a klepnite na ikonu .
 2. Klepnite na osobu, pre ktorú chcete upraviť práva.
 3. Pre používateľa nastavte niektorý z týchto typov prístupu:
  • Povoliť vzdialený prístup: Túto možnosť zapnite, ak chcete povoliť používateľom ovládať vaše príslušenstvo odkiaľkoľvek. Vypnite túto možnosť, ak chcete povoliť používateľom ovládať vaše príslušenstvo iba vtedy, keď sa nachádzajú u vás doma.
  • Povoliť úpravy: Túto možnosť zapnite, ak chcete povoliť používateľom pridávať a odstraňovať príslušenstvo, scény a iných používateľov.

Ak chcete odstrániť nejakú osobu, klepnite na ikonu , potom klepnite na požadovaného používateľa a nakoniec na položku Odstrániť osobu.

Získanie pomoci s centrom domácnosti

Ak máte problémy s vytváraním automatizácií alebo ovládaním príslušenstva HomeKit, keď nie ste doma, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je zariadenie HomePod, Apple TV alebo iPad:
 2. Skontrolujte, či môžete v aplikácii Domácnosť na zariadení so systémom iOS ovládať svoje príslušenstvo. Otvorte aplikáciu Domácnosť a rozsvieťte alebo zmeňte teplotu.
 3. Skontrolujte, či je vaše zariadenie nastavené ako centrum domácnosti:
  • Ak máte HomePod, otvorte na zariadení so systémom iOS aplikáciu Domácnosť, klepnite na ikonu  a v časti Centrá domácnosti skontrolujte, či je HomePod pripojený.
  • Na Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Účty > iCloud a skontrolujte, či Apple TV zobrazuje, že je platforma HomeKit pripojená. Ak sa platforma HomeKit nezobrazuje, Apple TV nie je pripojené ako centrum domácnosti.
  • Na iPade prejdite do menu Nastavenia > Domácnosť a uistite sa, že je zapnutá možnosť Použiť iPad ako Centrum domácnosti.
 4. Reštartujte Apple TV, iPadiPhone.
 5. Počkajte niekoľko minút. Ak aj potom budete potrebovať pomoc, odhláste sa z iCloudu na Apple TV a opäť sa prihláste. Prejdite do menu Nastavenia > Účty > iCloud.

Získanie pomoci s automatizáciami založenými na polohe

Ak sa vám nedarí vytvoriť automatizácie založené na polohe, postupujte nasledovne:

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iCloud. 
 2. Rolujte nadol a klepnite na položku Zdieľať moju polohu.
 3. Uistite sa, že možnosť Zdieľať moju polohu je zapnutá. Potom klepnite na položku Z a uistite sa, že je vybrané vaše primárne zariadenie.

Na Apple TV:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Súkromie a uistite sa, že je zapnutá možnosť Lokalizačné služby.
 2. Vyberte položku Lokalizačné služby.
 3. Skontrolujte, či je pri platforme HomeKit nastavená možnosť Vždy.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: