Nastavenie HomePodu, HomePodu mini, Apple TV alebo iPadu ako centra domácnosti

Na ovládanie príslušenstva HomeKit a Matter, keď ste mimo domova, zdieľanie prístupu k svojmu príslušenstvu s inými ľuďmi a automatizovanie správania svojho príslušenstva tak, aby v požadovaný čas robilo to, čo chcete, potrebujete centrum domácnosti.

Ak chcete do apky Domácnosť pridať príslušenstvo Matter, musíte si nastaviť centrum domácnosti. Príslušenstvo Matter s podporou technológie Thread vyžaduje centrum domácnosti s podporou technológie Thread, ako je HomePod mini, Apple TV 4K (3. generácia) Wi-Fi + Ethernet alebo podporovaný Border router od iného výrobcu.

Nastavenie HomePodu mini alebo HomePodu ako centra domácnosti

Keď si nastavíte HomePod mini a HomePod,* automaticky sa stanú centrami domácnosti. Stačí byť na iPhone alebo iPade prihlásený do iCloudu pomocou Apple ID, ktoré ste použili na nastavenie príslušenstva HomeKit a Matter v apke Domácnosť.

Nastavenie Apple TV ako centra domácnosti

Apple TV* sa po pridaní do HomeKitu automaticky stane centrom domácnosti.

  1. Na Apple TV otvorte Nastavenia.
  2. Vyberte Užívatelia a účty. Uistite sa, že v časti Predvolený užívateľ je vybraté vaše meno a že ste prihlásený do iCloudu pomocou Apple ID, ktoré ste použili na nastavenie príslušenstva HomeKit a Matter v apke Domácnosť.
  3. Vráťte sa do nastavení Apple TV a vyberte AirPlay a HomeKit.
  4. Rolujte nadol, vyberte Miestnosť a potom vyberte miestnosť alebo pridajte novú miestnosť.

Nastavenie iPadu ako centra domácnosti

  1. Klepnite na Nastavenia > [vaše meno] a uistite sa, že ste prihlásený do iCloudu pomocou Apple ID, ktoré ste použili na nastavenie príslušenstva HomeKit a Matter v apke Domácnosť.
  2. Klepnite na iCloud, rolujte nadol a skontrolujte, či je v časti Apky využívajúce iCloud zapnutá možnosť Domácnosť.
  3. Klepnite na Nastavenia > Domácnosť a zapnite možnosť Použiť iPad ako Centrum domácnosti.

Ak chcete iPad používať ako centrum domácnosti, musí sa nachádzať u vás doma, musí byť zapnutý a musí byť pripojený k domácej Wi-Fi sieti.

V novej spoľahlivejšej a efektívnejšej architektúre domácnosti, ktorá je k dispozícii ako samostatný upgrade apky Domácnosť, už iPad nie je podporovaný ako centrum domácnosti.

Ak centrum domácnosti nefunguje podľa očakávania

Ďalšie možnosti apky Domácnosť

* HomePod mini, HomePod a Apple TV nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

  

Dátum zverejnenia: