Používanie jediného prihlásenia v zariadení so systémom iOS alebo v Apple TV

Prihláste sa na iPhone, iPade, iPode touch alebo Apple TV k poskytovateľovi TV. Potom si môžete užívať okamžitý prístup k podporovaným aplikáciám na prácu s videom, ktoré sú súčasťou vášho predplatného plateného obsahu TV.

Dostupnosť jediného prihlásenia sa môže v jednotlivých krajinách alebo oblastiach líšiť.

Prihlásenie na používanie jediného prihlásenia

Prihlásiť sa a používať jediné prihlásenie môžete buď v aplikácii Nastavenia, alebo pri prvom použití podporovanej aplikácie. Po prihlásení vás každá podporovaná aplikácia prihlási automaticky, takže nebudete musieť zadávať informácie znovu. Ak má poskytovateľ TV vlastnú aplikáciu, je možné, že ju zariadenie po prihlásení automaticky stiahne.

Prihlásenie z Apple TV


Prihlásiť sa môžete vždy len k jednému poskytovateľovi TV. Postupujte takto:

 1. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému tvOS.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > Užívatelia a účty > Poskytovateľ TV a vyberte položku Prihlásiť sa.
 3. Vyhľadajte príslušného poskytovateľa TV* a vyberte ho.
 4. Vyberte e-mailovú adresu, ktorú používate v účte príslušného poskytovateľa TV. Ak nie je uvedená, vyberte položku Zadať novú a zadajte informácie o účte. Ak e-mailovú adresu účtu alebo heslo k nemu nepoznáte, obráťte sa na poskytovateľa TV.
 5. Zadajte heslo a vyberte položku Prihlásiť sa.

*Ak poskytovateľ TV podporuje jediné prihlásenie, zobrazí sa výzva na zadanie mena používateľa a hesla pre tohto poskytovateľa TV. Ak poskytovateľ TV nepodporuje jediné prihlásenie, uloží sa, takže ho nebudete musieť vyberať znovu, no naďalej sa budete musieť prihlasovať do každej aplikácie zadaním informácií o účte u tohto poskytovateľa TV.

Prihlásenie z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Prihlásiť sa môžete vždy len k jednému poskytovateľovi TV. Postupujte takto:

 1. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > Poskytovateľ TV.
 3. Vyhľadajte príslušného poskytovateľa TV* a vyberte ho.
 4. Zadajte informácie o účte u poskytovateľa TV. Ak si nie ste istý, klepnite na položku Zabudnuté ID | Zabudnuté heslo.
 5. Po zadaní informácií o účte u poskytovateľa TV klepnite na položku Prihlásiť sa.

*Ak poskytovateľ TV podporuje jediné prihlásenie, zobrazí sa výzva na zadanie mena používateľa a hesla pre tohto poskytovateľa TV. Ak poskytovateľ TV nepodporuje jediné prihlásenie, uloží sa, takže ho nebudete musieť vyberať znovu, no naďalej sa budete musieť prihlasovať do každej aplikácie zadaním informácií o účte u tohto poskytovateľa TV.

Zmena poskytovateľa TV alebo odhlásenie od neho

Ak zmeníte poskytovateľa TV, môžete odstrániť aktuálne informácie o účte na jediné prihlásenie alebo nastaviť iný účet. Postupujte takto:

 1. Na Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Užívatelia a účty > Poskytovateľ TV. V systéme iOS prejdite do menu Nastavenia > Poskytovateľ TV.
 2. Kliknite alebo klepnite na aktuálneho poskytovateľa TV.
 3. Kliknite alebo klepnite na položku Odstrániť poskytovateľa TV.
 4. Vyhľadajte nového poskytovateľa TV a prihláste sa vykonaním príslušných krokov.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: