Prihlásenie k poskytovateľovi TV na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prihláste sa k poskytovateľovi TV na iPhone, iPade alebo iPode touch a vychutnajte si okamžitý prístup k podporovaným apkám na prehrávanie videa, ktoré máte zahrnuté v predplatených televíznych programoch.

Dostupnosť prihlásenia k poskytovateľovi TV sa môže líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Prihlásenie k poskytovateľovi TV

Prihlásiť sa k poskytovateľovi TV môžete buď v Nastaveniach, alebo pri prvom použití podporovanej apky. Po prihlásení vás každá iná podporovaná apka prihlási automaticky, takže nebudete musieť zadávať informácie znovu. Ak má poskytovateľ TV vlastnú apku, je možné, že ju zariadenie po prihlásení automaticky stiahne.

Prihlásenie z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Prihlásiť sa môžete vždy len k jednému poskytovateľovi TV. Postupujte takto:

 1. Uistite sa, že máte nainštalovanú najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 2. Prejdite do apky Nastavenia a potom klepnite na Poskytovateľ TV služby.
 3. V zozname vyberte poskytovateľa TV.* Môžete tiež rolovať nadol a vybrať poskytovateľa TV z inej krajiny alebo oblasti.
  Postup pri prihlasovaní k poskytovateľovi TV na iPhone, iPade alebo iPode touch
 4. Zadajte informácie o účte u poskytovateľa TV. Ak si nie ste istý, obráťte sa na príslušného poskytovateľa TV.
 5. Po zadaní informácií o účte u poskytovateľa TV klepnite na Prihlásiť sa.

*Ak poskytovateľ TV podporuje prihlásenie k poskytovateľovi TV, zobrazí sa výzva na zadanie mena používateľa a hesla pre tohto poskytovateľa TV. Ak poskytovateľ TV nepodporuje prihlásenie k poskytovateľovi TV, uloží sa, takže ho nebudete musieť vyberať znovu, no naďalej sa budete musieť prihlasovať do každej apky zadaním informácií o účte u tohto poskytovateľa TV.

Zmena poskytovateľa TV alebo odhlásenie od neho

Ak zmeníte poskytovateľa TV, môžete odstrániť aktuálne informácie o účte u poskytovateľa TV alebo nastaviť iný účet:

 1. Na iPhone, iPade alebo iPode touch otvorte apku Nastavenia.
 2. Klepnite na Poskytovateľ TV služby.
 3. Klepnite na Odstrániť poskytovateľa TV služby alebo Odhlásiť sa.
 4. V zobrazenom vyskakovacom okne potvrďte operáciu opätovným klepnutím.
 5. Vyberte nového poskytovateľa TV zo zoznamu a potom sa prihláste podľa pokynov.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: