Uskutočňovanie a prijímanie hovorov RTT alebo TTY na iPhone

Ak máte systém iOS 10 alebo novší v iPhone s mobilným pripojením, môžete bez akéhokoľvek ďalšieho hardvéru volať prostredníctvom funkcie RTT (prenos textu v reálnom čase) alebo TTY (textový telefón). Môžete si tiež čítať prepisy svojich predchádzajúcich hovorov.

Túto funkciu zatiaľ podporujú len programy niektorých operátorov v Spojených štátoch a Kanade. Softvérové aj hardvérové hovory RTT/TTY sú spoplatnené štandardnými sadzbami za volanie. V závislosti od príslušného operátora sa môže zobrazovať text RTT, TTY alebo RTT/TTY.

Nastavenie funkcie RTT/TTY

 1. Prejdite na položku Nastavenia > Prístupnosť > RTT/TTY. 
 2. Zapnite možnosť Softvérové RTT/TTY alebo Hardvérové TTY.
 3. Klepnite na položku Prenosové číslo a zadajte telefónne číslo pre prenosové hovory RTT/TTY.
 4. Ak chcete, aby sa znaky odosielali okamžite po napísaní, zapnite možnosť Okamžité odosielanie. Ak chcete naopak odosielať len celé správy, možnosť Okamžité odosielanie vypnite.
 5. Ak chcete prijímať v režime RTT/TTY každý hovor, zapnite možnosť Vždy odpovedať pomocou RTT/TTY.*
 6. Ak chcete hovory RTT/TTY prijímať a uskutočňovať na externom zariadení RTT/TTY, a nie na iPhone, zapnite možnosť Hardvérové TTY. 

* Ak zapnete možnosť Vždy odpovedať pomocou RTT/TTY, nebudete už môcť prijímať hlasové hovory.

Uskutočňovanie alebo prijímanie telefonických hovorov RTT/TTY

 1. Otvorte aplikáciu Telefón.
 2. Vyberte kontakt a klepnite na jeho telefónne číslo.
 3. Vyberte položku RTT/TTY alebo Sprostredkované RTT/TTY.
 4. Počkajte na spojenie hovoru a vyberte možnosť RTT/TTY.
 5. Napíšte správu:
  • Ak máte v Nastaveniach zapnutú možnosť Okamžité odosielanie, príjemcovi sa správa bude zobrazovať už počas toho, ako ju budete písať. 
  • Ak túto možnosť nemáte zapnutú, odošlite správu klepnutím na ikonu Ikona Odoslať.
  • Môžete používať aj hlasové skratky. Skôr než začnete písať správu, chvíľu počkajte a zobrazia sa dostupné skratky. Tie závisia od konkrétneho jazyka – napríklad skratka SK v angličtine znamená „Ready to hang up“ (Môžem zavesiť) a skratka GA znamená „Go ahead“ (Pokračuj).

     

Vyhľadanie prepisu predchádzajúceho hovoru RTT/TTY

 1. Otvorte aplikáciu Telefón.
 2. Klepnite na položku Posledné.
 3. Klepnite na ikonu  vedľa hovoru, ktorý si chcete pozrieť. Pri volaniach RTT/TTY sa zobrazuje ikona telefónu ikona telefónu a klávesnice TTY.
 4. Klepnutím na históriu v sekcii Odchádzajúci hovor alebo Prichádzajúci hovor zobrazíte prepis.
Dátum zverejnenia: