Uskutočňovanie a prijímanie hovorov RTT alebo TTY na iPhone

Ak máte systém iOS 10 alebo novší v iPhone s mobilným pripojením, môžete bez akéhokoľvek ďalšieho hardvéru volať prostredníctvom funkcie RTT (prenos textu v reálnom čase) alebo TTY (textový telefón). Môžete si tiež čítať prepisy svojich predchádzajúcich hovorov.

Čo je RTT/TTY?

Funkcia RTT (text v reálnom čase) umožňuje odosielať príjemcovi textové správy počas hovoru. Funkciu RTT je možné používať aj so zariadením TTY (ďalekopisom).

Túto funkciu zatiaľ podporujú len programy niektorých operátorov v Spojených štátoch a Kanade. Softvérové aj hardvérové hovory RTT/TTY sú spoplatnené štandardnými sadzbami za volanie. V závislosti od príslušného operátora sa môže zobrazovať text RTT, TTY alebo RTT/TTY.


Nastavenie funkcie RTT/TTY

 1. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > RTT/TTY. 
 2. Zapnite možnosť Softvérové RTT/TTY alebo Hardvérové TTY.
 3. Klepnite na položku Prenosové číslo a zadajte telefónne číslo pre prenosové hovory RTT/TTY.
 4. Funkcia RTT/TTY odosiela znaky ihneď po ich zadaní. Ak nechcete, aby sa text odosielal počas jeho písania, vypnite funkciu Okamžité odosielanie. Správy sa potom budú odosielať celé, keď ich dopíšete.
 5. Ak chcete prijímať v režime RTT/TTY každý hovor, zapnite možnosť Vždy odpovedať pomocou RTT/TTY.*
 6. Ak chcete hovory RTT/TTY prijímať a uskutočňovať na externom zariadení RTT/TTY, a nie na iPhone, zapnite možnosť Hardvérové TTY. 

* Ak zapnete možnosť Vždy odpovedať pomocou RTT/TTY, nebudete už môcť prijímať hlasové hovory.


Uskutočňovanie alebo prijímanie telefonických hovorov RTT/TTY

 1. Otvorte apku Telefón.
 2. Vyberte kontakt a klepnite na jeho telefónne číslo.
 3. Vyberte položku RTT/TTY alebo Sprostredkované RTT/TTY.
 4. Počkajte na spojenie hovoru a vyberte možnosť RTT/TTY.
 5. Napíšte správu.
  • Ak máte v Nastaveniach zapnutú možnosť Okamžité odosielanie, príjemcovi sa správa bude zobrazovať už počas toho, ako ju budete písať.
  • Ak túto možnosť zapnutú nemáte, odošlite správu klepnutím na tlačidlo Odoslať Ikona Odoslať.
  • Môžete používať aj hlasové skratky. Skôr než začnete písať správu, chvíľu počkajte a zobrazia sa dostupné skratky. Tie závisia od konkrétneho jazyka – napríklad skratka SK v angličtine znamená „Ready to hang up“ (Môžem zavesiť) a skratka GA znamená „Go ahead“ (Pokračuj).

Vyhľadanie prepisu predchádzajúceho hovoru RTT/TTY

 1. Otvorte apku Telefón.
 2. Klepnite na položku Posledné.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac informácií  vedľa hovoru, ktorý chcete zobraziť. Pri hovoroch RTT/TTY sa zobrazuje ikona telefónu ikona telefónu a klávesnice TTY.
 4. Klepnutím prejdite na históriu odchádzajúcich hovorov alebo prichádzajúcich hovorov.
 5. Zobrazí sa prepis hovoru.
Dátum zverejnenia: