Používanie Prispôsobenia displeja na Apple TV

Prečítajte si, ako na Apple TV 4K alebo Apple TV HD používať pomôcky pre zrakovo postihnutých divákov, napríklad Farebné filtre, Obmedziť biely bod a ďalšie.

Nastavenie Prispôsobenia displeja

V menu Nastavenia > Prístupnosť > Prispôsobenie displeja sa nachádzajú tri hlavné možnosti: Farebné filtre, Citlivosť na svetlo a Obmedziť biely bod.

Farebné filtre

Farebné filtre vám môžu uľahčiť rozlišovanie farby alebo čítanie textu na obrazovke.

Na pomoc s rozlišovaním farieb sú určené štyri predvoľby. Po vybratí jednej z nich (okrem predvoľby Odtiene sivej) môžete silu filtra upraviť výberom položky Intenzita.

  • Odtiene sivej
  • Filter červenej/zelenej (pre protanopiu)
  • Filter zelenej/červenej (pre deuteranopiu)
  • Filter modrej/žltej (pre tritanopiu)

Ak potrebujete pomoc s čítaním textu na obrazovke, vyberte možnosť Zafarbenie. Potom výberom položiek Intenzita a Odtieň vykonajte úpravy.

Citlivosť na svetlo

Táto možnosť znižuje alebo zvyšuje celkový jas.

Obmedziť biely bod

Táto možnosť znižuje alebo zvyšuje intenzitu jasných farieb.

Zapnutie a vypnutie Prispôsobenia displeja pomocou skratky

Keďže Prispôsobenie displeja nemusí byť potrebné stále, môžete ho rýchlo vypnúť alebo zapnúť klávesovou skratkou:

  1. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Skratka prístupnosti.
  2. Vyberte funkcie, ku ktorým chcete nastaviť skratku.
  3. Stlačením tlačidla Menu  na ovládači Apple TV Remote vyjdite z menu Nastavenia. Nastavenú skratku použijete tak, že na ovládači trikrát rýchlo stlačíte tlačidlo Menu 
Dátum zverejnenia: