Ako postupovať pri strate alebo krádeži hodiniek Apple Watch

Ak ste stratili svoje hodinky Apple Watch, aplikácia Nájsť vám ich môže pomôcť nájsť a ochrániť vaše údaje.

Funguje to takto

Aplikácia Nájsť vám môže pomôcť nájsť a ochrániť vaše stratené hodinky Apple Watch. Ak ste funkciu Nájsť môj iPhone už nastavili na spárovanom iPhone, je automaticky zapnutá aj na vašich hodinkách Apple Watch. Takže keď hodinky stratíte alebo vám ich niekto ukradne, aplikácia Nájsť vám ich pomôže nájsť. Zámok aktivácie sa navyše postará o to, aby vaše hodinky Apple Watch nemohol nikto vymazať a spárovať so svojím iPhonom, kým nezadá vaše Apple ID a heslo.

Keď použijete aplikáciu Nájsť, hodinky Apple Watch s GPS a mobilným pripojením vám prostredníctvom GPS a pripojenia k dôveryhodnej Wi-Fi alebo mobilnej sieti ukážu svoju približnú polohu. Hodinky Apple Watch s GPS používajú GPS a pripojenie k dôveryhodnej Wi-Fi sieti. Keďže hodinky Apple Watch Series 1 nemajú GPS, uvidíte umiestnenie vášho spárovaného iPhonu alebo jeho Wi-Fi pripojenia.

Zobrazenie hodiniek na mape

Ak chcete zobraziť polohu hodiniek na mape, prihláste sa na stránke iCloud.com alebo použite aplikáciu Nájsť. Ak sú vaše hodinky v blízkosti, môžete prehrať zvuk, ktorý vám ich pomôže nájsť.

Na počítači:

 1. Prejdite na stránku iCloud.com a prihláste sa pomocou svojho Apple ID.
 2. Otvorte aplikáciu Nájsť iPhone.
 3. Kliknite na položku Všetky zariadenia a potom na hodinky Apple Watch.

Na iPhone:

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť.
 2. Vyberte tab Zariadenia.
 3. Výberom hodiniek Apple Watch zobrazte ich polohu na mape.

Ak nájdete hodinky na mape a nachádzajú sa v blízkosti, môžete klepnúť alebo kliknúť na možnosť Prehrať zvuk. Hodinky budú zvoniť, kým neklepnete na možnosť Zrušiť.

Ak nevidíte hodinky na mape, nemusia byť pripojené k Wi-Fi, mobilnej sieti alebo spárovanému iPhonu.

Prepnutie hodiniek Apple Watch do režimu Stratené

Ak sa vaše hodinky Apple Watch stratia, môžete ich okamžite uzamknúť na stránke iCloud.com alebo na svojom spárovanom iPhone. Jednoducho ich prepnite do režimu Stratené. Potom na nich môžete nechať zobraziť správu so svojím telefónnym číslom. Keď ich niekto nájde, bude vedieť, koho má kontaktovať.

Na zariadení so systémom iOS:

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť a klepnite na svoje hodinky Apple Watch.
 2. V sekcii Označiť ako stratené klepnite na položku Aktivovať.
 3. Klepnite na položku Pokračovať.
 4. Zadajte telefónne číslo, na ktorom ste k dispozícii, a potom klepnite na možnosť Ďalej.
 5. Zadajte správu, ktorú chcete zobraziť na obrazovke hodiniek.
 6. Klepnite na položku Aktivovať.

Aplikácia Nájsť vám pošle e‑mail s potvrdením, že ste svoje hodinky Apple Watch prepli do režimu Stratené.

Vypnutie alebo zrušenie režimu Stratené

Keď svoje stratené hodinky Apple Watch nájdete, klepnite na nich na možnosť Odomknúť a potom zadajte kód. Režim Stratené sa automaticky vypne a hodinky môžete znova začať normálne používať. Režim Stratené môžete vypnúť aj na spárovanom iPhone alebo na stránke iCloud.com.

Na počítači

 1. Prihláste sa na stránke iCloud.com pomocou svojho Apple ID.
 2. Otvorte aplikáciu Nájsť iPhone.
 3. Kliknite na položku Všetky zariadenia a potom na hodinky Apple Watch.
 4. Kliknite na Režim Stratené > Zastaviť režim Stratené a opätovným kliknutím na položku Zastaviť režim Stratené potvrďte akciu.

Na iPhone

 1. Otvorte aplikáciu Nájsť a klepnite na stratené hodinky Apple Watch.
 2. V sekcii Označiť ako stratené klepnite na položku Aktivované.
 3. Klepnite na položku Vypnúť režim Stratené a opätovným klepnutím na položku Vypnúť režim Stratené potvrďte akciu.

Ak nevidíte hodinky Apple Watch na mape

Ak ste službu Nájsť môj [typ zariadenia] nezapli už pred stratou alebo krádežou hodiniek Apple Watch a hodinky nie sú pripojené k Wi-Fi, mobilnej sieti ani spárovanému iPhonu, nemôžete ich pomocou tejto služby nájsť. Pomocou nasledujúcich krokov však môžete ochrániť svoje údaje:

 1. Prepnite hodinky Apple Watch do režimu Stratené. Keď potom na hodinkách bude chcieť niekto vypnúť službu Nájsť, vymazať ich alebo ich spárovať s iným iPhonom, bude musieť zadať váš kód.
 2. Zmeňte si heslo účtu Apple ID. Zmenou hesla Apple ID zabránite ostatným v tom, aby sa na stratenom zariadení dostali k vašim dátam v iCloude alebo používali iné služby.
 3. Nahláste stratené alebo odcudzené zariadenie miestnej polícii. Polícia vás môže požiadať o sériové číslo zariadenia. Vyhľadajte sériové číslo zariadenia.

Služba Nájsť je jediným spôsobom, ako možno sledovať alebo lokalizovať stratené zariadenie. Ak ste v hodinkách pred ich stratou službu Nájsť nezapli, neexistuje žiadna iná služba spoločnosti Apple, pomocou ktorej by bolo možné nájsť, sledovať či iným spôsobom označiť vaše zariadenie.

Ďalšie informácie

 

Dátum zverejnenia: