Používanie funkcie Spomienky v apke Fotky na iPhone, iPade alebo iPode touch

Apka Fotky rozpoznáva významných ľudí, miesta a udalosti vo vašej knižnici a potom ich prezentuje v spravovaných zbierkach s názvom Spomienky. Môžete si vytvoriť aj vlastné spomienky a zdieľať ich s priateľmi a rodinou.

Skôr než začnete


Objavujte svoje spomienky

 1. Otvorte apku Fotky a klepnite na tab Pre vás.
  Obrazovka Pre vás apky Fotky na iPhone so zobrazenými Spomienkami
 2. Klepnite na Zobraziť všetky a prechádzajte svojimi spomienkami. Prípadne klepnutím na spomienku spustite jej prehrávanie a opätovným klepnutím na spomienku zobrazte možnosti, ako napríklad Spomienkové mixy  alebo Prechádzať . Keď klepnete na tlačidlo Prechádzať , hudba sa bude ďalej prehrávať, zatiaľ čo sa budú zobrazovať všetky fotky v rámci spomienky.
  Prehrávanie spomienky v apke Fotky na obrazovke iPhonu so zobrazenými tlačidlami a možnosťami

Spomienky sa vám navrhnú automaticky a budú sa prehrávať nepretržite, môžete si však vybrať inú navrhovanú spomienku, znova ju prehrať, označiť ju ako obľúbenú alebo zdieľať spomienku, ktorú ste práve videli. 


Zmena spomienkového mixu

Spomienkové mixy sú vopred zostavené kombinácie fotografických vzhľadov a zodpovedajúcich skladieb, ktoré môžete použiť na spomienku. Pri každej spomienke si môžete vybrať z viacerých spomienkových mixov alebo vybrať vlastný vzhľad a skladbu zo služby Apple Music. Postupujte takto:

 1. Otvorte apku Fotky a klepnite na tab Pre vás.
 2. Klepnutím na spomienku ju prehrajte.
 3. Klepnite na obrazovku, klepnite na tlačidlo Spomienkové mixy a potiahnutím prstom doľava prechádzajte jednotlivými mixmi.
 4. Opätovným klepnutím na obrazovku použite spomienkový mix.
  Obrazovka Spomienkové mixy apky Fotky na iPhone


Zmena vzhľadu spomienky

 1. Otvorte apku Fotky a klepnite na tab Pre vás.
 2. Klepnutím na spomienku ju prehrajte. 
 3. Klepnite na obrazovku, klepnite na tlačidlo Spomienkové mixy a potom na tlačidlo Filtre .
 4. V zozname Vzhľad spomienky vyberte vzhľad a klepnite na Hotovo.
  Obrazovka Vzhľad spomienky apky Fotky na iPhone


Zmena hudby spomienky

V systémoch iOS 15 a iPadOS 15 môžete zmeniť hudbu spomienok výberom zo soundtrackov alebo navrhovaných skladieb. Ak ste predplatiteľom služby Apple Music, môžete tiež prejsť do knižnice Apple Music a zobraziť skladby navrhované podľa vašich nastavení alebo skladby prehrávané v čase vytvorenia spomienky. Hudbu zmeníte takto:

 1. Otvorte apku Fotky a klepnite na tab Pre vás.
 2. Klepnutím na spomienku ju prehrajte. 
 3. Klepnite na tlačidlo Spomienkové mixy  a potom na tlačidlo Hudba .
 4. Vyberte skladbu zo zoznamu alebo vyhľadajte konkrétnu skladbu a potom klepnite na Hotovo.


Vytváranie vlastných spomienok

Ak chcete vytvoriť vlastné Spomienky z albumu alebo konkrétneho mesiaca alebo dňa:

 1. Prejdite na tab Albumy a vyberte album. Alebo prejdite na tab Knižnica a klepnite na Mesiace alebo Dni.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Prehrať film v spomienke.
 3. Počas prehrávania filmu klepnite na obrazovku a potom na tlačidlo Viac .
 4. Klepnite na Pridať k obľúbeným a potom na OK.
 5. Klepnite na tlačidlo Zatvoriť .

Ak chcete do svojich spomienok pridať niekoho zo svojho albumu Ľudia:

 1. Prejdite na tab Albumy a klepnite na album Ľudia.
 2. Klepnite na miniatúru osoby a potom na tlačidlo Viac .
 3. Klepnite na Vytvoriť fotospomienku.


Uloženie obľúbených spomienok

 1. Prejdite na tab Pre vás a vyberte spomienku.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Pridať k obľúbeným. 

Ak chcete zobraziť svoje Obľúbené spomienky, prejdite na tab Pre vás, klepnite na možnosť Zobraziť všetky vedľa Spomienok, a potom klepnite na položku Obľúbené. Ak sa rozhodnete, že spomienku už nechcete mať uloženú, jednoducho znova klepnite na tlačidlo Obľúbené .


Zdieľanie obľúbených spomienok

 1. Spustite prehrávanie filmu v spomienke a potom klepnutím na obrazovku zobrazte možnosti úprav a zdieľania. 
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte požadovaný spôsob zdieľania.

Keď zdieľate spomienku, zdieľa sa s ňou aj hudba. Ak určitú skladbu nemožno zdieľať, zobrazí sa výzva na výber skladby, ktorú možno zdieľať so spomienkou.


Úprava spomienok

V spomienkach môžete vykonať určité zmeny, aby ste si ich ešte viac prispôsobili. Môžete napríklad zmeniť názov spomienky, pridávať do nej fotky, odstraňovať z nej fotky a v závislosti od počtu fotiek v spomienke môžete meniť dĺžku spomienky.

Zmena názvu

 1. Prejdite do spomienky a klepnite na tlačidlo Viac .
 2. Klepnite na Upraviť názov a potom na Uložiť.

Pridávanie a odstraňovanie fotiek v spomienke

 1. Spustite prehrávanie spomienky a potom klepnite na obrazovku.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Spravovať fotky.
 3. Zaškrtnite fotky, ktoré chcete pridať, alebo zrušte zaškrtnutie fotiek, ktoré chcete odstrániť.
 4. Klepnite na Hotovo.

Ak chcete fotku nastaviť ako úvodnú fotku spomienky:

 1. Spustite prehrávanie spomienky a potom klepnite na tlačidlo Pozastaviť .
 2. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Použiť ako úvodnú fotku.

Ak chcete skryť konkrétnu fotku v spomienke:

 1. Spustite prehrávanie spomienky a potom klepnite na tlačidlo Pozastaviť .
 2. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na Skryť v spomienke.

Zmena dĺžky spomienky

 1. Spustite prehrávanie spomienky a potom klepnite na obrazovku.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac  a potom na položku Krátka, Stredná alebo Dlhá.

V závislosti od počtu fotiek v spomienke sa môžu zobraziť len možnosti dĺžky Krátka a Stredná.


Viac informácií

Dátum zverejnenia: