Ako používať funkciu Spomienky vo Fotkách na iPhone, iPade alebo iPode touch

Vďaka Spomienkam môžete znovuobjaviť okamihy vo svojej knižnici fotiek. Aplikácia Fotky rozpoznáva významných ľudí, miesta a udalosti vo vašej knižnici a potom ich prezentuje v spravovaných zbierkach s názvom Spomienky. Môžete si vytvoriť aj vlastné Spomienky, prezerať si ich ako filmy a zdieľať ich s priateľmi a rodinou.

Skôr než začnete


iPhone zobrazujúci otvorené Spomienky na zobrazenie Ľudí, Miest a Súvisiacich spomienok

Objavujte svoje spomienky

Ak chcete zobraziť svoje Spomienky, otvorte aplikáciu Fotky a prejdite na tab Pre vás. Ak klepnete na miniatúru Spomienky, otvoríte ju a zobrazíte všetky fotky a videá v danej Spomienke. Alebo môžete klepnutím na Zobraziť všetky prechádzať všetky svoje Spomienky. 

Keď otvoríte Spomienku, môžete rolovať nadol a zobraziť si ľudí, ktorí sa nachádzajú v danej spomienke, mapu ukazujúcu, kde boli fotky a videá nasnímané, a zoznam súvisiacich Spomienok. Aplikácia Fotky využíva na vytváranie Spomienok strojové učenie, ktorým analyzuje knižnicu vo vašom zariadení. Vaše údaje sa neodosielajú spoločnosti Apple, takže vaše Spomienky zostanú súkromné a uvidíte ich iba vy.

Ľudia

Klepnutím na miniatúru osoby alebo skupiny ľudí zobrazíte viac fotiek danej osoby.

Miesta

Klepnutím na mapu zobrazíte ďalšie fotky nasnímané v okolí. Výberom odznaku na mape potom zobrazíte zbierku fotiek z daného miesta.

Súvisiace spomienky

Objavujte ďalšie spomienky súvisiace so spomienkou, ktorú si práve prezeráte. Spomienky sú roztriedené podľa ľudí, miest, scén, udalostí, domácich miláčikov, sviatkov, aktivít a ďalších kritérií.


Pozrite si film v spomienke

Aplikácia Fotky automaticky vytvorí krátky film pre každú Spomienku tvorený prechodmi, hudbou a vybranými fotkami a videami z vašej knižnice. Ak si chcete pozrieť film v spomienke, klepnite na danú Spomienku.


Vytvorte si vlastné spomienky

Aplikácia Fotky vytvára Spomienky automaticky za vás, môžete si však vytvoriť svoje vlastné Spomienky a dokonca do nich pridať niekoho z albumu Ľudia.

Ak chcete vytvoriť vlastné Spomienky z albumu alebo konkrétneho mesiaca alebo dňa:

  1. Prejdite na tab Albumy a vyberte album. Alebo prejdite na tab Knižnica a klepnite na Mesiace alebo Dni.
  2. Klepnite na tlačidlo Viac modrý kruh s tromi bodkami a potom klepnite na Prehrať film v spomienke.
  3. Počas prehrávania filmu klepnite na obrazovku a potom klepnite na Upraviť.
  4. Klepnite na OK a potom upravte film, ak si to želáte.
  5. Klepnite na Hotovo.

Ak chcete do svojich Spomienok pridať niekoho zo svojho albumu Ľudia:

  1. Prejdite na tab Albumy a klepnite na album Ľudia.
  2. Klepnite na miniatúru človeka a potom klepnite na tlačidlo Viac modrý kruh s tromi bodkami.
  3. Klepnite na Pridať do spomienok.


Uložte si a zdieľajte svoje obľúbené spomienky

Chcete si spomienku uložiť na neskôr? Prejdite na tab Pre vás a potom vyberte Spomienku. Klepnite na tlačidlo Viac modrý kruh s tromi bodkami a potom klepnite na možnosť Pridať do obľúbených spomienok. Ak chcete zobraziť svoje Obľúbené spomienky, prejdite na tab Pre vás, klepnite na možnosť Zobraziť všetky vedľa Spomienok, a potom klepnite na položku Obľúbené. Ak sa rozhodnete, že Spomienku už nechcete uchovávať, klepnite na tlačidlo Viac modrý kruh s tromi bodkami a potom klepnite na možnosť Odstrániť z obľúbených spomienok. 

  1. Pustite film v spomienke a potom klepnutím naň zobrazte možnosti úprav a zdieľania. 
  2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať  a vyberte zdieľanie filmu prostredníctvom Správ, Pošty, Zdieľaných albumov alebo stránok vašich obľúbených sociálnych sietí.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: