Čo robiť, ak sa po spustení Macu zobrazí logo Apple alebo indikátor priebehu

Keď Mac nájde lokálny štartovací disk, zobrazí logo Apple a potom počas procesu spúšťania alebo inštalácie systému macOS zobrazuje indikátor priebehu.

Logo Apple s indikátorom priebehu

 

Na Macu sa zobrazí logo Apple, keď sa nájde lokálny štartovací disk, teda štartovací disk vstavaný v Macu alebo pripojený priamo k nemu. Počas spúšťania by sa mal zobrazovať indikátor priebehu s logom Apple alebo bez neho. Túto obrazovku môže niekoľkokrát vystriedať prázdna obrazovka.

Ak inštalujete systém macOS, môže po reštartovaní Macu zostať logo Apple alebo indikátor priebehu na obrazovke oveľa dlhšie ako zvyčajne. Počas inštalácie môže indikátor priebehu napredovať veľmi pomaly a môže sa aj na dlhšie časové úseky pozastaviť. Apple preto odporúča inštalovať systém macOS večer, aby sa inštalácia mohla v prípade potreby dokončiť cez noc.

Ak máte pocit, že ste čakali dosť dlho a viete, že sa Mac zasekol na tejto obrazovke, postupujte podľa týchto pokynov.

Nasledujúce pokyny sa vzťahujú iba na Macy s procesorom Intel. Ak sa Mac s procesorom Apple silicon zasekol na tejto obrazovke, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

  1. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne.
  2. Skúste prejsť do bezpečného režimu a identifikovať problém.
  3. Ak problém pretrváva, odpojte od Macu všetko príslušenstvo vrátane tlačiarní, diskov, USB hubov a iných nedôležitých zariadení. (Možno je problém s niektorými z týchto zariadení alebo s ich káblami.) Znova stlačte zapínacie tlačidlo, držte ho stlačené 10 sekúnd a potom jeho opätovným stlačením Mac zapnite.
  4. Ak problém pretrváva, znova Mac vypnite, potom ho znova zapnite a ihneď stlačte a podržte klávesy Command (⌘) a R, aby sa systém spustil z Obnovy macOS.
  5. V rámci Obnovy macOS môžete na opravu štartovacieho disku použiť Diskovú utilitu.
  6. Ak stále potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
Dátum zverejnenia: