Čo robiť, ak sa po spustení Macu zobrazí logo Apple alebo indikátor priebehu

Mac zobrazí logo Apple, keď nájde vstavaný alebo externý štartovací disk. Počas spúšťania by sa mal zobrazovať indikátor priebehu s logom Apple alebo bez neho. Túto obrazovku môže niekoľkokrát vystriedať prázdna obrazovka.

Logo Apple s indikátorom priebehu

Ak inštalujete aktualizáciu alebo upgrade systému macOS

Ak aktualizujete alebo upgradujete systém macOS, logo Apple alebo indikátor priebehu môžu byť zobrazené oveľa dlhšie než zvyčajne. Počas inštalácie môže indikátor priebehu napredovať veľmi pomaly a môže sa aj na dlhšie časové úseky pozastaviť. Spoločnosť Apple odporúča začať inštaláciu večer, aby sa mohla v prípade potreby dokončiť cez noc.

Ak sa Mac zasekne na tejto obrazovke alebo sa stále reštartuje

Ak proces spúšťania nepokročí za logo Apple alebo indikátor priebehu:

  1. Stlačte vypínač na Macu a držte ho stlačený až 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne.
    Každý Mac má vypínač. Na notebookoch s Touch ID stlačte a podržte senzor Touch ID.
  2. Znova Mac zapnite. 
  3. Ak problém pretrváva, stlačte vypínač a držte ho, až kým sa Mac nevypne. Potom od Macu odpojte všetko príslušenstvo, ktoré nie je potrebné, vrátane tlačiarní, diskov a USB hubov. Možno je problém s niektorými z týchto zariadení alebo s ich káblami. 
  4. Znova Mac zapnite.
  5. Ak problém pretrváva, opäť stlačte vypínač a držte ho, až kým sa Mac nevypne. 
  6. Opravte štartovací disk podľa postupu v článku Oprava disku Macu pomocou Diskovej utility.
  7. Ak problém pretrváva, preinštalujte systém macOS z Obnovy macOS.

Ak potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: