Zmena nastavení slúchadiel AirPods

Prečítajte si, ako môžete premenovať svoje slúchadlá AirPods, zmeniť, čo sa stane pri dvojitom klepnutí na slúchadlo AirPod alebo po stlačení a podržaní slúchadiel AirPods Pro.

Otvorte puzdro slúchadiel AirPods a v zariadení so systémom iOS alebo iPadOS prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth. V zozname zariadení klepnite na tlačidlo Informácie  vedľa slúchadiel AirPods. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:


Pomenovanie slúchadiel AirPods

Klepnite na aktuálny názov. Zadajte nový názov slúchadiel AirPods a klepnite na položku Hotovo.

Zmena akcie po stlačení a podržaní slúchadiel AirPods Pro

AirPods Pro ponúkajú tri režimy filtrovania šumu: aktívnu redukciu šumu, režim priepustnosti a režim vypnutia. Ak v rámci predvolených nastavení stlačíte a podržíte snímač tlaku na stopke ľavého alebo pravého slúchadla AirPod, slúchadlá AirPods Pro budú prepínať medzi režimom aktívnej redukcie šumu a režimom priepustnosti.* Môžete zmeniť, ktoré režimy filtrovania šumu sa použijú po akcii stlačenia a podržania slúchadiel:

  1. Prejdite na obrazovku nastavení slúchadiel AirPods Pro.
  2. V časti Podržte slúchadlá AirPods klepnite na možnosť Ľavý alebo Pravý a skontrolujte, či je vybratá položka Filtrovanie šumu.
  3. Vyberte dva alebo tri režimy filtrovania šumu, ktoré sa majú použiť po stlačení a podržaní slúchadla. Ak sú obe slúchadlá AirPods nastavené tak, aby sa menili režimy filtrovania šumu, zmena v nastaveniach akcie stlačenia a podržania na jednom slúchadle AirPod sa uplatní v oboch slúchadlách.

Môžete tiež nastaviť, aby sa po akcii stlačenia a podržania aktivovala funkcia Siri. Na obrazovke nastavení slúchadiel AirPods Pro klepnite na možnosť Ľavý alebo Pravý a vyberte možnosť Siri. Jedno slúchadlo AirPod môžete mať nastavené na používanie Siri a druhé na zmenu režimov filtrovania šumu.

* Medzi všetkými troma režimami filtrovania šumu môžete prepínať v ovládacom centre alebo v Nastaveniach.

Zmena akcie po dvojitom klepnutí na slúchadlá AirPods

Ak máte slúchadlá AirPods (1. alebo 2. generácia), vyberte na obrazovke nastavení slúchadiel AirPods ľavé alebo pravé slúchadlo AirPod a potom vyberte, čo sa má stať po dvojitom klepnutí na slúchadlo AirPod:

  • aktivácia funkcie Siri na ovládanie zvukového obsahu, zmenu hlasitosti alebo vykonávanie iných akcií, ktoré funkcia Siri podporuje,
  • prehranie, pozastavenie alebo zastavenie zvukového obsahu,
  • prechod na nasledujúcu skladbu,
  • návrat na predchádzajúcu skladbu.

Zapnutie a vypnutie automatickej detekcie ucha

V predvolenom nastavení slúchadlá AirPods spoznajú, keď si ich vložíte do ucha, a začnú prehrávať zvuk zo zariadenia. Keď si jedno slúchadlo AirPod z ucha vyberiete, prehrávanie sa automaticky pozastaví. Keď si vyberiete obidve slúchadlá, prehrávanie sa zastaví úplne a už sa znova nespustí. Ak máte zapnutú automatickú detekciu ucha a slúchadlá AirPods práve nemáte v ušiach, zvuk sa bude prehrávať z reproduktorov zariadenia.

Keď automatickú detekciu ucha vypnete, tieto funkcie sa deaktivujú a zvuk sa bude prehrávať cez slúchadlá AirPods bez ohľadu na to, či ich máte nasadené.

Nastavenie mikrofónu na ľavý, pravý alebo automatický

Každé slúchadlo AirPod obsahuje mikrofón, aby ste mohli telefonovať a používať Siri. V predvolenom nastavení je mikrofón automatický, čo znamená, že ako mikrofón môže slúžiť ktorékoľvek slúchadlo AirPod. Ak používate len jedno slúchadlo AirPod, bude sa používať jeho mikrofón.

Môžete však zapnúť možnosť Vždy vľavo alebo Vždy vpravo. V takom prípade sa bude používať len mikrofón ľavého, respektíve pravého slúchadla AirPod. Dané slúchadlo sa bude používať ako mikrofón, aj keď si ho vyberiete z ucha alebo vložíte do puzdra.

Dátum zverejnenia: