Zmena nastavení slúchadiel AirPods a AirPods Pro

Prečítajte si, ako si zmeniť názov slúchadiel AirPods a ako zmeniť nastavenie toho, čo sa stane po dvojitom klepnutí na slúchadlá AirPods (1. a 2. generácia), stlačení slúchadiel AirPods (3. generácia) alebo stlačení a podržaní slúchadiel AirPods Pro.

Pomenovanie slúchadiel AirPods

 1. Otvorte nabíjacie puzdro.
 2. Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite na Nastavenia > Bluetooth.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac informácií  vedľa slúchadiel AirPods. 
 4. Klepnite na aktuálny názov.
 5. Zadajte nový názov slúchadiel AirPods.
 6. Klepnite na Hotovo.

Nastavenia slúchadiel AirPods na iPhone  

Zmena akcie po stlačení a podržaní slúchadiel AirPods Pro

Slúchadlá AirPods Pro ponúkajú tri režimy filtrovania šumu: aktívnu redukciu hluku, transparentný režim a režim vypnutia. Medzi všetkými troma režimami filtrovania šumu môžete prepínať v ovládacom centre alebo v Nastaveniach.

Ak v rámci predvolených nastavení stlačíte a podržíte snímač tlaku na stopke ľavého alebo pravého slúchadla AirPod, slúchadlá AirPods Pro budú prepínať medzi režimom aktívnej redukcie hluku a transparentným režimom. Môžete zmeniť, ktoré režimy filtrovania šumu sa po akcii stlačenia a podržania slúchadla použijú:

 1. Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite na Nastavenia > Bluetooth.
 2. V zozname zariadení klepnite na tlačidlo Viac informácií  vedľa slúchadiel AirPods.
 3. V časti Stlačenie a podržanie AirPodov klepnite na Ľavý alebo Pravý a uistite sa, že je vybraté Filtrovanie šumu.
 4. Vyberte dva alebo tri režimy filtrovania šumu, ktoré sa majú použiť po stlačení a podržaní slúchadla. Ak sú obe slúchadlá AirPods nastavené tak, aby menili režimy filtrovania šumu, zmena v nastaveniach akcie stlačenia a podržania na jednom slúchadle AirPod sa uplatní v oboch slúchadlách.

Môžete tiež nastaviť, aby sa po akcii stlačenia a podržania aktivovala funkcia Siri. Na obrazovke nastavení slúchadiel AirPods Pro klepnite na Ľavý alebo Pravý a vyberte Siri. Jedno slúchadlo AirPod môžete mať nastavené na používanie Siri a druhé na zmenu režimov filtrovania šumu.

 

Zmena akcie vykonanej po dvojitom klepnutí na slúchadlá AirPods (1. a 2. generácia)

Môžete vybrať, čo sa má vykonať, keď dvakrát klepnete na jedno zo slúchadiel AirPods (1. a 2. generácia) alebo keď stlačíte snímač tlaku na stopke jedného zo slúchadiel AirPods (3. generácia):

 1. Otvorte nabíjacie puzdro.
 2. Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite na Nastavenia > Bluetooth.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac informácií  vedľa slúchadiel AirPods.
 4. Vyberte ľavé alebo pravé slúchadlo AirPod a nastavte, na ktoré z nich chcete dvakrát klepnúť alebo ktoré chcete stlačiť na aktivovanie Siri, spustenie či zastavenie prehrávania audioobsahu alebo prechod na inú skladbu.

 

Zapnutie a vypnutie automatickej detekcie ucha

V predvolenom nastavení slúchadlá AirPods spoznajú, keď si ich vložíte do ucha, a začnú prehrávať zvuk zo zariadenia. Keď si jedno slúchadlo AirPod z ucha vyberiete, prehrávanie sa automaticky pozastaví. Keď si vyberiete obidve slúchadlá, prehrávanie sa zastaví úplne a už sa znova nespustí. Ak máte zapnutú automatickú detekciu ucha a slúchadlá AirPods práve nemáte v ušiach, zvuk sa bude prehrávať z reproduktorov zariadenia.

Keď automatickú detekciu ucha vypnete, tieto funkcie sa deaktivujú a zvuk sa bude prehrávať cez slúchadlá AirPods bez ohľadu na to, či ich máte nasadené.

 

Nastavenie mikrofónu na ľavý, pravý alebo automatický

Každé slúchadlo AirPod obsahuje mikrofón, aby ste mohli telefonovať a používať Siri. V predvolenom nastavení je mikrofón automatický, čo znamená, že ako mikrofón môže slúžiť ktorékoľvek slúchadlo AirPod. Ak používate len jedno slúchadlo AirPod, bude sa používať jeho mikrofón.

Môžete však zapnúť možnosť Vždy vľavo alebo Vždy vpravo. Môžete tiež nastaviť pre mikrofón možnosť Vždy vľavo alebo Vždy vpravo, aby mikrofón používalo vždy pravé alebo ľavé slúchadlo AirPod, aj keď si ho vyberiete z ucha alebo ho vložíte do puzdra.

Dátum zverejnenia: