Zmena nastavení slúchadiel AirPods

Prečítajte si, ako môžete premenovať svoje slúchadlá AirPods, zmeniť, čo sa stane pri dvojitom klepnutí na slúchadlo AirPod, a nastaviť ďalšie funkcie.

Otvorte puzdro slúchadiel AirPods a na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Bluetooth. V zozname zariadení klepnite na ikonu vedľa slúchadiel AirPods. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Pomenovanie slúchadiel AirPods

Klepnite na aktuálny názov. Zadajte nový názov slúchadiel AirPods a klepnite na položku Hotovo.

Zmena nastavenia dvojitého klepnutia

Na obrazovke Bluetooth vyberte ľavé alebo pravé slúchadlo AirPod a potom vyberte, čo sa má stať, keď naň dvakrát klepnete:

  • aktivácia funkcie Siri na ovládanie zvukového obsahu, zmenu hlasitosti alebo vykonávanie iných akcií, ktoré funkcia Siri podporuje,
  • prehranie, pozastavenie alebo zastavenie zvukového obsahu,
  • prechod na nasledujúcu skladbu,
  • návrat na predchádzajúcu skladbu.

Zapnutie a vypnutie automatickej detekcie ucha

V predvolenom nastavení slúchadlá AirPods spoznajú, keď si ich vložíte do ucha, a začnú prehrávať zvuk zo zariadenia. Keď si jedno slúchadlo AirPod z ucha vyberiete, prehrávanie sa automaticky pozastaví. Keď si vyberiete obidve slúchadlá, prehrávanie sa zastaví úplne a už sa znova nespustí. Ak máte zapnutú automatickú detekciu ucha a slúchadlá AirPods práve nemáte v ušiach, zvuk sa bude prehrávať z reproduktorov zariadenia.

Keď automatickú detekciu ucha vypnete, tieto funkcie sa deaktivujú a zvuk sa bude prehrávať cez slúchadlá AirPods bez ohľadu na to, či ich máte nasadené.

Nastavenie mikrofónu na ľavý, pravý alebo automatický

Každé slúchadlo AirPod obsahuje mikrofón, aby ste mohli telefonovať a používať Siri. V predvolenom nastavení je mikrofón automatický, čo znamená, že ako mikrofón môže slúžiť ktorékoľvek slúchadlo AirPod. Ak používate len jedno slúchadlo AirPod, bude sa používať jeho mikrofón.

Môžete však zapnúť možnosť Vždy vľavo alebo Vždy vpravo. V takom prípade sa bude používať len mikrofón ľavého, respektíve pravého slúchadla AirPod. Dané slúchadlo sa bude používať ako mikrofón, aj keď si ho vyberiete z ucha alebo vložíte do puzdra.

Dátum zverejnenia: