Informácie o aktualizáciách na pozadí v systéme macOS

Mac automaticky inštaluje aktualizácie na pozadí pre konfiguráciu zabezpečenia a dátové súbory používané systémom macOS.

Aktualizovanie používaného softvéru na najnovšiu verziu je jedným z najdôležitejších opatrení, pomocou ktorých môžete zachovávať zabezpečenie Macu. Súčasťou je inštalácia všetkých dostupných aktualizácií softvéru macOS vrátane aktualizácií zabezpečenia a aktualizácií na pozadí popísaných v tomto článku.

Aktualizácie na pozadí zahŕňajú aktualizácie konfigurácie zabezpečenia a dátové súbory systému, ktoré sa predvolene inštalujú automaticky. Nespôsobia reštart Macu, ale niektoré z nich sa prejavia až po reštarte.

Aktualizácie na pozadí zahŕňajú:

 • Aktualizácie zabezpečenia, ktoré pomáhajú udržať Mac bezpečnejší, pretože identifikujú škodlivý softvér a zabraňujú jeho inštalácii. Keď Mac reštartujete, tieto aktualizácie odstránia aj všetok škodlivý softvér, ktorý identifikovali, no už je nainštalovaný.
 • Dátové súbory systému, ktoré poskytujú nové zoznamy slov, prostriedky na rozpoznávanie reči, hlasové prostriedky, lepšie návrhy na kontakty a udalosti a ďalšie informácie. Niektoré dátové súbory systému sa nainštalujú až po zapnutí alebo použití funkcií, ktoré ich vyžadujú.

Ak chcete mať istotu, že všetky tieto aktualizácie na pozadí budete mať včas nainštalované, v nastaveniach Aktualizácia softvéru nechajte zapnuté nastavenie Inštalovať dátové súbory systému a bezpečnostné aktualizácie. Prejdite na položku Systémové nastavenia > Aktualizácia softvéru a potom kliknite na položku Rozšírené.


Zobrazenie aktualizácií na pozadí na Macu

Časť Informácie o systéme obsahuje zoznam väčšiny softvéru spoločnosti Apple a iných výrobcov, ktorý sa nainštaloval manuálne alebo automaticky. 

Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac a kliknite na tlačidlo Hlásenie o systéme. V časti Softvér na postrannom paneli vyberte položku Inštalácie a kliknutím na stĺpec Dátum inštalácie zoraďte údaje podľa dátumu.


Aktualizácie nastavení zabezpečenia

Tieto aktualizácie konfigurácie zabezpečenia sa inštalujú na pozadí:

 • Údaje o konfigurácii aplikácií služieb Core Services: Blokuje spustenie nekompatibilných aplikácií
 • EFICheck AllowListAll: Overuje, či firmvér pre Mac poskytla spoločnosť Apple
 • Konfiguračné údaje Gatekeeper: Pomáhajú chrániť Mac pred aplikáciami vytvorenými neidentifikovanými vývojármi
 • Konfiguračné údaje nekompatibilných rozšírení jadra: Blokuje nekompatibilné rozšírenia jadra, ktoré môžu Mac nepriaznivo ovplyvniť
 • MRTConfigData: Odstráni známy malvér
 • Konfiguračné údaje TCC: Zlepšuje kompatibilitu určeného softvéru s funkciami zabezpečenia systému macOS
 • XProtectPlistConfigData: Bráni spusteniu známeho malvéru


Dátové súbory systému

Tieto dátové súbory systému sa inštalujú na pozadí:

 • Aktualizované písma
 • Aktualizované systémové služby hlasového diktovania
 • Nové alebo aktualizované slová pre aplikáciu Slovník
 • Vylepšené jazykové modely, automatické opravy, kontrola pravopisu, metódy zadávania textu, prepis znakov latinky na medzinárodné znaky a ďalšie položky
 • Vylepšené návrhy na pridávanie nových kontaktov a udalostí kalendára v aplikáciách systému macOS a vylepšené upozornenia týkajúce sa času do odchodu
 • Vylepšené zisťovanie zariadení Bluetooth a komunikácia s nimi
 • Vylepšené automatické smerovanie sieťových požiadaviek na základe premávky
 • Vylepšená aktualizácia poverení a hesiel iCloud Kľúčenky medzi zariadeniami Apple
 • Podpora nových domén najvyššej úrovne v prehliadači Safari
 • Nové a vylepšené návrhy webových stránok zobrazované pri zadávaní textu do poľa dynamického vyhľadávania v prehliadači Safari
 • Aktualizované definície typov certifikátov SSL
 • Podpora viacerých formátov RAW digitálnych fotoaparátov na úrovni systému
 • Vylepšené vylaďovanie snímok na výšku zachytených na zariadeniach so systémom iOS a zobrazených v aplikácii Fotky na Macu
 • Aktualizované inštruktážne videá v časti Systémové nastavenia
 • Aktualizované informácie o podpore formátov médií
 • Aktualizácie firmvéru pre vstavané trackpady, externé trackpady, myši, klávesnice a displeje
 • Aktualizácie firmvéru pre napájacie adaptéry Apple
 • Aktualizácie firmvéru pre vývoj ovládača Siri Remote v prostredí Xcode
 • Aktualizované informácie, ktoré pomáhajú automaticky blokovať nekompatibilné rozšírenia jadra (kext)
 • Aktualizované informácie, ktoré pomáhajú automaticky identifikovať a blokovať nekompatibilné aplikácie pred ich otvorením alebo migrovaním do nového Macu

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: