Informácie o aktualizáciách na pozadí v systéme macOS

Mac automaticky inštaluje aktualizácie na pozadí pre konfiguráciu zabezpečenia a dátové súbory používané systémom macOS. 

Aktualizovanie používaného softvéru na najnovšiu verziu je jedným z najdôležitejších opatrení, pomocou ktorých môžete zachovávať zabezpečenie Macu. Patrí sem inštalácia všetkých bezpečnostných aktualizácií a ďalších aktualizácií softvéru systému macOS a zabezpečenie toho, aby bolo v Macu nastavené rýchle získavanie týchto aktualizácií na pozadí: 

V predvolenom nastavení sa tieto aktualizácie inštalujú automaticky. Nespôsobia reštart Macu, no niektoré z nich sa prejavia až po reštartovaní.

 


Získavanie okamžitých aktualizácií na pozadí

Ak chcete mať istotu, že budete vždy rýchlo dostávať aktualizácie na pozadí:

 • V systéme macOS Ventura alebo novšom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, na postrannom paneli kliknite na Všeobecné a potom kliknite vpravo na Aktualizácia softvéru. Kliknite na tlačidlo Informácie  vedľa položky Automatické aktualizácie a potom sa uistite, že možnosť Inštalovať bezpečnostné opatrenia a systémové súbory je zapnutá.
 • V starších verziách systému macOS vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Aktualizácia softvéru. Kliknite na Rozšírené a uistite sa, že možnosť Inštalovať dátové súbory systému a bezpečnostné aktualizácie je vybratá.

 


Zobrazenie nainštalovaných aktualizácií na pozadí

Časť Informácie o systéme obsahuje zoznam väčšiny softvéru spoločnosti Apple a iných výrobcov, ktorý sa nainštaloval manuálne alebo automaticky.

 1. Podržte kláves Option stlačený a vyberte menu Apple () > Informácie o systéme. 
 2. V časti Softvér na postrannom paneli vyberte Inštalácie.
 3. Kliknutím na stĺpec Dátum inštalácie vpravo zoznam zoradíte podľa dátumu.

 


Typy aktualizácií na pozadí

Medzi aktualizácie na pozadí patria aktualizácie konfigurácie zabezpečenia a dátové súbory systému.

Aktualizácie konfigurácie zabezpečenia

Aktualizácie konfigurácie zabezpečenia pomáhajú udržať Mac bezpečnejší, pretože identifikujú škodlivý softvér a zabraňujú jeho inštalácii. Keď Mac reštartujete, tieto aktualizácie odstránia aj všetok škodlivý softvér, ktorý identifikovali, no už je nainštalovaný. Tieto aktualizácie konfigurácie zabezpečenia sa inštalujú na pozadí:

 • Údaje o konfigurácii apiek služieb Core Services: Blokuje spustenie nekompatibilných apiek
 • EFICheck AllowListAll: Overuje, či firmvér pre Mac poskytla spoločnosť Apple
 • Konfiguračné údaje Gatekeeper: Pomáhajú chrániť Mac pred apkami vytvorenými neidentifikovanými vývojármi
 • Konfiguračné údaje nekompatibilných rozšírení jadra: Blokuje nekompatibilné rozšírenia jadra, ktoré môžu Mac nepriaznivo ovplyvniť
 • MRTConfigData: Odstráni známy malvér
 • Konfiguračné údaje TCC: Zlepšuje kompatibilitu určeného softvéru s funkciami zabezpečenia systému macOS
 • XProtectPlistConfigData: Bráni spusteniu známeho malvéru

Dátové súbory systému

Dátové súbory systému poskytujú nové zoznamy slov, prostriedky na rozpoznávanie reči, hlasové prostriedky, lepšie návrhy na kontakty a udalosti a ďalšie informácie. Niektoré dátové súbory systému sa nainštalujú až po zapnutí alebo použití funkcií, ktoré ich vyžadujú. Tieto dátové súbory systému sa inštalujú na pozadí:

 • Aktualizované písma
 • Aktualizované systémové služby hlasového diktovania
 • Nové alebo aktualizované slová pre apku Slovník
 • Vylepšené jazykové modely, automatické opravy, kontrola pravopisu, metódy zadávania textu, prepis znakov latinky na medzinárodné znaky a ďalšie položky
 • Vylepšené návrhy na pridávanie nových kontaktov a udalostí kalendára v apkách systému macOS a vylepšené upozornenia týkajúce sa času do odchodu
 • Vylepšené zisťovanie zariadení Bluetooth a komunikácia s nimi
 • Vylepšené automatické smerovanie sieťových požiadaviek na základe premávky
 • Vylepšená aktualizácia poverení a hesiel iCloud Kľúčenky medzi zariadeniami Apple
 • Podpora nových domén najvyššej úrovne v prehliadači Safari
 • Nové a vylepšené návrhy webových stránok zobrazované pri zadávaní textu do poľa dynamického vyhľadávania v prehliadači Safari
 • Aktualizované definície typov certifikátov SSL
 • Podpora viacerých formátov RAW digitálnych fotoaparátov na úrovni systému
 • Vylepšené vylaďovanie snímok na výšku zachytených na zariadeniach so systémom iOS a zobrazených v apke Fotky na Macu
 • Aktualizované inštruktážne videá v Systémových nastaveniach
 • Aktualizované informácie o podpore formátov médií
 • Aktualizácie firmvéru pre vstavané trackpady, externé trackpady, myši, klávesnice a displeje
 • Aktualizácie firmvéru pre napájacie adaptéry Apple
 • Aktualizácie firmvéru pre vývoj ovládača Siri Remote v prostredí Xcode
 • Aktualizované informácie, ktoré pomáhajú automaticky blokovať nekompatibilné rozšírenia jadra (kext)
 • Aktualizované informácie, ktoré pomáhajú automaticky identifikovať a blokovať nekompatibilné apky pred ich otvorením alebo migrovaním do nového Macu

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: