Ako si uvoľniť úložisko na Macu

Systém macOS Sierra a novšie systémy môžu šetriť miesto ukladaním obsahu v cloude. A vďaka novým nástrojom ľahšie nájdete a odstránite veľké alebo nepotrebné súbory.

Optimalizované úložisko v systéme macOS Sierra a novších systémoch môže šetriť miesto ukladaním obsahu do cloudu a jeho sprístupnením na požiadanie. Ak bude potrebné uvoľniť úložisko, súbory, fotky, filmy, e-mailové prílohy a iné súbory, ktoré používate len zriedkavo, sa automaticky uložia do cloudu. Každý súbor zostane tam, kde ste ho naposledy uložili, a po otvorení sa stiahne. Súbory, ktoré ste použili nedávno, ako aj optimalizované verzie vašich fotiek zostanú na Macu.

Ak ste si systém ešte neupgradovali na verziu macOS Sierra alebo novšiu, pozrite si, akými ďalšími spôsobmi sa dá uvoľniť úložisko.

Ak chcete začať, v menu Apple () vyberte položku O tomto počítači Mac a potom kliknite na položku Úložisko. Zobrazí sa prehľad voľného miesta a miesta zabratého rôznymi kategóriami súborov vrátane aplikácií, dokumentov a fotiek:

Ak si chcete zobraziť nasledujúce odporúčania na optimalizáciu úložiska, kliknite na tlačidlo Spravovať. (Tlačidlo Spravovať je k dispozícii len v systéme macOS Sierra alebo novšom.) Ak sú niektoré odporúčania už zapnuté, zobrazí sa vám ich menej.


Funkcia Uchovať v iCloude

Kliknite na tlačidlo Uchovať v iCloude a potom si vyberte z týchto možností:

 • Plocha a dokumenty. Všetky súbory z týchto dvoch umiestnení sa uložia v iCloud Drive. Ak bude potrebné uvoľniť úložisko, na Macu vám zostanú iba nedávno otvorené súbory, aby ste mohli bez problémov pracovať aj offline. Pri súboroch, ktoré sú uložené iba v cloude, sa zobrazuje ikona stiahnutia . Dvojitým kliknutím na ňu sa stiahne pôvodný súbor. Prečítajte si ďalšie informácie o tejto funkcii.
 • Fotky. Všetky pôvodné fotky a videá v plnom rozlíšení môžete ukladať v službe iCloud Fotky. Ak bude potrebné uvoľniť úložisko, na Macu vám zostanú iba optimalizované verzie fotiek, ktoré zaberajú menej miesta. Pôvodná fotka alebo video sa dajú jednoducho stiahnuť tak, že ich otvoríte.
 • Správy. V iCloude môžete uchovávať všetky správy a prílohy. Ak bude potrebné uvoľniť úložisko, na Macu vám zostanú iba nedávno otvorené správy a prílohy. Prečítajte si viac o službe Správy v iCloude.

Pri uchovávaní súborov v iCloude sa využíva úložisko v rámci vášho plánu úložiska iCloud. Ak dosiahnete alebo prekročíte limit úložiska v iCloude, môžete si buď kúpiť ďalšie úložisko v iCloude, alebo uvoľniť miesto v úložisku v iCloude. Cena úložiska v iCloude začína na 50 GB za 0,99 USD na mesiac. Ďalšie úložisko si môžete kúpiť priamo zo zariadenia Apple. Prečítajte si ďalšie informácie o cenách vo svojej oblasti.

Funkcia Optimalizovať úložisko

Kliknite na tlačidlo Optimalizovať a potom si vyberte z týchto možností. 

 • Automaticky odstrániť prehrané filmy a TV seriály z iTunes. Ak bude potrebné uvoľniť úložisko, z Macu sa vám odstránia tie filmy alebo TV seriály z iTunes, ktoré ste už videli. Ak si chcete film alebo TV seriál stiahnuť znova, kliknite na ikonu stiahnutia  vedľa neho.
 • Sťahovať len posledné prílohy. Aplikácia Mail automaticky stiahne iba nedávno prijaté prílohy. Ľubovoľnú prílohu môžete kedykoľvek stiahnuť tak, že e-mail alebo prílohu otvoríte alebo si prílohu uložíte do Macu. 
 • Nesťahovať prílohy automaticky. Aplikácia Mail stiahne prílohu, iba keď e-mail alebo prílohu otvoríte alebo si prílohu uložíte do Macu.

Optimalizácia úložiska na filmy, TV seriály a e-mailové prílohy si nevyžaduje úložisko iCloud.

Funkcia Automaticky vysypať kôš

Funkcia Automaticky vysypať kôš natrvalo vymaže súbory, ktoré sú v koši dlhšie ako 30 dní.

Funkcia Odstrániť neporiadok

Funkcia Odstrániť neporiadok pomáha identifikovať veľké súbory a súbory, ktoré už možno nepotrebujete. Kliknite na tlačidlo Skontrolovať súbory a potom na postrannom paneli vyberte niektorú z kategórií súborov, napríklad Aplikácie, Dokumenty, GarageBand, iOS súbory, iTunes alebo Kôš.

Niektoré kategórie umožňujú vymazať súbory priamo. (Ak ste si súbor zakúpili v obchode Mac App Store, iBooks Store alebo iTunes Store, možno ho budete môcť stiahnuť znova.) V iných kategóriách sa zobrazuje celkové úložisko, ktoré zaberajú súbory v jednotlivých aplikáciách. Požadovanú aplikáciu môžete otvoriť a rozhodnúť sa, či chcete súbory v nej vymazať.


Kde nájdem nastavenia jednotlivých funkcií?

Uchovať v iCloude:

 • Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku iCloud a potom vedľa položky iCloud Drive kliknite na tlačidlo Možnosti. Funkcia Uchovať v iCloude zapne nastavenia Priečinky Plocha a Dokumenty a Optimalizovať úložisko Macu. Ak chcete iCloud Drive úplne vypnúť, zrušte výber možnosti iCloud Drive.
 • Vo Fotkách vyberte položky Fotky > Nastavenia a potom kliknite na položku iCloud. Funkcia Uchovať v iCloude vyberie nastavenia iCloud Fotky a Optimalizovať úložisko Macu.
 • V časti Správy vyberte položku Správy > Nastavenia a potom kliknite na položku iMessage. Funkcia Uchovať v iCloude vyberie nastavenie Povoliť správy v iCloude.

Optimalizovať úložisko:

 • V iTunes vyberte položky iTunes > Nastavenia a potom kliknite na položku Rozšírené. Funkcia Optimalizovať úložisko vyberie možnosť Automaticky vymazať prehrané filmy a TV seriály.
 • V aplikácii Mail vyberte položky Mail > Nastavenia a potom kliknite na položku Účty. Funkcia Optimalizovať úložisko v časti Informácie o účte vo vašom e-mailovom účte nastaví vyskakovacie menu Stiahnuť prílohy buď na možnosť Posledné, alebo Žiadne.

Automaticky vysypať kôš: Vo Finderi vyberte položky Finder > Nastavenia a potom kliknite na položku Rozšírené. Funkcia Automaticky vysypať kód vyberie možnosť Odstrániť položky z koša po 30 dňoch.

Ďalšie spôsoby, ktorými systém macOS automaticky pomáha šetriť miesto

Systém macOS Sierra a novšie systémy automaticky šetria úložisko týmito dodatočnými krokmi:

 • V prehliadači Safari zisťujú duplicitne stiahnuté súbory a uchovajú iba ich najnovšiu verziu.
 • Pripomínajú vám, aby ste vymazali použité inštalátory aplikácií.
 • Odstraňujú staré fonty, jazyky a slovníky, ktoré sa nepoužívajú.
 • Keď je potrebné uvoľniť úložisko, čistia vyrovnávacie pamäte a mažú záznamy a iné nepotrebné dáta.

Manuálne uvoľnenie úložiska

Aj bez funkcií na optimalizovanie úložiska v systéme Sierra alebo novšom máte k dispozícii ďalšie kroky na uvoľnenie úložiska:

 • Presunutím do koša vymažte súbory, ktoré už nepotrebujete, a potom kôš vysypte. Súbory, ktoré vám už možno netreba, nájdete napríklad v priečinku Stiahnuté.
 • Presuňte súbory na externý disk.
 • Komprimujte súbory.
 • Vymažte nepotrebné e-maily: V aplikácii Mail vyberte položky Schránka > Vymazať odpad. Ak už položky v schránke Kôš nepotrebujete, vyberte položky Schránka > Odstrániť vymazané položky.

Ďalšie informácie

 • Keď zduplikujete súbor na oddiele formátovanom systémom APFS, tento súbor v danom oddiele nebude zaberať ďalšie miesto. Vymazaním duplikátov sa uvoľní iba úložisko obsadené údajmi, ktoré ste do duplikátu pridali. Ak už kópie súboru nepotrebujete, úložisko môžete uvoľniť tak, že vymažete duplikát aj pôvodný súbor.
 • Ak používate profesionálnu aplikáciu a funkciu Optimalizovať úložisko Macu, pozrite si, ako zaistiť, že projekty budete mať stále v Macu a budete sa môcť dostať k ich súborom.
Dátum zverejnenia: