Ako si uvoľniť úložisko na Macu

Môžete šetriť miesto na disku ukladaním obsahu do iCloudu alebo používaním vstavaných nástrojov na vyhľadávanie a odstraňovanie veľkých alebo nepotrebných súborov.

Optimalizované úložisko v systéme macOS Sierra a novších systémoch* môže šetriť miesto ukladaním obsahu v iCloude a jeho sprístupnením na požiadanie. Ak bude potrebné úložisko uvoľniť, súbory, fotky, filmy, e-mailové prílohy a iné súbory, ktoré používate len zriedkavo, sa automaticky uložia do iCloudu. Každý súbor zostane tam, kde ste ho naposledy uložili, a po otvorení sa stiahne. Súbory, ktoré ste použili nedávno, ako aj optimalizované verzie vašich fotiek zostanú na Macu.

* Ak ste si systém ešte neupgradovali na verziu macOS Sierra alebo novšiu, pozrite si, akými ďalšími spôsobmi sa dá uvoľniť úložisko.


Zistenie miesta na disku, ktoré je v Macu k dispozícii

Vyberte menu Apple () > O tomto počítači Mac a kliknite na tlačidlo Úložisko. Ide o prehľad úložiska, ktoré je v Macu k dispozícii, a tiež miesta na disku spotrebovaného rôznymi kategóriami súborov:

O tomto počítači Mac: Úložisko

Po kliknutí na tlačidlo Spravovať sa otvorí okno Správa úložiska zobrazené nižšie. (Tlačidlo Spravovať je k dispozícii len v systéme macOS Sierra alebo novšom.) 


Správa úložiska v Macu

Okno Správa úložiska obsahuje odporúčania na optimalizáciu úložiska. Ak sú už niektoré odporúčania zapnuté, bude sa zobrazovať menej odporúčaní.

Okno Správa úložiska

 

Funkcia Uchovať v iCloude

Kliknite na tlačidlo Uchovať v iCloude a potom si vyberte z týchto možností:

 • Plocha a dokumenty. Všetky súbory z týchto dvoch umiestnení sa uložia v iCloud Drive. Ak bude potrebné uvoľniť úložisko, na Macu vám zostanú iba nedávno otvorené súbory, aby ste mohli bez problémov pracovať aj offline. Pri súboroch, ktoré sú uložené iba v iCloude, sa zobrazuje ikona stiahnutia . Dvojitým kliknutím na ňu sa stiahne pôvodný súbor. Prečítajte si ďalšie informácie o tejto funkcii.
 • Fotky. Všetky pôvodné fotky a videá v plnom rozlíšení môžete ukladať v službe iCloud Fotky. Ak bude potrebné uvoľniť úložisko, na Macu vám zostanú iba optimalizované verzie fotiek, ktoré zaberajú menej miesta. Pôvodná fotka alebo video sa dajú jednoducho stiahnuť tak, že ich otvoríte.
 • Správy. V iCloude môžete uchovávať všetky správy a prílohy. Ak bude potrebné uvoľniť úložisko, na Macu vám zostanú iba nedávno otvorené správy a prílohy. Prečítajte si viac o službe Správy v iCloude.

Pri uchovávaní súborov v iCloude sa využíva úložisko v rámci vášho plánu úložiska iCloud. Ak dosiahnete alebo prekročíte limit úložiska v iCloude, môžete si buď kúpiť ďalšie úložisko v iCloude, alebo uvoľniť miesto v úložisku v iCloude. Cena úložiska v iCloude začína na 50 GB za 0,99 USD na mesiac. Ďalšie úložisko si môžete kúpiť priamo zo zariadenia Apple. Prečítajte si ďalšie informácie o cenách vo svojej oblasti.

 

Funkcia Optimalizovať úložisko

Kliknite na tlačidlo Optimalizovať a potom si vyberte z týchto možností. 

 • Automaticky vymazať prehrané filmy a TV seriály. Keď je potrebné úložisko, odstránia sa z Macu filmy a TV seriály zakúpené v obchode iTunes Store, ktoré ste už videli. Ak si chcete film alebo TV seriál stiahnuť znova, kliknite na ikonu stiahnutia  vedľa neho.
 • Sťahovať len posledné prílohy. Aplikácia Mail automaticky stiahne iba nedávno prijaté prílohy. Ľubovoľnú prílohu môžete kedykoľvek stiahnuť tak, že e-mail alebo prílohu otvoríte alebo si prílohu uložíte do Macu. 
 • Nesťahovať prílohy automaticky. Aplikácia Mail stiahne prílohu, iba keď e-mail alebo prílohu otvoríte alebo si prílohu uložíte do Macu.

Optimalizácia úložiska na filmy, TV seriály a e-mailové prílohy si nevyžaduje úložisko iCloud.

 

Funkcia Automaticky vysypať kôš

Funkcia Automaticky vysypať kôš natrvalo vymaže súbory, ktoré sú v koši dlhšie ako 30 dní.

 

Funkcia Odstrániť neporiadok

Funkcia Odstrániť neporiadok pomáha identifikovať veľké súbory a súbory, ktoré už možno nepotrebujete. Kliknite na tlačidlo Skontrolovať súbory a potom na postrannom paneli vyberte niektorú z kategórií súborov, napríklad Aplikácie, Dokumenty, Vytváranie hudby alebo Kôš.

Súbory v niektorých kategóriách môžete vymazať priamo z tohto okna. V iných kategóriách sa zobrazuje celkové úložisko, ktoré zaberajú súbory v jednotlivých aplikáciách. Požadovanú aplikáciu môžete otvoriť a rozhodnúť sa, či chcete súbory v nej vymazať.

Prečítajte si, ako znova stiahnuť aplikácie, hudbu, filmy, TV seriály a knihy.

 

Kde nájdem nastavenia jednotlivých funkcií?

Tlačidlo pre každé odporúčanie v okne Správa úložiska má vplyv na jedno alebo viac nastavení v iných aplikáciách. Tieto nastavenia môžete upravovať aj priamo v príslušnej aplikácii.

Uchovať v iCloude

 • Ak používate systém macOS Catalina, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Apple ID a potom na postrannom paneli vyberte položku iCloud: Funkcia Uchovať v iCloude zapne nastavenie Optimalizovať úložisko Macu vpravo. Potom kliknite na položku Možnosti vedľa položky iCloud Drive: Funkcia Uchovať v iCloude zapne nastavenie Priečinky Plocha a Dokumenty. Ak chcete iCloud Drive úplne vypnúť, zrušte výber možnosti iCloud Drive. 
  V systéme macOS Mojave alebo staršom vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Možnosti vedľa položky iCloud Drive. Funkcia Uchovať v iCloude zapne nastavenia Priečinky Plocha a Dokumenty a Optimalizovať úložisko Macu.
 • Vo Fotkách vyberte položky Fotky > Nastavenia a potom kliknite na položku iCloud. Funkcia Uchovať v iCloude vyberie položky iCloud Fotky a Optimalizovať úložisko Macu.
 • V časti Správy vyberte položku Správy > Nastavenia a potom kliknite na položku iMessage. Funkcia Uchovať v iCloude vyberie nastavenie Povoliť správy v iCloude.

Optimalizovať úložisko

 • Ak používate systém macOS Catalina, otvorte aplikáciu Apple TV, na lište vyberte položku TV > Nastavenia a potom kliknite na položku Súbory. Funkcia Optimalizovať úložisko vyberie možnosť Automaticky vymazať prehrané filmy a TV seriály.
  V systéme macOS Mojave alebo staršom otvorte iTunes, na lište vyberte položku iTunes > Nastavenia a potom kliknite na položku Rozšírené. Funkcia Optimalizovať úložisko vyberie možnosť Automaticky vymazať prehrané filmy a TV seriály.
 • V aplikácii Mail vyberte na lište položku Mail > Nastavenia a potom kliknite na položku Účty. Funkcia Optimalizovať úložisko v časti Informácie o účte vpravo nastaví menu Stiahnuť prílohy buď na možnosť Posledné, alebo na možnosť Žiadne.

Automaticky vysypať kôš: Vo Finderi vyberte položky Finder > Nastavenia a potom kliknite na položku Rozšírené. Funkcia Automaticky vysypať kód vyberie možnosť Odstrániť položky z koša po 30 dňoch.


Ďalšie spôsoby, ktorými systém macOS automaticky pomáha šetriť miesto

V systéme macOS Sierra alebo novšom Mac automaticky vykonáva tieto ďalšie kroky na šetrenie miesta na disku:

 • V prehliadači Safari zisťuje duplicitne stiahnuté súbory a uchováva iba ich najnovšiu verziu.
 • Pripomína vám, aby ste vymazali použité inštalátory aplikácií.
 • Odstraňuje staré písma, jazyky a slovníky, ktoré sa nepoužívajú.
 • Keď je potrebné uvoľniť úložisko, čistí vyrovnávacie pamäte a maže záznamy a iné nepotrebné dáta.


Manuálne uvoľnenie úložiska

Aj bez funkcií na optimalizovanie úložiska v systéme Sierra alebo novšom máte k dispozícii ďalšie kroky na uvoľnenie úložiska:

 • Hudba, filmy a ďalšie médiá môžu zaberať veľa miesta. Prečítajte si, ako zo zariadenia vymazať hudbu, filmy a TV seriály.
 • Presunutím do koša vymažte ďalšie súbory, ktoré už nepotrebujete, a potom kôš vysypte. Súbory, ktoré vám už možno netreba, nájdete napríklad v priečinku Stiahnuté.
 • Presuňte súbory na externé úložné zariadenie.
 • Komprimujte súbory.
 • Vymažte nepotrebné e-maily: V aplikácii Mail vyberte položky Schránka > Vymazať odpad. Ak už položky v schránke Kôš nepotrebujete, vyberte položky Schránka > Odstrániť vymazané položky.


Ďalšie informácie

 • Keď zduplikujete súbor na oddiele formátovanom systémom APFS, tento súbor v danom oddiele nebude zaberať ďalšie miesto. Vymazaním duplikátu súboru sa uvoľní iba úložisko obsadené údajmi, ktoré ste do duplikátu pridali. Ak už kópie súboru nepotrebujete, úložisko môžete uvoľniť tak, že vymažete duplikát aj pôvodný súbor.
 • Ak používate profesionálnu aplikáciu a funkciu Optimalizovať úložisko Macu, pozrite si, ako zaistiť, že projekty budete mať stále v Macu a budete sa môcť dostať k ich súborom.
Dátum zverejnenia: