Ak sa pri spúšťaní Macu vyskytne chyba -1008F

Váš Mac sa neúspešne pokúsil o spustenie z Obnovy macOS cez internet.

Symbol zemegule s výkričníkom znamená, že sa Mac pokúsil o spustenie z Obnovy macOS cez internet, no operácia skončila neúspechom. Ak sa v tejto situácii vyskytne chyba -1008F, malo by vám pomôcť jedno z týchto riešení.

Symbol zemegule s chybou -1008F

Spustite systém pomocou kombinácie klávesov Option-Command-R

Vypnite Mac, potom ho zapnite a ihneď stlačte a podržte kombináciu klávesov Option-Command-R, aby sa spustila najnovšia verzia Obnovy macOS. V tomto prípade nestláčajte kombináciu klávesu Shift-Option-Command-R, pretože Mac by sa spustil zo staršej verzie Obnovy macOS.

Ak tento postup nepomôže, vypnite Zámok aktivácie podľa postupu uvedeného nižšie.

Alebo vypnite Zámok aktivácie

Zámok aktivácie je funkcia systému macOS Catalina 10.15 alebo novšieho. Vykonaním týchto krokov sa Zámok aktivácie zakáže, až kým používanie Obnovy macOS neukončíte.

 1. Vyberte menu Apple  > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Apple ID.
 3. Na postrannom paneli kliknite na iCloud.
 4. Zrušte zaškrtnutie políčka Nájsť môj Mac vpravo a po zobrazení výzvy zadajte heslo do svojho Apple ID. Po dokončení krokov, ktoré je potrebné vykonať v Obnove macOS, môžete toto nastavenie znova zapnúť.

Nastavenia Apple ID

Ak sa vám nedarí vykonať kroky uvedené vyššie, pretože Mac sa nespustí úplne, vypnite Zámok aktivácie pomocou niektorého zo svojich zariadení:

 1. Vypnite Mac.
 2. Na inom zariadení prejdite na stránku iCloud.com a prihláste sa pomocou svojho Apple ID.
 3. Kliknite na položku Nájsť iPhone.
 4. Zo zoznamu zariadení vyberte svoj Mac. Ak sa zoznam zariadení nezobrazuje, vyberte svoj Mac v menu zariadení v hornej časti stránky.
 5. Počkajte niekoľko sekúnd, aby apka Nájsť dokončila aktualizáciu poslednej známej polohy vášho Macu.
 6. Kliknite na Odstrániť z účtu. Ak sa táto možnosť nezobrazuje, vráťte sa do menu zariadení v hornej časti stránky a kliknite na tlačidlo Odstrániť vedľa názvu Macu.
 7. Po zobrazení výzvy potvrďte akciu kliknutím na Odstrániť.

Teraz by malo byť možné spustiť systém zo staršej verzie Obnovy macOS bez chyby -1008F. Po dokončení krokov, ktoré je potrebné vykonať v Obnove macOS, môžete funkciu Nájsť môj Mac znova zapnúť v nastaveniach Apple ID.

Dátum zverejnenia: