Ak sa pri spúšťaní Macu vyskytne chyba -1008F

Váš Mac sa neúspešne pokúsil o spustenie z Obnovy macOS cez internet.

Symbol zemegule s výkričníkom znamená, že sa Mac pokúsil o spustenie z Obnovy macOS cez internet, no operácia skončila neúspechom. Ak sa v tejto situácii vyskytne chyba -1008F, malo by vám pomôcť jedno z týchto riešení.

Symbol zemegule s chybou -1008F

Spustite systém pomocou kombinácie klávesov Option-Command-R

  1. Stlačte vypínač na Macu a držte ho stlačený až 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne.
    Každý Mac má vypínač. Na notebookoch s Touch ID stlačte a podržte senzor Touch ID.
  2. Zapnite Mac a ihneď stlačte a podržte kombináciu klávesov Option-Command-R, aby sa spustila najnovšia verzia Obnovy macOS. Nestláčajte kombináciu klávesov Shift-Option-Command-R, pretože Mac by sa spustil zo staršej verzie Obnovy macOS a chyba by sa vyskytla znova.

Alebo vypnite Zámok aktivácie

Prečítajte si, ako vypnúť Zámok aktivácie

Po vypnutí funkcie Zámok aktivácie by malo byť možné spustiť systém z Obnovy macOS bez chyby -1008F. Po skončení používania Obnovy macOS môžete znova zapnúť funkciu Zámok aktivácie.

Dátum zverejnenia: