Ako získať aktualizované informácie o časovom pásme pre zariadenie Apple

iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, Apple TV a Mac pravidelne prijímajú aktualizované informácie o časovom pásme. Zisťovanie je možné vykonávať aj manuálne.

     Správa „K dispozícii sú aktualizované informácie o časovom pásme“ na iPhone


Ak krajina, oblasť alebo štátna správa ohlási zmenu týkajúcu sa času, napríklad zmenu časového pásma alebo prechod na letný čas:

 • Apple odošle do zariadenia aktualizáciu časového pásma.
 • Na zariadení sa zobrazí upozornenie na to, že sú k dispozícii aktualizované informácie o časovom pásme.

Ak chcete prijať nové definície časových pásem od spoločnosti Apple, vyberte v upozornení položku Reštartovať. V opačnom prípade zariadenie aktualizáciu prijme pri nasledujúcom reštartovaní.

Postup pri vyhľadávaní aktualizácií časových pásem

Ak sa upozornenie týkajúce sa časových pásem nezobrazilo, môžete aktualizácie časových pásem vyhľadať aj manuálne.

Na iPhone, iPade, iPode touch alebo hodinkách Apple Watch

Tieto kroky vyžadujú systém iOS 10 alebo novší a systém watchOS 3 alebo novší. Ak tieto podmienky vaše zariadenie nespĺňa, môžete nastaviť časové pásmo manuálne.

 1. Uistite sa, že je zariadenie pripojené na internet.
 2. Na zariadení so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas.
  Ak chcete vyhľadať aktualizácie časových pásem pre hodinky Apple Watch, vykonajte tento postup na iPhone, ktorý je s hodinkami Apple Watch spárovaný.
 3. Ak sa zobrazí upozornenie, že sú k dispozícii aktualizované informácie o časovom pásme, reštartujte zariadenie, aby sa aktualizácia nainštalovala. Ak sa táto správa zobrazí na hodinkách Apple Watch, tiež ich reštartujte. 
 4. Ak sa upozornenie v zariadení so systémom iOS nezobrazí, vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku nastavení, počkajte niekoľko minút a potom znova klepnite na položku Dátum a čas. Ak sa v spodnej časti nastavení dátumu a času zobrazí správa o aktualizácii časového pásma, reštartujte zariadenie, aby sa aktualizácia nainštalovala. Počkajte niekoľko minút a potom hodinky Apple Watch reštartujte.

Na Apple TV

Tieto kroky vyžadujú Apple TV HD alebo Apple TV 4K so systémom tvOS 10 alebo novším. Ak tieto podmienky vaše zariadenie Apple TV nespĺňa, môžete nastaviť časové pásmo manuálne.

 1. Uistite sa, že je zariadenie Apple TV pripojené na internet.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Časové pásmo. Ak sa zobrazí správa o tom, že sú k dispozícii aktualizované informácie o časovom pásme, reštartujte Apple TV, aby sa aktualizácia nainštalovala.
 3. Ak sa správa nezobrazí, prejdite na plochu stlačením a podržaním tlačidla Menu na diaľkovom ovládači Apple TV. Počkajte niekoľko minút a potom sa vráťte do menu Nastavenia > Všeobecné > Časové pásmo. Ak sa potom správa zobrazí, reštartovaním Apple TV nainštalujte aktualizáciu. 

Na Macu

Tieto kroky vyžadujú systém macOS High Sierra. Ak tieto podmienky váš Mac nespĺňa, môžete nastaviť časové pásmo manuálne.

 1. Uistite sa, že je Mac pripojený na internet.
 2. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na položku Dátum a čas.
 3. Ak sa zobrazí upozornenie, že sú k dispozícii aktualizované informácie o časovom pásme, reštartujte Mac.
 4. Ak sa upozornenie nezobrazí, opusťte menu Systémové nastavenia, počkajte niekoľko minút a potom otvorte nastavenia dátumu a času znova. Ak sa v spodnej časti nastavení dátumu a času zobrazí správa o aktualizácii časového pásma, reštartujte Mac, aby sa aktualizácia nainštalovala. 

Manuálne nastavenie časového pásma

 • iPhone, iPad, iPod touch: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas. Uistite sa, že je funkcia Nastaviť automaticky vypnutá, a potom vyberte časové pásmo.
 • Apple Watch: Nastavte časové pásmo na iPhone, ktorý je s hodinkami Apple Watch spárovaný.
 • Apple TV: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Časové pásmo. Uistite sa, že je funkcia Nastaviť automaticky vypnutá, a potom vyberte časové pásmo.
 • Mac: Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Dátum a čas. Na paneli Časové pásmo sa uistite, že položka „Nastaviť časové pásmo podľa aktuálnej polohy“ nie je vybraná, a potom vyberte časové pásmo. Možno bude potrebné kliknutím na ikonu  tieto nastavenia pred vykonaním zmien odomknúť.


Možnosť zapnutia automatických aktualizácií dátumu a času nemusí byť k dispozícii u všetkých mobilných operátorov alebo vo všetkých krajinách a oblastiach.

Dátum zverejnenia: